Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Bài học có nội dung về thành tựu văn hóa, khoa học – kĩ thuật

d. Bài học có nội dung về thành tựu văn hóa, khoa học – kĩ thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Tổ chức cho HS tự hỏi đáp và nêu lên sự hiểu biết của mình về cơng

việc đắp đê nhà Trần

Như vậy, qua các bài học tôi đã một phần nào làm rõ quy trình kết hợp PP

hỏi đáp và PP kể chuyện, có thể sử dụng đầu tiết học, giữa tiết học, cuối tiết học

tùy thuộc vào từng nội dung của bài học bên cạnh đó kết hợp giữa các PPDH

khác. Để phụ trợ cho công việc dạy học mỗi bài dạy tơi đều có tranh ảnh, sơ đồ

minh họa.

IV. Kết quả thực hiện:

Mặc dù mới ra trường, được phân công chuyên môn không ổn định ở lớp dạy

cũng như môn dạy nhưng bản thân tôi đã học hỏi ở các anh chị đồng nghiệp đi

trước, bạn bè cũng như trên các trang mạng, tôi đã vừa học hỏi vừa mạnh dạn áp

dụng vào việc dạy học Lịch sử trong thời gian qua. Cho đến nay, tôi thấy việc thực

hiện phương pháp hỏi đáp và kể chuyện kết hợp với nhau trong tiết dạy học Lịch sử

ở tiểu học đạt được một số kết quả khả quan như sau:

- Với việc kết hợp này, học sinh thực sự hứng thú trong học tập, giờ học vì thế

sinh động, sôi nổi hơn; việc chuẩn bị bài ở nhà của các em chu đáo hơn; khả

năng của từng cá nhân được phát huy cao nhất có thể, các em có thể nắm bài

ngay tại lớp.

- Giáo viên cảm thấy thích thú trong quá trình cùng học sinh khám phá bài

học.Với vận dụng cách dạy này buộc giáo viên tự rèn luyện mình hơn khi diễn

đạt, chuẩn bị kĩ hơn các lời dẫn và hệ thống câu hỏi. Vì vậy, tơi cảm thấy tự tin

hơn khi lên lớp.

Kết quả học tập môn Lịch sử của học sinh được nâng lên rõ rệt, thể hiện

cụ thể qua từng học kì của năm học 2016-2017,qua chấm bài, tôi đã thống kê

chất lượng lớp 4C như sau:

Tống số Học kì

Hồn thành

Chưa hồn thành

Học kì 1

SL

TL

SL

15

13

87%

2

23%

Học kì 2

15

100%

0

0

V. Bài học kinh nghiệm:

Với số năm đứng lớp ít ỏi, kinh nghiệm giảng dạy chưa có bao nhiêu nhưng

với sự cố gắng của bản thân, tôi rút ra cho mình một số bài học sau:

1. Muốn đạt được hiệu quả chất lượng trong môn học, giáo viên phải thật

sự yêu nghề, hiểu rõ đặc điểm học sinh của lớp mình, tin tưởng vào khả năng

học tập của từng em và tôn trọng ý kiến của các em.

2. Phải cố gắng tìm tòi học hỏi và mạnh dạn áp dụng những phương pháp

mới vào quá trình dạy học một cách hợp lí.

3. Tùy khả năng học sinh và các trang thiết bị có được để vận dụng sao cho

phù hợp với nội dung bài học.

4. Bản thân mỗi giáo viên phải nỗ lực nhiều hơn trong việc nắm chắc các

kiến thức lịch sử nước nhà cũng như lịch sử thế giới, làm giàu vốn kiến thức của

mình để tự tin hơn khi hướng dẫn học sinh. Hơn thế, giáo viên cần cập nhật

những vấn đề thời sự có liên quan và biết đưa vào bài dạy một cách linh hoạt,

sáng tạo để bài học hấp dẫn và mang tính thời sự hơn.

1010C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận:

Qua thực tế kết quả học tập được thể hiện từ khi tôi áp dụng 2 phương

pháp này trong môn Lịch sử, tơi thấy đây là phương pháp có hiệu quả nhằm

nâng cao chất lượng trong phân môn Lịch sử cho học sinh lớp 4. Kết quả học

sinh đã tham gia học tốt mơn này , ham thích , tích cực thực hành và kết qủa

nâng lên đáng kể. Bên cạnh đó ta cần phối hợp các phương pháp dạy học khác

một cách lính hoạt để học sinh hứng thú trong khi học. Tôi nghĩ rằng, phương

pháp này rất đơn giản, dễ sử dụng và có hiệu quả cao và còn mang tính khoa

học, tính sư phạm và tính thực tiễn.

II. Kiến nghị:

Để sử dụng tốt phườn pháp kể chuyên kết hợp hỏi đáp trong giảng dạy

môn Lịch sử lơp 4 nhằm nâng chất lượng môn học này, tôi xin đề nghị nhà

trường tạo điều kiện cho:

1. Giá treo bản đồ, lược đồ, tranh.

2. Nhà trường cung cấp đầy đủ thiết bị dạy học như: tranh ảnh các nhân

vật, các sự kiện lịch sử, bản đồ, lược đồ, …

3. Nhà trường cần tổ chức những buổi ngoại khóa, thăm quan các khu di

tích lịch sử trong điều kiện có thể.

Trên đây, tôi đã giới thiệu một số kinh nghiệm trong việc kết hợp phương

pháp hỏi đáp và phương pháp kể chuyện mà tôi đã thực hiện hơn hai năm qua.

Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo - của Ban giám hiệu nhà

trường và các bạn đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hồn

thành và xác định có hiệu quả.

Trung Hải, ngày 26 tháng 10 năm 2017Người thực hiện

Nguyễn Thị Lan Anh1111TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Côi (2008), các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả

dạy học lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

2. Lê Ngọc Diệp (chủ biên), Lý Thu Thủy, Phụng Hoàng, Hồng Ngọc

(2005), Thực hành Lịch sử 4, NXB Giáo dục.

3. Nguyễn Anh Dũng (chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Minh

Phương, Phạm Thị Sen (2006), Lịch sử và Địa lí lớp 4, NXB Giáo dục.

4. Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh (2011), Đại

cương Lịch sử Việt Nam (Tập một), NXB Giáo dục.

5. Nguyễn Trại (chủ biên) – Nguyễn Lê Hoài Thu (2012), thiết kế bài

giảng lịch sử 4, NXB Hà Nội.1212Số thứ tự

1

2

3

4

5

6MỤC LỤC

Nội dung

Tên đề tài

Phần mở đầu

Nội dung

Kết luận và kiến nghịTrang

1

2, 3

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

12

13

14Tài liệu tham khảo

Mục lục1313Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Bài học có nội dung về thành tựu văn hóa, khoa học – kĩ thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×