Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục D3: Số liệu đo axit

Bảng D3:Số liệu thô đo axitV NaOH (ml)Độ axit (%)Lần đo

123123TB10,420,430,450,270,280,290,2820,300,320,290,190,200,190,1930,550,600,530,350,380,330,3540,500,480,550,320,300,350,3250,550,570,600,350,360,380,3660,450,430,450,290,270,290,2870,380,400,430,240,260,280,2680,410,420,400,260,270,260,2690,400,390,390,260,250,500,25100,400,430,410,260,270,260,26110,300,350,400,190,220,260,22120,300,350,380,190,220,240,21130,530,570,600,340,360,380,36140,400,430,410,260,270,260,26150,300,320,300,190,200,190,19NT72Phụ lục D4: Số liệu độ Brix

Bảng D4: Số liệu thô của độ Brix

NTLần đo

123TB112,512,612,812,521413,914,21431312,812,712,8415,515,715,615,6514,314,214,514,4613,814,21414714,214,214,314,2815,515,615,515,5915,415,515,415,41012,512,712,412,51115,715,515,815,61213,813,913,813,81314,114,314,214,2141414,113,813,91512,512,512,612,573Phụ lục D5: Số liệu góc màu

Bảng D.5a: Số liệu thô của L*,a*,b*

NTL*a*b*Lần 1Lần 2Lần 3Lần 1Lần 2Lần 3Lần 1Lần 2Lần 3139,2740,5138,140,200,210,220,310,350,16238,5538,8239,240,400,570,350,660,470,54339,4040,1740,840,710,610,660,610,570,51439,7738,0539,310,760,730,680,630,610,54540,0539,6739,550,640,710,590,600,570,60639,1339,9439,910,390,350,680,380,420,54739,9339,6740,010,490,620,640,690,570,63840,1539,8340,160,730,700,590,620,600,66938,5140,5940,350,660,830,780,710,600,591040,1839,4040,150,610,710,720,620,590,611140,1739,9640,790,410,250,450,460,520,511239,2440,6240,040,350,270,330,540,600,701340,5940,3539,710,830,780,830,600,590,611439,3038,4339,490,510,450,530,540,450,471540,1739,9740,790,410,250,240,460,520,5474Bảng D.5b: Số liệu của góc màu (H0)

NTLần đo

123TB157,1759,0336,0250,74258,7850,4957,0555,44341,5643,0537,6140,74438,6539,8838,4538,99543,1538,7545,542,46644,25050,148,1754,6042,5044,5047,15840,3440,6048,2043,05947,0935,8637,1040,011045,5439,7240,2741,851148,2864,3248,5753,721257,0565,7764,7562,521335,8637,1036,3136,421446,64541,5644,381548,2864,3266,0359,5475Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×