Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Toán Tin trường THCS Lê Quý Đôn.chất lượng học của HS. Cho đến nay nghiên cứu bài học được xem như một mơ

hình và cách tiếp cận nghề nghiệp của GV và vẫn được sử dụng rộng rãi tại các

trường học ở Nhật Bản, hình thức này đã được áp dụng trên nhiều nước, bước

đầu được áp dụng ở Việt Nam và đã chứng minh được tính khả thi của nó trong

việc bồi dưỡng và phát triển năng lực chuyên môn của GV so với các phương

pháp truyền thống khác. Điều đó cho thấy tính ưu việt và sức hấp dẫn to lớn của

nghiên cứu bài học.

Khái niệm “sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”: Là

hoạt động chun mơn nhưng ở đó GV tập trung phân tích các vấn đề liên quan

đến người học (HS). Không tập trung vào việc đánh giá giờ học, xếp loại GV mà

nhằm khuyến khích GV tìm ra nguyên nhân tại sao HS chưa đạt kết quả như

mong muốn và có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học, tạo cơ hội cho HS

được tham gia vào q trình học tập; giúp GV có khả năng chủ động điều chỉnh

nội dung, phương pháp dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng HS.

Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học là một quá trình các

GV tham gia vào các khâu từ chuẩn bị, thiết kế bài học sáng tạo, dạy thể

nghiệm, dự giờ, suy ngẫm và chia sẻ các ý kiến sâu sắc về những gì đã diễn ra

trong việc học của HS. Kết quả một buổi dạy là công sức của cả tập thể khơng

phải của riêng GV nào. Do đó giáo viên được phân công dạy không quá tự ti và

lo lắng bị người này người kia đánh giá, nhận xét… Đây là hoạt động học tập

lẫn nhau, học tập trong thực tế, là nơi thử nghiệm và trải nghiệm những cái mới,

là nơi kết nối lý thuyết với thực hành, giữa ý định và thực tế. Trong q trình

học tập đó, GV sẽ học được nhiều điều để phát triển năng lực chuyên môn mới.

SKKN đầy đủ ở file: SKKN FullNgười viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Quý Đơn5Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Toán Tin trường THCS Lê Quý Đôn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Q Đơn6Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Toán Tin trường THCS Lê Quý Đôn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Q Đơn7Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Toán Tin trường THCS Lê Quý Đôn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Q Đơn8Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Tốn Tin trường THCS Lê Q Đơn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Quý Đôn9Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Tốn Tin trường THCS Lê Q Đơn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Quý Đơn10Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Toán Tin trường THCS Lê Quý Đôn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Q Đơn11Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Toán Tin trường THCS Lê Quý Đôn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Q Đơn12Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Toán Tin trường THCS Lê Quý Đôn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Q Đơn13Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Tốn Tin trường THCS Lê Q Đơn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Quý Đôn14Một số hình thức SH tổ CM theo hướng NCBH hiệu quả tại tổ Tốn Tin trường THCS Lê Q Đơn.Người viết: Huỳnh Ngọc Thống - Đơn vị: Trường THCS Lê Quý Đôn15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×