Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực là như thế nào? Vai trò của người dạy và người học trong dạy học tích cực

Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực là như thế nào? Vai trò của người dạy và người học trong dạy học tích cực

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục đích của dạy học tích cực so với

dạy học thụ động

Học hiệu quả hơn- Bài học sinh động hơn

Quan hệ:GV-HS,HS-HS tốt hơn

Hoạt động học tập phong phú hơn

GV có nhiều cơ hội giúp đỡ HS

Quan tâm nhiều đến sự phát triển cá nhân, sáng tạo

cả người học.Mục đích của dạy học tích cực so với

dạy học thụ động

Học hiệu quả hơn- Bài học sinh động hơn

Quan hệ:GV-HS,HS-HS tốt hơn

Hoạt động học tập phong phú hơn

GV có nhiều cơ hội giúp đỡ HS

Quan tâm nhiều đến sự phát triển cá nhân, sáng tạo

cả người học.4. Điều kiện đổi mới PP dạy và học

theo hướng tích cực

• Nâng cao trình độ, năng lực sư phạm của GV

• Điều chỉnh chương trình, SGK cho phù hợp

• Đảm bảo đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất tối thiểu

theo quy định của Bộ GDĐT

• Đổi mới kiểm tra đánh giá

• Nâng cao trình độ, năng lực quản lí của CBQL, đổi

mới cơng tác chỉ đạo các cấp.Trách nhiệm, lương tâm người thầy

• Có thái độ tích cực, thân thiện với HS

• Có nhạy cảm sư phạm

• Linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng PPDH, tổ chức

hoạt động dạy học đảm bảo sự tương tác giữa người

dạy và người học, giữa người học và người họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực là như thế nào? Vai trò của người dạy và người học trong dạy học tích cực

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×