Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ghi chép các sự kiện thường nhật

Ghi chép các sự kiện thường nhật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đánh giá trong giáo dục1. Ghi chép các sự kiện thường nhật

• Mẫu ghi chép sự kiện thường nhật

• Lớp: ___________

Tên học sinh: _______________

• Thời gian: _______

Địa điểm:___________

Người quan sát: ___________

• Sự kiện: …

• Nhận xét: …Các phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dục1. Ghi chép các sự kiện thường nhật

- Lợi ích của sổ ghi chép sự kiện là nó mơ tả lại

những hành vi của học sinh trong tình huống tự

nhiên. Qua hoạt động và việc làm cụ thể, học sinh thể

hiện mình rõ nét và chân thực nhất

- Việc ghi chép sự kiện có thể ghi lại được những tình

huống rất hiếm hoi, khơng điển hình nhưng rất quan

trọng trong việc đánh giá học sinh mà không phương

pháp nào thay thế được.Các phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dục1. Ghi chép các sự kiện thường nhật

- Phù hợp với học sinh nhỏ, lứa tuổi chưa có khả năng làm

bài kiểm tra viết hay chưa có khả năng tự đánh giá hoặc

đánh giá lẫn nhau.

- Trẻ nhỏ lại thường có những hành vi bột phát và khơng

kiềm chế vì vậy việc quan sát và giải thích hành vi thường

dễ dàng và chính xác hơn.Các phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dục1. Ghi chép các sự kiện thường nhật

Hạn chế:- Đòi hỏi giáo viên nhiều thời gian và công sức để để ghi chép

một cách liên tục và có hệ thống, rất khó để đảm bảo việc ghi

chép và nhận xét các sự kiện một cách hoàn toàn khách quan.

- Yêu cầu: tổng hợp ý kiến của tất cả các giáo viên tham gia ghi

chép về một học sinh thì việc đánh giá sẽ khách quan hơn.Các phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dục1. Ghi chép các sự kiện thường nhật

• Vì học sinh thay đổi những biểu hiện bất thường trong những

hoàn cảnh khác nhau nên giáo viên khó có thể thu thập đầy đủ

thơng tin để có một bức tranh đầy đủ tồn diện về học sinh.

• Giáo viên chỉ nên đưa ra đánh giá của mình khi đã có đầy đủ

lượng thơng tin cần thiết.Các phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dục2. Thang đo

• Thang đo là một hệ thống các đặc điểm, phẩm chất

cần đánh giá và một thước đo để đo mức độ đạt được

ở mỗi phẩm chất của học sinh.

• Thang đo là một cơng cụ để thơng báo kết quả đánh

giá thông qua quan sát. Giá trị của nó trong việc đánh

giá hoạt động học tập của học sinh phụ thuộc vào việc

nó có được xây dựng tốt hay khơng và có được sử

dụng hợp lý hay không.Các phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dụcThang đo

• Thang đo cần phải được xây dựng dựa trên những mục tiêu

giảng dạy.

• Chỉ nên dùng khi người quan sát có điều kiện thu thập đầy đủ

thông tin ghi trên thang đoCác phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dụcThang đo

Lợi ích thang đo:

• Thang đo định hướng cho việc quan sát nhắm tới những loại

hành vi cụ thể

• Cung cấp một bảng tham chiếu chung để so sánh các học sinh

về cùng một loại phẩm chất, đặc điểm.

• Cung cấp một phương pháp thuận tiện để ghi chép những đánh

giá của người quan sát.Các phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dụcCác loại thang đo

Thang đo dạng số: Đây là một trong những loại thang đo đơn giản nhất.

Người sử dụng đánh dấu hoặc khoanh vào một con số chỉ mức độ biểu hiện

của một phẩm chất ở học sinh.

• Ví dụ về thang đo dạng số:

Hướng dẫn: Hãy chỉ ra mức độ mà học sinh tham gia vào buổi thảo luận

chung của lớp bằng cách khoanh tròn vào những con số tương ứng. Trong

đó 5 – Giỏi, 4 – trên trung bình, 3 – trung bình, 2 – dưới trung bình, 1 –

khơng đạt u cầu.

1. Học sinh tham gia thảo luận ở mức độ nào?

1

2

3

4

5

2. Những ý kiến đưa ra liên quan đến chủ đề thảo luận ở mức độ nào?

1

2

3

4

5

-Các phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dụcCác loại thang đo

• - Thang đo dạng đồ thị: Thang đo dạng đồ thị mô tả các mức

độ biểu hiện của hành vi theo một trục đường thẳng. Người

quan sát đánh dấu vào đoạn thẳng đó. Một hệ thống các mức

độ được xác định ở những vị trí nhất định trên đoạn thẳng

nhưng người đánh giá vẫn có thể đánh dấu vào điểm giữa các

mức độ trên đoạn thẳng.Các phương pháp đo lương kết quả học tậpĐánh giá trong giáo dục- Thang đo dạng đồ thị:Các phương pháp đo lương kết quả học tậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ghi chép các sự kiện thường nhật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×