Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá sử dụng kháng sinh

Đánh giá sử dụng kháng sinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ22TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y Tế Thông Tư Quy Định về

tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện.

2. Quyết định số 3970/QĐ-BYT ngày 24/09/2015 của Bộ Y tế ban hành Bảng phân

loại quốc tế về bệnh tật tử vong theo ICD-10

3. Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013 của Bộ Y tế về xây

dựng Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai

đoạn từ năm 2013 đến năm 2020

4. Khóa luận tốt nghiệp “Nghiên cứu đánh giá sử dụng KS tại Bệnh viện Việt Đức

giai đoạn 2009-2011” của Dược sĩ Nguyễn Thị Hiền Lương

5. Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành dược học “Khảo sát tình hình sử dụng kháng

sinh tại khoa thận - tiết niệu Bệnh viện E” của Dược sĩ Nguyễn Thị Ơn

6. Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp I “Phân tích thực trạng sử dụng kháng sinh tại

Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương” của Dược sĩ Nguyễn Văn Vùng

7. http://amr.moh.gov.vn (trang điện tử phòng, chống kháng thuốc của Bộ Y tế)

8. https://www.nhipcauduoclamsang.com

9. http://dantri.com.vn

10. https://www.mdcalc.com/mdrd-gfr-equation

11. http://www.medscape.com/viewarticle/876335

1.2312.http://www.who.int/medicines/publications/global-priority-listantibiotic-resistant-bacteria/en/24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá sử dụng kháng sinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×