Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cỏch t tay trờn bn phớm

Cỏch t tay trờn bn phớm

Tải bản đầy đủ - 0trang

tay phải.- Phần bên phải thuộc phạm vi hoạt động

của những ngón tay phải.

- Mỗi ngón chỉ được phép gõ một số phím,

riêng 2 ngón cái để tự nhiên, chỉ dùng để

gõ phím cách (Space bar) là phím dài

nhất.

- Gõ thong thả, đều đặn. Sau khi gõ xong

mỗi phím, em đưa ngón tay về vị trí những

phím khởi hành.IV. Cđng cè:

- Bàn phím gồm nhiều phím chia thành các nhóm cơ bản.

- Cách đặt tay trên bàn phím: ln đặt tay ở hàng phím cơ sở.

- Chú ý quy tắc gõ.

V. Híng dÉn vỊ nhµ.

- Học kĩ bài để chuẩn bị tốt cho các bài học gõ 10 ngón

Thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2017

Tin học lớp 1Chuét m¸y tÝnh

A. Mơc tiªu

- Học sinh nắm được cấu tạo của chuột: nút phải, nút trái chuột.

- Nắm được cách cầm chuột và các thao tác di chuyển, kích chuột...

- Tạo hng thỳ hc mụn mi cho hs.

B. Đồ dùng

Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan: chut.

Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp

I. ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ.

- ? Nờu cỏch đặt tay trên bàn phím (Đặt trên hàng cơ sở)

- ? Hàng phím cơ sở là hàng phím nào (Hàng chứa hai phím có gai F và J)

III. Bµi míi:

Néi dung ghi bảng

Hoạt động của thy - trũ53GV. Gi hs nêu hiểu biết của mình

về chuột máy tính.

- Chuột mt giúp điều khiển mt

được thuận tiện, nhanh chóng.1. Chuột máy tính.GV: Giới thiệu cấu tạo chuột: dùng

- Mặt trên của chuột thường có hai nút:

trực tiếp một chuột của máy tính

nút trái và nút phải.

để giới thiệu: các nút trái, phải...

- Mỗi khi nhấn nút chuột, tín hiệu

điều khiển sẽ được chuyền cho

máy tính.2. Sử dụng chuột.

o

ooHướng dẫn cách cầm

chuột: cầm bằng tay phải

Ngón trỏ đặt vào nút trái,

ngón giữa đặt vào nút

phải chuột, các ngón còn

lại dùng để cầm chuột.

Giới thiệu con trỏ chuột

trên màn hình, các dạng

của con trỏ chuột.- Cầm chuột và di chuyển chuột trên một

mặt phẳng.a. Cách cầm chuột.

- Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ

đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt

vào nút phải chuột.

- Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ

hai bên chuột

b. Con trỏ chuột(Con trỏ chuột có nhiều hình dạng

khác nhau.)oCác thao tác dùng chuột.c. Các thao tác sử dụng chuột.o

oCách di chuyển chuột

trên mặt bàn: di chuột, rê * Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí của

chuột trên mặt phẳng.

chuộto

oTrên màn hình ta thấy có hình mũi tên.

Mỗi khi thay đổi vị trí của chuột thì

hình mũi tên cũng di chuyển theo. Mũi

tên đó chính là con trỏ chuột.Cách kích chuột...* Nháy chuột (nhấn chuột): Nhấn nút

trái chuột rồi thả ngón tay ra.GV nhấn mạnh: Khi gặp yêu cầu "kích54chuột" hoặc "kích đúp chuột" hoặc "rê

chuột" em sẽ sử dụng nút trái của chuột

để kích, kích đúp hoặc rê chuột. Khi cần

dùng nút phải, GV sẽ chỉ rõ "kích chuột

bằng nút phải" hoặc "kích đúp chuột

bằng nút phải" hoặc "rê chuột bằng nút

phải".* Nháy đúp chuột: Nhấn chuột nhanh

hai lần liên tiếp.

* Rê chuột (Kéo thả chuột): Nhấn và

giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ

chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón

tay nhấn giữ chuột.IV. Cđng cè:

Tóm tắt nội dung bài học: nhắc lại ngun tắc cầm chuột

V. Híng dÉn vỊ nhµ.

- Học thuộc bài để chuẩn bị tốt cho bài thực hành

VI. Bµi häc kinh nghiƯm:

Thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2017

Tin học lớp 3BÀI 4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH (tiết 2)A. Mơc tiªu

- HS ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính. Nắm được sơ đồ bàn

phím và cách đặt tay.

- Luyện cho học sinh khả năng quan sát màn hình và thao tác gõ bàn phím.

- Hình thành và rèn luyện cho học sinh các kĩ năng lm

vic vi mỏy tớnh.

- Phỏt huy tớnh chủ động, độc lập.

B. Đồ dùng

Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

Học sinh: Kiến thức cn nh.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp

I. ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

a. Kim tra an tồn phòng máy.

Kiểm tra lại lần cuối tình trạng họat động của các thiết bị điện, máy

móc.

b. Bố trí vị trí thực hành.

GV phân cơng vị trí thực hành cho từng học sinh và yêu cầu các em

ngồi đúng vị trí thực hành.

III. Bài thực hành:

a. Nội dung kiến thức cần nhớ:

Nhận biết khu vực chính của bàn phím: đặc biệt chú ý đến hàng phím

cơ sở và hai phím có gai

55Cách đặt tay trên bàn phím: ln đặt tay trên hàng phím cơ sở.

Quy tắc gõ các phím: phần bên trái thuộc phạm vi hoạt động của các

ngón tay trái. Phần bên phải thuộc phạm vi hoạt động của các ngón

tay phải.

b. Nội dung thực hành

GV cho hs thực hành theo các yêu cầu sau:

? Tìm khu vực chính của bàn phím

? Nhận biết hàng phím cơ sở chỉ ra hai phím có gai, hàng phím trên,

hàng phím dưới, hàng phím số và hàng phím có chứa phím cách.

? Ngồi đúng tư thế và gõ thử một vài phím.

? Gõ chữ ở hàng trên theo thứ tự từ trái sang phải và ngược lại.

? Gõ các chữ ở hàng trên theo thứ tự từ trái sang phải.

GV đọc yêu cầu cho hs gõ theo:

- Phím chữ cuối cùng của hàng phím dưới.

M

- Phím chữ đầu tiên của hàng phím cơ sở

A

- Phím chữ thứ sáu của hàng phím trên

Y

- Phím nằm giữa các phím R và Y.

T

- Phím chữ thứ 3 của hàng phím trên tính từ bên phải.

I

- Phím chữ thứ 2 của hàng phím dưới tính từ bên phải.

N

- Phím chữ nằm giữa hai phím có gai và cạnh phím có gai bên phải.

H

Trong q trình học sinh thực hành giáo viên quan sát, giải đáp thắc

mắc mà hs đưa ra. GV kịp thời uốn nắn những lỗi sai mà hs mắc phải.

IV. Cñng cè:

- Tãm tắt lại nội dung chính của tiết thực hành.

V. Hớng dẫn về nhà.

- Học kĩ lại bài.

Th nm ngy 28 tháng 9 năm 2017

Tin học lớp 4

Ôn tập chương 1

I. Mục đích yêu cầu:

Học sinh biết được một số thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất.

Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

- Nhận diện và thử nghiệm các thao tác với đĩa cứng.

56- Biết được dữ liệu máy tính được lưu ở đâu và lưu nhờ những bộ phận nào.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

1. ổn định lớp:

Báo cáo sĩ số:

Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ

- Chuẩn bị phòng máy kiểm tra lại máy tính

3. Nội dung ơn tậpHoạt động của HSPhần 1. Lý thuyết

Đánh dấu X vào phương án trả lời đúng nhất

Câu 1 : Để chọn được màu vẽ trong chương trình vẽ hình Paint em làm như

sau

. Nháy trái chuột vào ô màu cần chọn trên hộp màu.

. Nháy phải chuột vào ô màu cần chọn trên hộp màu.

. Gõ lệnh chọn màu từ bàn phím

. Cứ vẽ hình còn màu thì máy tính sẽ tự lấy cho ta.

Câu 2 :Để vẽ được hình chữ nhật theo mẫu

em chọn kiểu vẽ nào trong các kiểu vẽ sau

 Kiểu 1.

 Kiểu 2.

 Kiểu 3.

Câu 3 : em hãy chỉ ra cá công cụ dùng để chọn một phần hình vẽCâu 4 : Khi sao chép một phần của hình nếu khơng muốn sao chép phần màu

nền thì ta sẽ sử dụng biểu tượng nào trong hai biểu tượng sau trong khi sao

57chépPhần 2 : Thực hành trên máy tính.

Vẽ hình theo mẫu

IV. Củng cố - dăn dò:

- Nhận xét tiết ôn tập

- Về nhà ôn lại kiến thức.

Tin học lớp 5

Bµi kiĨm tra sè 1

I. Mục tiêu bài học: Giúp HS:

Kiến thức hệ thống được

- Nhận biết được các ổ đĩa trong máy tính

- Biết cách mở tệp, thư mục

- Biết lưu kết quả làm việc trong tệp, thư mục, tạo và sử dụng thư mục trên

Kỹ năng: Làm bài trên giấy, trình bày sạch đẹp

Thái độ: Nghiêm túc làm bài

II. Đồ dùng dạy học:

- Đ/v giáo viên: SGK, giáo án, bài kiểm tra

- Đ/v học sinh: dụng cụ học tập, giấy kiểm tra

III. Các hoạt động dạy và học:

T.g

HĐ dạy

HĐ học

1’

GV ổn định lớp

HS trật tự - lắng nghe

3’

GV ra đề

HS trật tự đọc đề

Câu 1: Em hãy nêu cách khởi động máy tính (1đ)

Câu 2: Em hãy nêu tên từng bộ phận của máy tính

và nhiệm vụ từng phần(3đ)

Câu 3: Em hãy nêu cách tạo thư mục mới(3đ)

Câu 4: Nêu các bước để lưu kết quả làm việc vaog

máy tính.(3đ)

30’ GV quan sát

HS làm bài nghiêm túc

3

GV nhận xét

HS trật tự - lắng ngheThứ sáu ngày 29 tháng 9 năm 2017

58Tin học lớp 2Chuét m¸y tÝnh

A. Mơc tiªu

- Học sinh nắm được cấu tạo của chuột: nút phải, nút trái chuột.

- Nắm được cách cầm chuột và các thao tác di chuyển, kích chuột...

- Tạo hứng thỳ hc mụn mi cho hs.

B. Đồ dùng

Giáo viên: Giáo án, tài liệu liên quan: chut.

Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.

C. Các hoạt động dạy học trên lớp

I. ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ.

- ? Nờu cỏch t tay trên bàn phím (Đặt trên hàng cơ sở)

- ? Hàng phím cơ sở là hàng phím nào (Hàng chứa hai phím có gai F và J)

III. Bµi míi:

Néi dung ghi bảng

Hoạt động của thy - trũ

GV. Gi hs nờu hiểu biết của mình

về chuột máy tính.

- Chuột mt giúp điều khiển mt

được thuận tiện, nhanh chóng.1. Chuột máy tính.GV: Giới thiệu cấu tạo chuột: dùng

- Mặt trên của chuột thường có hai nút:

trực tiếp một chuột của máy tính

nút trái và nút phải.

để giới thiệu: các nút trái, phải...

- Mỗi khi nhấn nút chuột, tín hiệu

điều khiển sẽ được chuyền cho

máy tính.2. Sử dụng chuột.

o

ooHướng dẫn cách cầm

chuột: cầm bằng tay phải

Ngón trỏ đặt vào nút trái,

ngón giữa đặt vào nút

phải chuột, các ngón còn

lại dùng để cầm chuột.

Giới thiệu con trỏ chuột

trên màn hình, các dạng- Cầm chuột và di chuyển chuột trên một

mặt phẳng.a. Cách cầm chuột.

- Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón trỏ

đặt vào nút trái của chuột, ngón giữa đặt

vào nút phải chuột.

- Ngón cái và các ngón còn lại cầm giữ

59của con trỏ chuột.hai bên chuột

b. Con trỏ chuột(Con trỏ chuột có nhiều hình dạng

khác nhau.)oCác thao tác dùng chuột.o

oo

oTrên màn hình ta thấy có hình mũi tên.

Mỗi khi thay đổi vị trí của chuột thì

hình mũi tên cũng di chuyển theo. Mũi

tên đó chính là con trỏ chuột.

c. Các thao tác sử dụng chuột.Cách di chuyển chuột

* Di chuyển chuột: Thay đổi vị trí của

trên mặt bàn: di chuột, rê chuột trên mặt phẳng.

chuột

* Nháy chuột (nhấn chuột): Nhấn nút

Cách kích chuột...

trái chuột rồi thả ngón tay ra.GV nhấn mạnh: Khi gặp yêu cầu "kíchchuột" hoặc "kích đúp chuột" hoặc "rê

chuột" em sẽ sử dụng nút trái của chuột

để kích, kích đúp hoặc rê chuột. Khi cần

dùng nút phải, GV sẽ chỉ rõ "kích chuột

bằng nút phải" hoặc "kích đúp chuột

bằng nút phải" hoặc "rê chuột bằng nút

phải".* Nháy đúp chuột: Nhấn chuột nhanh

hai lần liên tiếp.

* Rê chuột (Kéo thả chuột): Nhấn và

giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ

chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón

tay nhấn giữ chuột.IV. Cđng cè:

Tóm tắt nội dung bài học: nhắc lại ngun tắc cầm chuột

V. Híng dÉn vỊ nhµ.

- Học thuộc bài để chuẩn bị tốt cho bài thực hành

VI. Bµi häc kinh nghiƯm:

Tin học lớp 4

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

I. Mục đích yêu cầu:

Học sinh biết được một số thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất.

Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

- Nhận diện và thử nghiệm các thao tác với đĩa cứng.

- Biết được dữ liệu máy tính được lưu ở đâu và lưu nhờ những bộ phận nào.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

60- Phương tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác.

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

1. ổn định lớp:

Báo cáo sĩ số:

Tên học sinh vắng mặt:

2. Kiểm tra bài cũ

- Chuẩn bị phòng máy kiểm tra lại máy tính

3. Bài mới

Đề bài

Phần 1. Lý thuyết ( 4 điểm )Hoạt động của HSĐánh dấu X vào phương án trả lời đúng nhất

Câu 1 : Để chọn được màu vẽ trong chương trình vẽ hình Paint em làm như

sau :

. Nháy trái chuột vào ô màu cần chọn trên hộp màu.

. Nháy phải chuột vào ô màu cần chọn trên hộp màu.

. Gõ lệnh chọn màu từ bàn phím

. Cứ vẽ hình còn màu thì máy tính sẽ tự lấy cho ta.

Câu 2 :Để vẽ được hình chữ nhật theo mẫu

em chọn kiểu vẽ nào trong các kiểu vẽ sau

 Kiểu 1.

 Kiểu 2.

 Kiểu 3.

Câu 3 : em hãy chỉ ra cá công cụ dùng để chọn một phần hình vẽCâu 4 : Khi sao chép một phần của hình nếu khơng muốn sao chép phần màu

nền thì ta sẽ sử dụng biểu tượng nào trong hai biểu tượng sau trong khi sao

chép

61Phần 2 : Thực hành trên máy tính. ( 6 điểm )

Vẽ hình theo mẫuIV. Củng cố - dăn dò:

- Nhận xét tiết kiểm tra

- Nhắc học sinh về xem trước bài mi

__________________________________________________________________

Kí duyệt

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................Tuần 5

62Ngày soạn:27/9/2017

Ngày dạy:

Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017Chng 2: EM TP V

Bi 1: NHNG Gè EM ĐÃ BIẾT (tiết 1)

I. Mục tiêu bài học: Giúp HS:

Kiến thức

- Ơn tập lại cách vẽ hình chữ nhật, hình vng, hình elip, hình tròn

- Ơn tập lại các bước vẽ, nét vẽ, cách chọn màu vẽ, chọn màu nền

Kỹ năng

- Vận dụng khung tranh trang trí, bức tranh sinh động

Thái độ: Hăng say, nghiêm túc học tập

II. Đồ dùng dạy học:

- Đ/v giáo viên: SGK, giáo án

- Đ/v học sinh: SGK, vở, dụng cụ học tập

III. Các hoạt động dạy và học:

T.Gian

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. Hoạt động 1:

1’

1. Ổn định lớp

-Trật tự-Lắng nghe

5’

2. Bài cũ:

? Em hãy nhắc lại cách khởi động phần mềm - Làm bài- Trả lời

Paint?

1’

3. Bài mới:

- Lắng nghe và ghi

- Giới thiệu bài:

chép

- Y/c HS làm bài tập B1, B2 (SGK/17)

? Em hãy nhắc lại cách sao chép hình?

- Nhận xét

10’2’1. Sao chép và di chuyển hình:

- Chọn cơng cụ sao chép

- Chọn phần hình vẽ muốn sao chép

- Nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả phần đã chọn tới

vị trí mới

- Nháy chuột ở vùng ngoài để kết thúc- Trả lời2. Hoạt động 2:

? Trong bài tập B2 (SGK/17), biểu tượng nào được - Trả lời

gọi là biểu tượng trong suốt?

? Nêu sự khác nhau giữa việc sao chép hình có - Trả lời

chọn biểu tượng trong suốt và sao chép hình khơng

63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cỏch t tay trờn bn phớm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×