Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tin trỡnh dy v hc

III. Tin trỡnh dy v hc

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Ổn định trật tự: Giáo viên sắp xếp chỗ ngồi cho HS trong phòng máy, nêu nội

quy trong phòng máy.

2.Bài mới

Tiết 1

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của

học sinh

1.Giới thiệu máy tính(15’) Hoạt động 1: Giới thiệu máy

tính

? Qua hiểu biết của mình, em HS trả lời

hãy nêu một vài tác dụng của

máy tính

- GV giới thiệu về máy tính:

HS lắng nghe, ghi

+ Máy tính đầu tiên ra đời bài

tại Mỹ năm 1946

+ Máy tính có nhiều lợi ích

cho con người: Tính toán, học

bài, liên lạc với bạn bè, chơi

trò chơi

+ Máy tính như một người

bạn có nhiều đức tính quý:

Chăm làm, làm đúng, làm

nhanh và thân thiện

+ Máy tính giúp em học

bài, tìm hiểu thế giới xung

quanh, liên lạc với bạn bè

ở mọi nơi, cùng em chơi

các trò chơi…

? Em biết có những loại máy

HS trả lời

tính nào

? Quan sát hình 1 và sgk cho HS trả lời

biết các bộ phận quan trọng

nhất của một máy tính?

- GV giới thiệu các bộ phận:

- HS quan sát các

Màn hình, phần thân máy, bàn bộ phận của máy

phím, chuột

tính

+ Màn hình: có cấu tạo và

hình dạng giống như màn hình

ti vi, hiện các chữ, số, hình

ảnh

+ Phần thân máy tính:Là một

hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi

trong đó có bộ xử lí được coi

là bộ não điều khiển mọi hoạt

32.Làm việc với máy tính

(15’)

a)Bật máyb)Tư thế ngồic)Ánh sángđộng của máy tính

+ Bàn phím: Gồm nhiều

phím. Khi gõ các phím, ta gửi

tín hiệu vào máy tính

+ Chuột: Giúp điều khiển

máy tính.

? Em có thể làm được những

cơng việc gì trên máy tính

- Với máy tính em có thể làm

nhiều cơng việc như: học

nhạc, học vẽ, học làm toán,

liên lạc với bạn bè...

Hoạt động 2: Làm việc với

máy tính

- Để máy tính hoạt động thì

phải được nối với nguồn điện

? Làm thế nào để một bóng

đèn điện sáng

- GV: Với máy tính ta bật

máy thường qua 2 thao tác

+ Bật cơng tắc màn hình

+ Bật cơng tắc trên thân

máy tính

- Khi máy tính hoạt động màn

hình nền xuất hiện. Trên màn

hình nền có các biểu tượng.

Đó là những hình vẽ nhỏ, xinh

xắn và đẹp mắt. Mỗi biểu

tượng ứng với một công việc

- Có thể sử dụng chuột máy

tính để chọn biểu tượng

- GV hướng dẫn tư thế ngồi

trước máy tính:

+ Ngồi thẳng, tư thế thoải

mái

+ Tay đặt ngang tầm bàn

phím, chuột đặt bên tay

phải

+ Khoảng cách giữa mắt và

màn hình từ 50 đến 80 cm,

khơng nên nhìn q lâu

vào màn hình

? Chúng ta nên đặt máy tínhHS trả lời

-HS quan sát cơng

tắc trên màn hình

và thân máy.HS lắng nghe, ghi

chép. HS thực

hiện đúng tư thế

ngồiHS trả lời

4d)Tắt máy3.Củng cố (5’)như thế nào

- Khi khơng làm việc nữa ta

cần tắt máy tính

- Để an tồn chúng ta tắt bộ

xử lí trung tâm sau đó tắt màn

hình. Vào Start / Turn off

computer / Turn off

? Gọi 2 – 3 HS nêu tên các bộ

phận chính của máy tính để

bàn. Tư thế ngồi trước máy

tính, cách bật máy, tắt máy ?

-Về nhà làm BT trang 6, 10.-HS trả lờiThứ ba ngày 05 tháng 9 năm 2017

Tin học lớp 1

(Dạy vào chiều thứ 5)

Bài 1: Người bạn mới của em

I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Học sinh làm quen với các khái niệm về máy tính, các loại máy tính thường

gặp.

- Học sinh biết được các bộ phận của máy tính: Màn hình, phần thân máy, bàn

phím, chuột.

- Giúp học sinh biết một số yêu cầu khi làm việc với máy tính như: Tư thế ngồi,

bật máy, tắt máy, bố trí ánh sáng nơi đặt máy

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện tư thế ngồi đúng cho học sinh, cách bật, tắt máy tính

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tạo hứng thú cho học sinh..

II.Chuẩn bị

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, sách giáo khoa

- Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi

III. Tiến trình dạy và học

1.Ổn định lớp (5’)

- Kiểm tra sĩ số

- Ổn định trật tự: Giáo viên sắp xếp chỗ ngồi cho HS trong phòng máy, nêu nội

quy trong phòng máy.

2.Bài mới

Tiết 1

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của

học sinh

1.Giới thiệu máy tính(15’) Hoạt động 1: Giới thiệu máy

tính

? Qua hiểu biết của mình, em HS trả lời

5hãy nêu một vài tác dụng của

máy tính

- GV giới thiệu về máy tính:

+ Máy tính đầu tiên ra đời

tại Mỹ năm 1946

+ Máy tính có nhiều lợi ích

cho con người: Tính tốn, học

bài, liên lạc với bạn bè, chơi

trò chơi

+ Máy tính như một người

bạn có nhiều đức tính q:

Chăm làm, làm đúng, làm

nhanh và thân thiện

+ Máy tính giúp em học

bài, tìm hiểu thế giới xung

quanh, liên lạc với bạn bè

ở mọi nơi, cùng em chơi

các trò chơi…

? Em biết có những loại máy

tính nào

? Quan sát hình 1 và sgk cho

biết các bộ phận quan trọng

nhất của một máy tính?

- GV giới thiệu các bộ phận:

Màn hình, phần thân máy, bàn

phím, chuột

+ Màn hình: có cấu tạo và

hình dạng giống như màn hình

ti vi, hiện các chữ, số, hình

ảnh

+ Phần thân máy tính:Là một

hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi

trong đó có bộ xử lí được coi

là bộ não điều khiển mọi hoạt

động của máy tính

+ Bàn phím: Gồm nhiều

phím. Khi gõ các phím, ta gửi

tín hiệu vào máy tính

+ Chuột: Giúp điều khiển

máy tính.

? Em có thể làm được những

cơng việc gì trên máy tính

- Với máy tính em có thể làmHS lắng ngheHS trả lời

HS trả lời

- HS quan sát các

bộ phận của máy

tính62.Làm việc với máy tính

(15’)

a)Bật máyb)Tư thế ngồic)Ánh sáng

d)Tắt máy3.Củng cố (5’)nhiều công việc như: học

nhạc, học vẽ, học làm toán,

liên lạc với bạn bè...

Hoạt động 2: Làm việc với

máy tính

- Để máy tính hoạt động thì

phải được nối với nguồn điện

? Làm thế nào để một bóng

đèn điện sáng

- GV: Với máy tính ta bật

máy thường qua 2 thao tác

+ Bật cơng tắc màn hình

+ Bật cơng tắc trên thân

máy tính

- Khi máy tính hoạt động màn

hình nền xuất hiện. Trên màn

hình nền có các biểu tượng.

Đó là những hình vẽ nhỏ, xinh

xắn và đẹp mắt. Mỗi biểu

tượng ứng với một cơng việc

- Có thể sử dụng chuột máy

tính để chọn biểu tượng

- GV hướng dẫn tư thế ngồi

trước máy tính:

+ Ngồi thẳng, tư thế thoải

mái

+ Tay đặt ngang tầm bàn

phím, chuột đặt bên tay

phải

+ Khoảng cách giữa mắt và

màn hình từ 50 đến 80 cm,

khơng nên nhìn quá lâu

vào màn hình

? Chúng ta nên đặt máy tính

như thế nào

- Khi khơng làm việc nữa ta

cần tắt máy tính

- Để an tồn chúng ta tắt bộ

xử lí trung tâm sau đó tắt màn

hình. Vào Start / Turn off

computer / Turn off

? Gọi 2 – 3 HS nêu tên các bộ

phận chính của máy tính đểHS trả lời

-HS quan sát cơng

tắc trên màn hình

và thân máy.HS lắng nghe. HS

thực hiện đúng tư

thế ngồiHS trả lời-HS trả lời7bàn. Tư thế ngồi trước máy

tính, cách bật máy, tắt máy ?

-Về nhà làm BT trang 6, 10.

Thø tư ngµy 06 tháng 9 năm 2017

Tin hc lp 3

Bi 1: Ngi bn mới của em (tiếp theo)

I.Mục tiêu

- Học sinh quan sát các bộ phận của máy tính trên phòng máy: Màn hình,

phần thân máy, bàn phím, con chuột

- Hình thành và rèn luyện cho học sinh kĩ năng bật, tắt, tư thế ngồi làm việc

với máy tính

- Rèn luyện thái độ học tập tích cực, thực hiện tốt nội quy phòng máy

II.Chuẩn bị

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, tài liệu liên quan

- Học sinh: sgk, vở ghi, học bài ở nhà

III.Tiến trình dạy và học

1.Ổn định tổ chức:(1’)

- Kiểm tra sĩ số

- Sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh tương ứng với số máy trong phòng

- Ổn định trật tự

2.Kiểm tra bài cũ: (4’)

? Có mấy loại máy tính thường thấy, kể tên

? Nêu các bộ phận chính của một máy tính để bàn

- Gọi 2 HS trả lời, GV nhận xét

3 Thực hành:

Nội dung

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1.Các bộ phận của máy Hoạt động 1: Nhận biết các

tính (20’)

bộ phận chính của máy tính

- GV hướng dẫn học sinh ngồi

- Màn hình: có hình

đúng tư thế

dạng như màn hình ti vi - GV hướng dẫn học sinh nhận HS quan sát

- Phần thân máy: Có bộ biết các bộ phận của máy tính:

xử lí (CPU) có các cơng Màn hình, thân máy, bàn

tắc, ổ đĩa cứng, ổ đĩa

phím, chuột

mềm

- Hướng dẫn cách bật máy tính

- Chuột: phân biệt chuột - Yêu cầu HS quan sát các bộ

trái, chuột phải

phận trên máy tính của mình

- Bàn phím: Có các phím - Gọi một số HS trình bày kết

chữ, số, các kí tự khác

quả quan sát

HS trả lời

- GV sử dụng chuột, bàn phím

82.Bài tập (15’)

Bài 1: Điền Đ vào ô

vuông cuối câu đúng

nghĩa và S vào ô vuông

cuối câu sai nghĩa.

Bài 2: Điền từ thích hợp

vào chỗ trống để được

câu hoàn chỉnh:để hs quan sát thay đổi trên

màn hình

- u cầu học sinh bật máy

tính và thực hành sử dụng

chuột, quan sát sự thay đổi

trên màn hình

- GV hướng dẫn trò chơi

mickey, giải đáp thắc mắc

- Hướng dẫn cách tắt máy

Hoạt động 2: Bài tập

- GV gọi 4 HS nêu đáp án.

Lớp nhận xét.- GV yêu cầu HS làm vào vở.

Gọi HS nêu kết quả. GV cùng

cả lớp nhận xét, chốt lại kết

quả đúng.

Bài 3: Em hãy thay các - Gọi 1 HS nêu yêu cầu.

từ màu đỏ bằng các từ

- Yêu cầu HS làm vào vở, gọi

đúng nghĩa:

2 HS nêu kết quả. Lớp nhận

a) Máy tính làm việc xét.

rất chậm chạp.

b) Máy tính ln cho

kết quả khơng

chính xác.

3.Tổng kết: (2’)

- Nhận xét giờ thực hành

- Xem trước bài 2: Thông tin xung quanh taHS quan sát

HS thực hành

HS chơi trò chơi

Mickey

HS thực hành tắt máy

HS trả lời-HS làm vào vở và trả

lời câu hỏi.

- 1 HS đọc

- HS trả lời.

a) Máy tính làm việc

rất nhanh.

b) Máy tính ln cho

kết quả chính xác.Thứ năm ngày 07 tháng 9 năm 2017

Tin học lớp 4

Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiÕt 1)

I.Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Học sinh ôn lại kiến thức đã học về máy tính trong quyển 1: Các loại máy

tính, các bộ phận chính của máy tính, tác dụng của máy tính.

2. Kĩ năng:

- Quan sát và thực hiện trên máy tính: Thực hiện thành thạo thao tác bật máy, tắt

máy, mở các biểu tượng trên màn hình nền.

II.Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên: SGK, giáo án.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tin trỡnh dy v hc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×