Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN WEB SERVER CỦA PLC

4 GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN WEB SERVER CỦA PLC

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPNGUYỄN MINH LỢIHình 4.4. Giao diện Web Server

Đăng nhập tài khoản để có thể điều khiển được PLC

Tên đăng nhập : admin

Mật khẩu : admin

Sau khi đăng nhập người sử dụng có tồn quyền điều khiển PLC như : Start,

Stop, xem thông số hệ thống, các modul, xem trạng thái các biến đầu vào và các

biến đầu ra điều khiển chúng

Chọn phần “ User Page” và chọn “ Homepage of the application” để hiện

ra trang giao diện tự tạo.Hình 4.5. Đăng nhập Web Server

GVHD: VÕ SONG VỆTrang 55ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPNGUYỄN MINH LỢI4.4.2.2. chương trình điều khiểnGVHD: VÕ SONG VỆTrang 56ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPNGUYỄN MINH LỢI4.4.3.Giao diện điều khiển tự tạo

4.4.3.1. Trang “ Màn hình điều khiển “Hình 4.6. Trang “ Màn hình điều khiển”

4.4.3.2. Chương trình Web trang “ Màn hình điều khiển”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINHKHOA ĐIỆN -ĐIỆN TỬ>Mountain View
style="width:120px;height:120px;"
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA WEBSERVER SỬ DỤNG PLC

S7-1200GVHD: VÕ SONG VỆTrang 58ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPNGUYỄN MINH LỢI

Đèn: :="Đèn":Giáo viên hướng dẫn : VÕ SONG VỆSinh viên thực hiện : NGUYỄN MINH LỢIGVHD: VÕ SONG VỆTrang 59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN WEB SERVER CỦA PLC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×