Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân biệt hoạt động dạy học và giáo dục

Phân biệt hoạt động dạy học và giáo dục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân biệt hoạt động dạy học và giáo dục

Thời gianDạy họcGiáo dụcChiếm lĩnh nhanh hơnLâu dài hơn, bền bỉ hơnHình thức Lớp/bài

Hệ thống bài lên lớp (theo thời

khóa biểu), xemina, thực hành,

thí nghiệm…Nhóm/nội dung GD

Các sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội,

tham quan, lao động cơng ích, các sinh

hoạt thường nhật…Khơng

gianPhòng học là chủ yếuNgồi lớp học thơng thường, trong nhà

máy, trong cuộc sống xã hội…Phương

thứcTruyền đạt, phân tích, giảng

giải…Trải nghiệm, biểu diễn, chiêm nghiệm…

(Chủ yếu hoạt động tập thể)Kiểm tra

đánh giáChủ yếu đánh giá các kiến thức

khoa học học được đã được

vận dụng như thế nào vào thực

tiễn.

Thường sử dụng đánh giá định

lượngNhấn mạnh đến kinh nghiệm, thái độ

thực hiện, tính trải nghiệm, cảm xúc, giá

trị, niềm tin, thói quen…

Thường sử dụng đánh giá định tính.Quản lýNgười lãnh đạo quá trình dạy

học chủ yếu là giáo viên bộ mơn

Quản lý theo chương trình mơn

học, thi cử.Người lãnh đạo là đại diện của tập thể

học sinh, đoàn thể và gia đình, của giáo

viên chủ nhiệm/ giáo dục viên…

Quản lý theo chường trình hoạt độngXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học (teaching) và giáo

dục (education)Hoạt động GD và DH ở trường

THCS có những đặc điểm nào ? Khác

với tiểu học ntn?XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học (teaching) và giáo

dục (education)

a. Đặc điểm 1: theo định hướng phát triển năng lực:

 Dạy học, giáo dục lấy học sinh làm trung tâm

Dạy học đáp, giáo dục ứng các đòi hỏi của thực tiễn, hướng

nghiệp và phát triển.

 Dạy học và giáo dục linh hoạt trong việc tiếp cận và hình thành

năng lực.

 Những năng lực cần hình thành ở người học được xác định

một cách rõ ràng. Chúng được xem là tiêu chuẩn ĐG kết quả giáo

dụcXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học (teaching) và giáo

dục (education)

a. Đặc điểm 1: theo định hướng phát triển năng lực:

Khác so với cấp tiểu học:

Kiến thức theo phân môn, mơn học, được khái niệm hóa có tính

quy luật được sắp xếp trong q trình hệ thống hóa

 Học sinh có tính tự giác và độc lập cao hơn

 Quan hệ tương tác GV và HS khác hơn bậc tiểu học, nhiều GV

dạy và u cầu khác nhau, có trình độ nghề nghiệp và phẩm chất,

uy tín khác nhauXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học (teaching) và giáo

dục (education)

b. Đặc điểm 2: sự phát triển trí tuệ lứa tuổi học sinh THCS

Tri giác: HĐ đã mang tính phân tích, tổng hợp các sự vật, hiên

tượng phức tạp hơn khi tri giác sự vật, hiện tượng. Khối lượng tri

giác tăng, tri giác trở nên có kế hoạch, có trình tự và hồn thiện.

 Tư duy : Tư duy và tư duy trừu tượng phát triển mạnh là đặc

điểm cơ bản của hoạt động tư duy ở thiếu niên. HS hiểu dấu hiệu

bản chất nhưng không phân biệt được những dấu hiệu đó, nên

thu hẹp hoặc mở rộng khái niệm khơng đúng mức.

Trí nhớ: năng lực ghi nhớ có chủ định tăng lên rõ rệt, cách thức

ghi nhớ được cải tiến, hiệu suất ghi nhớ tái hiện được nâng cao,

bắt đầu phát triển kỹ năng tổ chức hoạt động tư duy, trải nghiệm.XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học (teaching) và giáo

dục (education)

b. Đặc điểm 3: Hoạt động giao tiếp của lứa tuổi học sinh THCS

Xuất hiện cảm giác “mình đã là người lớn”, biểu hiện lập trường

sống, Muốn độc lập lĩnh hội tri thức, muốn có lập trường và quan

điểm riêng

Muốn bớt dần sự phụ thuộc vào người lớn, mở rộng quyền hạn

của mình, đòi hỏi, mong muốn người lớn đối xử bình đẳng, bớt

can thiệp vào đời sống riêng

Xu thế cường điệu hóa thay đổi bản thân, khiến các em có nhu

cầu tham gia vào đời sống người lớn, mà kinh nghiệm chưa tương

xứng với nhu cầu, đó là mâu thuẫn trong sự phát triển nhân cách

thiếu niên

Quan hệ với bạn bè cùng lứa tuổi phức tạp, đa dạng hơn nhiều

so với học tiểu họcXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS5.1.1.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học (teaching) và giáo

dục (education)

b. Đặc điểm 4: Sự phát triển nhân cách ở lứa tuổi học sinh THCS

Sự hình thành tự ý thức về bản thân trong q trình xã hội hóa

cá nhân: có nhu cầu tự đánh giá, so sánh mình với người khác, tự

vạch cho mình nhân cách tương lai, tìm hiểu biết mặt mạnh, yếu

của bản thân

Sự hình thành đạo đức của học sinh THCS: bắt đầu hình thành

những nguyên tắc, quan điểm từ nhà trường từ GĐXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS

Hoạt dạy học và giáo dục trong mơ hình trường học mới-nhà

trường phát triển năng lựcHoạt động dạy học

và giáo dục trong

mơ hình trường học

mới-nhà trường

phát triển năng lực

có các đặc điểm

nào?XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCSĐặc điểm: HĐ DH và GD trong mơ hình trường học mới-nhà

trường phát triển năng lực

Dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và

năng lực

Hoạt động dạy học và giáo dục trong triển khai thực hiện đổi

mới chương trình giáo dục phổ thông theo các nguyên tắc nhất

định

Tập trung vào dạy học và hoạt động giáo dục trải nghiệm

 Dạy học tích hợpXU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS

Hoạt dạy học và giáo dục trong mơ hình trường học mới-nhà

trường phát triển năng lựcNăng lực là gì? Có

những nhóm năng lực

nào cần cho HS

THCS ?XU HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG

THCS

Hoạt dạy học và giáo dục trong mơ hình trường học mới-nhà

trường phát triển năng lựcNăng lực “competency”:

Là tổng hợp tất cả các yếu tố kiến thức, kĩ năng và các thuộc

tính cá nhân khác để thực hiện một loại cơng việc nào đó

Năng lực có các yếu tố cơ bản mà mọi người lao động, mọi

cơng dân phải có, đó là các năng lực chung - cơ bản.

Các năng lực cơ bản sau: năng lực nhận thức, tư duy, tự học,

giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác, quản lí thơng

tin, quản lí cá nhân,...

Cùng với năng lực cơ bản, có các năng lực chuyên biệt: năng

lực nghiên cứu khoa học, năng lực kinh doanh,..

Năng lực chủ yếu được hình thành, phát triển và thể hiện qua

hoạt độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân biệt hoạt động dạy học và giáo dục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×