Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN LONG

TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quy trình tuyển dụng nhân lực tại Cơng ty TNHH Đầu tư và Công nghệ

Tân Long đã được ban hành trong nội quy của Công ty và được áp dụng cho

các thành viên trong Công ty. Việc tuyển dụng nhân lực cho các bộ phận

phòng ban trong Cơng ty do Giám đốc và Trưởng phòng đề nghị tuyển dụng

theo yêu cầu của cơng việc. Quy trình tuyển dụng nhân lực của Công ty được

tiến hành theo các bước sau

2.1.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và lập phiếu yêu cầu

* Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Trong quý một hàng năm của Công ty các trưởng bộ phận xác định nhu

cầu tuyển dụng và báo cáo về kế hoạch nhân lực của bộ phận mình với Giám

đốc. Nhu cầu tuyển dụng này được xây dựng được dựa vào số nhân viên hiện

có và khối lượng cơng việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng bộ phận

trong Công ty. Nội dung của kế hoạch này gồm có:

- Tổng số lao động hiện có, trình độ chun mơn, thâm niên cơng tác…

- Số lượng nhân viên cần tuyển cho từng vị trí

- u cầu về trình độ chun mơn, kinh nghiệm và một số yêu cầu khác

như: Giới tính, độ tuổi, sức khỏe… cho các vị trí cần tuyển

- Thời gian tuyển chọn cho từng vị trí

Cơng ty sẽ xét duyệt nhu cầu tuyển dụng dựa trên kết quả phân tích và

đánh giá cơng việc của từng phòng ban trong trường hợp phòng ban có nhu

cầu bổ sung thêm nhân lực thì trưởng phòng ban đó phải làm đề nghị Giám

đốc.

* Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng

Phiếu yêu cầu tuyển dụng bao gồm thơng tin cụ thể và chi tiết vị trí cần

tuyển dụng, số lượng, thời gian và nơi làm việc, loại hợp đồng, mức lương

thử việc.

Trưởng các phòng ban sẽ thống nhất vè đưa ra bản mô tả công việc và

yêu cầu với ứng viên cho vị trí ứng tuyển. Phiếu u cầu tuyển dụng còn có

14u cầu về mức độ bảo mật thơng tin của từng vị trí. Phiếu yêu cầu này còn

xác định cả thành phần tuyển dụng. Thơng thường thành phần hội đồng tuyển

dụng gồm có: Trưởng các phòng ban, Giám đốc. Phiếu yêu cầu tuyển dụng

còn được Giám đốc phê duyệt qua phiếu yêu cầu tuyển dụng giúp những

người lao động tham ra ứng tuyển vào các vị trí của Cơng ty hiểu rõ về tính

chất công việ cũng như yêu cầu đối với từng đối tượng.

2.1.2. Tìm kiếm và thu hút ứng viên

Việc tiếp theo trong q trình tuyển dụng của Cơng ty là xác định

nguồn và phương pháptuyển mộ. Cơng ty chủ yếu tìm kiếm các ứng viên từ

các nguồn bên ngồi thơng qua các kênh tuyển dụng như: Vietnamwork,

timviecnhanh… Dựa vào các trang wed Công ty sẽ đăng thông báo tuyển

dụng để thu hút các ứng viên. Thông thường Công ty sẽ đăng thông báo tuyển

dụng trên các trang wed với một thời gian nhất định để thu hút để thu hút

đông đảo các ứng viên tham gia nộp hồ sơ trực tiếp hay gián tiếp. Ngồi ra,

Cơng ty cũng liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo các chuyên

ngành có liên quan tới linh vực kinh doanh của Cơng ty ví dụ như: Trường

Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Quốc gia Hà Nội… Nhằm

tìm kiếm những nhân viên xuất sắc đầu quân cho Công ty.

2.1.3. Sơ tuyển và phỏng vấn

* Sơ tuyển

Sau khi thu hút được rất nhiều hồ sơ của các ứng viên thì trưởng phòng

các phòng ban có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí đó se phân loại và chọn lọc hồ

sơ dựa vào phiếu yêu cầu tuyển dụng bản mô tả cơng việc của vị trí đó.

Trưởng bộ phận tuyển dụng sẽ căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm được thể

hiện hồ sơ của các ứng viên tham gia tuyển dụng và đối chiếu so sánh với

phiếu yêu cầu tuyển dụng từ đó lựa chọn ra những ứng viên phù hợp nhất.

Khi tiến hành phân loại và sàng lọc hồ sơ Công ty sẽ lựa chọn những hồ sơ

những hồ sơ có cách trình bày ấn tượng như: Đơn xin việc viết bằng tay, sơ

15yếu lý lịch viết rõ ràng đầy đủ các thông tin…đặc biệt là những ứng viên đã

từng có kinh nghiệm sẽ được lựa chọn đầu tiên. Đối với những hồ sơ bị loại

thường là những hồ sơ của các sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm

hay những hồ sơ bị thiếu. Thời gian dự kiến chọn lọc là 10 ngày sau đã kết

thúc việc tiếp nhận hồ sơ. Tiêu chuẩn chung đối với ứng viên tham gia dự

tuyển tại Cơng ty là: Trình độ chun mơn tốt nghiệp Cao đẳng trở lên có

chun môn về lĩnh vực đăng tuyển, ưu tiên người lao động có kinh nghiệm

về vị trí ứng tuyển. Sau khi thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn chung sẽ có những

tiêu chuẩn sàng lọc riêng biệt.

Những hồ sơ không lọt vào danh sách trúng tuyển sẽ đưa vào kho lưu

trữ của Cơng ty với thời hạn là 1 năm sau đó sẽ tiêu hủy.

* Phỏng vấn

- Phỏng vấn lần một

Sau khi các ứng viên lọt qua vòng sơ tuyển được Cơng ty gọi điện thoại

hoặc gửi mail thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn. Trong cuộc phỏng

vấn lần một hội đồng tuyển dụng gồm có hai người đó là trưởng văn phòng

đại diện cho chi nhánh Hà Nội và trưởng phòng ban có nhu cầu tuyển dụng

nhân lực. Trong cuộc phỏng vấn lần một này các ứng viên phải trải qua hai

phần thi.

Phỏng vấn sơ bộ: Trong vòng này hội đồng tuyển dụng sẽ phỏng vấn

các ứng viên về sơ yếu lí lịch của bản thân, trình độ, kinh nghiệm… Các ứng

viên sẽ có khoảng 5 – 7 phút để tỏa sáng trước hội đồng tuyển dụng. Sau đó,

hội đồng tuyển dụng sẽ hỏi ứng viên một số câu hỏi liên quan nhằm kiểm tra

những thông tin mà ứng viên đã cung cấp. Trong lần phỏng vấn này, ứng viên

cũng se được thắc mắc, hỏi đáp về quyền lợi và nghĩa vụ tri trúng tuyển và

Công ty.

Thi tự luận và trắc nghiệm: Các ứng viên sẽ được một mẫu bài thi

phỏng vấn cho vị trí ứng tuyển do Cơng ty cung cấp. Trong mẫu này sẽ bao

16gồm các câu hỏi liên quan đến các kỹ năng mềm, trình độ chuyên mơn, trình

độ tiếng anh, kiến thức am hiểu thực tế, các câu hỏi tình huống. Về các câu

hỏi trắc nghiệm các ứng viên sẽ khoanh tròn đáp án mà mình cho là đúng

nhất. Đối với những câu hỏi tự luận các ứng viên sẽ trả lời đáp án của mình

vào bài thi. Thời gian làm bài cho các ứng viên là 10 phút. Sau đó, hội đồng

tuyển dụng sẽ thu và chấm bài nếu bài thi nào đạt tiêu chuẩn thì sẽ tiến vào

vòng hai. Từ đó, lựa chọn ra ứng viên suất sắc rất phù hợp với nhu cầu tuyển

dụng của Cơng ty.

- Phỏng vấn vòng hai

Trưởng bộ phận có nhu cầu tuyển dụng lên danh sách ứng viên nào vào

vào phỏng vấn lần hai và thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn. Thành

phần hội đồng tuyển dụng đã được ghi trong phiếu yêu cầu tuyển dụng thông

thường có từ 3 người tham gia vào hội đồng phỏng vấn. Ngồi trưởng đại

diện văn phòng và trưởng phòng ban có nhu cầu tuyển dụng thì trong buổi

phỏng vấn lần hai này có sự tham gia trực tiếp của Giám đốc. Trong buổi

phỏng vấn hội đồng tuyển dụng sẽ phỏng vấn các ứng viên về các kinh

nghiệm mà các ứng viên đã từng có và những điều kiện cá nhân để làm việc

cho Cơng ty. Ví dụ: Máy tính xách tay, phương tiện đi lại… khả năng chịu áp

lực từ công việc của các ứng viên. Trong cuộc phỏng vấn lần hai này hội đồng

tuyển dụng sẽ đưa ra mức lương và các chế độ phúc lợi thỏa thuận với người

lao động. Bên cạnh đó, trong buổi phỏng vấn các ứng viên có thể hỏi những

vấn đề mà họ quan tâm, thắc mắc về Công ty như các quyền lợi của các ứng

viên khi trúng tuyển. Người đại diện của Hội đồng tuyển dụng sẽ giải thích rõ

về những vấn đề họ thắc mắc cho các ứng viên. Kết thúc quá trình phỏng vấn

mỗi thành viên trong Hội đồng tuyển dụng sẽ bàn bạc cân nhắc, đánh giá các

ứng viên trên hồ sơ và kết quả của hai vòng phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn

phải được ghi nhận bằng văn bản có chữ ký của Giám đốc.

172.1.4. Mời nhận việc và thử việc

* Mời nhận việc

Khi quy trình tuyển chọn đã hồn tất, đã tìm được ứng viên phù hợp,

Giám đốc sẽ đưa ra quyết định tuyển dụng. Sau đó phòng ban nào có nhân

viên trúng tuyển sẽ có chương trình mời nhân viên nhận việc. Thơng thường,

Cơng ty sẽ gọi điện hoặc gửi mail thông báo tới ứng viên trúng viên. Nhân

viên Công ty sẽ thông báo chi tiết về thời gian, địa điểm cụ thể để các ứng

viên đến nhận việc.

* Thử việc

Sau khi các ứng viên đã trúng tuyển vào Cơng ty thì phải hồn thiện hồ

sơ cá nhân ngay trong này đầu tiên đi làm. Thông thường một bộ hồ sơ hoàn

chỉnh bao gồm:

- Đơn xin việc theo mẫu của Công ty

- Bằng tốt nghiệp cao nhất có cơng chứng

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận

- Giấy khai sinh có cơng chứng

- Giấy khám sức khỏe

- Hai ảnh 4 × 6 (chụp khơng q 6 tháng)

Bộ phận phòng ban quản lý trực tiếp có trách nhiệm phân công, hướng

dẫn công việc, các nhiệm vụ, quyền hạn cho nhân viên mới. Tất cả các nhân

viên mới trong Cơng ty đều được tham gia chương trình đào tạo tân binh từ 2

đến 3 ngày (bổ sung kiến thức chun mơn, văn hóa Cơng ty). Thời gian thử

việc áp dụng là hai tháng và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp

luật. Trong quá trình thử việc Công ty sẽ đào tạo rèn luyện các kỹ năng làm

việc cho nhân viên mới.

2.1.5. Quyết định tuyển dụng và kí kết hợp đồng lao động

Trưởng các phòng ban có nhân viên mới sắp hết thời hạn thử việc trước

1 tuần có trách nhiệm xem xét và đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn đã được

18xây dựng trên biểu mẫu có sẵn. Trưởng phòng người quản lý trực tiếp xác

nhận và gửi báo cáo Giám đốc.

* Quyết định tuyển dụng

Nhân viên sau khi hết thừi gian thử việc và được trưởng phòng đánh

giá đạt yêu cầu. Giám đốc sẽ xem xét cà đưa ra quyết định tuyển dụng đối với

nhân viên mới. Quyết định tuyển dụng được ban hành bằng văn bản và có chữ

ký của Giám đốc và con dấu của Công ty.

* Ký kết hợp đồng lao động

Sau khi có quyết định tuyển dụng của Giám đốc. Công ty sẽ tiến hành

đàm phán và ký kết hợp đồng lao động với người lao động với thời hạn là một

năm. Nhân viên sau khi được ký kết hợp đồng lao động sẽ phải tuân thủ theo

các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. Hợp đồng ký kết cũng quy định rõ

quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, chế độ, chính sách của mỗi bên.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới q trình tuyển dụng nhân lực tại

cơng ty

2.2.1. Các yếu tố bên trong tổ chức

* Sứ mệnh và mục tiêu của công ty

Mỗi một tổ chức, đơn vị đều có những sứ mệnh và mục tiêu riêng của

mình. Mà thơng qua những sứ mệnh, mục tiêu đó họ có được phương hướng

thực hiện để đạt được cái đích mà họ đã đặt ra. Không chỉ thế, mục tiêu và sứ

mệnh sẽ là điều kiện phát triển công tác tuyển dụng nhân lực cho một tổ chức

nhằm đáp ứng được mục tiêu chung. Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công

nghệ Tân Long, với mục tiêu đề ra là trở thành thương hiệu hàng đầu tại Việt

Nam.Việc làm này đã làm cho công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty ngày

một phát triển.

Nguyên nhân của sự ảnh hưởng này là do đường lối, chủ trương chiến

lược đề ra của ban lãnh đạo công ty. Mục tiêu, sứ mệnh đưa ra cao hơn mức

19thực hiện cơng việc bình thường của cơng ty nên việc tuyển dụng lao động để

có thể hồn thành mục tiêu đó là rất cần thiết.

* Quy mơ của cơng ty

Quy mơ có ảnh hưởng rất lớn tới công tác tuyển dụng của một tổ chức.

Một cơng ty có quy mơ lớn sẽ ln trở thành mối quan tâm hàng đầu của

những người lao động. Bởi ai trong số họ cũng nhận thấy rằng việc được làm

việc trong một cơng ty lớn sẽ có những thuận lợi, ưu đãi hơn các công ty nhỏ.

Mặt khác sẽ giúp họ có cơng việc ổn định hơn từ đó khơng ngừng phát triển

bản thân hơn nữa. Với diện tích được xếp vào loại có quy mơ nhỏ nên cơng ty

đã gặp phải khơng ít khó khăn trong cơng tác tuyển dụng nhân lực.

* Mức độ đầu tư của công ty cho tuyển dụng

Đầu tư cho công tác tuyển dụng chính là đầu tư nguồn tài chính cho

tuyển dụng, thời gian tuyển dụng, số lượng cán bộ phục vụ công tác tuyển

dụng của cơng ty. Chi phí cho tuyển dụng khơng phải nhỏ nên tùy vào khả

năng tài chính của từng cơng ty mà có sự đầu tư cho phù hợp

2.2.2. Các yếu tố bên ngoài tổ chức

* Thị trường lao động

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, ở nước ta thị trường lao động

đang là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Số lượng sinh viên được đào

tạo sau khi ra trường ngày càng tăng, các sinh viên có bằng cấp, năng động và

nhiệt tình với cơng việc. Vì vậy, các ứng viên sẽ dễ dàng hơn khi xét tuyển.

Thị trường lao động có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tuyển dụng của

công ty. Việc cần thiết lúc này là cơng ty cần có tầm nhìn, có phương hướng

giải quyết ngay khi có sự biển động đó để tồn tại và phát triển.

* Sự cạnh tranh trên thị trường

Ngồi Cơng ty TNHH Đầu tư và Cơng nghệ Tân Long là công ty cung

cấp các phần mềm quản lý về nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí thì ở

Việt Nam còn rất nhiều các cơng ty khác cũng cung cấp phần mềm này. Trong

20môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, nếu chỉ thua kém hoặc sai một bước

cũng đủ làm ảnh hưởng tới công ty và đem nguồn lợi đó dâng cho các đối thủ

khác.

2.3. Những kết quả đạt được trong quy trình tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng được xây dựng khá chi tiết, cụ thể. Đây là cơ sở

cho các bước tiếp theo của quá trình tuyển dụng như lập phiếu yêu cầu tuyển

dụng, tìm kiếm và thu hút ứng viên… Chính vì vậy đã đạt được kết quả cao

trong công tác tuyển dụng trong hai năm gần đây (2010 và 2011). Trong hai

năm cùng với sự phát triển của cơng ty thì đội ngũ nhân lực không ngừng tăng

nhanh về số lượng cũng như chất lượng. Do đó, cơng việc được triển khai một

cách hiệu quả góp phần đưa cơng ty lên tầm cao mới.

2.4. Đánh giá quy trình tuyển dụng nhân lực tại Cơng ty

2.4.1. Những mặt đạt được của quy trình tuyển dụng

Công ty luôn luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố vơ cùng quan trọng nên

quy trình tuyển dụng rất được quan tâm và chú trọng. Quy trình tuyển dụng

của công ty được tiến hành theo các bước đã được chuẩn hóa. Để đạt được

những thành cơng đó thì cơng ty đã sử dụng đa dạng các phương pháp tuyển

dụng, tăng khả năng thu hút các ứng viên có khả năng. Nội dung thơng báo

đầy đủ, chính xác. Trong quy trình tuyển dụng ln được tiến hành nhanh

gọn, cơng bằng, hợp lý. Do vậy, nó được tiến hành tốt ngay từ bước lập kế

hoạch đến bước cuối cùng là ký kết hợp đồng lao động.

2.4.2. Những tồn tại trong quy trình tuyển dụng cua Cơng ty

Nhìn chung quy trình tuyển dụng của công ty tương đối tốt. Tuy nhiên,

trong quá trình tuyển dụng vẫn tồn tại một số hạn chế làm ảnh hưởng đến

công tác tuyển dụng như:

- Trong kế hoạch tuyển dụng công ty không xác định được tỷ lệ chọn

lọc. Do vậy, gây ảnh hưởng tới chi phí tài chính, tâm lý của người dự tuyển và

kỳ vọng của người xin việc.

21- Hình thức phỏng vấn theo mẫu chưa có sự phong phú đa dạng trong

cả trực tiếp và gián tiếp. Do vậy, bỏ sót những thơng khiến cho lựa chọn ứng

viên viên không khách quan.

- Các thông tin đăng tuyển trên phương tiện truyền thông đều theo một

khuôn mẫu chung chưa thực sự hấp dẫn các ứng viên.

- Công ty chưa tổ chức khám sức khỏe cho người lao động mà chỉ nhận

giấy khám sức khỏe từ người lao động cung cấp. Do vậy, chưa kiểm soát

được tình hình sức khỏe thật sự của nhân viên, ảnh hưởng tới chất lượng hồn

thành cơng việc của nhân viên đối khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các

nhân viên khác trong cơng ty.

- Bên cạnh đó việc tìm kiếm hồ sơ trên các wedsite chưa thực sự đạt

hiệu quả. Điều đó được thể hiện về số lượng hồ sơ ứng viên tham gia ứng

tuyển, ảnh hưởng đến quá trình tuyển chọn ứng viên.

- Giống như nhiều cơng ty khác, công tác tuyển dụng vẫn bị chi phối

bởi nhiều nguyên nhân như hoàn cảnh, điều kiện tuyển dụng … dẫn tới tuyển

nhầm người do những người làm việc không đúng việc, khơng đúng với năng

lực của mình. Dẫn tới cơng ty mất nhiều thời gian, chi phí đào tạo lại nhân

viên.

* Tiểu kết

Trong chương 2, tơi đã trình bày về quy trình tuyển dụng tại Cơng ty

TNHH Đầu tư và Công nghệ Tân Long. Đồng thời tôi cũng đánh giá mặt đạt

được và mặt tồn tại trong quy trình tuyển dụng của cơng ty. Sự đánh giá đó

giúp tơi định hướng để đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quy

trình tuyển dụng mà tơi sẽ trình bày ở chương 3.22Chương 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH

TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ

VÀ CÔNG NGHỆ TÂN LONG

3.1. Chiến lược và mục tiêu hoạt động nhân lực của công ty trong

thời gian tới

Chiến lược hoạt động của quan trị nhân sự năm 2011 là từng bước đổi

mới chính sách, quy chế cho nhân viên. Bên cạnh đó, khơng ngừng đào tạo và

phát triển đội ngũ nhân viên vững mạnh với trình độ chun mơn cao. Với

chiến lược chung đó cơng ty đã đề ra mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực như

sau:

- Về tuyển dụng: Tập chung vào chương trình tìm kiếm những lao động

có kinh nghiệm và chủ động nuôi dưỡng nhân tài khi đang ngồi trên giảng

đường, mở rộng các kênh tuyển dụng, phối hợp các trung tâm giới thiệu việc

làm tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty.

- Về đào tạo: Tiến hành đào tạo theo nhu cầu thực tế của hoạt động sản

xuất kinh doanh theo các phương pháp đã được chuẩn hóa đảm bảo khoa học

và tiết kiệm chi phí, xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo cho nhân viên mới,

đào tạo trên cơ sở yêu cầu công việc mà người lao động đảm nhận.

- Về vấn đề quản lý nhân viên: Kiểm tra và giám sát trong quá trình

thực hiện cơng việc của nhân viên. Hồn thiện và áp dụng phần mềm quản trị

nhân sự trong tổ chức quản lý nhân viên.

- Các chế độ chính sách: Thực hiện kịp thời và linh hoạt phù hợp với

tình hình thực tế của công ty. Triển khai xây dựng hệ thống đãi ngộ tổng thể.

Áp dụng thang lương mới, tiếp tục triển khai dự án mô tả công việc.233.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình tuyển dụng nhân lực tại

Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Tân Long

* Đối với nhà nước

Nhà nước là nơi ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật về tuyển

dụng nhân lực và các văn bản liên quan khác. Những văn bản này mang giá trị

pháp yêu cầu các đơn vị, tổ chức phải thi hành một cách nghiêm túc. Như vậy,

sự đúng đắn của các văn bản pháp luật sẽ quyết định đến chất lượng, hiệu quả

của công tác tuyển dụng. Nhưng theo thời gian, những văn bản này sẽ không

tránh khỏi những thiếu sót, sai lệch. Vì vây, việc bổ sung, hồn thiện hoặc xây

dựng mới các các quy định,chính sách liên quan tới vấn đề nhân lực xã hội là

vơ cùng cần thiết.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần tăng cường cơ chế pháp lý, có chiến lược

đầu tư cho nguồn nhân lực xã hội hiệu quả và mang tình thị trường. Khi được

Nhà nước quan tâm và đầu tư đúng mực nguồn lực của công ty nguồn lực của

công ty sẽ khơng ngừng được nâng cao về trình độ, chất lượng góp phần ổn

định nguồn nhân lực xã hội.

Ngồi ra, Nhà nước nên tạo điều kiện thuận lợi như: giảm thuế, cho vay

vốn dài hạn với lãi suất thấp…để công ty dễ dàng tiến hành đầu tư cho công

tác tuyển dụng

* Đối với công ty

Để thực hiện hoạt động quản trị nhân lực trong đó có cơng tác tuyển

dụng nhân lực. Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Tân Long cần chú ý đến

các hoạt động sau đây:

- Hồn thiện cơng tác kế hoạch hóa nhân lực: Cơng ty lập kế hoạch dài

hạn về nhân lực dựa trên các kế hoạch sản xuất và kinh doanh như vậy sẽ giúp

công ty chủ động hơn trong việc xác định nhu cầu về nhân lực. Kế hoạch hóa

nhân lực giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược nguồn lao động. Bất

kỳ tổ chức nào muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh đều phải tiến

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×