Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở lí luận

Cơ sở lí luận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCShọc tập, khi không có hứng thú sẽ làm mất đi động cơ học, kết quả học tập sẽ

không cao, thậm chí xuất hiện cảm xúc tiêu cưc.

* Một số căn cứ

Căn cứ công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc

hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản

để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với thời lượng dạy

học và điều kiện thưc tế của nhà trường.

Căn cứ công văn số 4116/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thưc hiện nhiệm

vụ CNTT năm học 2017 – 2018.

2. Thực trạng

Dân tộc Việt Nam ta có tinh thần hiếu học và ham học qua bao đời, đến

nay vẫn được lưu truyền. Thế nhưng trong xã hội vẫn còn một bộ phận không

nhỏ học sinh không mấy hứng thú với việc học hành. Các em dễ bị cuốn vào

những thú vui bên ngoài như nghiện game, đua đòi theo bạn bè, không có mục

đích phấn đấu, không có ước mơ,… trở thành vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội.

Có nhiều lý do cho hiện tượng này như từ bản thân các em, từ gia đình, xã hội

nhưng một phần trách nhiệm cũng thuộc về người giáo viên. Chương trình giảng

dạy nặng về kiến thức mà giáo viên chưa phối hợp linh hoạt giữa các phương

pháp tạo hứng thú cho học sinh. Nhiều tiết dạy còn máy móc các bước lên lớp,

làm giờ học thiếu sư phóng khoáng, trở nên nhạt nhẽo, làm tê liệt sư hứng thú

của học sinh. Dân gian có câu “Bạn chỉ có thể dắt con ngưa ra bờ suối chứ

không thể bắt nó uống nước” quả thật không sai. Khi những thèm khát, ham

muốn không từ trong ra mà bị áp đặt từ ngoài vào thì rất khó thành công và nếu

làm được thì thành quả đạt được cũng không đáng kể. Quan trọng hơn, con

người khi đó sẽ làm việc một cách rất khổ sở và không bao giờ có hạnh phúc.

Vấn đề học tập của con trẻ cũng vậy, dù cho bắt chúng ngồi ngay ngắn trong các

tiết học nhưng nếu không hứng thú thì chúng không thể học tốt được. Vậy

nhiệm vụ đặt ra cho người giáo viên là gì? Chính là đổi mới phương pháp dạy

học theo hứng tích cưc, tạo hứng thú cho học sinh đến lớp.

Mặc dù môn Vật lý rất gần gũi với đời sống nhưng cũng vẫn là một môn

tư nhiên, kiến thức tương đối khó. Trong những năm công tác tại trường THCS

Dur Kmăn, tôi nhận thấy muốn đạt hiệu quả cao ngoài việc truyền đạt kiến thức

Năm hoc 2017-2018Trang 4Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSSKKN đầy đủ ở file: SKKN FullNăm hoc 2017-2018Trang 5Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSNăm hoc 2017-2018Trang 6Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSNăm hoc 2017-2018Trang 7Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSNăm hoc 2017-2018Trang 8Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSNăm hoc 2017-2018Trang 9Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSNăm hoc 2017-2018Trang 10Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSNăm hoc 2017-2018Trang 11Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSNăm hoc 2017-2018Trang 12Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSNăm hoc 2017-2018Trang 13Một số phương pháp tạo hứng thú cho học sinh trong các tiết học Vật lý THCSNăm hoc 2017-2018Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở lí luận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×