Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Như vậy, vai trò của trò chơi âm nhạc ở bậc THCS có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp giáo dục phát triển, hoàn thiện nhân cách của học sinh. Từ việc đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cơ bản của ngành giáo dục là tạo nền tảng văn hóa âm nhạc phổ thông cho lứ

Như vậy, vai trò của trò chơi âm nhạc ở bậc THCS có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp giáo dục phát triển, hoàn thiện nhân cách của học sinh. Từ việc đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cơ bản của ngành giáo dục là tạo nền tảng văn hóa âm nhạc phổ thông cho lứ

Tải bản đầy đủ - 0trang

củng cố khắc sâu được những kiến thức cơ bản một cách có hệ thống , làm

cho giờ học sơi nổi, vui nhộn và hiệu quả.

- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản: Lấy cái đã biết để khai thác và

giải quyết những cái chưa biết.

- Phát huy tính tích cực của học sinh, tạo cho học sinh sự thích thú khám

phá, sáng tạo những cái hay, cái mới trong q trình học tập bộ mơn Âm nhạc,

đồng thời qua môn học cũng rèn luyện cho các em học sinh đức tính năng

động, sáng tạo, kiên trì, chịu khó để hồn thành cơng việc một cách thoải mái

khơng bị gò bó, áp lực.

- Nâng cao hiệu quả dạy học mơn Âm nhạc nói chung và phân mơn Học

hát, phân mơn Âm nhạc thường thức nói riêng trong trường THCS.

2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm

2.1-Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.

Mục tiêu cơ bản của ngành giáo dục nói chung, của trường THCS Nga

Mỹ nói riêng là đào tạo và xây dựng thế hệ học sinh trở thành những con

người mới phát triển tồn diện, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ

để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu đó, trước

hết người giáo viên phải năng động sáng tạo, biết kết hợp vận dụng các

phương pháp dạy học phong phú như phương pháp dạy học tích cực để bồi

dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, rèn

luyện thành nề nếp tư duy sáng tạo của học sinh, từng bước áp dụng các

phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đồng thời

bản thân mỗi giáo viên cũng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động,

sáng tạo của học sinh trong từng tiết dạy.

Đặc điểm chung của lứa tuổi học sinh THCS là muốn tự mình khám phá,

tìm hiểu trong quá trình nhận thức. Các em có khả năng điều chỉnh hoạt động

học tập, sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập khác nhau nhưng với điều

kiện phải có sự hướng dẫn, điều hành một cách khoa học và nghệ thuật của

thầy cơ giáo. Hình thành tính tích cực, tự giác, chủ động và đồng thời phát

triển năng lực tự học của học sinh là một quá trình lâu dài, kiên nhẩn và phải

có phương pháp. Sự có mặt của môn học Âm nhạc trong nhà trường làm

thăng bằng nội dung học tập, tạo cho môi trường giáo dục một khơng khí học

tập vui tươi , lành mạnh, thu hút được sự tập trung học tập của các em học

sinh, và cũng từ mơn học Âm nhạc sẽ góp phần khơng nhỏ vào việc phát triển

tư duy, trí tuệ…Góp phần đào tạo ra những con người lao động phát triển về

Đức -Trí -Thể - Mỹ một cách tồn diện.6Trò chơi âm nhạc là phương tiện giáo dục hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thiết

thực của lứa tuổi học sinh, nhất là trong các nhà trường bậc THCS. Vốn dĩ Âm

nhạc là bộ mơn có thể phát huy nhiều nhất thế mạnh về hướng dẫn trò chơi

trong giờ học. Các trò chơi đó đã tạo ra hiệu ứng lớn trong việc giúp các em

khắc sâu kiến thức, phát triển kĩ năng và đặc biệt là phát huy tính tích cực chủ

động của học sinh theo mục tiêu đổi mới. Đây là bộ môn nghệ thuật động, nghệ

thuật của âm thanh ca từ. Lợi thế đó rất phù hợp với nhu cầu tâm sinh lí của lứa

tuổi học sinh THCS, lứa tuổi từ 11 đến 15 tuổi là rất hiếu động, thích được thể

hiện mình, đồng thời cũng rất thích khám phá, trải nghiệm trong các giờ học

Âm nhạc và các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hoạt động ngoại khóa Âm

nhạc.

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:

Thực trạng về giáo viên

Trước tình hình phát triển của đất nước để tiến tới xây dựng nền cơng

nghiệp hóa, hiện đại hóa, bộ mơn Âm nhạc đã góp phần khơng nhỏ trong việc

nâng cao chất lượng cuộc sống của con người và làm giàu cho đất nước. Để

nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập bộ mơn Âm nhạc ở trường THCS

đòi hỏi mỗi giáo viên phải không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, phát

huy tính tích cực của học sinh, tạo cho học sinh sự thích thú khám phá, sáng

tạo, tìm tòi những cái hay, cái mới trong q trình học tập của mơn học. Vì thế

đòi hỏi mỗi giáo viên phải tự học, tự bồi dưỡng nghiên cứu để tìm cho mình

những biện pháp, những phương pháp dạy học tốt nhất, hiệu quả nhất, thu hút

học sinh yêu mến, say sưa học tập một cách tích cực. Đổi mới phương pháp

dạy học khơng chỉ trong các bài mới, giảng giải lý thuyết, mà ngay cả trong

các giờ ôn luyện kỹ năng, khái quát các kiến thức và sắp xếp các kiến thức đã

học một cách hệ thống, giúp học sinh vận dụng các kiến thức đã học vào các

bài thực hành một cách năng động sáng tạo và đổi mới.

Tuy nhiên để thực hiện đổi mới sáng tạo phương pháp dạy học không

phải giáo viên nào cũng có thể làm được. Có thể về năng lực, có thể về điều

kiện giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm bổ sung cho nhau về kiến thức âm

nhạc còn hạn chế, cho nên một số giáo viên chưa thực sự đổi mới phương

pháp dạy học, họ chỉ cố gắng để học sinh ghi nhớ bài học một cách máy móc,

thậm chí áp đặt một cách cứng nhắc.v.v... Vì thế mỗi giáo viên phải khơng

ngừng tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, sáng

tạo trong giảng dạy, đưa chất lượng giảng dạy ngày một đi lên.

Thực trạng về học sinh

- Hiện nay, với sự phân hoá đối tượng trong học sinh về năng lực nổi lên

rất rõ, số học sinh cảm nhận âm nhạc tốt hơn, có năng khiếu hơn đang dần dần

chiếm một tỷ lệ tương đối, do đó nhu cầu được nâng cao, mở rộng kiến thức

của các em học sinh là rất lớn.7- Phần lớn các em học sinh đều chăm học nhưng chưa có phương pháp

học tập phù hợp, chưa tích cực chủ động chiếm lĩnh kiến thức nên hiệu quả

học tập chưa cao.

- Một số ít học sinh học mơn Âm nhạc còn mang tính rập khn, máy

móc để từ đó làm mất đi tính tích cực, độc lập, sáng tạo của bản thân.

- Nhiều học sinh hài lòng với lực học của mình, nên khơng khai thác phát

triển, sáng tạo và không phát huy hết tính tích cực, độc lập, sáng tạo của bản

thân.

- Một bộ phận nhỏ học sinh chưa nhận thức đầy đủ về mơn học cho là

mơn phụ nên còn học lệch, thiếu hứng thú say sưa với mơn học.

- Trình độ học tập môn Âm nhạc của học sinh không đồng đều. Một số

học sinh yếu vì khơng có năng khiếu về âm nhạc.

Thực trạng về nhà trường.

- Đồ dùng dạy học còn thiếu và yếu.

- Các phương tiện nghe, nhìn chưa đáp ứng.

- Sân chơi âm nhạc còn hạn chế.

- Thiếu tài liệu tham khảo về âm nhạc.

- Chưa có phòng học nhạc riêng.

u cầu về thực trạng.

Ngồi việc học kiến thức của bộ mơn Âm nhạc nói chung, phân mơn

Học hát và phân mơn Âm nhạc thường thức nói riêng trong chương trình sách

giáo khoa học sinh cần phải tham khảo và học thêm nhiều hơn nữa các kiến

thức và các bài hát ngồi chương trình để củng cố kiến thức cơ bản, giúp các

em cảm thụ âm nhạc tốt hơn, yêu môn học hơn, chất lượng cuộc sống của

chúng ta ngày một được nâng cao hơn.

Kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học 2016-2017:

Khối Lớp

6Sĩ số

24Đạt

SL

18%

75Chưa đạt

SL

%

6

25Như vậy, qua kết quả khảo sát đầu năm cho thấy chất lượng của mơn học

Âm nhạc nói chung và phân môn Học hát, Âm nhạc thường thức của khối 6

trường THCS Nga Mỹ nói riêng chưa thực sự tốt.

Từ thực trạng trên, tơi ln trăn trở để tìm mọi giải pháp tốt nhất giúp

các em hăng say học tập đạt kết quả tốt nhất có thể trong mơn học Âm nhạc

nói chung và phân mơn Học hát, phân mơn Âm nhạc thường thức nói riêng.

Và phương pháp“ Dạy Âm nhạc kết hợp trò chơi ” đã được tơi lựa chọn để

áp dụng, đây là một trong những phương pháp dạy học Âm nhạc tốt nhất để8nâng cao chất lượng học tập và nâng cao năng lực cảm thụ âm nhạc của các

em học sinh.

2.3 . Giải pháp và tổ chức thực hiện.

2.3.1 Xây dựng lớp học thân thiện:

Giáo viên tạo cho các em một môi trường học tập lành mạnh, vui tươi,

thích thú đến trường học tập, để các em cảm thấy mỗi ngày đến trường, đến lớp

là một ngày vui, nhất là các em đến trường lại được vui chơi ca hát, chơi các trò

chơi âm nhạc thú vị trong các tiết học nhạc. Hiện nay phong trào ca hát cá nhân

và tập thể trong và ngoài nhà trường đang diễn ra ngày càng phong phú, đa

dạng về hình thức và thể loại. Vì vậy để giúp các em học sinh học tốt hơn phân

môn Học hát và phân mơn Âm nhạc thường thức trong trường học thì người

giáo viên phải biết vận dụng nhiều phương pháp dạy học phong phú. Phương

pháp đưa các trò chơi vào tiết học Âm nhạc là một trong những phương pháp

đổi mới cách thức hoạt động âm nhạc tích cực nhất: Từ thụ động chuyển qua

tích cực chủ động cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 6.

- Đây là cách học từ ghi nhớ tái hiện một chiều (theo kiểu bắt chước)

sang tìm kiếm ý tưởng mới sáng tạo mới.

- Từ đơn thuần nắm bắt kiến thức sang kết hợp rèn luyện phương pháp

học tập, hình thành năng lực tự học, và một số kỹ năng cơ bản trong ca hát

như: Thể hiện sắc thái bài hát có nội tâm kết hợp với vận động nhịp nhàng và

có động tác phụ hoạ.

- Từ nhận thức học tập đơn phương chuyển sang hình thức học tập hợp

tác, tương tác lẫn nhau, cả lớp đối diện với cá nhân, học theo nhóm, theo tổ.

- Từ tiết học hát trở thành tiết hoạt động âm nhạc, có hưởng thụ âm nhạc,

có bình luận, có góp ý bổ sung cho nhau.

Để tiết học đạt hiệu quả cao trước khi lên lớp giáo viên cần phải chuẩn bị

kỹ những vấn đề sau:

+ Giáo viên phải nghiên cứu kỹ bài hát.

+ Giáo viên đàn và hát thành thạo, chính xác giai điệu và sắc thái tình

cảm bài hát, thể hiện bài hát kết hợp vận động nhịp nhàng, thuần thục.

+ Chuẩn bị đồ dùng dạy học cần thiết như: Đàn, máy catsete; băng, đĩa,

thanh phách, tư liệu giới thiệu tác giả bài hát.

+ Biết rõ đặc điểm và khả năng ca hát của học sinh.

+ Các phương tiện đồ dùng dạy học, áp dụng CNTT vào bài giảng.

+ Các hình thức tổ chức trò chơi.

+ Sưu tầm thêm các dữ liệu, tranh ảnh, đĩa nhạc trong các tiết dạy Âm

nhạc thường thức.

+ Phương pháp tổ chức hoạt động dạy học trên lớp.

+ Các trò chơi có thể áp dụng trong tiết dạy hát.

Thông thường, một bài hát được phân bố ở 3 tiết dạy, việc xác định mục

tiêu cụ thể cho mỗi tiết như sau:9Tiết 1: Giúp học sinh hát chuẩn xác cao độ, trường độ bài hát,biết hát

diễn cảm đúng sắc thái bài hát:

Tiết 2: Ôn luyện bài hát có nâng cao.

- Ơn giai điệu chính xác, thuộc lời ca.

- Triển khai: Hát thành thạo có thể hiện sắc thái bài hát, hướng dẫn một

số động tác phụ hoạ, một số hình thức biểu diễn; một số cách hát:

- Hát đuổi 2 bè; Hát nối tiếp; Hát liền tiếng hoặc hát có âm nẩy.

Tiết 3: Ơn luyện bài hát:

- Trình bày hồn chỉnh bài hát.

- Kiểm tra đánh giá.

- Học sinh phát biểu cảm nghĩ của mình về bài hát (có tính giáo dục).

Giáo viên cần hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà

+ Đọc và hiểu nội dung bài hát ở nhà trước khi đến lớp.

+ Tìm hiểu về tác giả

+ Tìm hiểu về nội dung và ý nghĩa của bài hát.

+ Sưu tầm một số ca khúc nổi tiếng và quen thuộc của tác giả

+ Sưu tầm một số tranh ảnh, tìm hiểu một số loại nhạc cụ dân tộc, các

phong tục tập quán, các nét sinh hoạt văn hóa của các vùng miền…

+ Tìm hiểu một số các trò chơi như: Thi hát, kể tên các ca khúc của các

nhạc sĩ ; Trò chơi nhanh mắt, nhanh tay; Trò chơi ghi nhớ nhanh v. v...

2.3.2 Áp dụng các trò chơi âm nhạc vào bài giảng:

Hiện nay có rất nhiều trò chơi được giới thiệu thơng qua những cuộc thi tìm

hiểu về kiến thức nói chung và kiến thức Âm nhạc nói riêng. Chúng ta có thể

nghiên cứu để đưa các trò chơi vào trong tiết học cho phù hợp với học sinh

và phù hợp với từng tiết học. Theo tơi các trò chơi có thể tổ chức trong các

giờ học Âm nhạc là: Thi hát theo chủ đề; Nghe giai điệu đoán tên bài hát;

Nghe tiết tấu đoán tên bài hát; Hát theo nguyên âm u, e, a, i, o; Hát nhanh,

hát chậm; Hát to, hát nhỏ; Đoán tên bài hát qua ô chữ; Đoán tên bài hát qua

tranh vẽ; Gắn tên nốt nhạc... Trong phân mân Âm nhạc thường thức chúng ta

có thể lồng ghép thêm trò chơi Tìm tên nhạc cụ. v.v... Có rất nhiều các trò

chơi chúng ta có thể sử dụng được trong các giờ học Âm nhạc. Nhất là ở các

tiết ôn tập , tiết Âm nhạc tự chọn, và phân môn Âm nhạc thường thức…102.3.2.1.Kết hợp trò chơi vào phân mơn Học hát - Âm nhạc 6:

Ví dụ 1: Tiết 11:- Ơn tập bài hát Hành khúc tới trường

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4.

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam

Đây là tiết học hát thứ 3 của bài hát Hành khúc tới trường nên yêu cầu

học sinh phải hát chính xác cả về giai điệu, sắc thái tình cảm bài hát và thuộc

lời bài hát, vậy để học sinh khắc sâu giai điệu và lời bài hát, giáo viên sẽ tổ

chức cho các em trò chơi Ai nhanh hơn để thu hút tất cả các em học sinh tập

trung vào trò chơi vừa là mang tính chất giải trí lại vừa có hiệu quả trong học

tập rất tốt.

+ Sau khi giáo viên cho học sinh hát ôn lại bài hát 1 vài lần cả lớp, sau

đó giáo viên sẽ tổ chức trò chơi cho học sinh tham gia.

+ Giáo viên hướng dẫn luật chơi: Nghe Giáo viên đàn một câu hát bất

kỳ, các em học sinh lắng nghe và dơ nhanh tay lấy quyền trả lời và thể hiện

lại câu hát đó, nếu trả lời và hát chính xác câu hát mà cơ giáo vừa đàn thì sẽ

được tặng quà. (Quà là 1 chiếc thước kẻ, hoặc 1 bút bi,cũng có thể chỉ là một

lời khen ngợi của giáo viên hay 1 tràng pháo tay của các bạn trong lớp)

+ Sau khi hướng dẫn luật chơi, trò chơi sẽ được bắt đầu.

Ví dụ 2: Tiết 14:

- Ơn tập bài hát: Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức:

Sơ lược về một số nhạc cụ phổ biến.

11Đây cũng là tiết học hát thứ 3 với bài hát Đi cấy nên sau khi cho học

sinh hát ôn bài hát 1 vài lần xong giáo viên cũng tổ chức một vài trò chơi cho

học sinh như sau:

- Trò chơi thứ nhất: Nghe nhạc đốn câu hát

+ Giáo viên hướng dẫn luật chơi: Mỗi câu hát bất kỳ giáo viên chỉ đàn 2

từ và yêu cầu học sinh nêu được câu hát đó và hát nối các từ tiếp theo trong

câu hát đó, ai nhận biết nhanh hơn, dơ tay lấy quyền thực hiện sớm hơn nếu

trả lời và hát chính xác ca từ và giai điệu sắc thái tình cảm trong câu hát đó

sẽ được tặng quà. (Quà cũng là 1 chiếc thước kẻ, hoặc 1 bút bi, hoặc có thể

chỉ là một lời khen ngợi của giáo viên hay 1 tràng pháo tay của các bạn trong

lớp).

+ Sau khi hướng dẫn luật trò chơi sẽ được bắt đầu.

- Giáo viên đàn câu 1: Lên chùa bẻ một cành sen....

Học sinh được quyền thực hiện phải hát chính xác câu hát:

- Giáo viên đàn câu 2: Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm...

- Học sinh được quyền thực hiện phải hát chính xác câu hát trên:- Trò chơi thứ hai: Hát nối câu

+ Giáo viên hướng dẫn luật chơi: Giáo viên chia lớp thành 2 đội (Đội 1

có tên là Sơn ca, đội 2 là đội Họa mi).

+ Giáo viên cho đại diện 2 đội oăntuxi để dành quyền hát trước.

+ Đội hát trước hát 1 câu hát bất kỳ trong bài hát đến từ cuối của câu

hát đội 2 phải hát nối từ đầu của câu tiếp theo.

+ Nếu hát chính xác cả giai điệu sắc thái tình cảm bài hát và lời ca sẽ

được cộng 10 điểm12+ Cuối trò chơi nếu đội nào được nhiều điểm hơn thì đội đó chiến thắng

+ Đội bị thua sẽ bị đội chiến thắng phạt: Đứng lên ngồi xuống 10 lần.

Ví dụ 3: Tiết 24:

- Ơn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7

- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô Za

Sau khi cho học sinh ôn tập xong giáo viên tổ chức trò chơi qua phần ơn

tập bài hát Ngày đầu tiên đi học.

Trò chơi thứ nhất có tên gọi: Nghe nhạc đốn câu hát:

Giáo viên phổ biến luật chơi: GV sẽ đàn giai điệu những câu hát có trong

bài hát, học sinh nghe và đốn thử xem đó là giai điệu của câu hát nào ? và là

câu thứ mấy trong bài hát ? Bài hát có tên là gì ? Tác giả bài hát là ai? Các em

hãy hát câu hát đó và giáo viên đệm đàn cho học sinh hát. Giáo viên đàn câu

1,câu 5 và câu cuối của bài hát Ngày đầu tiên đi học. Cả lớp nghe giáo viên

đàn và dơ tay nhanh dành quyền trả lời, trả lời đúng được cộng 10 điểm, sai

khơng có điểm và bạn khác có cơ hội trả lời, trả lời đúng cộng 5 điểm. Sau khi

học sinh đốn xong câu hát thì giáo viên trình chiếu cho học sinh xem đáp án,

và hỏi các câu hỏi tiếp theo, trả lời đúng câu hỏi phụ được cộng 5 điểm. Cuối

trò chơi cộng điểm bạn nào được điểm cao hơn là người chiến thắng và được

tặng quà (Quà là 1 bút bi).

Trò chơi thứ 2: Hát theo nguyên âm u, a, i.

- Giáo viên phổ biến luật chơi: Giáo viên chia lớp thành 2 đội. Đội 1 có

tên gọi là Chim sơn ca, đội 2 là Chim vành khuyên).

- Sau khi nghe giáo viên đàn câu hát bất kỳ trong bài hát Ngày đầu tiên

đi học thì đại diện các đội dơ tay nhanh dành quyền trả lời xem câu hát đó là

câu thứ mấy trong bài hát, nếu trả lời đúng sẽ được hát câu hát đó theo âm

u,a,i (Theo yêu cầu của giáo viên). Nếu hát đúng theo yêu cầu sẽ được cộng

10 điểm, sai tùy theo mức độ cho 8 điểm, 7 điểm, 5 điểm….

Cuối trò chơi cộng điểm đội nào cao điểm hơn thì đội đó chiến thắng và

được quyền ra hình phạt cho đội thua. (Các hình phạt được chọn để phạt đội

thua là: Lặc cò cò quanh lớp 1 vòng; Vừa hát vừa múa bài Một con vịt; Soi

gương…)

132.3.2.2. Kết hợp trò chơi vào phân mơn Âm nhạc thường thức.

Ví dụ 1: Tiết 11: - Ơn tập bài hát Hành khúc tới trường

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4.

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam

Đối với phần Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam giáo

viên sẽ tổ chức trò chơi: Ghi nhớ nhanh.

- Sau khi giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu và được lắng nghe một

số các làn điệu dân ca các vùng miền giáo viên sẽ tổ chức trò chơi.

- Giáo viên chia lớp thành 2 đội. Đội 1 có tên gọi là Chim sơn ca, đội 2

là Chim vành khuyên.

- Giáo viên hướng dẫn luật chơi: Nghe Giáo viên đàn (Hoặc hát) một bài

hát nào đó, các em nghe xem bài hát đó thuộc thể loại dân ca vùng miền nào

sẽ dơ nhanh tay dành quyền trả lời cho đội của mình, nếu trả lời đúng sẽ được

cộng10 điểm.

Bộ bài hát giáo viên đưa ra là: Bài Đi cấy (Dân ca Thanh Hóa), Lý cây

đa (Dân ca Quan họ Bắc Ninh), Giận mà thương (Dân ca nghệ Tĩnh), Lý ngựa

ô (Dân ca Nam bộ) ...

- Cuối trò chơi cộng điểm đội nào cao điểm hơn đội đó chiến thắng và

được quyền ra hình phạt cho đội thua. (Hình phạt được chọn để phạt đội thua

là: Cả đội ngồi xuống đứng lên 10 lần).

Ví dụ 2: Tiết 14: - Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Ôn tậpTập đọc nhạc: TĐN số 5.

- Âm nhạc thường thức:

Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến.

Sau các phần ôn tập xong giáo viên chuyển sang phần Âm nhạc thường

thức tổ chức trò chơi cho các em như sau: Trò chơi có tên gọi Nhìn tranh

đốn tên nhạc cụ:

Thể lệ: Giáo viên chia lớp thành 2 đội chơi: Dãy bên phải có tên gọi là

đội Rê, dãy bên trái có tên là đội Mí. Giáo viên trình chiếu hình ảnh từng loại

14nhạc cụ dân tộc phổ biến trên màn hình, các đội theo dõi và cho biết nhạc cụ

đó có tên là gì? Và nêu được đơi nét về loại nhạc cụ đó. Đội nào có tín hiệu

trả lời nhanh hơn đội đó được quyền trả lời, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm,

nếu trả lời sai đội bạn có quyền trả lời (Đội trả lời sau mà trả lời đúng dành

được 2 điểm).

Cuối trò chơi cộng điểm, đội nào được nhiều điểm hơn đội đó thắng cuộc

và được thưởng mỗi bạn 1 chiếc bút bi.

Bộ nhạc cụ giáo viên đưa ra đố học sinh

*Sáo trúcSáo trúc? Em hãy nêu đôi nét về Sáo ?

Sáo được làm bằng thân cây trúc, nứa... dùng hơi để thổi. Có loại sáo dọc, có

loại sáo ngang.

*Đàn bầu15Đàn bầu

? Em hãy nêu đôi nét về Đàn Bầu ?

Đàn bầu (còn gọi là độc huyền cầm), chỉ có một dây, dùng que gảy, có âm

sắc đặc biệt. Đây là một trong những nhạc cụ độc đáo của Việt Nam.*Đàn tranhĐàn tranh

? Em hãy nêu đôi nét về Đàn Tranh ?

Đàn tranh (còn gọi là đàn thập lục – có 16 dây), dùng móng gảy. Ngồi độc

tấu hay hồ tấu, đàn tranh còn đệm cho ngâm thơ.

*Đàn nhị16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Như vậy, vai trò của trò chơi âm nhạc ở bậc THCS có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp giáo dục phát triển, hoàn thiện nhân cách của học sinh. Từ việc đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cơ bản của ngành giáo dục là tạo nền tảng văn hóa âm nhạc phổ thông cho lứ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×