Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. THỰC THI PHẦN CỨNG

CHƯƠNG 3. THỰC THI PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 8/26Chọn cổng COMĐo nhiệt độ và cườngNhập giá trịđộ ánh sángXuất ra màn hìnhGiá trị = 1Giá trị =2Giá trị = 3Giá trị = 4Thiết bị 1 ONThiết bị 1 OFFThiết bị 2 ONThiết bị 2 OFFNgắt cổng COMKết thúc3.2 Giao tiếp giữa Arduino và máy tính

3.2.1 Các cách giao tiếp

Đối với Arduino UNO R3, Arduino Mega,... thì chỉ chỉ cần kết nối bằng USB.

Đối với Arduino Promini (khơng có sẵn module UART to Serial) thì phải có USB to

Serial sau đó dùng 3 sợi dây GND, TX và RX (có thể sử dụng thêm cổng VCC để cấp

nguồn cho Arduino).

3.2.2 Mơ hình

Hệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 9/26Máy tính sẽ mở cổng COMx (hoặc dev/tty..., ....) sau đó các nội dung trong output

buffer của Arduino sẽ được tuồn qua máy tính và lưu ở input buffer. Máy tính đọc những

dòng đó rồi quy ra lệnh (Serial Command); đồng thời trên Arduino cũng song song tồn tại

phương thức ấy.Hình 3-1: Mơ hình giao tiếp giữa Arduino với laptop [1]3.2.3 Tìm hiểu về phần mềm Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio :

Là một mơi trường phát triển tích hợp (IDE) của Microsoft.

Sử dụng nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft như Windows API, Windows

Forms,….

Có thể sản xuất cả hai ngơn ngữ máy và mã số quản lý.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Cho phép trình biên tập mã và gỡ lỗi để hỗ trợ (mức độ khác nhau) hầu như mọi

ngơn ngữ lập trình.

Các ngơn ngữ tích hợp gồm có C, C++, C++/CLI, VB.NET, C#, F#, J++/J#,

Python, Ruby, XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript và CSS.Hệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 10/26Hình 3-2: Giao diện chính của phần mềmHình 3-3: Cửa sổ làm việc3.2.4 Thiết kế phần mềm

Giao diện điều khiển:Hệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 11/26Hình 3-4: Giao diện giám sátHệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 12/263.3 Cách hoạt động

Chúng ta vào giao diện giám sát và chọn cổng COM: mỗi phòng sử dụng 1 cổng

COM khác nhau.

Sau đó bấm nút “start ”để bắt đầu giám sát: nhiệt độ và cường độ ánh sáng sẽ

hiện lên khung bên trên.

Để điều khiển thiết bị thì ta cần nhấn “ON” hay “OFF” để bật/tắt thiết bị.

Để dừng giám sát ta nhấn nút “stop”.

Để giám sát phòng khác ta chọn lại cổng COM và làm lại như trên.

3.4 Thi công phần cứng

3.4.1 Sơ đồ mạch in

Để tạo mach in chúng ta có thê sử dụng nhiều phần mềm khác nhau. Ở đây

chúng ta sử dụng Proteus 8.

Trước khi thiết kế chúng ta cần biết sơ đồ nối dây giữa các linh kiện.

Cách kết nối linh kiện:

Chân GND (chân 1) của DS18B20 và chân GND của BH1750 nối với

chân GND của Arduino.

Chân Vdd (chân 3) của DS18B20 và chân Vcc của BH1750 nối với chân

5V của Arduino.

Chân data (chân 2) của DS18B20 nối với pin 2 của Arduino.

Chân Vdd và chân Data của DS18B20 nối với nhau qua điện trở 4700

(Ohm).

Chân SCL của BH1750 nối với chân analog pin 5 của Arduino.

Chân SDA của BH1750 nối với chân analog pin 4 của Arduino.

Chân ADD của BH1750 nối với GND của Arduino.

Chân dương của động cơ nối với chân pin4 của Arduino.

Chân còn lại của động cơ nối với chân GND của Arduino.Ta thấy:

Arduino sử dụng 8 chân nên ta xài Conn-sil 8 để thay thế.Hệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 13/26BH1750 sử dụng 5 chân nên ta xài Conn-sil 5 để thay thế.

DS18B201 sử dụng 3 chân nên ta xài Conn-sil 3 để thay thế.

Sau đó ta vào Proteus 8 chọn ISIS bắt đầu nối dây và ta có hình sau:Hình 3-5: Liên kết linh kiện với nhau3.4.2 Mạch thực tếHình 3-6: Mạch thực tếHệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 14/263.5 Kết quảHình 3-10: Viết code trên ArduinoHình 3-11: Kết quả hiển thị trên COMHệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 15/26Hình 3-12: Viết code trên Microsoft Visual StudioHình 3-13: Kết quả khi chạyHệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 16/26CHƯƠNG 4.KẾT LUẬN, ỨNG DỤNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN4.1 Kết luận

Ưu điểm:

Mach hoạt động đúng theo yêu cầu.

Hiển thị được nhiệt độ và cường độ ánh sáng lên phần mền.

Có thể điều khiển được thiết bị.

Độ sai số của cảm biến thấp.

Mạch nhỏ gọn, dễ chế tạo và sửa chữa.

Nhược điểm:

Một phòng cần sử dụng một con Arduino UNO.

Điều khiển thiết bị có thời gian trễ.

Khá lãng phí khi sử dụng 1 Arduino cho 1 phòng.

4.2 Ứng dụng

Mạch có thể được sử dụng khơng chỉ trong khách sạn mà cón có thể được sử

dụng trong các hộ gia đình để điều khiển thiết bị và giám sát một hay nhiều phòng.

Có thể thay thế nhiều loại cảm biến khác nhau để thực hiện nhiều yêu cầu khác

nhau.

Tùy thuộc loại thiết bị cần điều khiển mà ta có thể dùng thêm relay để điều

khiển.

4.3 Hướng phát triển

Có thể thay thế Arduino UNO R3 thành Arduino MEGA để có thể giám sát

nhiều phòng hơn mà chỉ dùng một Arduino.

Cải thiện phần mềm để dễ dàng phù hợp với yêu cầu.

Sử dụng thêm Modul Sim để có thể dễ dàng giám sát khi ở xa.

Thêm phần Save Data ở phần mềm để lưu dữ liệu lại làm lịch sử của từng

phòng.TÀI LIỆU THAM KHẢOHệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BĐỒ ÁN 2

Trang 17/26Trang web:

[1]. http://arduino.vn

[2]. http://tae.vn

[3]. http://mualinhkien.vn

[4]. http://www.alldatasheet.com

[5]. https://vi.wikipedia.orgHệ thống giám sát phòng khách sạnSVTH: Nguyễn Văn BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. THỰC THI PHẦN CỨNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×