Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHỌN MẪU XÁC SUẤT

(NGẪU NHIÊN)Ngẫu nhiên đơn giản:

+ Rút thăm, thẻ ngẫu nhiên

+ Dùng bảng số ngẫu nhiên nếu tổng thể lớn

+ Dùng hàm @ Rand ( ) * NNgẫu nhiên hệ thống:

+ Chọn ngẫu nhiên mẫu đầu tiên

+ Sau đó dùng bước nhảy (lặp đi lặp lại) căn cứ vào N và n  k= N/n

+ Áp dụng tốt nếu danh sách tổng thể được xếp ngẫu nhiên (giảm sai lệch do tuần hồn theo bước nhảy)Ngẫu nhiên phân tầng:+ Phổ biến nhất vì tính chính xác và đại diện cao+ Chia tổng thể ra từng nhóm nhỏ theo 1 tiêu thức nào đó gọi là tiêu thức phân tầng (thu

nhập, giới tính, tuổi tác, TĐ VH, nhân khẩu...)+ Chọn ngẫu nhiên hay hệ thống trong từng nhóm phân tầng theo tỉ lệ với độ lớn của

nhóm+ Quan trọng là chọn tiêu thức phân tầng phù hợp (trường hợp số liệu khơng có sẵn)Ngẫu nhiên theo vùng địa giới:Vùng 2 cấp

Ở TP có 200 Khu phố, mỗi khu phố có 20 hộ gia đình. Mục tiêu chọn cỡ mẫu là 100 hộ gia đình thì tỷ lệ chọn sẽ là

n/N= 1/40

Chọn mẫu ngẫu nhiên theo vùng 2 cấp:

Cấp Khu phố: với tỷ lệ chọn 1/b

Cấp hộ gia đình: với tỷ lệ chọn 1/hVậy theo yêu cầu thì tỷ lệ chọn toàn thể là: (1/b).(1/h) = 1/b.h = 1/40 và m.k = 100Các phương án chọn mẫuPh.án chọnTỷ lệ chọnTỷ lệ chọnTỷ lệ chọnSố KphốSố hộ GĐCấp 1Cấp 2toàn thểchọn cấp 1chọn cấp 2(1/b)(1/h)(1/b.h)(m)(k)11/21/201/40100121/41/101/4050231/81/51/4025441/101/41/4020551/201/21/40101061/4011/40520mẫuCHỌN MẪU PHI XÁC SUẤTChọn mẫu thuận tiện:

+ Dựa trên tính “dễ tiếp xúc” và “cơ hội thuận tiện” để chọn mẫu

+ Chỉ dùng cho nghiên cứu thăm dò, trắc nghiệm, khơng dùng cho nghiên cứu mơ tả hay nhân quả vì tính đại diện

khơng caoChọn mẫu tích luỹ nhanh:

+ Các mẫu đầu tiên được chọn theo phương pháp xác suất

+ Các mẫu bổ sung tiếp theo được chọn ra từ việc cung cấp thông tin qua hình thức nhờ giới thiệu

+ Áp dụng cho các nội dung nghiên cứu khá đặc biệt, khơng phổ biếnChọn mẫu theo hạn mức:

+ Tổng thể quá lớn, sự khác biệt (biến động) giữa các phần tử không lớn

+ Tổng thể đã được phân tổ nhóm trước (đồng nhất)  PVV chỉ chọn cho đủ số

lượng không cần ngẫu nhiên

+ Dựa vào đặc tính kiểm sốt (tiêu thức phân tổ) của từng nhóm để chọnSO SÁNH CHỌN MẪU

XÁC SUẤT VÀ PHI XÁC SUẤTXác suấtƯu điểmTính đại diện caoPhi xác suấtTiết kiệm thời gian và chi phíKhái qt hóa cho tổng thểNhược điểmTốn kém thời gian và chi phíTính đại diện thấpPhạm vi sử dụngNghiên cứu mô tả, khám phá vàNghiên cứu thử nghiệm, thăm dòquan hệ nhân quảVẼ SƠ ĐỒ CHỌN MẪUTrường hợp địa bàn rộngCần quản lý chặt chẽ nhóm PVVVẽ phác họa sơ đồ khu vực chọn mẫu, đánh dấu các số nhà trên địa bànChia nhỏ các ơ trên bản đồ Thành phố, đánh số thứ tự các ô, chọn ngẫu nhiên 100 ô

để xác định các hộ gia đình, cửa hàng được chọn làm mẫu4. NGUỒN SAI SỐ TIỀM NĂNG

Tổng sai sốSai số do chọn mẫu ngẫu nhiênSai số không do

chọn mẫuSai số doSai số không phải do trả lờitrả lờiSai số do nhàSai số do ngườinghiên cứuphỏng vấnSai số do người được phỏng vấn- Thông tin thay thế- Chọn người trả lời- Khơng có khả năng để trả lời chính xác- Đo lường- Đặt câu hỏi- Khơng hài lòng trả lời-Xác định tổng thể- Ghi chép sai

- Hành động gian dốiTHANK YOUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×