Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công đoạn hoàn tất sản phẩm

Công đoạn hoàn tất sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình thức xuất hàngPhương tiện xuất hàng: xe ơ tơ tảiXuất hàng đủ về số lượng, cỡ số màu sắcThời gian đúng theo hợp đồng32Chương IV: Chuẩn bị nguyên phụ liệu1.Phương pháp kiểm tra nguyên phụ liệuKiểm tra vải-30 % số cuộn- Kiểm tra về số lượng và

chất lượngKiểm tra phụ liệu-Kiểm tra 10% theo từng

đơn vị- Kiểm tra số lượng và

chất lượng 100%332. Bảo quản và cấp phát

-Nguyên liệu phân theo màu, chủng loại, để trên kệ-Phụ liệu phân theo từng cỡ, màu,chủng loại, thùng, để trên kệ-Cấp phát theo kế hoạch sản xuất, dựa theo bảng màu,định mức34KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp, em đã có những hiểu biết khái

qt được tồn bộ qui trình triển khai một mã hàng mới trong sản xuất

may công nghiệp (cụ thể là áo jacket nam 3 lớp chần bông) và biết được

phương pháp thực hiện từng công việc cụ thể khi triển khai một mã hàng.35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công đoạn hoàn tất sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×