Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vì sao cần đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực?

Vì sao cần đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chúng ta nhớ được chừng nào?

85%50%

30%

20%

10%

5%Tại sao phải áp dụng D&HTC

Giải thíchGiải thích

& minh

họaGiải thích,

minh họa

& trải

nghiệm70%72%85%Những gì

10%

bạn nhớ

sau 3 tháng32%65%Những gì

bạn nhớ

sau 3 tuần2. Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích

cực là gì?

2.1 Tính tích cực

2.2. Tính tích cực học tập

2.3 Phương pháp dạy và học tích cực

2.4 Những dấu hiệu đặc trưng của dạy và học tích cựcCâu hỏiĐặc điểm cơ bản nào thể hiện

tính tích cực học tập của học

sinh?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vì sao cần đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×