Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Có thể nói văn hóa - nghệ thuật truyền thống là gương phản ánh phần nào tinh hoa, hồn cốt dân tộc” (PGS-TS Lê Văn Toàn - Học viện Quốc gia âm nhạc Việt Nam). Không phải đến khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ng

Có thể nói văn hóa - nghệ thuật truyền thống là gương phản ánh phần nào tinh hoa, hồn cốt dân tộc” (PGS-TS Lê Văn Toàn - Học viện Quốc gia âm nhạc Việt Nam). Không phải đến khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ng

Tải bản đầy đủ - 0trang

thống khổ trong thời Pháp thuộc. Sự chuyển tải bằng cảm xúc đã khiến Đờn

ca tài tử trở thành hồn cốt của văn hóa Nam bộ, văn hóa Việt Nam!

GS-TS Trần Văn Khê nhận định rằng: “Mọi tầng lớp xã hội miền Nam,

từ những công chức cao cấp đến những người lao động, thợ hớt tóc, anh chèo

đò… đều có thể trở thành những người sành điệu Đờn ca tài tử và khi vào

chung một dàn nhạc thì người nào đờn hay được tôn trọng nhất, cách xử sự

những người cùng đờn rất dân chủ…”. Đó là văn hóa ứng xử rất Nam bộ gửi

vào tiếng đờn ngân nga chất chứa cả tâm tư, tình cảm của người chơi…

2. Giữ gìn hồn cốt dân tộc

Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ của Việt Nam là tinh hoa, hồn cốt của

dân tộc Việt Nam. Ta phải gìn giữ cái hồn cốt ấy như thế nào để tránh sự lai

tạp, mất đi bản chất vốn có, đó cũng là chủ đề mà nhiều học giả, nghệ nhân đã

mổ xẻ tại các hội thảo về nghệ thuật Đờn ca tài tử. Tại hội thảo Bảo tồn và

phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trong khuôn khổ Festival

Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, có câu hỏi đặt ra: Chúng ta nên

đem di sản văn hóa phi vật thể đến với du lịch, hay đưa du lịch đến với di sản

văn hóa phi vật thể? Người đặt vấn đề này cũng khẳng định chắc nịch rằng:

muốn để du khách hiểu đúng giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật các di sản và

để các loại hình di sản giữ được các giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật,

chúng ta cần thực hiện một quy trình thuận, đó là đưa du khách đến với di sản

văn hóa phi vật thể. Thực hiện quy trình thuận này du khách mới được xem nghe và được trải nghiệm cái khơng khí nghệ thuật dân gian đích thực! Ngồi

việc giúp khách du lịch thưởng thức nghệ thuật, chúng ta cần quan tâm việc

giới thiệu quảng bá về lịch sử, văn hóa của Đờn ca tài tử cùng những thông

tin gắn liền đất và người Nam bộ, khi đó chúng ta mới giúp họ đánh giá sâu

sắc hơn các giá trị của Đờn ca tài tử, để ta còn tự hào với quốc hồn, quốc túy

của mình!

Hơn trăm năm định hình và phát triển, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ

đã khẳng định được sức sống và sự lan tỏa trong cộng đồng. Tâm hồn con

36người Nam bộ, bản sắc văn hóa Nam bộ đã được gửi gắm vào trong nét độc

đáo của một dòng nhạc. Cho nên, Đờn ca tài tử Nam bộ cần được giữ ngun

chân giá trị ấy, khơng chỉ dưới góc độ bảo vệ một di sản văn hóa đại diện của

nhân loại mà quan trọng hơn, đó chính là cách để chúng ta gìn giữ được hồn

cốt dân tộc qua dòng âm nhạc truyền thống.37MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

NỘI DUNG.......................................................................................................3

Chương 1: Cơ sở lý luận.................................................................................3

1. Khái niệm văn hóa:...................................................................................3

2. Khái niệm nghệ thuật:..............................................................................4

3. Khái niệm văn hóa nghệ thuật:................................................................5

Chương 2: Vài nét về nghệ thuật Đờn ca tài tử:...........................................7

1. Nghệ thuật Đờn ca tài tử là gì?................................................................7

2. Trình diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử:.......................................................8

3. Cách biểu diễn, nghệ thuật biểu diễn Đờn ca tài tử...............................9

4. Đặc điểm của nghệ thuật Đờn ca tài tử.................................................10

5. Đặc trưng của Đờn ca tài tử: Tính ngẫu hứng, tự nhiên của Đờn ca

tài tử................................................................................................................11

6. Giá trị của Đờn ca tài tử.........................................................................13

7. Sức sống lan tỏa mãnh liệt của Đờn ca tài tử.......................................13

Chương 3: Lịch sử hình thành và phát triển của.......................................15

nghệ thuật Đờn ca tài tử:..............................................................................15

Chương 4: Toàn cảnh sống động của...........................................................20

Đờn ca tài tử Nam Bộ - Việt Nam................................................................20

1. Chân dung và “chủ nhân” của Đờn ca tài tử.......................................20

2. Đờn ca tài tử - loại hình sinh hoạt gắn kết cộng đồng.........................21

3. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Đờn ca tài tử..................23

4. Các biện pháp bảo vệ di sản...................................................................25

Chương 5: Bảo tồn nghệ thuật Đờn ca tài tử..............................................28

1. Giải pháp trước mắt:..............................................................................28

2. Giải pháp lâu dài.....................................................................................30

3. Những luồng ý kiến khác........................................................................32

KẾT LUẬN....................................................................................................35

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có thể nói văn hóa - nghệ thuật truyền thống là gương phản ánh phần nào tinh hoa, hồn cốt dân tộc” (PGS-TS Lê Văn Toàn - Học viện Quốc gia âm nhạc Việt Nam). Không phải đến khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×