Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kĩ thuật dạy học

Kĩ thuật dạy học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lưu ý

• Khái niệm PPDH nằm trong mối quan hệ với rất

nhiều thành phần của q trình DH.

• Khái niệm PPDH là khái niệm phức hợp, có

nhiều bình diện khác nhau. PPDH được hiểu

theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp.

• Khơng có sự thống nhất về phân loại các PPDH.

• Trong mơ hình này thường khơng có sự phân

biệt giữa PPDH và hình thức dạy học (HTDH).

Các hình thức tổ chức hay hình thức xã hội của

dạy học (như dạy học theo nhóm, dạy học theo

dự án) cũng được gọi là các PPDHCâu hỏiCho biết quan điểm đổi mới PP

dạy học ở cấp THCS ?Phối hợp linh hoạt

giữa các PPDH

truyền thống với

PPDH mới

Đổi mới PPDH

cần đi đôi với

đổi mới đánh

giá KQHT và

sử dụng TBDHĐa dạng hố các

hình thức

dạy – họcDạy cách tự

học cho HS.Quan điểm đổi mới PPDH

Ở THCSChú ý tới đặc

trưng về nội dung

và phương pháp

của môn họcMỘT SỐ KĨ THUẬT

DẠY & HỌC TÍCH CỰC1.

2.

3.

4.Câu hỏi đóng

Câu hỏi mở

Câu hỏi theo cấp độ nhận thức

Một số cách ứng xử khi đặt câu hỏiCâu hỏi đóng

- Mục đích: Đánh giá kiến thức đã có, mức độ ghi

nhớ thơng tin, khơng cần tư duy nhiều

- Thời điểm sử dụng: Giới thiệu bài (kiểm tra chuẩn

bị bài và hướng dẫn nhiệm vụ)

- Chỉ có một câu trả lời duy nhất: đúng/sai hoặc

có/khơng

- Hàm ý câu trả lờiCâu hỏi mở

*Có nhiều cách trả lời

* Các dạng câu hỏi mở:

- Câu hỏi lấy thông tin giúp HS có cái nhìn tổng quan

hoặc đưa ra những băn khoăn về tình huống hiện tại:

Khi nào…? Cái gì…? Cái nào…? Ở đâu…? Để làm

gì..?

- Câu hỏi giả định giúp HS suy nghĩ vượt khỏi tình huống

hiện tại: Điều gì nếu…? Hãy tưởng tượng…?

- Câu hỏi ý kiến để khai thác suy nghĩ của HS về một số

chủ đề: Em suy nghĩ về điều này…? Ý kiến của em về

vấn đề này…?Câu hỏi mở

- Câu hỏi cảm giác khuyến khích HS phân tích bản

thân và cảm giác về một tình huống cụ thể. Cảm

giác của em về….?

- Câu hỏi hành động giúp HS lập kế hoạch và triển

khai vào tình huống thực tế. Em chuẩn bị làm

gì…?, Khi nào em sẽ…?,Đặc điểm câu hỏi mở tốt

Trung tính

Ngắn gọn

Bắt đầu bằng từ hỏi đúng

Rõ ý hỏi

Phù hợpCâu hỏi theo cấp độ nhận thức

-Câu hỏi biết

Câu hỏi hiểu

Câu hỏi áp dụng

Câu hỏi phân tích

Câu hỏi đánh giá

Câu hỏi sáng tạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kĩ thuật dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×