Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều kiện đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực

Điều kiện đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trách nhiệm, lương tâm người thầy

• Có thái độ tích cực, thân thiện với HS

• Có nhạy cảm sư phạm

• Linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng PPDH, tổ chức

hoạt động dạy học đảm bảo sự tương tác giữa người

dạy và người học, giữa người học và người họcĐáp ứng sự đa dạng của dạy và học

tích cực

• Hiểu rõ bản chất của dạy và học tích cực

• Có năng lực chun mơn vững vàng

• Có thái độ coi trọng sự khác biệt của người học và

có khả năng tổ chức các hoạt động dạy học đáp ứng

khả năng của người họcCâu hỏiSự khác nhau giữa dạy học thụ

động và dạy học tích cực?Sự khác nhau giữa dạy học thụ động và

dạy học tích cực

HỌC THU ĐỘNGHỌC TÍCH CỰC• Hướng dẫn của GV mang

tính áp đặt

• HS ít tích cực• Hướng dẫn của GV mang

tính định hướng

• HS tự lực và tích cực hơnSo sánh dạy học thụ động và dạy học tích cựcSự khác nhau giữa dạy học thụ động

và dạy học tích cựcHỌC QUA “LÀM”Nói cho tơi nghe – Tôi sẽ quên

Chỉ cho tôi thấy – Tôi sẽ nhớ

Cho tôi tham gia – Tôi sẽ hiểu

Hướng dẫn người khác – Sẽ là của tơi

HAY

• Ta nghe – Ta sẽ qn

• Ta nhìn – Ta sẽ nhớ

• Ta làm – Ta sẽ học đượcKhả năng lưu giữ

thông tin

Qua nghe

Qua nhìnNghe và nhìnNghe, nhìn và thảo

luận

Nghe, nhìn, thảo luận

và làmLưu ý

• Trong hệ thống PP dạy học, khơng có PP nào là

hồn tồn tích cực và khơng có PP nào hồn tồn

thụ động

• Đổi mới khơng có nghĩa là gạt bỏ PP truyền thống,

mà GV sử dụng PP linh hoạt, phù hợp

• Tạo điều kiện cho người học chủ động, sáng tạo

trong việc tìm kiếm tri thức, giải quyết vấn đề, gắn lí

luận với thực tiễnLưu ý

• Áp dụng các PPDH tích cực khơng có nghĩa là gạt bỏ các

PPDH truyền thống.

• Ngay cả những PP như thuyết trình, giảng giải, biểu diễn

các phương tiện trực quan để minh họa lời giảng… vẫn rất

cần thiết trong quá trình DH, để HS có thể học tích cực.

• Vấn đề là chọn lựa và sử dụng đúng thời điểm, đúng đối

tượng, phù hợp với ý đồ sư phạm của người dạy.

• Vì vậy, cần kế thừa, phát triển những mặt tích cực trong hệ

thống các PPDH đã quen thuộc, đồng thời phải học hỏi, vận

dụng một số PPDH mới, phù hợp với hoàn cảnh điều kiện

dạy và học ở nước ta trong hoạt động ĐMPPDH.Phần 2: MỘT SỐ KĨ THUẬT VÀ

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

TÍCH CỰCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều kiện đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×