Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích các tình huống SWOT và đánh giá của đối thủ cạnh tranh

Phân tích các tình huống SWOT và đánh giá của đối thủ cạnh tranh

Tải bản đầy đủ - 0trang

trang phục truyền thống Hàn.

- Đẩy mạnh các hoạt động tài trợ, ủng hộ..

Điểm yếu- Là thương hiệu mới ra mắt, chưa có vị thế

chỗ đứng trên thị trường.

- Hệ thống phân phối còn chưa được mở

rộng

- Các sản phẩm phụ kiện còn yếu, chưa đáp

ứng được nhu cầu khách hàng

- Chính sách thu hút khách hàng còn nhiều

hạn chế

- Các hoạt động truyền thông vẫn chưa đến

được với một số khách hàng mục tiêu. Khó

khăn trong cơng tác thăm dò ý kiến khách

hàng về sản phẩm mới

- Kiểu dáng sản phẩm còn nhiều hạn chế

- Chưa lấy được đa số lòng tin và lòng tin cậy

về sản phẩm của một số nhóm khách hàng.Cơ hội- Việt Nam tham gia tổ chức kinh tế thế giới

WTO

- Thu nhập bình quân đầu người của cả

nước tăng trong những năm gần đây, thúc

đẩy sự thoả mãn nhu cầu của người tiêu

dùng.

- Ngành thời trang đang được phát triển

trong nước.

- Số lượng khách hàng hướng tới sản phẩm

cao cấp ngày càng nhiều.

- Tích lũy các kinh nghiệm hữu ích trong việc

thành lập và tạo dựng thương hiệu sau này.

- Gặp gỡ, thăm dò, tìm hiểu kĩ hơn nữa

những đối thủ cạnh tranh với thương hiệu

mớiThách thức- Ngày càng có nhiều sản phẩm nổi tiếng

trong và ngồi nước chiếm được lòng u

mến của khách hàng.

- Chi phí lao động ngày càng tăng cao- Chi phí cho việc nhập ngun phụ liệu từ

nước ngồi.

- thách thức trong công tác tổ chức, lựa chọn

và kết hợp các phương thức marketing như

thế nào để đạt được hiệu quả tối đa, gây

dựng được thương hiệu đứng vững, không

dần bị rơi vào quên lãng

ĐÁNH GIÁ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH.

Phân tích đối thủ cạnh tranh là một phần quan trọng trong chiến l ược

của doanh nghiệp,tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn và không vi phạm pháp

luật. Nguồn kiến thức về đối thủ có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh các giá

trị ưu việt cho khách hàng trên thị trường. Vì vậy, kiến thức về đối thủ trở

thành một thành phần thiết yếu trong chiến lược. Định hình đ ối thủ nh ằn

hỗ trợ cho việc định hình chiến lược kinh doanh theo 3 cách: Th ứ nh ất là

xác định được nhược điểm của đối thủ để tấn công. Thứ hai là cho phép

dự báo được bước đi và phản ứng chiến lược của đối thủ trước nh ững

chiến lược của mình và chiến lược của các đối thủ cạnh tranh khác trong

sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Thứ ba là tạo ra s ự linh hoạt cho

chiến lược của tổ chức. Những chiến lược tấn cơng có th ể được triển khai

một cách nhanh chóng nhằm khai thác cơ hội và các thế m ạnh. T ương t ự,

các chiến lược phòng vệ cũng được triển khai nhằm đối mặt với nh ững đe

dọa từ các đối thủ khi họ tấn công vào điểm yếu của cơng ty.

Định hình đối thủ một cách chặt chẽ và có hệ thống sẽ t ạo ra m ột l ợi

thế rât lớn. Chính vì vậy, khả năng định hình đối thủ một cách tồn di ện

nhất sẽ trở thành một năng lực cốt lõi để thành công trong cạnh tranh.

Điều này có thể dự đốn trước đối thủ sẽ đi bước nào kế tiếp trong kế

hoạch kinh doanh của mình.Bằng cách đi tr ước đối th ủ một b ước, sẽ t ạo

ra được lợi thế trong canh tranh, chiến lược tấn công tốt sẽ là chiến l ược

phòng thủ tốt nhất.

Lập hồ sơ chi tiết về từng đối thủ cạnh tranh. Nh ững hồ sơ này bao

gồm nền tảng, tiềm lực tài chính, sản phẩm, thị tr ường, trang thi ết

bị,nguồn nhân lực và chiến lược.Biết được phân khúc khách hàng mà đối

thủ đang hướng tới. Họ đã thực sự phục vụ tốt phân khúc này chưa hay

vẫn còn khoảng trống cho việc tham gia cạnh tranh.Công ty cần xác định và hiểu rõ đối thủ cạnh tranh của mình trên th ị

trường. Điều này vơ cùng quan trọng vì qua việc xác định đối th ủ cơng ty

sẽ hình dung ra bức tranh tổng qt hơn của th ị trường và ngành đang

hoạt động giúp cho cơng ty có những cơ sở đánh giá đ ược nh ững ch ương

trình marketing của đối thủ đang làm. Thương hiệu của công ty nào đang

dẫn đầu thị trường, và công ty cũng như thương hiệu mới đang ở vị trí nào

trên thị trường: kẻ thách thức, người đi theo, hoặc thị trường ngách.

1.1. Đanh gia cua đôi thu canh tranh

- Hiện nay trên thị trường thời trang Việt Nam, có rất nhiều hãng th ời

trang nổi tiếng “MADE IN VIỆT NAM” cũng nh ư các hãng th ời trang

nước ngồi cao cấp. Người tiêu dùng có rất nhiều s ự l ựa ch ọn s ản

phẩm cho mình

- Các sản phẩm của hãng thời trang nổi tiếng trong nước nh ư The

Bluse, PT2000, Elise, ninomaxx, N&M, NEM, EVA DE EVA …. Cũng

được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng với ch ất lượng và kiểu

dáng sản phẩm đẹp mắt.

- Sản phẩm GEUMBUNG-EO với mức giá đa dạng phù hợp với mọi

tầng lớp trong xã hội, từ người có mức thu nh ập thấp đến ng ười có m ức

thu nhập cao.

- Bên cạnh đó, GEUMBUNG-EO còn có nhiều chương trình khuyến

mãi thu hút nhiều khách hàng tham gia hơn. Mặc khác, khi phân tích k ỹ các

sản phẩm của GEUMBUNG-EO có vẻ đại trà hơn những dòng sản phẩm

cùng loại khác.

- Các thương hiệu đã ra mắt và đã có một vị thế nh ất định trong th ị

trường là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của th ương hiệu

mới.

* Một số những thương hiệu thời trang cao cấp đã n ổi tiếng và có ch ỗ

đứng vững chắn trên thị trường Việt như : ELISE, NEM, EVA DE EVA,…

Các loại cạnh tranh

- Độc quyền thuần t: chỉ có một cơng ty cung cấp m ột vài s ản ph ẩm

hay dịch vụ trong một số quốc gia hay khu vực, sự độc quy ền này có th ể là

kết quả của một sắc lệnh quy định, một đăng ký nhãn hiệu, giấy phép,

trình độ nền kinh tế hay các nhân tố khác.- Ít cạnh tranh thuần túy: gồm một ít cơng ty sản xuất ch ủ yếu các tiện

nghi như nhau ít cạnh tranh khác biệt: gồm một ít cơng ty s ản xu ất m ột s ố

sản phẩm khác biệt– sự khác biệt có thể xảy ra về chất l ượng, mẫu mã,

kiểu dáng, dịch vụ

- Cạnh tranh độc quyền: gồm các đối thủ có thể cung ứng các khác bi ệt

toàn bộ hay từng phần– Nhiều đối thủ tập trung vào các phân khúc th ị

trường để đáp ứng nhu cầu khách hàng tối đa và cho một giá ưu đãi.

- Cạnh tranh thuần tuý: gồm nhiều đối thủ cung ứng cùng m ột s ản

phẩm, dịch vụ. Do không có sự khác biệt căn bản, các đối th ủ có giá c ả nh ư

nhau.

4 LỰA CHỌN PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Phân khúc thị trường hay marketing mục tiêu là khái niệm trái ngược

với tiếp thị đại trà và tiếp thị sản phẩm đa dạng. Mục tiêu của phân khúc

thị trường trong tiếp thị là chia thị trường ra thành những phân khúc nhỏ

hơn, dễ nhận biết, nắm bắt và đáp ứng nhu cầu hiệu quả h ơn.

Có thể phân khúc thị trường theo những tiêu chí sau:

 Phân khúc theo quy mơ của khách hàng: Quy mô lớn; quy mô v ừa;

quy mô nhỏ. Các phân đoạn này giúp cho ta đề ra các chính sách qu ản lý

chăm sóc khách hàng lớn phù hợp.

• Phân khúc theo loại hình tổ chức: Các cơ quan Đảng Nhà n ước; các c ơ

quan nghiên cứu,đào tạo, các doanh nghiệp sản xuất, các nhà kinh doanh

bán buôn, bán lẻ, các tổ chức phi lợi nhuận.Trong các c ơ quan Đ ảng, Nhà

nước lại có thể phân chia thành các cơ quan trung ương, các c ơ quan c ấp

tỉnh, thành phố, các cơ quan cấp huyện, thị.

• Phân khúc các doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh doanh: các doanh

nghiệp thương mại; các doanh nghiệp dịch vụ; các doanh nghiệp sản xu ất.

• Phân khúc theo khu vực địa lý: Miền Bắc, miền Trung, miền Nam; khu

vực ASEAN, EU...

• Phân khúc theo tình trạng mua: Mua lần đầu, mua không th ường

xuyên, mua thường xuyên, khách hàng trung thành, mua lặp lại, mua có đổi

mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích các tình huống SWOT và đánh giá của đối thủ cạnh tranh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×