Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại sao phải áp dụng D&HTC

Tại sao phải áp dụng D&HTC

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích

cực là gì?

2.1 Tính tích cực

2.2. Tính tích cực học tập

2.3 Phương pháp dạy và học tích cực

2.4 Những dấu hiệu đặc trưng của dạy và học tích cựcCâu hỏiĐặc điểm cơ bản nào thể hiện

tính tích cực học tập của học

sinh?Đặc điểm cơ bản thể hiện tính tích cực học

tập của học sinh

- Có hứng thú học tập

- Tập trung chú ý tới bài học

- Tự giác tham gia xây dựng bài, trao đổi thảo

luận, ghi chép

- Có sáng tạo trong học tập

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Hiểu bài và trình bày theo cách hiểu của mình

- Vận dụng tri thức vào thực tiễn giải quyết vấn đềCâu hỏiBiểu hiện của học tích cực?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại sao phải áp dụng D&HTC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×