Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh.

Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án sinh 9

học 2017-2018NămI. MC TIấU

1. Kin thc: - Học sinh nắm được các nguyên nhân gây ô nhiễm, từ đó có ý thức bảo vệ mơi

trường sống.

- Hiểu được hiệu quả của việc phát triển môi trường bền vững, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ mơi

trường.

2. Về kĩ năng: tự giác học tập, so sánh, phân tích tổng hợp. - Bồi dưỡng khả năng vận dụng thực tế

vào bài học.

3. Thái độ: Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

4. Năng lực - Phẩm chất: Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng

ngơn ngữ sinh học. Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn

kết, sống yêu thương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh phóng to H 55.1 tới 55.4 SGK.

- Tranh ảnh về mơi trường bị ơ nhiễm, tranh ảnh về xử lí rác thải, trồng rừng, trồng rau sạch.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

- Kiểm tra sĩ số: 9A

9B

9C

- Kiểm tra bài cũ: Khái niệm ÔNMT? Tác hại? Nguyên nhân?

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

VB: GV yêu cầu HS nêu vấn đề ô nhiễm môi trường tại nơi ở , trường học...

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

III. Hạn chế ơ nhiễm mơi trường

1. MỤC TIÊU.

- Học sinh trình bày được các biện pháp hạn chế ONMT.

- Rèn kĩ năng tự giác học tập, hợp tác, phân tích, so sánh, tổng hợp.

- Giáo dục ý thức học tập bộ môn.

2. Phương pháp – Kĩ thuật dạy học.

- Trực quan, nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm.

3. Năng lực - Phẩm chất:

- Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học.

Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu

thương.

Hoạt động của GV

Kiến thức cần đạt

- Các nhóm đã làm sẵn báo cáo ở nhà dựa

trên vốn kiến thức, vốn hiểu biết, sưu tầm + Nguyên nhân:

tư liệu, tranh H 55.1 tới 55.4.

- Vứt rác bừa bãi, đổ rác không đúng nơi quy định.

- Đại diện báo cáo, yêu cầu nêu được:

- Thải chất thải sinh hoạt trực tiếp xuống sông, hồ,

+ Nguyên nhân

ao…

+ Hậu quả

- Vứt rác, xác động vật chết xuống sơng.

+ Biện pháp khắc phục

- Rửa bình bơm thuốc trừ sâu xuống ao, hồ…

+ Đóng góp của bản thân

- Vật liệu xây dựng đổ bừa bãi…

- GV yêu cầu các nhóm báo cáo vấn đề ơ + Hậu quả: Gây bệnh, tật cho người, SV khác..

nhiễm môi trường theo sự chuẩn bị sẵn + Biện pháp: Đổ rác đúng nơi quy định; Trồng cây; Ủ

trước ở nhà.

phân động vật; Sản xuất LT, TP an toàn; Dùng thiên

- GV và 2 HS làm giám khảo chấm.

địch tiêu diệt SV gây hại…GV:70

THCSGi¸o ¸n sinh 9

häc 2017-2018

- Sau khi các nhóm trình bày xong các nội

dung thì giám khảo sẽ cơng bố điểm.

* Hoạt động nhóm.

- GV cho HS hồn thành bảng 55 SGK.

- HS điền nhanh kết quả vào bảng 55 kẻ

sẵn vào vở bài tập. - Đại diện nhóm nêu

kết quả.

- GV thông báo đáp án đúng.

- GV mở rộng: có bảo vệ được mơi trường

khơng bị ơ nhiễm thì các thế hẹê hiện tại

và tương lai mới được sống trong bu

khụng khớ trong lnh, ú l s bn vng.Năm1- a, b, d, e, g, i, l, k, m, o.

2- c, d, e, g, i, k, l, m, o.

3- g, k, l, n.

4- d, e, g, h. k, l.

5- g, k, l. HS ghi thêm kết quả.

6. c, d, e, g, k, l, m, n.

7. g, k...

8. g, i, k, o, p.

=> Kết luận: Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

(SGK bảng 55).C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Ghi nhớ\SGK

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.

- Học sinh trả lời câu hỏi 1 SGK trang 169:

+ Xử lí chất thải cơng nghiệp, sinh hoạt.

+ Cải tiến cơng nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm.

+ Sử dụng nhiều loại năng lượng khơng gây ơ nhiễm như NL gió, mặt trời...

+ Xây dựng khu công viên cây xanh.

+ Tăng cường công tác tun truyền và GD.

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG

- Các nhóm chuẩn bị nội dung: điều tra tình trạng ô nhiễm môi trường ở các bảng 56.1 tới 56.3

SGK.GV:71

THCSGi¸o án sinh 9

học 2017-2018NămTun 31

Ngy son: 20/3/2018

Ngy dy: 4/4/2018

Tit 59-Bi 56: THỰC HÀNH

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MƠI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

I. MỤC TIÊU

1 . Kiến thức : - Học sinh chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề

xuất được các biện pháp khắc phục.

2. Về kĩ năng: tự giác học tập, so sánh, phân tích tổng hợp.

3. Thái độ: Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

- Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chống ô nhiễm môi trường.

*) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng

ngôn ngữ sinh học. Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đồn

kết, sống yêu thương.

II. CHUẨN BỊ

GV : Giáo án. Địa điểm thực hành.

HS : Tờ tơ ki.

- Các nhóm chuẩn bị nội dung: điều tra tình trạng ơ nhiễm mơi trường ở các bảng 56.1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

Hoạt động 1- Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường

1. Mục tiêu:

- Học sinh điều tra mơi trường hồn thành bảng 56.1\SGK.

- Rèn kĩ năng tự giác học tập, hợp tác, phân tích, tổng hợp.

- Giáo dục ý thức học tập bộ môn.

2. Phương pháp – Kĩ thuật dạy học.

- Trực quan, hoạt động nhóm, thực hành.

3. Năng lực - Phẩm chất:

- Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học.

Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu

thương.

Hoạt động của GV - HS

Kiến thức cần đạt

* Hoạt động nhóm.

1. Điều tra tình hình ơ nhiễm môi trường

- Chọn môi trường để điều tra :

Nhân tố vô Nhân tố hữu Hoạt động của con

Nơi sản xuất, quanh nơi ở, học tập, sinh

sinh

người trong môi

chuồng trại chăn nuôi, kho cất giữ thuốc

trường

bảo vệ thực vật

- HS nghe GV hướng dẫn, ghi nhớ để

tiến hành điều tra.

- GV hướng dẫn nội dung bảng 56.1

- Yêu cầu HS:

+ Tìm hiểu nhân tố vơ sinh, hữu sinh .

+ Con ngi cú nhng hot ng noGV:72

THCSGiáo án sinh 9

học 2017-2018Nămgõy ô nhiễm môi trường.

2. Báo cáo kết quả về điều tra

+ Điền VD minh hoạ.

phương

- HS điều tra theo nhóm, ghi lại kết quả. - Nội dung các bảng 56.1

* Báo cáo theo nhóm.

Nhân tố vơ Nhân tố hữu

Đại diện mỗi nhóm lên báo cáo.

sinh

sinh

- GV yêu cầu:

+ Các nhóm báo cáo kết quả điều tra.

- GV cho các nhóm thảo luận kết quả.

1. Đất

- Thực vật: Cây

- GV nhận xét đánh giá đặt biệt nhấn 2. Nước

cỏ, cây gỗ lớn,

mạnh về mức độ ô nhiễm và biện pháp 3. Khơng khí

cây gỗ nhỏ, lúa,

khắc phục.

4. Đạm.

cây bàng, cây

5.ThuốcBVTV nhãn,

cây

6. đá;

bưởi...

7. cát;

- Động vật châu

8. độ đốc;

chấu, sâu ăn lá

9. độ ẩm cao.

cây, ong, chuột,

bọ ngựa, nấm,

giun đất, Lợn,

Gà, vịt ; chim

bồ câu, bò ;

Các loại cámơi trường ở địaHoạt động của

con

người

trong

môi

trường.

- HS học tập,

vui chơi, tập

TD gây bụi làm

ô nhiễm khơng

khí

- Đổ phân hữu

cơ cho cá ăn

gây ơ nhiễm

nguồn nước

- Bơm thuốc trừ

sâu cho lúa, rau

màu gây ơ

nhiêm

khơng

khí

- Phân lợn rửa

trôi xuống kênh

gây ô nhiễm

nguồn nước…C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

- GV nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm.

- Khen nhóm làm tốt, nhắc nhở nhóm còn thiếu sót.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG

- Các nhóm chuẩn bị nội dung: điều tra tình trạng ô nhiễm môi trường ở các bảng 56.2 tới 56.3

SGK.

- Yêu cầu các nhóm kẻ bảng thu hoạch theo mẫu SGK trang 172 trên cơ sở các nhóm đã trình by.GV:73

THCSGiáo án sinh 9

học 2017-2018NămTun 31

Ngy son: 20/3/2018

Ngy dy: 6/4/2018

Tit 60-Bài 57: THỰC HÀNH

TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MƠI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

I. MỤC TIÊU

1 . Kiến thức : - Học sinh chỉ ra các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề

xuất được các biện pháp khắc phục.

2. Về kĩ năng: tự giác học tập, so sánh, phân tích tổng hợp.

3. Thái độ: Qua bài học, HS thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

- Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác chống ô nhiễm môi trường.

*) Năng lực - Phẩm chất: Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng

ngơn ngữ sinh học. Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đồn

kết, sống yêu thương.

II. CHUẨN BỊ

GV : Giáo án. Địa điểm thực hành.

HS : Tờ tơ ki.

- Các nhóm chuẩn bị nội dung: điều tra tình trạng ơ nhiễm mơi trường ở các bảng 56.2,3

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

Hoạt động 1- Điều tra tình hình ơ nhiễm mơi trường

1. Mục tiêu:

- Học sinh điều tra mơi trường hồn thành bảng 56.2\SGK.

- Rèn kĩ năng tự giác học tập, hợp tác, phân tích, tổng hợp.

- Giáo dục ý thức học tập bộ môn.

2. Phương pháp – Kĩ thuật dạy học.

- Trực quan, hoạt động nhóm, thực hành.

3. Năng lực - Phẩm chất:

- Hình thành năng lực chủ động học tập, hợp tác, giải quyết vấn đề, sử dụng ngơn ngữ sinh học.

Hình thành phẩm chất tự tin, sống có trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ bạn, đoàn kết, sống yêu

thương.

Hoạt động của GV - HS

- GV hướng dẫn nội dung bảng 56.2

+ Tác nhân gây ô nhiễm: rác, phân động

vật, ...

+ Mức độ: thải nhiều hay ít.

+ Nguyên nhân: rác chưa xử lí, phân động

vật còn chưa ủ thải trực tiếp ra mơi

trường...

+ Biện pháp khắc phục: làm gì để ngăn

chặn các tác nhân.Kiến thức cần đạtGV:74

THCSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×