Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b.  Đặc điểm khí hậu

b.  Đặc điểm khí hậu

Tải bản đầy đủ - 0trang

19-Khu cơng trình phụ: Khu vực nghỉ ngơi, nhà kho, nhà vệ sinh.

Khu chăn ni: Là khoảng diện tích còn lại

Bảng : Bảng chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng (ĐVT: 1.000đ)STTSTT

1Hạng mục xây dựng

Nhà ấp trứngĐVT Diện tích

30

m2Thành tiền

4.5002Khu cơng trình phụm29013.5003Khu chăn nim230045.0004Tổng63.000Nội dung cơng việc1Xây dựng chuồng trại2

3Tuyển chọn chuẩn bị giống sản xuất

Nuôi lớn chim cút4

5

6Chào bán và khảo sát

Nhận đặt hàng

Đánh giá5/2018

XLịch trình thực hiện dự án.Tháng/năm

6/2018

7/2018

X

X

X2010m

Khu cơng trình4m

20phụm

20 m42mNhà ấp trứngChChChChuChuồnuồuồnồngồnggnggninnununơiơii

Khu chăn nii21CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG CỦA DỰ ÁN

4.1.Loại hình tổ chức

Loại hình tổ chức ở đây là doanh nghiệp tư nhân. Sử dụng lao động thuê ngoài.

Bảng 4.1 Bảng chi phí nhân cơng theo tháng.

ĐVT: Triệu đồngSTTNhân viên1.Quản lý, bán hàngSố

lượng

12.Nhân viên chăm sóc3Kỹ thuật viên4.TổngMức lương theo tháng Mức lương theo năm

3.50042.00023.20076.80014.50054.000

172.80022CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

5.1.Dự tính tổng mức đầu tư

Bảng 5.1: Tổng chi phí đầu tư ban đầu của dự án

STTChỉ tiêuGía trị1Xây dựng cơ bản( Đầu tư TSCĐ)63.0002Máy móc thiết bị, cơng cụ dụng cụ( Đầu tư TSLĐ)106.2403Vốn dự phòng16.924Tổng vốn đầu tư186.164Vốn đầu tư tài sản lưu động được thu hồi vào năm cuối dự án được ước tính thu

hồi còn 30% giá trị tài sản lưu động ban đầu.

5.2. Dự tính chi phí hoạt động thường xuyên.Bảng 5.2 Tổng chi phí hoạt động thường xuyên của dự án.

ĐVT: 1000đ

Chí phí hoạt động thường xuyên23STT

1Chỉ tiêu

Chi phí nguyên liệu

Chi phí điện, nhiênNăm 1

545.400Năm 2

602.000Năm 3

631.600Năm 4

661.200Năm 5

693.2002

3

4

Tổngliệu,..

Chi phí nhân cơng

Thuế mơn bài42.000

172.800

1.000

761.20044.400

177.600

1.000

825.00046.800

182.400

1,000

861.80049.200

187.200

1,000

898.60051.600

192.000

1,000

937.800.

5.3.Khấu hao tài sản cố định.

TSCĐ khấu hao theo phương pháp đường thẳng, dự án thanh lý vào đầu năm

Bảng 5.3 Bảng khấu hao tài sản cố định.

ĐVT: 1000đBảng khấu hao TSCĐ

Chỉ tiêu

Nhà xưởng

Lồng, thùngGiá trị

63.000Tuổi thọ

5KH năm

12.600đựng trứng

Tổng60.000512.000

24.600Vì dòng đời dự án chỉ có 5 năm nên giá trị tài sản cố định không khấu hao hết sẽ

được thu hồi vào cuối năm cuối dự án.245.4.Doanh thu hoạt động thường xuyên

ĐVT:đồng

Doanh thu dự kiến

Năm

1Phân loại

Bình

thường

Trứng

Cút lộnĐơn giáSản lượng tiêu thụDoanh thu4.000đ/chục500.000 trứng200.000.0007.500đ/chục820.000 trứng615.000.000Loại 18.000đ/1 con4.600con36.800.000Loại 27.000đ/1con1.400 con9.800.000ThịtTổng

Trứng

2

ThịtBình

thường

Cút lộn

Loại 1

Loại 2861.600.000

4.500đ/chục550.000 trứng247.500.0008.000đ/chục

8.500đ/con

7.500đ/con876.200 trứng

6.000 con

3.000 con5.000đ/chục700.000 trứng700.960.000

51.000.000

22.500.000

1.021.960.000

658.750.0008.500đ/chục775.000 trứngTổng

Trứng

3Loại 1

ThịtTrứng

4

Thịt5Bình

thường

Cút lộnLoại 2

Tổng

Bình

thường

Cút lộn

Loại 1Loại 2

Tổng

Bình

thường

Trứng

Cút lộn

Thịt

Loại 19.000đ/con658.750.000

45.000.0008.000đ/con5.000 con

2.000 con5.500đ/chục700.000 trứng385.000.0009.000đ/chục

9.500đ/con806.000 trứng

6.000con725.400.000

57.000.0008.500đ/con3.000 con25.500.000

1.192.900.0005.500đ/ chục600.000 trứng330.000.0009.500đ/chục

10.000đ/con804.000 trứng

7.000con763.800.000

70.000.00016.000.000

1.069.750.00025Loại 29.000đ/con2.000con18.000.000Tổng5.5.1.181.8000.000Bảng kết quả kinh doanh.

ĐVT:1000đBảng kết quả kinh doanh

Chỉ

Stt

tiêu

Năm 1

Doanh

1

thu

861.800

Chi

2

phí

761.200

Lợi

3 nhuận 100.400

45Thuế

TNDN

Lợi

nhuận

sau

thuếNăm 2Năm 3Năm 4Năm 51.021.9601.069.7501.192.9001.181.800825.000861.800898.600937.800196.960207.950294.300244.00015.06029.54431.192,544.14536.60085.340167.416176.757,5 250.155207.400265.6. Dòng tiềnĐVT: Đồng

Bảng dòng tiền của dự án

ST

T

1

2

3

4

567

8

9

10

11

12

12

13Nội dung

Năm 0

Năm 1

Đầu tư TSCĐ

(63.000)

Đầu tư TSLĐ

(106.240)

Vốn dự phòng

(16.924)

Doanh thu

861.600

Chi phí

785.800

Chi

phí

HĐTX

761.200

Chi phí KH

24.600

Lợi nhuận khác

0

Thu

nhập

khác

0

Chi phí khác

0

EBIT

75.800

EBIT(1-t)

64.430

Thu hồi TSCĐ

Thu hồi TSLĐ

Dòng tiền vào

dự án

861.600

Dòng tiền ra dự (186.164)

án

(797.170)

Dòng tiền ròng

của dự án

186.164

64.430

CF

-169.240

89.030Năm 2Năm 3Năm 41.021.9601.069.7501.192.9001.181849.600886.400923.200962.4825.000

24.600

0861.800

24.600

0898.600

24.600

0937.8

24.6

00

0

172.360

146.5060

0

183.350

155.847,50

0

269.700

229.2450

0

219.4

186.4

0

31.81.021.9601.069.7501.192.9001.213(875.454)(913.902,5

)(963.655)(995.3146.506

171.106155.847,5

180.447,5229.245

253.845186.4

242.9CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ ,XÃ HỘI VÀ MƠI TRƯỜNGNăm276.1Đánh giá hiệu quả kinh tế:

Vì r được chọn cố định trong khoản thời gian dài, với lãi suất hiện nay thì khơngthể chọn r bằng lãi suất hiện nay được, vì có yếu tố lạm phát và hiện nay tình hình kinh

tế còn khó khăn vậy ta chọn

r=15%, đảm bảo an tồn về mặt tài chính:

Theo tính tốn trên bảng ta có:

NPV= 601.324.792 đ >0, dự án khả thi.

IRR=80,47% >15% dự án khả thi.

6.2.Đánh giá hiêu quả xã hội:

Không như những ngành khác, ngành nuôi chim cút là ngành thuộc nông nghiệpmang lại hiệu quả kinh tế cao, khơng tạo ra khói bụi, khơng dùng máy móc nhiều gây

tiêu tốn nhiên liệu mà chủ yếu dùng nhân cơng là chính.

Thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển:

oĐịa điểm được nhóm lựa chọn đầu tư là một vùng nơng thơn nghèo, vì vậy lợi ích màodự án mang lại có ý nghĩa rất lớn cho địa phương.

Giải quyết công ăn việc làm cho số lượng lớn lao động địa phương, tận dụng tận dụng

được thời gian rãnh rỗi của lao động nông thôn, tăng thu nhập cho người lao động,o

onâng cao mức sống người dân( khi khi dự án được mở rộng với quy mô lớn).

Tận dụng và nâng cao đất nghèo ở địa phương.

Làm thay đổi bộ mặt kinh tế ở địa phương, tạo đà cho phát triển nghề nuôi chim cút ở

địa phương.

oNâng cấp tăng cường cho cơ sở ở địa phương.

Tác động đến nền kinh tếo

o

oLàm tăng tiết kiệm,tăng thu ngoại tệ.

Đóng góp một phần vào ngân sách nhà nước.

Góp phần làm phong phú cho ngành nuôi chim cút.

o Đặt biệt là hạn chế xuất khẩu nguyên liệu và giảm nhập khẩu chim cút vào Việt Nam.

Tác động đến ngành khácoNgành dịch vụ, du lịch.28o

oTham quan trại ni chim cút, học hỏi mơ hình

Phát triển ẩm thực.6.3.Đánh giá tác động đến mơi trường

Lợi ích:Bảo tồn phát triển một lồi chim q.

o Trong việc ni chim cút các chất thải được dùng để làm phân bón rất tốt cho cây trồng

oovà dễ dàng xử lý.

Nước ta có tỷ trọng ngành nơng nghiệp tương đối phát triển đặc biệt là lúa, ngơ, mì...

góp phần giải quyết và cung cấp nguyên liệu cho chim cút.CHƯƠNG VII: CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP KHI NUÔI CHIM CÚT

VÀ CÁC GIẢI QUYẾT.

Chim cút (cút) ít mắc bệnh hơn gà và bệnh với mức độ nhẹ hơn. Tuy nhiên, do

nuôi thâm canh và điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt… nên bệnh cút ngày càng

nhiều và phức tạp hơn sau đây là một số bệnh thường gặp và cách phòng chống.

7.1.Bệnh Thương hàn

Bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Salmonellosis gây ra.

a. Triệu chứng: tỷ lệ trứng giảm từ 10-30%, ăn giảm, ủ rũ, phân lỗng và trắng,chết. Trứng cút bệnh có dính máu, trứng nhọn và mềm. Cút con thấy phân chảy có màu

trắng, đứng ủ rũ, mắt lim dim, khơ chân xù lơng, xã cánh và chết.29b. Bệnh tích: Gan sẫm màu có lấm tấm xuất huyết trong những ngày đầu, sau

hoại tử trắng như đinh ghim. Mật sựng to. Ruột tụ máu và xuất huyết. Nếu kéo đài có

hoại tử viêm loét từng đám. Buồng trứng bị teo và tích máu.

c. Phòng bệnh:

- Chloramphenicol 250 mg/lít nước uống.

- Teramycin 250 mg/lít nước uống hoặc Neotesol.

Nghiền nhỏ 2 viên thuốc trên pha chung trong 1lít nước cho uống liên tục 4

ngày (nếu nước và thuốc hết tới đâu thì pha bổ sung tới đó) sau nghỉ 3 ngày sử dụng 6

tuần liền đối với cút thịt. Còn cút để dùng liên tục trong thời gian đẻ, nhưng mỗi tuần

chỉ dùng thuốc phòng 3 ngày, nghỉ 4 ngày.

Ngồi ra, có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau:

Neotesol 2,5g/1 lít nước uống (1/2 muỗng cà phê)Amfuridon 6g/lít nước uốngNeo-Terramycin 500mg/ lít nước uốngChlotetrasol 2,5 mg/ 1lít nước.T.T.S. 2,5 kg/1 lít nước uống.

Liệu trình cũng pha nước uống như trên.

d. Trị bệnh: Dùng 1 trong những loại kháng sinh trên nhưng liều tăng gấp đơivà liệu trình điều trị 5 –7 ngày mới ngưng.

7.2.Bệnh thiếu Vitamin E

Có tác dụng kích thích tăng trưởng, đẻ nhiều, tăng tỷ lệ đậu thai, chống bệnhngoẹo đầu do nhũn não.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b.  Đặc điểm khí hậu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×