Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Chèn âm thanh, phim, ghi âm thuyết minh, ghi hình giáo viên

2 Chèn âm thanh, phim, ghi âm thuyết minh, ghi hình giáo viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VÀ BÀI GIẢNG E-LEARNING2018đỏ Start Record để thu lại (nếu xuất hiện thông báo thu lại thì chọn nút Yes) rồi

thực hiện lại các thao tác. Để hồn tất nhấn chọn OK

Bước 3: Chỉnh sửa, xóa đoạn âm thanh: chọn nút Manage Narration →Edit

ClipNhấn tam giác để nghe thử. Tiến hành chỉnh sửa âm thanh thuyết minh bằng

các chức năng:

- Tắt tiếng: dùng chuột chọn đoạn âm thanh rồi bấm Silence

- Bỏ nhiễu: dùng chuột chọn đoạn âm thanh mà ta cho đó là nhiễu, sau

đó bấm Remove Noise

- Adjusst Volume: chỉnh lại âm lượng

- Delete: xóa đoạn âm thanh được chọn

Muốn thốt cửa sổ và lưu lại ta nhấn chọn nút Save & Close phía trên bên

trái.

1.2.2 Ghi hình giáo viên

Bước 1: Vào Ispring Suite, chọn Record Video, xuất hiện cửa sổ Record

Video Narration, như bên dưới.Bước 2: Để tiến hành ghi hình ta chỉnh tư thế ngay ngắn trong webcam rồi

nhấn vào nút Start Record, chờ một chút rồi bắt đầu giảng bài để ghi hình, để tạm

dừng nhất vào nút Pause, để kế thúc nhấn vào nút Stop (nút vuông) rồi nhấn vào

nút tam giác để xem thử. Nếu chất lượng âm thanh và hình ảnh khơng tốt ta nhấn

Trang 5THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VÀ BÀI GIẢNG E-LEARNING2018lại vào nút đỏ Start Record để thu lại (nếu xuất hiện thông báo thu lại thì chọn nút

Yes)

Bước 3: Để hồn tất nhấn chọn OK

1.2.3 Chèn âm thanh vào slide bài giảng

Bước 1: Vào Ispring Suite, chọn Manage Narration, giao diện như bên dưới

xuất hiện.Bước 2: Chọn Import Audio, sau đó Sau đó, chọn một hoặc nhiều tệp mà

bạn muốn nhập vào cửa sổ Import Audio Clips sau đó chọn Open.

Bước 3: Tại cửa sổ Import Audio hiện ra cho phép bạn lựa chọn:Insert clips at current cursor position: Các tệp âm thanh sẽ được chèn vào

vị trí con trỏ hiện tại. Nếu bạn nhập nhiều file âm thanh, các file đó sẽ thêm theo

thứ tự chọn trên một dòng.

Insert clips at the beginning of the slide: Tập tin âm thanh sẽ được chèn

vào đầu slide đã chọn. Bạn có thể chọn bất kỳ slide nào trong danh sách. Nếu bạn

nhập nhiều tệp âm thanh, mỗi tệp sẽ được thêm vào các slide từ những slide đã

chọn.

Adjust slide duration: Tùy chọn này ảnh hưởng đến chế độ chèn file âm

thanh vào slide. Nếu được chọn, đầu và cuối của đoạn âm thanh sẽ khớp với độ dài

của trang trình bày. Mỗi một file tương ứng với một slide bắt đầu từ slide được

chọn. (như hình trên)

Trang 6THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VÀ BÀI GIẢNG E-LEARNING2018Bước 4: Muốn nghe âm thanh của slide nào ta nhấn chọn slide đó rồi nhấn

vào nút Play

ở dưới, để dừng xem ta nhận vào nút Stop

.

Bước 5: Muốn làm câm âm thanh đã chèn vào slide ta nhấn phải chuột vào

phần sóng âm bên dưới giao diện tại phần Audio, chọn Mute Clip.

Bước 6: Để hoàn tất việc chèn âm thanh ta nhấn chọn Save & Close.

Lưu ý: iSpring Suite hỗ trợ các định dạng file âm thanh là: wav, mp3, wma.

1.2.4 Chèn Video vào bài giảng:

Bước 1: Tại cửa số Manage Narration, chọn nút Import Video, rồi tìm đến ổ

đĩa và thư mục chứa file Video cần chèn, chọn phim, tích chọn trang hoặc vị trí cần

chèn (giống phần chèn âm thanh ở mục 5.1), nhấn Open để hoàn tất. Nhấn chọn

Save & Close để kết thúc.Bước 2: Tại cửa sổ Import Video hiện ra cho phép bạn lựa chọn:Insert clips at current cursor position: File video sẽ bắt đầu từ vị trí slide

được chọn và kéo dài sang các slide khác, nếu có nhiều file video sẽ tiếp nối

nhau theo thứ tự chọn.

Insert clips at the beginning of the slide: Tập tin video sẽ được chèn vào

đầu slide đã chọn. Bạn có thể chọn bất kỳ slide nào trong danh sách. Nếu có

nhiều file video sẽ tiếp nối nhau ở các slide tiếp theo.Trang 7THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VÀ BÀI GIẢNG E-LEARNING2018Adjust slide duration: Nếu được chọn, đầu và cuối của đoạn video sẽ khớp

với độ dài của trang trình bày. Mỗi một file tương ứng với một slide bắt đầu

từ slide được chọn. (như hình trên)

Lưu ý: Đoạn phim sẽ không nằm trong Slide mà nằm trên giao diện của phần

mềm, khi xuất bản muốn xem được trong phần thiết lập giao diện, tại Presenter

Video ta chọn chế độ hiển thị Video. iSpring Suite hỗ trợ các định dạng file video

là: .avi, .wmv, .mpg, .mp4, .mkv..

1.2.5 Đồng bộ âm thanh, phim với nội dung trên slide:

Bước 1: Chèn văn bản hoặc hình ảnh vào trang Powerpoint

Bước 2: Tạo hiệu ứng xuất hiện hoặc biến mất cho ảnh hoặc văn bản. Tùy

theo dụng ý xuất hiện mà để chế độ On click (ra từng đối tượng) hay With

Previous (ra cùng)

Bước 3. Chọn nút Manage Narration, chọn trang rồi vào Import Audio chèn

âm thanh vào, chọn nút Sync1, Nhấp vào nút này để bắt đầu đồng bộ nội dung trên slide với các tệp âm

thanh và video clip. Nút Start Sync sẽ được thay thế bằng nút Next Slide / Next

Animation / Skip Transition tùy thuộc vào phần tử sắp tới trong bài thuyết trình

của bạn

2, Sử dụng các nút này để điều khiển phát lại nội dung trình bày (bắt đầu,

tạm dừng, dừng lại).

3, Sử dụng các nút này để chuyển đến trang trình bày tiếp theo / trước đó.

4, Nhấp vào nút này để thốt khỏi chế độ Đồng bộ và lưu các thay đổi.

5, Nhấp vào nút này để thốt chế độ Đồng bộ mà khơng lưu thay đổi.

6, Chọn hộp kiểm này để giới hạn quy trình đồng bộ cho trang trình bày

hiện tại.

1.2.6 Chèn hoạt hình và flash video (hỗ trợ định dạng flv và f4v)

Bước 1: Chọn trang cần chèn, nhấn chọn nút Ispring Suite→Flash MovieTrang 8THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VÀ BÀI GIẢNG E-LEARNING2018Bước 2: Chọn tệp Flash (dạng swf, phim flv, f4v) được chèn vào slide và

nhấn vào Open. Xem trước và chỉnh sửa tệp Flash đã chọn trong cửa sổ Chèn phim

Flash. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Tùy chọn Flash Movie bên dưới: có thể để

chế độ Automatically hoặc chế độ nhấn chuột chạy On mouse click. Còn nếu đoạn

phim xuất hiện sau bao nhiêu thời gian ta nhập thời gian vào ô Show after…Bước 3: Nhấp OK để thêm Flash Movie vào trang trình bày

Bước 4: Sau khi chèn, ta nhấn vào đoạn phim rồi đưa chuột đến các nút

trắng xung quanh để chỉnh kích thước cho phù hợp. Để xem thử đoạn phim vừa

chèn ta trình chiếu Powerpoint lên. Nếu muốn sử dụng đoạn phim khác ta có thể

xóa đi và chèn lại là được.

1.3 Chèn trắc nghiệm, bài tập tương tác, vấn đáp

Tại cửa sổ soạn thảo, nhấn chọn Ispring Suite, chọn “Quiz” chương trình sẽ

kích hoạt phần mềm iSpring QuizMaker cho phép soạn bài trắc nghiệm hoặc phiếu

khảo sát. Người dùng có thể chọn một bài trắc nghiệm đã soạn trước đó hoặc soạn mới

từ giao diện khởi tạo như bênTrang 9THIẾT KẾ BÀI GIẢNG VÀ BÀI GIẢNG E-LEARNING2018Trong đó:

- Graded Quiz: Tạo một bài tập trắc nghiệm mới.

- Survey: Tạo phiếu điều tra khảo sát.

- Browse: Chọn, chèn bài trắc nghiệm từ máy tính.

Như vậy trong thiết kế bài giảng E-learning ta sẽ chọn nút Graded Quiz để

tạo các gói bài tập trắc nghiệm tương tác.1.3.1 Việt hóa thơng báo tên gói bài trắc nghiệm và thơng báo

Bước 1: Việt hóa tiêu đề gói bài tập: Nhấn chuột chọn dòng Welcome to the….

(tên file Powerpoint) dịch thành “Chào mừng em đến với bài tập….”Nhấn vào nút Audio hoặc video để chèn âm thanh hoặc chèn video minh họa cho

gói bài tập. Dòng “Click the "Start Quiz" button to proceed” (Nhấn vào nút Bắt đầu

để làm bài).

Bước 2: Nhấn chọn thẻ Question Group 1: Nhấn vào dòng Question Group 1

rồi đặt tên cho gói bài giảng, nhấn Ok để hoàn tất.

Bước 3: Tại thẻ Result slides, lần lượt nhấn chọn:

- Congralutations. You passed: “Chúc mừng! Bạn thật là giỏi!”. Muốn

chèn âm thanh, video hoặc ảnh ta lần lượt nhấn vào các nút tương ứng ở bên phải. Tại

các lựa chọn bên dưới ta có thể tích chọn hoặc bỏ chọn hiển thị thông báo thành công hay

thất bại…. (nếu khơng muốn xuất hiện thì bỏ dấu tích ở Display slide)

Trang 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Chèn âm thanh, phim, ghi âm thuyết minh, ghi hình giáo viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×