Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN MẪU

CHƯƠNG I. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN MẪU

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Xu hướng phát triển thời trang1.1 Xu hướng phát triển Thế Giới1.2. Xu thế phát triển Việt Nam2. Nhu cầu thời trang3. Ý tưởng lựa chọnMẫu đưa vào sản xuất4. Phương án tiêu thụ- Chất lượng sản phẩm

- Giá cả sản phẩm

- Phương thức thanh toán

- Hệ thống phân phối của doanh nghiệp

- Uy tín của doanh nghiệp

- Thị trường mục tiêu

- Khách hàng mục tiêuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN MẪU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×