Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: KẾT LUẬN

PHẦN III: KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

trường nghiên cứu khoa học nhưng việc tham gia nghiên cứu khoa học lại ít

được sinh viên u thích. Vì vậy cần phải có những biện pháp nhằm phát huy

-tính tích cực tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Yếu tố khiến sinh viên quan tâm nhất khi chọn một công việc làm thêm là yếu

tố cơ hội phát triển, hoàn thiện bản thân, tỉ lệ sinh viên chọn yếu tố này là yếu

tố quan trọng nhất chiếm gần 30%, yếu tố lương cao đừng thứ hai với gần

26%, còn lại là các yếu tố khác như kĩ năng, môi trường làm việc, kinh-nghiệm, phù hợp với chuyên ngành theo đuổi.

Như đã trình bày ở trên, yếu tố thu nhập là yếu tố thứ hai sau cơ hội phát

triển, hoàn thiện bản thân, cho nên đây là yếu tố nhận được khá nhiều sự quan

tâm từ các bạn sinh viên. Mỗi sinh viên đi làm thêm ngoài những kĩ năng

mềm thì đều mong muốn nhận lại được một khoản thu nhập nhất định, đa số

sinh viên muốn nhận được thu nhập trung bình hàng tháng từ 1500000 đến

3000000 đồng một tháng, như vậy trung bình mỗi sinh viên đi làm thêm-muốn nhận được khoảng hơn hai triệu một tháng.

Có sự khác biệt tương đối rõ ràng giữa đặc điểm, điều kiện sinh viên và đặc

điểm điều kiện kinh tế gia đình với nhu cầu làm thêm của sinh viên.

Sinh viên có nguồn gốc gia đình xuất thân từ nhóm kinh tế hỗn hợp thì

có nhu cầu làm thêm cao nhất, sinh viên có nguồn gốc gia đình làm việc trong

lĩnh vực công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu làm thêm là thấp

nhất, nhóm cơng nhân viên chức và nhóm lực lượng vũ trang là nhóm mà

được coi là có điều kiện về mặt kinh tế, chính vì vậy mà con em thuộc nhóm

ngành này cũng có nhu cầu làm thêm ít hơn bởi gì gần như ít có sự thiếu thốn-về cơ sở vật chất so với các nhóm khác.

Giới tính và tuổi sinh viên cũng có ảnh hướng tới nhu cầu làm thêm của sinh

viên. Như đã trình bày kết quả tại các bảng số liệu ở phần yếu tố tác động tới

nhu cầu làm thêm của sunh viên thì Nam sinh viên mong muốn tìm được

những cơng việc ổn định cao hơn nữ sinh viên, trái lại nữ sinh viên lại muốn

làm những cơng việc linh hoạt cao hơn so với nam giới.

Nói tóm lại, sinh viên Học viện Báo chí và Tun truyền có tỉ lệ làm

thêm khá cao, cần phải tính đến nhu cầu chung của sinh viên để từ đó có

36những đề xuất nhất định đối với nhà trường và các nhà tuyển dụng nhằm đáp

ứng nhu cầu của sinh viên. Cần phải tính đến những yếu tố tác động như giới

tính, tuổi sinh viên, điều kiện kinh tế gia đình để phân tích nhu cầu của sinh

viên. Từ đó có những đề xuất, khuyến nghị nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu

của sinh viên.37ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ-Đối với nhà trường.

Nhà trường phải quan tâm sát sao hơn nữa đối với nhu cầu làm thêm của sinh

viên, nhà trường cần gắn kết các nhà tuyển dụng với sinh viên hơn nữa để

sinh viên có thể được cộng tác trong những tòa soạn, các viện nghiên cứu để

sinh viên có thể đem kiến thức của mình áp dụng vào thực tế cuộc sống, góp-phần xây dựng hình ảnh cho chính nhà trường.

Cơng việc u thích nhất của sinh viên là được làm công tác viên viết báo, tuy

nhiên một trong những công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo của nhà

trường là làm nghiên cứu khoa học thì lại ít sinh viên lựa chọn yêu thích. Từ

thực trạng này, nhà trường phải có những biện pháp nhằm thúc đấy tinh thần

hăng say nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời nhà trường phải

khuyến khích, phải là cầu nối giữa sinh viên với việc tham gia nghiên cứu

-khoa học.

Đối với các nhà tuyển dụng.

Các nhà tuyển dụng cần quan tâm hơn tới nhu cầu của người lao động để từ

đó đáp ứng được nhu cầu của người lao động, khi nhu cầu được đáp ứng thì

năng suất lao động sẽ được nâng cao, như thế sẽ có lợi cho cả nhà tuyển dụng-và người lao động.

Sinh viên muốn được trả lương theo kết quả làm việc của mình. Vì vậy các

nhà tuyển dụng cần chú ý, thay đổi cách thức trả lương để phát huy tính tích-cực chủ động của sinh viên.

Khi làm thêm, điều sinh viên mong muốn nhận lại được nhất là cơ hội phát

triển, hoàn thiện bản thân, vì vậy các nhà tuyển dụng nên tạo điều kiện cho

người lao động, cụ thể là sinh viên có thế phát huy tối đa khả năng của bản

thân, Sinh viên cũng muốn nhận được một mức lương xứng đáng với những

gì mình bỏ ra. Vì vậy các nhà tuyển dụng ngồi việc là một mơi trường tốt

cho sinh viên học tập thì cũng cần chi trả chi sinh viên một mức lương tương

ứng với mức độ làm việc và cống hiến mà người lao động đã bỏ ra.

MỤC LỤC38DANH MỤC BẢNG BIỂU39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×