Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực là gì?

Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực là gì?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu hỏiĐặc điểm cơ bản nào thể hiện

tính tích cực học tập của học

sinh?Đặc điểm cơ bản thể hiện tính tích cực học

tập của học sinh

- Có hứng thú học tập

- Tập trung chú ý tới bài học

- Tự giác tham gia xây dựng bài, trao đổi thảo

luận, ghi chép

- Có sáng tạo trong học tập

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Hiểu bài và trình bày theo cách hiểu của mình

- Vận dụng tri thức vào thực tiễn giải quyết vấn đềCâu hỏiBiểu hiện của học tích cực?Biểu hiện của học tích cực

-Tìm tòi, khám phá

So sánh, phân tích, kiểm tra

Thực hành, xây dựng

Giải thích, trình bày, thể hiện, hướng dẫn

Giúp đỡ, làm việc chung

Thử nghiệm, giải quyết vấn đề

Tính tốn…Câu hỏiPhương pháp dạy và học tích

cực là gì?Phương pháp dạy và học tích cực

• Phương pháp giáo dục/dạy học nhằm phát huy tính

chủ động, sáng tạo của người học.

• PP D&HTC là khái niệm gồm nhiều PP, KT dạy học

khác nhau

• PPD&HTC đem lại hứng thú, niềm vui cho người

họcBản chất của dạy và học tích cực

• Khai thác động lực học tập ở người học để phát

triển chính họ.

• Coi trọng lợi ích, nhu cầu của cá nhân để chuẩn bị

tốt cho họ thích ứng với đời sống xã hộiSơ đồ mối quan hệ

giữa GV và HS trong dạy & học tích cựcPhương pháp dạy học tích cựcTIÊU

CHÍ

ĐỔI

MỚICâu hỏiĐổi mới PP dạy và học theo

hướng tích cực là như thế nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực là gì?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×