Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lý do chọn đề tài :

Lý do chọn đề tài :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7

nhau, những cách kẻ đường phụ, những ý tưởng mà chỉ có thể ở phần Hình học mới có,

làm được như vậy học sinh sẽ u thích mơn Tốn hơn. Đó là mục đích của bất kì giáo

viên dạy ở mơn nào cũng cần khêu gợi được niềm vui, sự yêu thích và niềm đam mê của

học sinh ở mơn học đó. Nhưng mục đích lớn nhất trong việc dạy học là phát triển tư duy

của học sinh và hình thành nhân cách cho học sinh. Qua mỗi bài toán học sinh có sự

nhìn nhận đánh giá chính xác, sáng tạo và tự tin qua việc giải bài tập Hình đó là phẩm

chất của con người mới.

3. Đối tượng nghiên cứu

Một số bài tập hình học trong Sách giáo khoa Tốn 7 (tập 1,2).

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu học sinh trường THCS Buôn Trấp, chủ yếu là học sinh khối 7

và tài liệu bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp qua nhiều năm học.

Thời gian thực hiện trong các năm học 2015 - 2018.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thơng tin lý luận để xây dựng cơ sở lý

luận của đề tài. Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận, có các phương pháp

nghiên cứu cụ thể sau đây:

- Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu.

- Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập.

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở

thực tiễn của đề tài. Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn có các phương pháp

nghiên cứu cụ thể sau đây.

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục.

- Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động.

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia.

5.3. Phương pháp thống kê tốn học

Sử dụng các cơng thức thống kê và các phần mềm để xử lý số liệu thu được.

II. PHẦN NỘI DUNG

1.Cơ sở lí luận

Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Buôn Trấp – Krông Ana3Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7

Qua việc giảng dạy thực tế nhiều năm ở THCS chúng tôi thấy hiện nay đa số học

sinh sợ học phần Hình học. Tìm hiểu ngun nhân tơi thấy có rất nhiều học sinh chưa

thực sự hứng thú học tập bộ môn này vì chưa có phương pháp học tập phù hợp với đặc

thù bộ mơn, sự hứng thú với phần Hình học là hầu như ít có. Có nhiều ngun nhân,

trong đó ta có thể xem xét những nguyên nhân cơ bản sau:

- Đặc thù của bộ mơn Hình học là mọi suy luận đều có căn cứ, để có kĩ năng này

học sinh không chỉ phải nắm vững các kiến thức cơ bản mà còn phải có kĩ năng trình

bày suy luận một cách logic. Kĩ năng này đối với học sinh là tương đối khó, đặc biệt là

học sinh lớp 7 các em mới được làm quen với chứng minh Hình học. Các em đang bắt

đầu tập dượt suy luận có căn cứ và trình bày chứng minh Hình học hồn chỉnh. Đứng

trước một bài tốn hình học học sinh thường khơng biết bắt đầu từ đâu, trình bày chứng

minh như thế nào.

- Trong q trình dạy tốn nhiều giáo viên còn xem nhẹ hoặc chưa chú trọng việc

nâng cao, mở rộng, phát triển các bài toán đơn giản ở SGK hoặc chưa đầu tư vào lĩnh

vực này, vì thế chưa tạo được hứng thú cho học sinh qua việc phát triển vấn đề mới từ

bài toán cơ bản.

- Việc đưa ra một bài toán hoặc phát triển một bài toán cho phù hợp với từng đối

tượng học sinh để có kết quả giáo dục tốt còn hiều hạn chế.

- Học sinh THCS nói chung chưa có năng lực giải các bài tốn khó, nhưng nếu

được giáo viên định hướng về phương pháp hoặc kiến thức vận dụng, hoặc gợi ý về

phạm vi tìm kiếm thì các em có thể giải quyết được vấn đề.

- Ngay cả với học sinh khá giỏi cũng còn e ngại với phân mơn Hình học do thiếu

sự tự tin và niềm đam mê.

2. Thực trạng

Trong hoạt động dạy và học Tốn nói chung, đối với bộ mơn hình

học nói riêng thì vấn đề khai thác, nhìn nhận một bài tốn cơ bản dưới

nhiều góc độ khác nhau nhiều khi cho ta những kết quả khá thú vị. Ta

biết rằng ở trường phổ thông, việc dạy toán học cho học sinh thực chất

là việc dạy các hoạt động toán học cho họ. Cụ thể như khi truyền thụ

cho học sinh một đơn vị kiến thức thì ngồi việc cho học sinh tiếp cận,

nắm vững đơn vị kiến thức đó thì một việc khơng kém phần quan

trọng là vận dụng đơn vị kiến thức đã học vào các hoạt động toán

học. Đây là một hoạt động mà theo tơi, thơng qua đó dạy cho học sinh

phương pháp tự học - Một nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên

đứng lớp . Xuất phát từ quan điểm trên, vấn đề khai thác và cùng học

sinh khai thác một bài toán cơ bản trong sách giáo khoa để từ đó xây

dựng được một hệ thống bài tập từ cơ bản đến nâng cao đến bài tốn

khó là một hoạt động không thể thiếu đối với người giáo viên. Từ

Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Buôn Trấp – Krông Ana4Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7

những bài tốn chuẩn kiến thức, giáo viên khơng dừng ở việc giải toán.

Việc khai thác một số bài toán hình học cơ bản trong SGK khơng

những gớp phần rèn luyện tư duy cho HS khá giỏi mà còn tạo chất

lượng, phù hợp với giờ học, gây hứng thú cho HS ở nhiều đối tượng

khác nhau.

SKKN đầy đủ ở file: SKKN FullNguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Buôn Trấp – Krông Ana5Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Bn Trấp – Krông Ana6Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Bn Trấp – Krông Ana7Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Bn Trấp – Krông Ana8Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Bn Trấp – Krông Ana9Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Bn Trấp – Krông Ana10Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Bn Trấp – Krông Ana11Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Bn Trấp – Krông Ana12Hướng dẫn học sinh khai thác và phát triển một số bài tập hình học trong

Sách giáo khoa Tốn 7Nguyễn Thị Cẩm Linh – Trường THCS Bn Trấp – Krông Ana13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lý do chọn đề tài :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×