Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
( Thanh trùng: Do chất màu anthocyanin trong bụp giấm dễ bị mất màu ở nhiệt độ cao và trong thời gian dài nên đối với sản phẩm này chúng tôi áp dụng chế độ xử lý ở nhiệt độ 80oC trong 10 phút.

( Thanh trùng: Do chất màu anthocyanin trong bụp giấm dễ bị mất màu ở nhiệt độ cao và trong thời gian dài nên đối với sản phẩm này chúng tôi áp dụng chế độ xử lý ở nhiệt độ 80oC trong 10 phút.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

( Thanh trùng: Do chất màu anthocyanin trong bụp giấm dễ bị mất màu ở nhiệt độ cao và trong thời gian dài nên đối với sản phẩm này chúng tôi áp dụng chế độ xử lý ở nhiệt độ 80oC trong 10 phút.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×