Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở lý luận.

Cơ sở lý luận.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônViệc đưa ra các bài tập phù hợp nhằm phát triển các nhóm cơ của tay, chân,

sức mạnh, sức bền, các kỹ thuật thi đấu đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao

thành tích của một vận động viên.

Trong huấn luyện đẩy gậy thì các bài tập thể lực đóng vai trò chính nhằm

chuẩn bị thể lực chung và phát triển thể lực chuyên môn cho học sinh.

Các bài tập thể lực sử dụng phải phù hợp với mục đích nhiệm vụ của quá

trình tập luyện, lựa chọn một cách hợp lý từng bài tập thể lực thông qua việc phân

chia một cách tối ưu khối lượng vận động và cường độ vận động của cùng bài tập

hoặc từng nhóm bài tập. Các bài tập phải được sắp xếp trình tự, hệ thống nhằm phát

triển đầy đủ những năng lực cần thiết phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

Là giáo viên đã trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn đẩy

gậy của nhà trường bản thân tôi khơng ngừng nghiên cứu, tìm tòi để tìm ra cách

đơn giản nhất hướng dẫn các em các bài tập cũng như kỹ thuật bộ môn một cách

nhanh và dễ hiểu, dễ thực hiện từ đó góp phần chuẩn bị cho học sinh phát huy được

năng lực bản thân.

2. Thực trạng.

Đray sap là một xã có số lượng đồng bào dân tộc chiếm gần một nữa dân số

của xã (có 8 thơn bn trong đó có 4 bn với các đồng bào dân tộc thiểu số như

Êđê, Mnông,...). Khi phong trào thể dục thể thao truyền thống tại địa phương phát

triển thì ở đó người dân se đam mê hoạt động này và trẻ em khơng ngoại trừ.

Trường đóng trên địa bàn dân cư có nhiều học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu

số, vì thế các em thích chơi các môn thể thao truyền thống.

Các em trước khi tham gia đội tuyển Đẩy gậy chỉ tập theo sở thích, chủ yếu

là phơ trương sức mạnh của mình mà chưa biết sử dụng kỹ thuật, chưa khéo léo,

kinh nghiệm trong thi đấu còn ít, phần lớn thành tích đạt được là do sử dụng sức

mạnh bản thân vốn có, chưa biết xây dựng một kế hoạch tập luyện cụ thể để nâng

cao thành tích thơng qua các bài tập bổ trợ.

Trước đây khi tham gia thi đấu tại các kỳ thi học sinh giỏi hay hội khỏe phù

đổng kết quả đạt được chưa cao vì:

Nguyên nhân thứ nhất: Một phần là do giáo viên được cử huấn luyện chưa có

kinh nghiệm trong huấn luyện môn đẩy gậy nên kết quả đạt được chưa cao vì các

em chưa được trang bị tốt về mọi mặt.

Nguyên nhân thứ hai: Bản thân các em thích mơn Đẩy gậy nhưng chưa hiểu

rõ bản chất của môn Đẩy gậy cho nên các em chưa chú trọng rèn luyện kỹ thuật để

có thể nâng cao thành tích .

Tác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

4Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu môn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônNguyên nhân thứ ba: Đây là một môn thể thao dân tộc thường tổ chức vào

các dịp lễ, tết nên không thường xuyên tập luyện, chỉ khi nào tổ chức thi đấu mới

tập luyện.

Nguyên nhân thứ tư: Đây là một mơn đối kháng đòi hỏi các em ln phải tập

trung dưới mọi hình thức, tuy nhiên các em đang trong giai đoạn tâm lý lứa tuổi

chưa ổn định nên tâm lý thi đấu chưa tốt, còn lo sợ, bất an.

Do đó việc nghiên cứu nội dung Một số bài tập bổ trợ và kỹ thuật nâng cao

thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển học sinh Trường THCS Lê Qúy Đôn

là mục tiêu yêu cầu hết sức cần thiết trong việc huấn luyện. Những năm trước đây

học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn so với các đơn vị trường bạn trong địa bàn

huyện Krông Ana thì thành tích về mơn đẩy gậy còn thấp. Hơn bao giờ hết, là một

giáo viên dạy thể dục được trực tiếp phân công huấn luyện môn đẩy gậy, tôi nghĩ

rằng: Người giáo viên có vai trò rất quan trọng trong công tác huấn luyện đẩy gậy

bằng cách khơi dậy niềm đam mê của các em, kích thích sự cố gắng sau mỗi lần tập

và giúp cho các em định hình các bài tập, xây dựng một kế hoạch tập luyện hiệu

quả. Vì vậy, bản thân tơi khơng ngừng nghiên cứu, tìm tòi để tìm ra cách đơn giản

nhất hướng dẫn các em các bài tập cũng như kỹ thuật bộ môn một cách nhanh và dễ

hiểu, dễ thực hiện, thơng qua các bài tập các em hồn thiện kỹ thuật và nâng cao

thành tích. Nhiều năm trở lại đây thành tích mơn đẩy gậy của trường đã tiến bộ rõ

rệt cụ thể là hai năm học gần đây, năm học 2016 - 2017; 2017 - 2018 khi tôi áp

dụng để tài này thì học sinh tham gia học sinh giỏi cũng như hội khỏe phù đổng đã

đạt thành tích cao. Bởi vì:

+) Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, BGH, cùng với sự giúp đỡ

động viên của các đoàn thể trong nhà trường, các đồng nghiệp trong cơng tác giảng

dạy mỗi khi gặp khó khăn.

+) Đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn thể dục ln có tinh thần thái độ làm

việc hăng hái, tích cực, thích tìm tòi, chịu khó học hỏi và nghiên cứu bộ môn để

đưa ra các bài tập phù hợp, tập luyện thường xuyên cho các em nên học sinh hứng

thú tập luyện.

+) Đa số học sinh ham thích bộ mơn, tham gia tập luyện tích cực, thường

xun, tn thủ nghiêm ngặt mọi quy định về giờ giấc cũng như kỷ luật tập luyện

do giáo viên đề ra.

+) Tham gia các lớp tập huấn của ngành tạo điều kiện để giáo viên học tập

nâng cao trình độ nghiệp vụ theo kịp xu thế đổi mới hiện nay.

SKKN đầy đủ ở file: SKKN Full

Tác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

5Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônTác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

6Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônTác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

7Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônTác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

8Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônTác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

9Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu môn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônTác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

10Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônTác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

11Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônTác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

12Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônTác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

13Một số bài tập bổ trợ thể lực và kỹ thuật nâng cao thành tích thi đấu mơn đẩy gậy của đội tuyển

học sinh Trường THCS Lê Qúy ĐônTác giả: Trần Thị Hạ - Trường THCS Lê Quý Đôn - huyện Krông Ana

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở lý luận.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×