Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Thực tiễn về thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

1 Thực tiễn về thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

U(Nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)TẾHThứ tư, TTCK cũng đã góp phần tích cực thúc đẩy cổ phần hóa và cải cách

doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạtN

Hđộng của doanh nghiệp. Đến đầu năm 2017, tổng vốn huy động thông qua đấu giáKIcổ phần hóa trên TTCK đạt gần 100.000 tỷ đồng, qua đó góp phần thúc đẩy q

Ctrình cải cách đổi mới DNNN. TTCK cũng hỗ trợ tích cực cho quá trình tái cấu trúcHhệ thống ngân hàng, giúp các ngân hàng thương mại tăng tổng vốn điều lệ từ 20,6TRƯNGĐẠInghìn tỷ đồng lên 278,6 nghìn tỷ đồng.(Nguồn: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước)44Thứ năm, quy mơ vốn hóa TTCK có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng hàng nghìn

lần so với thời kỳ đầu. Từ mốc ban đầu chỉ có 2 doanh nghiệp niêm yết với vốn hóa

thị trường chỉ đạt 986 tỷ đồng, chiếm 0,28% GDP vào năm 2000, đến đầu năm

2017, TTCK Việt Nam đã có 695 công ty niêm yết trên 2 Sở GDCK và trên 400

công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM, quy mô niêm yết đã tăng 2.300 lần; vốn

hóa thị trường cổ phiếu tăng hơn 1.500 lần so với năm 2000. Giá trị dư nợ trái phiếu

hiện chiếm khoảng 24% GDP, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt trên 45% GDP.

Tính chung cả cổ phiếu và trái phiếu quy mô TTCK chiếm khoảng 69% GDP.Thứ sáu, thị trường ngày càng thu hút số lượng lớn sự tham gia của các nhàUđầu tư (NĐT) trong và ngồi nước. Trong khi dòng vốn đầu tư nước ngồi có xuTẾHhướng rút khỏi nhiều thị trường mới nổi, TTCK Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn

đối với các NĐT nước ngồi. Dòng vốn nước ngồi 11/2016 đã vào ròng với giá trịN

Hcao nhất 8 năm qua. Số lượng tài khoản NĐT đã không ngừng gia tăng, từ khoảngKI3.000 tài khoản NĐT tham gia khi mới mở cửa thị trường vào năm 2000, đầu năm

C2017 đạt 1,69 triệu tài khoản, tăng 580 lần so với năm 2000; số lượng NĐT nướcHngoài cũng đã tăng 2,3 lần so với năm 2007, huy động khoảng 17,2 tỷ USD vốn đầuĐẠItư gián tiếp (cao nhất từ trước tới nay), góp phần làm tăng quy mơ vốn đầu tư xã hộiTRƯNGvà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.(Nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)45Thứ bảy, Hệ thống các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khốn đã có sự phát

triển mạnh và đã được tái cấu trúc về số lượng, quy mô vốn, nghiệp vụ và công nghệ

với mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với 79

cơng ty chứng khốn (CTCK), 46 cơng ty quản lý quỹ hoạt động bình thường. Các tổ

chức kinh doanh chứng khoán đã thực sự trở thành trung gian tài chính giữa NĐT với

thị trường, đóng góp tích cực cho cơng tác tư vấn cổ phần hóa, tư vấn phát hành và

sáp nhập; tái cấu trúc doanh nghiệp. Thông qua công tác tái cấu trúc, số lượng các

CTCK đã giảm 25% (từ 105 xuống 79 công ty), chất lượng được tăng cường, đã áp

dụng tiêu chuẩn an tồn tài chính theo Basel II, áp dụng ngun tắc quản trị cơng ty,Uquản trị rủi ro và tiêu chí cảnh báo sớm theo tiêu chuẩn CAMEL.TẾHThứ tám, hệ thống tổ chức thị trường, mơ hình và cấu trúc thị trường ngày

càng được nâng cấp và phát triển. Các Sở Giao dịch chứng khoán, thị trường liênN

Hkết chứng khoán đã thực hiện chức năng giao dịch, lưu ký, thanh toán chuyển giaoKIchứng khốn thơng suốt, an tồn, đồng thời chú trọng phát triển công nghệ thông

Ctin, phát triển nguồn nhân lực, quản trị nội bộ và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đaẠIHdạng cho thị trường.ĐThứ chín, hoạt động thanh tra, giám sát và cưỡng chế thực thi đã được thựcNGhiện có hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định, kỷ cương pháp luật của thị trường,Ưbảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NĐT.TRTrên cơ sở đó, TTCK Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt và

được đánh giá là 1 trong 5 thị trường thế giới có mức tăng trưởng cao nhất tại

khu vực Đơng Nam Á.

(Nguồn: kintevadubao.vn)

2.1.2 Thị trường chứng khốn phái sinh

Vào ngày 10/08/2018 tại Sở GDCK Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ ra

mắt và khai trương thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam với sản phẩm

phái sinh đầu tiên được vận hành là Hợp đồng tương lai VN30. Sự kiện là mốc son

trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng kỳ vọng46của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, thành viên thị trường và công chúng đầu

tư. Như vậy, sau 22 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được

mức độ ổn định chuyên sâu và đòi hỏi sự hoàn thiện tiếp theo của cấu trúc thị

trường. Trong đó, thị trường chứng khốn phái sinh là mảnh ghép cần thiết để hoàn

thiện bức tranh tổng thể của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ diễn ra trước thị trường chứng khoán cơ

sở 15 phút và giao dịch hợp đồng tương lai VN30 có một số điểm khác biệt so với

chứng khốn cơ sở. Cụ thể, Phiên ATO bắt đầu từ lúc 8h45’ – 9h00’, Phiên liên tục

sáng: từ 9h00’ – 11h30’, Phiên liên tục chiều: từ 13h00’ – 14h45’ và phiên ATC:U14h45’ – 15h00’. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai còn có tiêu chí về ngày đáo hạn.TẾHDo đó, bảng điện tử giao dịch của HĐTL VN30 sẽ có một số điểm khác biệt với

bảng điện tử thông thường. Tiêu biểu nhất là bảng giá có thêm cột “Tháng đáo hạn”.N

HTại phiên khai trương của thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường vẫnKIchưa có nhiều giao dịch khi chỉ có tổng cộng 487 hợp đồng được giao dịch với tổng

Cgiá trị là 36,5 tỷ đồng. Trong đó, số lượng hợp đồng có kỳ hạn ngắn nhận được sựẠIHquan tâm nhiều nhất khi có đến 367/487 hợp đồng được giao dịch sẽ đáo hạn vàoĐngày 17/08 sắp tới (VN30F1708).TRƯNGBảng 2.1: Minh họa bảng giá hợp đồng tương lai chỉ số VN30(Nguồn: Cơng ty chứng khốn VNDIRECT)

Trong bảng giá phái sinh của VNDIRECT, ta có thể dễ dàng nhận thấy các

hợp đồng tương lai ngắn hạn VN30F1708 và VN30F1709 đóng cửa với giá đỏ trong

khi các hợp đồng tương lai kỳ hạn dài hơn VN30F1712 và VN30F1803 đóng cửa

tăng giá. Điều này có thể ngầm hiểu nhà đầu tư khơng kỳ vọng nhiều vào khả năng

tăng điểm trong ngắn hạn của chỉ số VN30 nhưng tỏ ra khá lạc quan với triển vọng

của chỉ số này trong năm tới. Về việc khối lượng giao dịch, con số này vẫn còn thấp

và chưa có Nhà đầu tư nước ngồi nào tham gia giao dịch.47Tuy nhiên, một tuần sau mở cửa, số tài khoản tính đến ngày 17/8/2018 đã vọt

lên trên con số 5.400. Thơng tin từ Trung tâm lưu ký chứng khốn ngày 18/8/2018

cho biết, hiện đã có 5.430 tài khoản sẵn sàng giao dịch phái sinh. Như vậy so với

ngày đầu tiên mở cửa thị trường, số tài đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 6 ngày.

Thanh khoản của thị trường phái sinh cũng gia tăng nhanh chóng. Ngày đầu tiên thị

trường chỉ giao dịch 36,5 tỷ đồng giá trị cả 4 kỳ hạn hợp đồng. Ngày 17/8, giá trị

giao dịch đã vọt lên con số trên 178,8 tỷ đồng giá trị giao dịch, tăng gần 5 lần. Tính

đến 10h30 của phiên sáng ngày 18/8, giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh đã

đạt trên 97 tỷ đồng. Đặc biệt kỳ hạn ngắn nhất là Hợp đồng tháng 9, đáo hạn ngàyU21/9/2017 đã giao dịch hơn 1.070 hợp đồng. Tổng số lượng hợp đồng giao dịch choTẾH4 kỳ hạn là 1.300 hợp đồng.Sự sơi động trên thị trường chứng khốn phái sinh ngày càng gia tăng khi vàoN

Hthời điểm tròn 1 tháng chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động, con số thống kêKItừ Trung tâm lưu ký chứng khoán đã chỉ rõ con số hợp đồng hiện nay đã lên đến

C85.641 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch 6.450 tỷ đồng. Tính bình qn, khốiHlượng giao dịch đạt 4.078 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân theo quy môĐẠIdanh nghĩa đạt 307,1 tỷ đồng/phiên.NGTiếp đến, sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, thị trường phái sinh đã có bướctăng trưởng tốt và ổn định. Tính đến hết ngày 15/12/2017, tổng khối lượng giao dịchTRƯ(KLGD) đạt 946.326 hợp đồng, tổng giá trị tính theo quy mơ danh nghĩa hợp đồng

đạt hơn 81 nghìn tỷ đồng. Bình quân khối lượng giao dịch đạt 10.399 hợp

đồng/phiên, giá trị giao dịch đạt gần 900 tỷ đồng/phiên, tăng tương ứng xấp xỉ 21 và

24 lần so với phiên giao dịch đầu tiên. Giao dịch trên thị trường tập trung vào các hợp

đồng ngắn hạn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Như vậy, thanh khoản thị trường phái

sinh từ ngày đầu thành lập đến nay đã tăng mạnh, đặc biệt, có những phiên tổng

KLGD đã đạt tới con số gần 28.000 hợp đồng/phiên – đây là một con số rất lớn.48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Thực tiễn về thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×