Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cây chùm ngây hay rau chùm ngây tên gọi khoa học của nó là Moringa oleifera ngoài ba tên gọi thông thường như trên kia ra thì còn có một số cái tên gọi khác nữa là cây ba đậu dại, cây dùi trống, cây cải ngựa, cây độ sinh. [67]

Cây chùm ngây hay rau chùm ngây tên gọi khoa học của nó là Moringa oleifera ngoài ba tên gọi thông thường như trên kia ra thì còn có một số cái tên gọi khác nữa là cây ba đậu dại, cây dùi trống, cây cải ngựa, cây độ sinh. [67]

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cây chùm ngây hay rau chùm ngây tên gọi khoa học của nó là Moringa oleifera ngoài ba tên gọi thông thường như trên kia ra thì còn có một số cái tên gọi khác nữa là cây ba đậu dại, cây dùi trống, cây cải ngựa, cây độ sinh. [67]

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×