Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 GIA CÔNG MẠCH VÀ LẮP RÁP KIỂM TRA MẠCH

3 GIA CÔNG MẠCH VÀ LẮP RÁP KIỂM TRA MẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiChương 4:KẾT LUẬN

Mạch chạy đúng như yêu cầu đề tài.

Hướng phát triển: Có thể thay led 7 đoạn nhỏ thành loại lớn.Trang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

40ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiTÀI LỆU THAM KHẢO[1]Nguyễn Đình Phú, Nguyễn Trường Duy, “Giáo Trình: Kỹ Thuật Số”, Nhà xuất bảnĐH Quốc Gia, Tp.HCM, 2013.

[2]Lê Hoàng Minh,Dương Thị Cẩm Tú, “Tài liệu thực tập Điện tử cơ bản”,ĐHSPKT,2010.

[3]http://www.alldatasheet.com[4]http://codientu.org/Trang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

41ĐAĐT1Mạch đếm xe sử dụng led hồng ngoạiDATASHEET CÁC IC LIÊN QUANTrang Nguyễn Trung Phát – Võ Xuân Truyền

42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 GIA CÔNG MẠCH VÀ LẮP RÁP KIỂM TRA MẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×