Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
( Thanh trùng: Do chất màu anthocyanin trong bụp giấm dễ bị mất màu ở nhiệt độ cao và trong thời gian dài nên đối với sản phẩm này chúng tôi áp dụng chế độ xử lý ở nhiệt độ 80oC trong 10 phút.

( Thanh trùng: Do chất màu anthocyanin trong bụp giấm dễ bị mất màu ở nhiệt độ cao và trong thời gian dài nên đối với sản phẩm này chúng tôi áp dụng chế độ xử lý ở nhiệt độ 80oC trong 10 phút.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ lục C8: Điểm cảm quan chung

Bảng C.8a: Điểm phần trăm quan trọng của các chỉ tiêu

Chỉ tiêuCQV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Điểm TB

Điểm % QTMàu sắc (%)Mùi (%)Vị (%)Tổng (%)30

20

30

40

35

35

20

40

25

30

40

30

40

30

30

25

40

40

25

30

30

40

40

30

45

35

40

30

30

35

35

30

40

50

3030

30

20

25

10

15

30

20

15

20

30

20

20

20

20

25

10

20

25

30

10

20

20

25

20

20

20

30

30

20

10

20

25

15

3040

50

50

35

55

50

50

40

60

50

30

50

40

50

50

50

50

40

50

40

60

40

40

45

35

45

40

40

40

45

55

50

35

35

40100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10033,57143

0,3421,42857

0,2145

0,45100

168Bảng C.8b: Điểm cảm quan chung chưa hiệu chỉnh

Điểm cảmĐiểm CQĐiểm CQ mùiĐiểm CQ Vị0,340,210,454,423,463,53,8022,752,913,43,0733,83,022,723,1543,643,25,054,1853,423,244,163,7163,972,913,833,6874,533,133,613,8283,863,023,163,3694,23,132,943,40104,22,363,053,29113,313,472,4952,97122,752,82,832,79133,973,364,6064,12144,093,133,943,82153,422,693,1623,15quan (CQ) màu

sắcchung% QT

Nghiệm thức

169PHỤ LUC D. SỐ LIỆU THÔ CỦA CÁC GIÁ TRỊ LÝ HĨA

Phụ lục D1: Số liệu thơ độ ẩm của nguyên liệu

Bảng D.1a: Số liệu thô độ ẩm của nguyên liệu bụp giấm

Thông sốLần Lặp lại

2

6,22gG1

5,54g3

10,47gG110,54g11,22g15,47gG210,02g10,63g14,84gX(%)10,4011,812,611,60Độ ẩm TBBảng D.1b: Số liệu thô độ ẩm của nguyên liệu trà xanh

Thông sốLần Lặp lại

2

6,15gG1

6,21gG19,21g9,15g9,25gG29,03g8,96g9,08gX(%)66,35,65,96Độ ẩm TB703

6,25gPhụ lục D2: Số liệu đo pH

Bảng D2: Số liệu thô đo pH

NTLần đoTB12312,922,942,932,9323,083,073,073,0732,862,862,872,8642,842,832,852,8452,852,842,852,8562,922,942,932,9372,952,942,962,9582,962,972,972,9792,892,912,932,91102,882,892,902,89113,033,043,043,04123,053,043,063,05132,822,832,852,83142,932,942,912,92153,13,123,13,171Phụ lục D3: Số liệu đo axit

Bảng D3:Số liệu thô đo axitV NaOH (ml)Độ axit (%)Lần đo

123123TB10,420,430,450,270,280,290,2820,300,320,290,190,200,190,1930,550,600,530,350,380,330,3540,500,480,550,320,300,350,3250,550,570,600,350,360,380,3660,450,430,450,290,270,290,2870,380,400,430,240,260,280,2680,410,420,400,260,270,260,2690,400,390,390,260,250,500,25100,400,430,410,260,270,260,26110,300,350,400,190,220,260,22120,300,350,380,190,220,240,21130,530,570,600,340,360,380,36140,400,430,410,260,270,260,26150,300,320,300,190,200,190,19NT72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

( Thanh trùng: Do chất màu anthocyanin trong bụp giấm dễ bị mất màu ở nhiệt độ cao và trong thời gian dài nên đối với sản phẩm này chúng tôi áp dụng chế độ xử lý ở nhiệt độ 80oC trong 10 phút.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×