Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nuôi nhân cụm phôi có rễ bằng bioreactor

Nuôi nhân cụm phôi có rễ bằng bioreactor

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều kiện ni cấy

• Để ở điều kiện sáng (10 giờ chiếu sáng/ngày;

cường độ sánh sáng  2.000 - 3.000lux tùy

trường hợp), nhiệt độ 25 - 28 độ C đối với ni

mơ sẹo sinh phơi, cụm phơi có rễ, chồi và cây.

• Để tối ở nhiệt độ 24 độ C trong tủ ni đối với

ni tạo và nhân mơ sẹo.

• Ni lắc được thực hiện ở tốc độ 110 vòng/phút.

• Ni bioreactor dùng tốc độ thổi khí 0,1vvm7. KẾT LUẬN

Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật in vitro

trên đối tượng sâm Ngọc Linh, từ vật liệu ban đầu là mô sẹo lá

cây in vivo, nghiên cứu đã thành công trong tạo và nuôi nhân

huyền phù phôi soma dạng cầu dùng mơi trường B5 có 3 mg/l

IBA từ nuôi cấy tế bào trong môi trường lỏng; nuôi nhân sinh

khối mô sẹo sinh phôi không dùng chất điều hòa sinh trưởng

trong bình tam giác và bioreactor dùng mơi trường 1/2SH có

và khơng có 10% nước dừa. Ni nhân sinh khối cụm mơ

phơi có rễ bằng bioreactor cũng được thực hiện có kết quả

dùng mơi trường SH có bổ sung 1-2 mg/l IBA. Kết quả nuôi

cấy thành công các loại hệ thống mơ nói trên tạo tiền đề cho

việc nhân giống sâm thông qua phôi soma và sản xuất hợp

chất thứ cấp.ƯU - NHƯỢC ĐIỂMNhân giống truyền thốngƯ

u

điể

m- Dễ làm, thao tác đơn giản.

- Chi phí thấpNợc

điể

m- Dễ thối hóa giống

- Khó kiểm sốt được các

phẩm chất của cây con

-Cây chậm ra quả

-Không tạo được nhiều cây

con(đối với phương pháp

chiết cành)Nhân giống in vitro

-Đưa ra sản phẩm nhanh

-Nhân nhanh với hệ số nhân giống

cao

-Sản phẩm cây giống đồng nhất

-Tiết kiệm không gian

-Nâng cao chất lượng cây giống

-Khả năng tiếp thị sản phẩm tốt hơn

và nhanh hơn

-Lợi thế về vận chuyển

-Sản xuất quanh năm-Hạn chế về chủng loại sản phẩm

-Chi phí sản xuất cao

-Hiện tượng sản phẩm bị biến đổi

kiểu hìnhDanh mục tài liệu tham khảo

 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12,

số 7: 1085-1095

TẠO VÀ NHÂN PHÔI SOMA SÂM NGỌC

LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

TRONG MÔI TRƯỜNG LỎNG

 Bài giảng nuôi cấy mô tế bào thực vật

Biên soạn: TS. Phạm Thị Minh Thu

 Và một số trang web khác.Thành viên nhóm 4

1.

2.

3.

4.Trần Nguyễn Khánh Ngọc

Nguyễn Trần Nhật Thiên

Nguyễn Cao Cường

Dương Tùng LâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nuôi nhân cụm phôi có rễ bằng bioreactor

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×