Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tên Công ty: Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Quốc Hùng.

Tên Công ty: Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Quốc Hùng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh Liêntâm tập thể cán bộ và nhân viên của công ty luôn cố gắng, nỗ lực mang tới cho khách

hàng những sản phẩm và chất lượng cao nhất.

2.1.3 Tình hình lao động và vốn kinh doanh của công ty.

Hiện tại số lượng lao động của cơng ty gồm 23 người. Trong đó: 6 người có

trình độ Đại học - Cao đẳng, 5 người trình độ Trung cấp, 12 người có chứng nhận đào

tạo của Yamaha.

Trình độSố lượngTỷ lệ (%)Đại học - Cao đẳng626,09 %Trung cấp521,74 %Chứng nhận đào tạo của Yamaha1252,17 %Tổng số23100 %2.2. Thực trạng quản lý nhân sự tại công ty TNHH TM Quốc Hùng.

2.2.1. Tình hình ứng dụng Cơng nghệ thông tin vào công tác quản lý nhân sự tại

công ty TNHH TM Quốc Hùng.

Hình thức quản lý nhân sự tại cơng ty vẫn còn cồng kềnh, rườm rà. Mọi quy

trình tuyển dụng, lưu trữ quản lý hồ sơ nhân viên đều sử dụng trên Excel. Cách quản lý

này so với lưu trữ thủ công trên giấy tờ cũng tiết kiệm khá nhiều thời gian nhưng chưa

nhạy bén khi cần tìm kiếm thơng tin cá nhân.

Thực trạng đó đặt ra một số vấn đề là chi phí dành cho quản lý sổ sách, in ấn,

chi phí dành cho lượng lớn nhân sự làm việc. Một khi có các nghiệp vụ xử lí số liệu

xảy ra như tìm kiếm thơng tin nhân viên hay xử lý số liệu thô ban đầu để tạo ra số liệu

cần thiết cho cơng ty thì tạo áp lực không nhỏ cho nhân viên làm việc cũng như tiêu

tốn nhiều nhiều thời gian.

2.2.2. Giải pháp khắc phục

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự có thể cài đặt trực tiếp trên máy tính sẽ là

giải pháp mang tính khoa học, logic, đơn giản gọn nhẹ. Phần mềm này có khả năng

tìm kiếm, cập nhật sửa chữa những thơng tin nhanh chóng. Ngồi ra phần mềm cầnSVTH: Hồng Nhất SangTrangChun đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh Liêntích hợp hệ thống báo cáo chuẩn, khắc phục những nhược điểm mà hệ thống cũ đang

hoạt động.

2.2.3. Hướng phát triển của đề tài

 Hoàn thiện những chức năng cơ bản của một phần mềm quản lý nhân sự.

 Xây dựng thêm một số chức năng như: lập báo cáo định kỳ, tự động lập danh

sách nâng lương …

 Lập trình dựa trên nền tảng đã xây dựng để trở thành một phần mềm hồn

chỉnh, có thể ứng dụng vào thực tế.

2.3. Mục đích, yêu cầu của phần mềm đề tài quản lí

2.3.1. Mục đích phần mềm

 Chương trình là cơng cụ trợ giúp đắc lực giúp cho quá trình quản lý nhân sự trở

lên gọn nhẹ hơn rất nhiều, tiết kiệm về thời gian, công sức. Đặc biệt là rất thuận lợi

trong việc lưu hồ sơ của nhân viên.

 Với nhà quản lý chương trình giúp có những bản thống kê, những bản báo cáo

nhanh chóng khi có nhu cầu.

 Với chương trình có thể cập nhật được đầy đủ các thông tin cấn thiết cho một

công nhân viên trong doanh nghiệp.

2.3.2. Yêu cầu của phần mềm

 Phân quyền người sử dụng đối với từng chức trách nhiệm vụ.

 Cung cấp thông tin chi tiết về nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác và đầy

đủ.

 Thống kê tìm kiếm, cập nhật và báo cáo tình hình nhân sự và tính lương.SVTH: Hồng Nhất SangTrangChun đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênCHƯƠNG 3 :XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN

LƯƠNG CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC HÙNG3.1. Khảo sát hệ thống hiện tại

3.1.1. Quản lý nhân sự

Khi có quyết định tuyển dụng từ ban giám đốc, chỉ tiêu tuyển dụng và các

yêu cầu tuyển dụng sẽ được chuyển tới bộ phận nhân sự. Bộ phận nhân sự sẽ gửi

thông tin tuyển dụng và lưu giữ thông tin trong kho chỉ tiêu. Khi người xin việc nộp

hồ sơ cho bộ phận nhân sự, bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra, phân loại. Bộ phận

tuyển dụng sẽ kiểm tra và xử lý bằng hình thức kiểm tra nghiệp vụ và phỏng vấn

trực tiếp để tìm ra những hồ sơ hợp lệ. Khi đã trúng tuyển, nhân viên bộ phận nhân

sự cung cấp cho nhân viên một bảng hợp đồng lao động quản lý thông qua mã hợp

đồng lao động, ngày kí, ngày kết thúc, chức vụ, hệ số lương, ghi chú . Bộ phận này

sẽ ban hành quyết định và hồ sơ tới các phòng ban có trách nhiệm đào tạo nhân

viên mới, gửi kết quả tuyển dụng cho người xin việc, đồng thời lưu hồ sơ vào kho

hồ sơ cán bộ công nhân viên.

Với những nhân viên mới được tuyển dụng, sau khi vào làm việc bộ phận nhân sự

sẽ gửi yêu cầu tới nhân viên mới cung cấp đầy đủ những thông tin cá nhân. Nhân viên

mới sau khi nhận yêu cầu, phải có trách nhiệm gửi lại thông tin cho bộ phận nhân sự. Sau

khi đã nhận đầy đủ thông tin cần thiết thì bộ phận này sẽ lưu các thơng tin của nhân viên

vào kho hồ sơ cán bộ công nhân viên. Ở mỗi phòng ban, nhân viên có các trình độ học

vấn khác nhau được công ty quản lý thông qua mã trình độ học vấn, tên trình độ và

chun mơn đã có của nhân viên trong doanh nghiệp.

Căn cứ vào thành tích đóng góp hoặc hành vi vi phạm lao động của từng cán

bộ nhân viên trong doanh nghiệp thì các phòng ban lập danh sách đề nghị khen thưởng

kỷ luật gửi lên phòng nhân sự hành chính. Bộ phận này sẽ kiểm tra, đánh giá lại năng

lực thực tế và sẽ gửi lên Giám đốc đề nghị khen thưởng. Sau khi giám đốc phê duyệt

sẽ gửi lại quyết định cho phòng nhân sự hành chính, bộ phận này sẽ có quyết định gửi

về cho các phòng ban. Các thơng tin này sẽ được bộ phận khen thưởng kỷ luật lưu vào

kho hồ sơ CBCNV.

SVTH: Hoàng Nhất SangTrangChuyên đề tốt nghiệpGVHD: Lê Thị Quỳnh LiênSau khi nhận được yêu cầu tìm kiếm một nhân viên trong doanh nghiệp từ ban

lãnh đạo. Bộ phận nhân sự sẽ truy nhập vào kho hồ sơ CBCNV để lấy các thông tin

cần thiết, khi kết thúc cơng việc tìm kiếm bộ phận này sẽ gửi kết quả cho ban lãnh đạo.

Để tìm kiếm một cán bộ thì bộ phận này sẽ căn cứ vào một trong ba thông tin sau: Họ

tên của nhân viên đó hoặc chức vụ mà nhân viên đó đang giữ hoặc phòng ban nơi mà

nhân viên đó làm việc.

Bộ phận nhân sự sau khi nhận được yêu cầu từ ban lãnh đạo thì bộ phận này sẽ

thực hiện in báo cáo theo yêu cầu của ban lãnh đạo (báo cáo nhân viên tồn doanh

nghiệp, báo cáo nhân viên theo phòng ban, báo cáo lương), sau đó sẽ gửi báo cáo lên

ban lãnh đạo.

3.1.2. Chấm công

Công việc chấm công hàng ngày được nhân viên thống kê của bộ phận hành

chính trực tiếp ghi vào sổ chấm cơng. Sau đó tổng hợp lại và cuối mỗi tháng để làm cơ

sở tính lương cuối tháng và chuyển cho phòng Kế hoạch-Tài chính. Bảng chấm cơng

gồm có STT, họ tên nhân viên, chi tiết từng ngày làm việc với cách tính có quy ước

theo mã, cuối tháng nhân viên kế toán sẽ đưa ra bảng tổng hợp cơng theo phòng ban

hoặc tất cả với các thơng tin: họ tên, phòng ban , số ngày làm việc, số ngày làm thêm,

số ngày nghỉ phép....

3.1.3. Tính lương

Mỗi tháng, nhân viên kế toán phải cập nhật tổng số ngày làm việc quy định

trong tháng, số ngày lễ có trong tháng đó trước khi tiến hành tính lương.

Nhân viên cơng ty có thể xin tạm ứng vào bất cứ thời gian nào trong tháng. Mỗi

nhân viên chỉ được xin tạm ứng 01 lần/tháng. Lượng tạm ứng thực hiện vào giữa mỗi

tháng. Lương tạm ứng của nhân viên bằng 1/2 mức lương cơ bản nhân với hệ số lương.

Sau 6 tháng đến 1 năm làm việc, căn cứ vào phiếu đánh giá nhận xét nhân viên

của trưởng các phòng ban, Bộ phận nhân sự sẽ lập ra một danh sách cán bộ nhân viên

được nâng lương và gửi danh sách này lên Giám đốc, Giám đốc sẽ xem xét và có

quyết định gửi lại cho bộ phận này. Các thơng tin này sau đó sẽ được bộ phận nâng bậcSVTH: Hoàng Nhất SangTrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tên Công ty: Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Quốc Hùng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×