Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động,vệ sinh môi trường

Biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động,vệ sinh môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đối với công nhân làm việc trên cao phải đợc kiểm tra sức khoẻ trớc khi

trèo cao .

Tất cả công nhân làm việc trên cao phải có mang dây an toàn và đợc

làm việc trong điều kiện giàn giáo chắc chắn và thuận lợi cho thi công.

Việc di chuyển dàn giáo phải thực hiện đúng chỗ , đúng nơi quy định.

Dụng cụ làm việc trên cao phải có túi đựng đồ nghề. Tại hiện trờng làm

việc phải bố trí nhân viên y tế thờng xuyên túc trực để kịp thời xử lý các

trờng hợp xảy ra tại hiện trờng.

2. Quy định về mặt bằng thi công :

Tại các khu vực thi công nguy hiểm phải lập hệ thống biển báo nguy

hiểm thông báo cho mọi ngời cùng biết.

Lập sơ đồ hớng dẫn việc di chuyển của xe cơ giới và các thiết bị thi

công .

Các đờng dây điện phải đảm bảo an toàn theo đúng quy phạm an

toàn về điện đối với công trờng xây dựng.

Các kho chứa nguyên vật liệu, nhiên liệu phải đợc trang bị đầy đủ

các trang bị phòng chống cháy.

Phải có hàng rào ngăn cách giữa khu vực thi công và khu nhà kho, nhà

làm việc, lán trại...

Bố trí các trạm gác tại công trờng để không cho ngời và phơng tiện

qua lại công trờng một cách tự nhiên .

3. Yêu cầu đối vớí thiết bị và dụng cụ thi công :

Tất cả các xe máy tham gia thi công phải có đầy đủ hồ sơ lý lịch và

phải đợc kiểm tra kỹ thuật định kỳ và kiểm tra trớc khi đa vào sử dụng.

Thờng xuyên kiểm tra bảo dỡng và kịp thời phát hiện và sửa chữa các

h hỏng để tránh xảy ra mất an toàn trong sản xuất.

Xe máy làm việc phải đợc trang bị đầy đủ các điều kiện về ánh

sáng, mặt bằng an toàn, và các thiết bị an toàn nh phanh, đèn ...

Đối với dụng cụ thi công phải đảm bảo độ chắc chắn tránh không bị

gãy, đứt , rơi trong quá trình thi công .

Công nhân vận hành phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy an toàn

và vận hành máy móc .

III. Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trờng :Công trờng nằm ngay trụ sở làm việc của Điện lực Điện biên, gần khu

vực dân c do đó việc giữ gìn vệ sinh môi trờng phải đặc biệt quan24tâm trong suốt quá trình thi công. Phải thực hiện nghiêm chỉnh một số

yêu cầu sau :

1. Đối với xe máy :

Xe vận chuyển đất đá và các vật t vật liệu phải có bạt che phủ.

Các chất thải của xe máy nh dầu, mỡ... phải đợc tập trung một nơi

quy định.

Các xe máy phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn vệ độ ồn và khí thải.

2. Kho bãi và khu vực công trờng :

Toàn bộ khu vực kho, bãi, lán trại tạm , nhà điều hành sản xuất phải

có đầy đủ khu vệ sinh , hố rác thải , đờng điện , đờng nớc hợp vệ sinh.

Các chất thải phải đợc gom lại và đổ đúng nơi quy định.

Hàng tuần phải định kỳ vệ sinh thu dọn các chất phế thải và quét

dọn nơi làm việc ,nơi ở và khu vực công trờng.

Trớc khi bàn giao công trình phải tiến hành dọn vệ sinh , gom chở

các phế liệu và tháo bỏ các lán trại , các công trình tạm trả lại mặt bằng

cho công trình .25Chơng v

Tiến độ thi công, bố trí nhân lực

I. Thuyết minh tiến độ thi công :Tiến độ thi công là một bộ phận trọng yếu cđa thiÕt kÕ tỉ chøc thi

c«ng nã cã ý nghÜa quyết định đến tốc độ, trình tự và thời hạn thi

công của toàn bộ công trình.

Mục đích của tổng tiến độ thi công nhằm.

+ Đảm bảo công trình đợc hoàn thành đúng hoặc trớc thời hạn quy

định để đa công trình vào vận hành sử dụng.

+ Bảo đảm công trình thi công đợc cân đối, liên tục, nhịp nhàng và

thuận lợi.

+ Quyết định quy mô thi công toàn bộ công trình, sử dụng hợp lý

tiền vốn sức ngời vật liệu và thiết bị máy móc.

+ Quyết định chính xác các bộ phận khác trong thiết kế tổ chức thi

công (nh phơng pháp thi công, cung ứng vật t kỹ thuật và sinh hoạt ...)

+ Bảo đảm chất lợng công trình trên cơ sở của trình tự và tốc độ thi

công hợp lý.

+ Bảo đảm an toàn thi công.

Trong quá trình thi công luôn bám sát công việc, lập tiến độ thi công

chi tiết trình đại diện Điện lực Điện biên để phối hợp cấp thiết bị và hạn

chế đến mức thấp nhất ảnh hởng tới hoạt động sản xuất khu vực.

Đơn vị chúng tôi dự kiến thời gian thi công cho công trình là 30 ngày

.

Tiến độ thi công đợc chúng tôi thể hiện chi tiết và gửi cho Chủ đầu

t sau khi ký hợp đồng, bảo đảm phù hợp với thực tế, bảo đảm sự hợp lý

giữa các hạng mục công việc có liên quan với nhau, thoả mãn và sẽ phấn

đấu hoàn thành đúng thời hạn yêu cầu của Điện lực Điện biên.

Ngay sau khi nhận mặt bằng , tim mốc xong chúng tôi sẽ tiến hành

chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị nhân lực ,vật t,vật liệu,máy móc thiết bị

thi công,.. triển khai công việc .

II. Nhân lực, đội ngũ cán bộ công nhân viên :Để bàn giao công trình đúng tiến độ, chúng tôi bố trí đủ lực lợng

chủ chốt, cũng nh công nhân lao động là đội ngũ kỹ s, cán bộ kỹ thuật và

công nhân có nhiều kinh nghiệm đã tham gia xây dựng công trình

26điện có cấp điện áp từ 0,4kV - 500 kV để đảm bảo đúng tiến độ cũng

nh chất lợng công tr×nh .27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động,vệ sinh môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×