Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Địa chỉ liên hệ: Km 5, phường Hồng Hà, T.p Hạ Long, Quảng Ninh

- Địa chỉ liên hệ: Km 5, phường Hồng Hà, T.p Hạ Long, Quảng Ninh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng Ninh03 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Thông tin, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường và

Chất lượng Quảng Ninh, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng Ninh. Trong đó diện tích được giao cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ

Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh quản lý 390 m2 tại tầng 3 của tòa nhà.

Vị trí của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN như sau:

- Phía Bắc giáp khu dân cư

- Phía Nam giáp đường quốc lộ 18A

- Phía Đơng giáp khu dân cư

- Phía Tây đường quố lộ 18A cũ

B, Mối quan hệ của dự án với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội

* Mối quan hệ của dự án với các đối tượng tự nhiên

- Nằm sát Quốc lộ 18A về phía Nam

- Cách khoảng 700m về phía Nam là ven biển Vịnh Hạ Long (di sản thiên

nhiên thế giới)

- Cách khoảng 700m về phía Bắc là khu vực đồi núi thấp

- Cách khoảng 100m về phía Đơng Nam là chợ Cột 5

 Như vậy, các hoạt động của Trung tâm có khả năng ảnh hưởng đến đối tượng

tự nhiên nhạy cảm là Vịnh Hạ Long.

* Mối quan hệ của dự án với các đối tượng kinh tế - xã hội

Hiện tại Trung tâm chưa có trụ sở riêng nên vẫn phải ghép chung với các

đơn vị sự nghiệp khác của Sở là Trung tâm Công nghệ Thông tin và tư liệu, Chi

cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quảng Ninh

Do nằm ở khu vưc cách không xa các đơn vị hành chính quan trọng của

như:

- Tỉnh Ủy Quảng Ninh- cách khoảng 120m về phía Đơng Nam

- Sở Điện lực Quảng Ninh- cách khoảng 30m về phía Đơng Nam

- Giáp xung quanh về phía Đơng Bắc và Tây Nam là các hộ dân cư.Địa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh6Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Cơng nghệ

Quảng NinhTòa nhà 4 tầng

Liên cơ quan

đường mớiHình 1. Vị trí địa lý của cơ sở và mối quan hệ với các đối tượng xung quanhĐịa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh7Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng NinhC, Địa điểm xả nước thải của cơ sở

Nước thải của Trung tâm phát sinh từ hai nguồn chính là nước thải Phòng

Thí nghiệmvà nước thải sinh hoạt của 11 cán bộ nhân viên.

- Nước thải phòng thí nghiệm phát sinh: Do hoạt động pha hóa chất, tráng

rửa dụng cụ thủy tinh, nước thải sau khi phân tích, mẫu nước sau khi phân tích

khơng đạt tiêu chuẩn thải ra mơi trường được xử lý qua hệ thống xử lý của

Phòng Thí nghiệm trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của thành phố và

chảy ra biển.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý qua hệ thống bể tự hoại sau đó được đấu

nối vào hệ thống thoát nước thải chung của thành phố và chảy ra biển. Điểm xả

thải của nước thải sinh hoạt nằm sát tòa nhà 4 tầng trụ sở Liên cơ quan

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở

1.4.1. Các hạng mục về kết cấu hạ tầng1.4.1.1. Hạ tầng giao thơng

Hai trung tâm và Chi cục có chung một khoảng sân rộng, nhà để xe ô tô,

xe máy và các khu vực phụ trợ khác đều được bê tơng hóa.

1.4.1.2. Hạ tầng cấp điện, nước

a. Hệ thống điện

Trung tâm được trang bị hệ thống điện 2 pha, được dùng cho hoạt động của

phòng thí nghiệm và hoạt động văn phòng của trung tâm

b. Nguồn cung cấp nước

* Hạ tầng cấp nước

Nước cấp cho hoạt động của trung tâm được lấy từ mạng lưới cấp nước

sạch của khu vực Hồng Hà. Hệ thống cấp nước cho hoạt động của khu nhà 4

tầng gồm: 01 bể 10m3 chứa nước đầu vào gần khu vực nhà để xe của tòa nhà. 01

tec 3 m3 đựng nước nằm trên nóc nhà 4 tầng liên cơ quan. Nước được dẫn bằng

các đường ống nước tới các khu vực vệ sinh và phòng thí nghiệm của trung tâm.

* Hạ tầng thốt nước

Thốt nước mưa trên mái

Nước mưa thu trên mái tập trung vào senô chảy qua lưới chắn rác thu vào

các ống → rãnh thu nước mưa của cơng trình (bố trí quanh nhà) → hệ thống

thoát nước mặt chảy vào hệ thống thoát nước chung của thành phố.

Thoát nước thải sinh hoạt

Địa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh8Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng NinhNước thải sinh hoạt chủ yếu là nước từ các chậu rửa và nước bồn cầu được

thu gom theo đường ống thốt nước sau đó được xử lý tại bể tự hoại 3 ngăn. Sau

khi xử lý nước thải được đấu nối với hệ thống thoát nước thải của thành phố.

Thốt nước thải phòng thí nghiệm

Nước thải phòng thí nghiệm được thu gom qua các bồn rửa trong phòng

thí nghiệm, dẫn bằng đường ống chảy về hệ thống xử lý nước thải Phòng thí

nghiệm đặt tại góc phía Tây tòa nhà.

1.4.2. Các hạng mục phục vụ phân tích thí nghiệmTrung tâm hiện có 10 phòng để phục vụ cho hoạt động được chia làm 2

nhóm chính:

- Các phòng được dùng làm văn phòng làm việc: gồm có 5 phòng

- Các phòng được dụng để phục vụ hoạt động phân tích: gồm có 5 phòng

Bảng 1.Các hạng mục khu nhà chức năng

TTPhân khu chức năngDiện tích

(m2)IKHU VĂN PHỊNG LÀM VIỆC1Phòng làm việc chung362Kho chứa vật tư183Phòng họp184Phòng giám đốc18IIKHU PHỊNG THÍ NGHIỆM1Phòng AAS162Phòng nhiệt163Phòng vi sinh164Phòng hóa phân tích325Phòng GC/MS và để đồ trước khi đi

quan trắc16Địa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng NinhVị trí

Tầng 3 nhà 4

tầng

Tầng 3 nhà 4

tầng

Tầng 3 nhà 4

tầng

Tầng 3 nhà 4

tầng

Tầng 3 nhà 4

tầng

Tầng 3 nhà 4

tầng

Tầng 3 nhà 4

tầng

Tầng 3 nhà 4

tầng

Tầng 3 nhà 4

tầng

9Đề án BVMT đơn giản của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Quảng Ninh1.4.3. Các hạng mục bảo vệ môi trường

1.4.3.1. Quản lý chất thải rắn

a. Quản lý chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn phát sinh tại văn phòng làm việc bao gồm: giấy loại, bìa

carton, chai đựng mẫu khối lượng phát sinh khoảng 1 kg/ngày. Chất thải này

được thu gom trực tiếp tại các phòng làm việc vào các thùng chứa. Đơn vị bố trí

04 thùng chứa tại 04 phòng làm việc chứa chất thải loại này để thu gom, định kỳ

hàng tháng bán cho đơn vị thu mua tái chế.

- Chất thải rắn sinh hoạt: chủ yếu phát sinh do hoạt động ăn trưa của các

cán bộ Trung tâm tại khu vực nhà ăn đặt tại tầng 1 trụ sở của tòa nhà và được

thu gom tại nguồn. Tại phía cuối hành lang dãy văn phòng của Trung tâm cũng

bố trí 1 thùng rác chứa rác thải sinh hoạt, để thu gom rác thải sinh hoạt như: bã

chè, thức ăn thừa (nếu có), lượng khoảng 0,5 – 1kg/ngày.

b. Quản lý chất thải rắn nguy hại

Hoạt động của trung tâm phát sinh một số chất thải nguy hại như: các loại

thuỷ tinh vỡ, chai lọ đựng hóa chất, hóa chất hết hạn sử dụng ... Bố trí 05 thùng

chứa chất thải nguy hại theo từng loại để thu gom, lưu giữ chất chất thải nguy

hại. Hiện tại, khu vực lưu trữ chất thải nguy hại được bố trí tại cuối hành lang

trong khu vực tầng 3, khu Thí nghiệm và có biển cảnh báo chung theo quy định.

1.4.3.2. Xử lý nước thải

a. Xử lý nước thải sinh hoạt

Các hạng mục xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở gồm: hệ thống thu gom

và thoát nước mưa; hệ thống bể phốt xử lý nước thải sinh hoạt; hệ thống đường

ống, cống rãnh thoát nước bẩn của tồn bộ cơng trình.

b. Xử lý nước thải phòng thí nghiệm

Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động phân tích mẫu, thanh lý mẫu,

tráng rửa dụng cụ của Phòng Thí nghiệm được thu gom qua bồn rửa và lắp đặt

đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải phòng Thí nghiệm đặt tại sân góc

phía Tây của tồ nhà xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.

1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở

Trụ sở của Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Quảng

Ninh là khu tầng 3 (trừ 01 phòng của Trung tâm thơng tin và tư liệu) trong tòa

nhà 4 tầng được Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao.

Địa chỉ: km 5 – phường Hồng Hà – TP. Hạ Long – Quảng Ninh10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Địa chỉ liên hệ: Km 5, phường Hồng Hà, T.p Hạ Long, Quảng Ninh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×