Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thanh cánh trên (6-10-13-18, 22-26-23, 45)

Thanh cánh trên (6-10-13-18, 22-26-23, 45)

Tải bản đầy đủ - 0trang

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPGVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY=> Vậy đảm bảo yêu cầu độ mảnh.

 Kiểm tra lại tiết diện về khả năng chịu lực: Tra bảng D8 (TCVN 5575:2012) được

 Vậy tiết diện đã chọn đạt yêu cầu.

3.3. Kiểm tra lại cho trường hợp Nkéo = 77.43 kN

 Diện tích u cầu:

 Ta có

 Bán kính qn tính cần thiết:

 Thép chọn 2L125x7 có:=> Vậy tiết diện trên đảm bảo yêu cầu độ mảnh.

 Kiểm tra lại tiết diện về khả năng chịu lực:

 Kết luận: Vậy tiết diện thanh 22-26-33 cần chọn là 2L125x7.7. Thanh bụng

Tính tốn tương tự như các thanh cánh ta được bảng tổng hợp các loại thanh thép:SVTH: Trần Nhật Linh – MSSV: 81302103Trang 75THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPGVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY95.96Hệ số

uốn dọc

φ

0.612

(kN/cm2

)

13.3084.81119.790.5396.0339.4077.52111.321.0005.095.3939.4077.52111.321.0004.203.875.3939.4037.34107.240.5408.312L125x73.875.3939.4077.91111.870.5259.49-146.142L90x62.783.9621.20108.4576.140.53212.9617257.042L50x51.532.388.96101.4772.481.0000.799901100-8.062L50x51.532.388.9664.7146.220.8031.12139012511390-8.122L50x51.532.388.9681.858.40.7101.28172105189521056.852L50x51.532.388.96123.888.41.0000.76211495134614956.202L50x51.532.388.9687.962.81.0000.6924139012511390-8.122L50x51.532.388.9681.858.40.7101.28112490224124901.642L50x51.532.388.96146.5104.61.0000.1819278525072785-17.502L63x51.942.8912.26129.296.40.4203.40272990269129901.752L50x51.532.388.96175.9125.61.0000.203833953056339516.212L50x51.532.388.96199.7142.61.0001.81493700333037001.872L50x51.532.388.96217.6155.51.0000.2112-16380519033805115.772L63x51.942.8912.2698.1131.71.0009.4420-25430521534305-72.122L63x51.942.8912.26111.0149.00.32018.4032430538754305-37.122L90x62.783.9621.20139.4108.70.3644.8144476542894765-22.522L100x73.084.3827.60139.2108.80.3642.24Loại thanhKý hiệul

(mm)l0x

(mm)l0y

(mm)Nội lực

(kN)Chọn

théprx-c

(cm)ry-c

(cm)Achon

(cm2)xyXiên đầu dàn4-9380019003800-172.462L90x62.783.9621.2068.357-14575028755750-111.822L110x83.394.8034.4023-31600030006000200.732L125x73.875.3943-52600030006000165.302L125x73.876-10-13-18578014455780-176.682L125x722-26-33603030156030-196.35453015301530155172515538110015Cánh DướiCánh TrênThanh

phân

nhỏThan

h

bụngĐứngXiênSVTH: Trần Nhật Linh – MSSV: 81302103Trang 77THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPGVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦYIII/- CHI TIẾT DÀN

1. Nút liên kết dàn với cột – Nút trên (CT-01) Cấu tạo chi tiết gồm:

 Bản mã 1

 Sườn gối 2

 Bu lông 3

 Thanh cánh trên (6): 2L125x7

 Thanh bụng xiên (5): 2L50x5

 Xác định lực truyền vào nút:

 Thanh cánh trên (6): -176.68 kN

 Thanh bụng xiên (5): 7.04 kN

 Đường hàn liên kết thanh cánh trên

(6) vào bản mã:

 Chọn chiều 4 �hfcaođườnghàn�1.2tmin  1.2 �  8.4mm sống,chiềufhànmép=> Lấy ls = 9.5 cm0.3 �N 69

0.3 �176.68 1  6.26 cm

2 �hm �  f w  min 2 �0.4 �12.6 Đường hàn liên kết thanh bụng xiên (5) vào bản mã:

 Chọn chiều cao đường hàn sống , chiều 4 �hđường. Chiều dài đường hàn cần thiết là:

0.7 �N 6

0.7 �176.68

ls  1  9.18 cm

2 �hs �  f w  min 2 �0.6 �12.6lm cao=> Lấy lm = 6.5 cm

caođườnghànmép�1.2tmin  1.2 �  6mm .

 Chiều dài đường hàn cần thiết là:SVTH: Trần Nhật Linh – MSSV: 81302103Trang 78THUYẾT MINH ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉPGVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY=> Lấy ls = lm = 4 cm

2.1. Bản mã (1)

 Bề dày của bản mã:  bm = 8 mm

 Các kích thước còn lại của bản mã được xác định theo cấu tạo đường hàn:

Chọn lbm = 30 cm, bbm = 230 cm Xác định đường hàn góc cần thiết liên kết bản mã vào sườn gối:

 Chọn chiều dài đường hàn liên kết bản mã vào sườn gối là L w = Ls -1 = 30 – 1 = 29

cm.

R  N 5 �tan 320  4.4kN

 Phản lực đứng do của dàn phân nhỏ: pn

R pn

4.4

hf ��0.06cm

2(f

)L

212.6129

h

w

min

c

w

 Chiều cao đường hàn:

 Điều kiện của chiều cao đường hàn:6mm �h f �1.2tmin  1.2 �7  8.4 mmt  min  sg ,  bm  7 mm

 Trong đó: min

 chọn hf = 6 mm

 Kiểm tra đường hàn:V RA

4.4 0.13kN / cm2

2h f Lw 2 �0.6 �

  c f wf  18kN / cm 22.2. Sườn gối (2)

 Lực ngang H do moment đầu dàn:150.16 170.5 �H max  max  H1 , H 2   max �

;

� 77.5 kN

2.2 �

� 2.2

 Chọn bề rộng sườn bs = 1.8 cm, chiều dài sườn l = 30 cm, cường độ ép mặt fcb = 39.5

kN/cm2, khoảng cách 2 hàng bu lông b1 = 8 cm.

 Bề dày của sườn gối:3b1H1

3 �8 �68.25

 s �0.5

 0.5 �

 0.81cmlf

3021

R

4.4s � A 

 0.06cmb

f

1.839.5

s

cb

 �2 cm

�s

⇒ Chọn δs = 2 cm = 20 mm.

 Kiểm tra ổn định cục bộ của tiết diện sườn gối:SVTH: Trần Nhật Linh – MSSV: 81302103Trang 79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thanh cánh trên (6-10-13-18, 22-26-23, 45)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×