Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. QUY TRÌNH SỬA CHỮA VỎ XE

I. QUY TRÌNH SỬA CHỮA VỎ XE

Tải bản đầy đủ - 0trang

Technical Library

Đặt thước lên vùng không hư hỏng và kiểm tra khe hở giữa vỏ xe và thước. Sau đó, đặt

thước lên vùng bò hư hỏng và đánh giá sự khác nhau về khe hở giữa các vùng hư hỏng và không

hư hỏng.

Phương pháp đánh giá này có thể nhận biết vùng hư hỏng một cách rõ ràng hơn so với

phương pháp khác.

1.2. Tháo tấm cách âm khỏi bề mặt bên trong

Tháo các tấm cách âm (có tác dụng như một lớp đệm), tháo sao cho đe tay hay dụng cụ

nậy có thể tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bên trong

1.3. Sửa chữa vỏ xe bằng tay và búa.

1.3.1. Sửa lại hình dáng của phần vỏ xe bò hư hỏng bằng đe tay và búa

Bảo bưỡng búa và đe tay: Do búa và đe tay ảnh hưởng trực tiếp đến vỏ xe, nên bề mặt của

chúng phải được giữ tròn và nhẵn. Nếu bề mặt của búa bò xước, nứt, nó có thể tạo ra các vết gờ

trên vỏ xe.

1.3.2. Sửa chữa vỏ xe bằng kỹ thuật gõ búa ngoài đe tay

Hình 5.IV-1 cho thấy cách sữa chữa một vết lõm rộng bằng kỹ thuật gõ búa ngoài đe tay.Hình 5.IV-1. Kỹ thuật gõ búa ngoài đe tay.

Trong trường hợp hình (a), trên bề mặt bên ngoài không có điểm nhô cao lên. Nếu ép đe

tay ra phía ngoài, nó sẽ làm cho các điểm (A) bò nhô cao lên. Vùng (A) là biến dạng dẻo chu vi

được tạo ra do kết quả của việc đẩy vùng (B) ra. Do đó, vùng (B) phải được ép ra và vùng (A)

phải được gõ xuống. Khi vùng (A) ép xuống, vùng (B) (đang bò ép bằng đe tay) sẽ được chuyển

ra ngoài như hình (b).Hình 5.IV-2. Cách sửa chữa vết lõm và phồng bằng kỹ thuật gõ búa ngoài đe tay.

Hình 1 cho thấy cách làm phẳng sự biến dạng phồng lên nhiều nhất. Vùng biến dạng

phồng lên này cũng là vùng bò biến dạng dẻo và biến dạng dẻo được giữ lại trong vùng này .

290Technical Library

Khi lực gây biến dạng dẻo giảm đi thì tính đàn hồi của vỏ xe sẽ cố gắng làm cho nó trở lại hình

dạng ban đầu. Kỹ thuật gõ búa ngoài đe được sử dụng tính chất của lực này

Hìmh 2 cho thấy cách làm phẳng điểm nhô cao trong vỏ xe.

Khi hình dạng của vỏ xe trở về gần với hình dạng ban đầu, sẽ vẫn còn lại một điểm nhô

cao so với bề mặt bên ngoài. Vì lý do đó, các vùng thấp hơn xung quanh đó phải được ép ra và

điểm nhô cao phải được gõ xuống

Hình 3 cho thấy cách dùng búa và đe tay để tạo hình dạng cho toàn bộ vỏ xe. Trong giai

đoạn này, hình dạng phải được tạo thành khi kiểm tra các điểm cao và thấp cũng như độ cứng

của vỏ xe. Tuy nhiên, các vết cong nhỏ vẫn còn do bề mặt của vỏ xe do không sử dụng kỹ thuật

gõ trên đe.

1.3.3. Sửa chữa vỏ xe bằng kỹ thật gõ búa trên đe

Hình 5.IV-3 cho thấy cách sửa chữa các vết lõm nhỏ trên bề mặt bằng kỹ thuật gõ trên

đe.Khi các vết lõm nhỏ xuất hiện trên bề mặt bên ngoài, như trong hình 5.IV-3a, đe tay phải

được ấn ra phía ngoài (giống như khi dùng kỹ thuật gõ ngoài đe) trong khi gõ búa từ bề mặt bên

ngoài, các vết búa trên sẽ được tạo ra ở vùng vỏ xe được gõ bằng búa.Khi một vết lồi xuất hiện trên bề mặt của vỏ xe, như trong hình 5.IV-3b, không cần phải

ép đe tay ra. Thay vào đó, đe được dùng để đỡ nhẹ vỏ xe trong khi gõ búa vào vấu lồi.

1.4. Mài bỏ lớùp sơn cũ khỏi bề mặt làm việc

Mài bỏ lớp sơn cũ khỏi bề mặt nó đóng vai trò như một lớp cách điện cản trở dòng điện

hàn.

a. Gắn giấy ráp 60 vào máy mài tác dụng đơn

b. Điều chỉnh tốc độ của máy mài sao cho tương ứng với trình độ của bạn

c. Với những chỗ sẽ được hàn đệm và chỗ nối mát, nghiêng máy mài đi so với vỏ xe để

mài bỏ lớp sơn cũ.

1.5. Sửa chữa vỏ xe bằng máy hàn vòng đệm

Hàn vòng đệm vào vết lõm trên vỏ xe rồi sau đó kéo vòng đệm ra để sửa chữa vết lõm.

Quy trình sửa chữa dùng máy hàn vòng đệm bao gồm 5 bước sau:1. Đặt nguồn điện2. Hàn vòng đệm5. Mài3. Kéo4. Tháo vòng đệm291Technical Library1.5.1. Đặt nguồn điện cho máy hàn

Trong phần này một máy hàn vòng đệm được đưa ra làm ví dụ như hình 5.IV-4a. Do đó

hãy đọc hướng dẫn vận hành theo từng máy hàn cụ thể trước khi sử dụng.Hình 5.IV-4

Để có thể hàn tốt vòng đệm vào vỏ xe, thời gian hàn của dòng điện phải điều chỉnh trước

khi bắt đầu. Mối liên hệ giữa tình trạng của mối hàn và hai yếu tố (dòng điện và thời gian) được

chỉ ra ở hình 5.IV-4b

1.5.2. Hàn vòng đệm: Hàn vòng đệm thành một đường thẳng và giữa chúng cách nhau 10 mm

1.5.3. Kéo

a. Hướng kéo: Dự tính vò trí ban đầu của bề mặt

b. Mức độ kéo: Điều chỉnh góc độ bằng cách trượt phần nối để kéo tại góc 90o. Kéo bề mặt hơi

ra ngoài một chútso với bề mặt ban đầu từ 2-3 mm

c. Điểm gõ búa: Gõ nhẹ vào các điểm nhô lên trong khi giữ cho xích kéo căng. Sau khi gõ búa

kiểm tra lại mức độ kéo và kéo lại nếu cần thiết.

1.5.4. Tháo vòng đệm: Tháo vòng đệm ra khỏi vỏ xe bằng kềm hay que sắt

1.5.5. Mài : Sau khi tháo vòng đệm, dùng máy mài tác dụng đơn (giấy ráp có độ giáp # 80)

mài bề mặt để loại bỏ các vết hàn mà có thể làm cho vỏ xe dễ bò gỉ.1. Đánh giá mức độ giãn2. Mài sơn3. Tìm điểm xử lý nhiệt5. Mài4. Xử lý nhiệt292Technical Library1.6. Xử lý nhiệt vỏ xe.

Sấy nóng các vùng bò giãn, sau đó làm nguội nó. Điều này làm cho kim loại bò co lại. Quy

trình sửa chữa gồm 5 bước sau:

1.6.1. Đánh giá mức độ giãn

Do tấm thép bò giãn làm cho vỏ xe bò phồng lên, vùng bò phồng lên so với bề mặt thường

giống như vùng bò giãn.

Có hai phương pháp tìm vùng bò giãn: Dùng tay ấn vào vùng giãn tôn và dùng thước

1.6.2. Mài lớp sơn: Mài lớp sơn cũ trên vùng bò giãn

1.6.3. Tìm để xử lý nhiệt: Tìm các điểm cao nhất trong vùng bò giãn bằng phương pháp như

trong bước 1 đánh giá mức độ giãn.

1.6.4. Xử lý nhiệt

a. Kiểm tra đầu điện cực: Nếu đầu điện cực bò hỏng hay bẩn sẽ không thể sấy nóng tốt kim

loại và dòch chuyển trơn tru được. Vì vậy nếu có bất kỳ vết xước nào đánh sạch bằng dấy ráp.

b. Xử lý nhiệt theo điểm

- Đặt điện cực: ấn đầu điện cực vào điểm cao nhất với một áp lực vừa đủ để làm tấm

thép bò biến dạng một chút.

- Giữ điện cực: Sau khi bật công tắc, một phản lực nhẹ sẽ xuất hiện từ tấm thép. Giữ

nguyên điện cực trong 1-2 giây với lực giữ ép vào tấm thép.

- Làm nguội: dùng súng xì hơi, làm nguội nhanh vùng xử lý nhiệt. Quy trình làm nguội

khoảng 5-6 giây.

c. Xử lý theo nhiệt liên tục

- Tạo nhiệt: nghiêng điện cực và ép nhẹ nó vào vỏ xe. Bật công tắc cho đầu điện cực

nóng lên.

- Dòch chuyển theo đường xoắn: dòch chuyển đầu điện cực theo hình xoắn ốc khoảng 20

mm đường kính từ bên ngoài vào trong trong khi tăng dần tốc độ dòch chuyển.

- Làm nguội: tắt công tắc và lấy đầu điện cực ra khỏi vỏ xe. Làm nguội nhanh bề mặt

bằng súng xì hơi.

- Kiểm tra độ cứng: sau khi vỏ xe đã nguội kiểm tra độ cứng. Nếu thấy rằng nó vẫn chưa

đủ độ cứng, tìm một điểm cao khác và lặp lại thao tác xử lý nhiệt.

- Mài: sau khi xử lý nhiệt, mài bề mặt để làm sạch các vết hàn mà có thể dễ làm cho vỏ

xe bò gỉ.

1.6.5. Xử lý chống gỉ bề mặt bên trong

Lớp sơn cũ trên bề mặt bê trong của vỏ xe bò ảnh hưởng bởi nhiệt tạo ra trong quá trình

sửa chữa bằng máy hàn vòng đệm hay xử lý nhiệt.

293Technical Library

Do trạng thái này làm của vỏ xe dể bò gỉ, luôn bôi phụ gia chống gỉ vào bề mặt này. Hơn

nữa, khi sửa chữa vỏ xe bằng búa và đe tay, cũng cần phải xử lý chống gỉ do lớp sơn có thể bò

nứt hay bong.

II. KÉO NẮN THÂN XE (KHUNG XE)

2.1. Sửa chữa hư hỏng nặng

Hư hỏng nặng là hư hỏng gây ra do sự va chạm tai nạn mà tác động đó vượt quá các tấm

thép vỏ xe bên ngoài và truyền tới kết cấu thân xe, yêu cầu sử dụng bộ nắng khung để chỉnh

sửa thân xe và sử dụng máy hàn để thay thế các tấm thép vỏ xe.

Các dầm khung xe bò hư hỏng nặng phải được phục hồi về vò trí ban đầu của chúng và tạo

lại hình dáng bằng bộ nắng khung.

Một bộ nắng khung bao gồm các thiết bò cố đònh dùng để bắt chặt thân xe và thiết bò kéo

dùng một xy lanh thủy lực để kéo cưỡng bức tấm thép vỏ xe bò hư hỏng

2.2. Quy trình sửa chữa hư hỏng nặng

Để hiểu rõ các phương pháp sửa chữa hư hỏng nặng, điều quan trọng là phải hiểu rõ quy

trình tổng quát của việc sửa chữa. Sơ đồ sau cho thấy quy trình sửa chữa hư hỏng nặng thông

thường.Xe hư hỏng nặng được mang đến xưởng Đánh giá bằng quan sát (để kiểm tra

toàn bộ xe)

Tháo các thiết bò

 Đánh giá bằng quan sát (để kiểm tra

các khu vực cụ thể trên xe)

 Đo các kích thướcKéo nắn thân xeSửa chữa vỏ xẻ

xeThay thế vỏ xeHànXử lý chống gỉ

294Sơn lạiTechnical Library2.2.1. Đánh giá hư hỏng

a. Mục đích của việc đánh giá hư hỏng

Để đánh giá chính xác “khu vực” và “mức độ” của thân xe bò hư hỏng nhằm xác đònh

phương pháp và quy trình sửa chữa thích hợp.

b. Phương pháp đánh giá hư hỏng

Dựa vào kinh nghiệm một số kỹ thuật viên để đánh giá mức độ hư hỏng của xe. Tuy

nhiên, việc đánh giá như vậy chỉ được áp dụng trong việc xác đònh hư hỏng tổng quát. Việc

đánh giá hư hỏng là đặc biệt quan trọng, thông thường mức độ đánh giá hư hỏng được thực hiện

theo quy trình sau:1. Điều tra về hoàn cảnh xảy ra tai nạn2. Đánh giá bằng quan sát (toàn bộ

xe và khu vực cụ thể)3. Đo kích thước của các chi

tiết trên thân xe4. Đánh giá hư hỏngĐiều tra về hoàn cảnh xảy ra tai nạn

Điều tra hoàn cảnh xảy ra tai nạn là điểm đầu tiên của việc đánh giá hư hỏng, nó chophép kỹ thuật viên đánh giá đúng hư hỏng và không bò nhầm lẫn. Điểm chính của việc điều tra

là tìm ra hoàn cảnh xảy ra tai nạn, càng chi tiết càng tốt bao gồm các thông tin sau:

 Vật mà xe đã đâm vào kích thước hình dáng vò trí, độ cứng, tốc độ …

 Tốc độ xe tại thời điểm xảy ra tai nạn

 Góc độ và hướng của xe tại thời điểm xảy ra tai nạn.

 Số hành khách trên xe trong thời điểm tai nạn và chỗ ngồi từng người.

295Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. QUY TRÌNH SỬA CHỮA VỎ XE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×