Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng phát triển của đề tài

Hướng phát triển của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Tiếng Việt

[1] Công ty Cổ phần chứng khốn Sài Gòn SSI (2017), “Futures Contracts”.

[2] Huỳnh Vũ Thùy Dương (2015), “Mối quan hệ giữa chỉ số giá chứng khoán và

khối lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường Chứng khoán Việt Nam”.

[3] Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (2017), “Quy tắc xây dựng

và quản lý Bộ chỉ số HOSE – INDEX”.[4] Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội (2017), “Tìm hiểu về Chứng khoán PháiHUsinh”.TẾ[5] Student’s Group of Finance Research (2005), “Hướng dẫn thực hành trênN

HEview 6.0”.KI Tiếng Anh

C[1] Don M. Chance - Robert Brooks (9th Edition), “An introduction to DerivativesHand Risk Management”, Cengage Learning.ĐẠI[2] Anders Thomsen – Rune Sandager – Andreas Vig Logerman – Jannick SeverinNAarhus University.GJohanson – Steffen Haldrup Andersen (2013), “Introduction to Eviews 6.0/ 7.0”,TRƯ[3] Chakriss Kaewmongkolsri (2011), “Lead – lag relationship and price discovery

in KTB Spot and KTB Futures Markets”, Thammasat University, Bangkok,

Thailand.

[4] Zukarnain Zakaria – Sofian Shamsuddin (2012), “Relationship between Stock

Futures Index and Cash Prices Index: Empirical Evidence Based on Malaysia

Data”, Journal of Business Studies Quarterly.68 Các địa chỉ Website

[1] Bảng giá của Sở giao dich Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh:

http://banggia2.ssi.com.vn/

[2] Đầu tư chứng khốn: http://tinnhanhchungkhoan.vn/

[3] Người đồng hành với mọi quyết định: http://ndh.vn/

[4] Vietstock: https://vietstock.vn/

[5] Kinh tế và dự báo: https://kinhtevadubao.vnTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU[6] Thời báo tài chính Việt Nam: https://thoibaotaichinhvietnam.vn69PHỤ LỤC

1. Thống kê mô tảN

HTẾHU1.1 Biến F (Giá hợp đồng tương lai VN30)TRƯNGĐẠIH

CKI1.2 Biến S (Chỉ số giá VN30)70TRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU1.3 Đồ thị thống kê mô tả dữ liệu712. Kiểm định tính dừng

2.1 Kiểm định tính dừng

2.1.1 Kiểm định tính dừng cho biến FTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU Kiểm định ADF72ƯTR

GN

Đ

ẠI

HC

N

HKI

TẾUH Kiểm định PP732.1.2 Kiểm định tính dừng cho biến STRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU Kiểm định ADF74ƯTR

GN

Đ

ẠI

HC

N

HKI

TẾUH Kiểm định PP752.2 Kiểm định tính dừng sau khi lấy sai phân bậc 1 của dữ liệu

2.2.1 Kiểm định tính dừng cho biến DFTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU Kiểm định ADF76ƯTR

GN

Đ

ẠI

HC

N

HKI

TẾUH Kiểm định PP772.2.2 Kiểm định tính dừng cho biến DSTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHU Kiểm định ADF78Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng phát triển của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×