Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ CÔNG NGHỆ TÂN LONG

VÀ CÔNG NGHỆ TÂN LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

“Tuyển mộ nhân lực là quá trình tìm kiếm và thu hút ứng viên nhằm có

một lực lượng ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng nộp đơn ứng tuyển

để doanh nghiệp lựa chọn”. [1;Tr.19]

“ Tuyển chọn nhân lực là quá trình đánh giá năng lực của các ứng viên

nhằm lựa chọn ứng viên phù hợp với nhu cầu cần tuyển của doanh nghiệp”.

[1;Tr.20]

* Khái niệm quy trình tuyển dụng nhân lực

Là toàn bộ các bước thực hiện cụ thể của công tác tuyển dụng được tổ

chức đưa ra để nhằm thống nhất cơng tác tuyển dụng từ đó đưa ra các phương

án thích hợp tìm kiếm ứng viên phù hợp cho từng vị trí mà tổ chức mong đợi.

1.1.2. Vai trò của tuyển dụng nhân lực trong tổ chức

Trong nền kinh tế tri thức, con người được xem như một tài sản vô

cùng quý báu, là nhân tố then chốt trong chiến lược phát triển của các tổ chức,

doanh nghiệp. Chính vì vậy, vai trò của cơng tác tuyển dụng nhân lực là vô

cùng quan trọng khi quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho tổ

chức. Tuyển dụng còn góp phần tạo ra đội ngũ kế cận tạo sự ổn định trong tổ

chức, làm thay đổi tổ chức.

1.1.3. Quy trình tuyển dụng nhân lực

* Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Khi tuyển dụng cần xác định xem cần tuyển bao nhiêu người cho từng

vị trí cần tuyển. Tổ chức cần phải thu hút số người nộp đơn, số người cần

tuyển dụng. Các tỷ lệ sàng lọc sẽ giúp nhà tuyển dụng quyết định được bao

nhiêu người cần tuyển vào vị trí nào. Trong việc xây dựng kế hoạch tuyển

dụng chúng ta cần xác định được tỷ lệ sàng lọc hợp lý và chính xác. Muốn

xác định chính xác số lượng cần tuyển cần phải quan tâm tới các yếu tố sau:

Thị trường lao động, chất lượng nguồn lao động, mức độ phức tạp của công

việc, tâm lí, lựa chọn nghề nghiệp của tập thể người lao động.

4Khi lập kế hoạch tuyển dụng cần phải chú ý tới các cơ hội việc làm,

công bằng cho người lao động. Khi xác định được số lượng lao động cần

tuyển thì trong kế hoạch cần xác định được nguồn tuyển dụng nhân lực, thời

gian tuyển, phương pháp, chi phí tuyển. Trên cơ sở nhu cần bổ sung lao động,

thay thế lao động tại công ty mà tổ chức lập kế hoạch tuyển dụng. Nội dung

kế hoạch bao gồm:

- Số lao động bổ sung và thay thế chức danh công việc mà người tuyển

dụng được đảm nhận, thời gia tuyển dụng và hình thức ký kết hợp đồng lao

động cho người được tuyển

- u cầu về trình độ chun mơn, kỹ thuật, giới tính và các u cầu

khác của cơng ty

- Cuối cùng dựa vào chỉ tiêu được duyệt của tổ chức để thi tuyển, xét

tuyển theo quy định của công ty

* Xây dựng nguồn và phương pháp tuyển dụng

Để tuyển đủ số nhân lực còn thiếu vào cơng ty. Do đó, cần phải lựa

chọn xem vị trí nào cần lấy bên trong tổ chức và vị trí nào cần lấy bên ngồi

tổ chức. Từ đó đưa ra các phương pháp tuyển dụng cho phù hợp

- Nguồn nhân lực bên trong tổ chức bao gồm: Người làm việc bên

trong, đối với nguồn nhân lực bên trong này có thể tuyển dụng bằng cách đề

bạt hay thuyên chuyển từ vị trí này đến vị trí khác.

- Nguồn nhân lực từ bên ngồi tổ chức bao gồm: Những người mới xin

việc như sinh viên mới tốt nghiệp, những người đang trong thời gian thất

nghiệp hay những người làm việc trong tổ chức khác… đến tham gia tuyển

dụng.

* Thông báo tuyển dụng

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng lao động công ty tổ chức thơng báo

tuyển dụng cho người lao động được biết. Hình thức thông báo tuyển trên các

5phương tiện thông tin đại chúng qua các wedsite dịch vụ làm thêm, qua kênh

tuyển dụng và được niêm yết tại trụ sở làm việc của công ty.

Nội dung thông báo gồm: Chức danh công việc cần tuyển, số lượng lao

động cần tuyển cho từng vị trí chun mơn kỹ thuật, hình thức hợp đồng lao

động, mức lương, điều kiện làm việc, hồ sơ dự tuyển, thời hạn, thời gian, địa

điểm tiếp nhận hồ sơ và thi tuyển.

* Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Sau khi thông báo tuyển dụng công ty tiếp nhận hồ sơ theo nguyên tắc

số lượng hồ sơ dự tuyển lớn hơn số lao động dự tuyển. Nhận trực tiếp từ các

ứng viên hoặc qua các trung tâm việc làm, vào sổ và cấp giấy biên nhận cho

từng người dự tuyển. Căn cứ vào chất lượng hồ sơ dự tuyển, yêu cầu của từng

vị trí tuyển dụng để quyết định số người dự thi phù hợp.

* Tổ chức thi tuyển

Công tác chuẩn bị cho thi tuyển gồm có: Kế hoạch về thời gian thi

tuyển, chuẩn bị địa điểm thi tuyển, chuẩn bị hồ sơ thi tuyển, tài liệu cần thiết

cho quá trình thi tuyển, thông báo hướng dẫn đối tượng đến dự thi, hội đồng

thi, chuẩn bị đề thi và lập balem chấm điểm.

Nội dung thi tuyển thi chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức thi viết

với các bài kiểm tra chuyên mơn cơ bản, các bài kiểm tra tình huống hay

phỏng vấn trực tiếp các ứng viên dự tuyển về các kiến thức chuyên môn được

đào tạo về khả năng chuyên môn và kinh nghiệm. Tổ chức thi ngoại ngữ,

kiểm tra trình độ vi tính, kiến thức xã hội và tay nghề.

Đánh giá kết quả thi tuyển, hội đồng thi tuyển tổ chức chấm điểm cho

các ứng viên tham gia dự tuyển, tổng hợp đánh giá theo các mức: Khả năng

đáp ứng công việc tốt, khả năng đáp ứng công việc yếu và không đáp ứng

được.

Căn cứ kết quả thi mà công ty thông báo tới các ứng viên. Đối với các

ứng viên không trúng tuyển không được trả lại hồ sơ dự tuyển.

6* Ký kết hợp đồng lao động

Những ứng viên sau khi trúng tuyển được công ty tiến hành kí kết hợp

đồng lao động theo nguyên tắc sau: Người lao động trúng tuyển vào làm việc

tại công ty phải trải qua thời gian làm thử việc, nếu hoàn thành tốt sẽ được

chính thức vào làm việc tại cơng ty. Được ký kết hợp đồng lao động từ 12 đến

36 tháng hoặc hợp động lao động không xác định thời hạn cho người lao

động.

1.2. Khái quát về công ty TNHH Đầu tư và Cơng nghệ Tân Long

1.2.1. Q trình hình thành và phát triển công ty

Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Tân Long tên đầy đủ là Công ty

Rkeeper Việt Nam – trực thuộc Công ty International Rkeeper. Cơng ty có trụ

sở chính được đặt tại:

Tầng 4 – Building 16 Nguyễn Phi Khanh, Quận 1, TPHCM

Tel: +(848). 2217 1775 | Fax: +(848) 08 2776

Hiện nay Công ty đã mở thêm chi nhánh tại Hà Nội

Tầng 4 – Building 126 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa

Tel: +(848). 2217 1775| Fax: +(848) 08 2776

Website: www.rkeeper.vn, Email: info@rkeeper.vn

* Chức năng nhiệm vụ chung của Công ty

Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Tân Long là công ty cung cấp các

phần mềm về quản lý nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, với hệ thống

máy poss tự động hiện đại hàng đầu Việt Nam hiện nay. Với hệ thống phần

mềm và phần cứng đều được tích hợp (integrated) với nhau để đảm bảo triển

khai thống nhất trong việc quản lý những trung tâm giải trí phức hợp cực kỳ

lớn với nhiều mơ hình kinh doanh khác nhau như: Nhà hàng, khách sạn, khu

vui chơi, rạp chiếu film, công viên nước… Đây là một trong những thế mạnh

mà ít có cơng ty nào trên thế giới có thể đáp ứng được.

7* Lịch sử hình thành và phát triển Cơng ty

Cách đây hơn 20 năm, USC được thành lập tại Moscow – Russia và

phát triển các giải pháp quản lý các mơ hình dịch vụ chạy trên nền DOS, xây

dựng các ứng dụng theo đơn đặt hàng. Đến năm 1990, USC hợp tác với KFC

Châu Âu nhằm xây dựng giải pháp quản lý nhà hàng cho tập đoàn ăn uống

hùng mạnh này. Từ cơ hội đầu tiên, USC đã tìm thấy niềm đam mê cũng như

sức mạnh thực sự của mình trong việc phát triển các ứng dụng trên hệ thống

POS (Poin of Sales) đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng.

Đến năm 1998, UCS chính thức vươn ra thị trường quốc tế bằng việc

giao cho Tập đồn Rehard Trading Limited có trụ sở tại British Virgin Island

quản lý và phát triển mảng thị trường quốc tế với thương hiệu mới R-Keeper.

UCS đặc biệt tập trung vào lõi core R-Keeper. UCS đã phát triển và nâng cao

dần từ phiên bản V1 cho đến V7, những phiên bản này đã trải qua rất nhiều

thử thách tại các quốc gia trên thế giới và các nền văn hóa ẩm thực đa dạng,

cũng như áp dụng vào nhiều cách thức quản lí khác nhau. Sau hơn 10 năm

phát triển thị trường, R-Keeper đã lớn mạnh không ngừng và trở thành Công

ty dẫn đầu thị trường Nga với hơn 80% thị phần hệ thống POS, đứng trong

top 3 nhà cung cấp các giải pháp toàn diện về quản lý nhà hàng, khách sạn,

khu vui chơi giải trí. R-Keeper hiện có 180 văn phòng đặt tại 25 quốc gia. Nối

tiếp sự phát triển của Internatinonal R-Keeper, R-Keeper Việt Nam đã chính

thức mở văn phòng tại TP. HCM vào tháng 12 năm 2007 và văn phòng tại Hà

Nội vào tháng 8 năm 2009. Công ty đang thực hiện kế hoạch mở văn phòng

tại Đà Nẵng trong vài năm tới để phát triển thị trường khu vực miền Trung.

Công ty đang nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong những nhà cung cấp

hàng đầu về giải pháp quản lý khách sạn và nhà hàng. Tính từ thời điểm thành

lập từ năm 2007 đến nay lượng khách hàng đã vượt qua con số 300 khách

hàng, trong đó có rất nhiều khách hàng lớn ở như Gloria Jean’s, NYDC,

Hoàng Yến, Tư Trì, My Way, Long Đình, Asahi Sushi, Boomarang, Kinder

8Park, sân golf Chí Linh… Đây là một bước tiến rất lớn và vượt ngoài sự

mong đợi của R-Keeper. Chưa đầy 4 năm, R-Keeper Việt Nam đã tạo dựng

được tên tuổi và uy tín của mình như là một trong những nhà cung cấp hàng

đầu về các giải pháp quản lý nhà hàng, cafe shop, khách sạn, resort, các trung

tâm vui chơi giải trí tại Việt Nam.

* Phương hướng hoạt động trong thời gian tới

Với mong muốn trở thành thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam. Với lòng

nhiệt huyết và óc sáng tạo cùng với những giá trị đích thực mang lại cho

khách hàng, công ty không chỉ tạo ra mà còn gửi gắm niềm tự hào cho từng

sản phẩm và dịch vụ của mình để trở thành đối tác tin cậy nhất của khách

hàng. Do vậy, công ty mong muốn mỗi một sản phẩm cơng nghệ hồn thiện

phai đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng, hơn thế nữa, phải phù hợp

với từng loại mơ hình dịch vụ, hỗ trợ tối đa người sử dụng hoặc người quản lí

trong q trình sử dụng hệ thống. Cơng ty ln cố gắng tạo dựng sự tin cậy ở

khách hàng cũng như mang lại quyền lợi, giá trị kinh tế, thương mại cho

khách hàng của mình nhiều hơn nữa nhận thức được rằng chất lượng và sự

sáng tạo là yếu tố quan trọng, vì thế các sản phẩm của cơng ty khơng ngừng

cải tiến để trở thành người bạn đồng hành của khách hàng trên con đường

kinh doanh. Công ty luôn xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng

mọi nhu cầu và thắc mắc của khách hàng.91.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ

Tân Long

* Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Tân Long

GIÁM ĐỐCTRỢ LÝ

GIÁM ĐỐCKT TRƯỞNGCHI NHÁNH

TP.HCMPHÒNG KINH

DOANHPHÒNG KỸ

THUẬTCHI NHÁNH

TP.HÀ NỘI

PHÒNG

MAKETINGPHÒNG

KINH

DOANHPHÒNG KỸ

THUẬT* Các bộ phận cấu thành nên tổ chức

- Mục tiêu

Phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cho đội ngũ nhân viên,

không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nâng tầm vóc mới,

ln giữ vững thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

- Chính sách đối với nhân lực

Lãnh đạo Công ty hiểu rằng công nghệ luôn thay đổi và nguồn nhân lực

con người là yếu tố quan trọng nhất tại công ty. Do vậy, công ty luôn tìm kiếm

và đào tạo những nhân viên xuất sắc, được đào tạo tại các trường cao đẳng,

đại học chuyên nghiệp. Công ty luôn tạo ra một môi trường làm việc năngđộng và cạnh tranh nhằm khuyến khích sự tối đa năng lực cá nhân và sự gắn

bó lâu dài đối với cơng ty.

- Văn hóa của tổ chức

Từ lâu khi được hình thành cơng ty đã gắn với mơi trường đồn kết,

học hỏi giúp đỡ lẫn nhau trong cơng việc cũng như trong cuộc sống. Nói đến

văn hóa cơng ty, người ta hay nghĩ đến các hoạt động ngoại khóa. Ở công ty

TNHH Đầu tư và Công nghệ Tân Long Văn hóa được thể hiện trong mọi hoạt

động của cơng ty, có thể chia làm hai loại văn hóa là: “làm” và văn hóa

“chơi”.

* Mối quan hệ giữa các bộ phận trong tổ chức

- Giám đốc: Người có chức danh và quyền hạn cao nhất cơng ty, có

quyền kiểm tra, giám sát trực tiếp các bộ phận trong công ty để điều chỉnh hệ

thống hoạt động của cơng ty. Ngồi ra, Giám đốc còn là người đề ra các

phương hướng và chiến lược kinh doanh của cơng ty.

- Kế tốn trưởng: Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc về các

công việc thuộc quyền hạn và phạm vi xử lý

- Trợ lý giám đốc: Giúp Giám đốc duy trì hoạt động điều hành tồn bộ

các mặt hoạt động của cơng ty

- Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ đưa ra chiến lược kinh doanh, bán

hàng và phát triển thị trường của công ty và giới thiệu các sản phẩm mới,

nhận phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm của cơng ty để thơng

báo tới phòng kỹ thuật

- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ triển khai cài đặt phần mềm cho khách

hàng kiểm soát, giám sát chất lượng của sản phẩm, xử lý các sự cố phát sinh

trong quá trình hoạt động của phàn mềm và yêu cầu của khách hàng về chất

lượng của sản phẩm. Ngồi ra, phòng kỹ thuật còn nghiên cứu những tính

năng mới về phát triển phần mềm đáp ứng nhu cầu của khách hàng mang lại

hiệu quả cao nhất.

11- Phòng maketting: Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nhu cầu và mong

muốn của khách hàng

Các bộ phận Phòng ban trong cơng ty ln có mối quan hệ mật thiết tạo

thành một thể thống nhất, dưới sự điều hành của Giám đốc. Mỗi phòng đều có

nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm riêng tuy nhiên giữa các phòng ban ln có

sự liên kết để hồn thành cơng việc hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho cơng

ty.

* Tiểu kết:

Trong chương 1, tôi đã triển khai các vấn đề về quy trình tuyển dụng và

khái qt về Cơng ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Tân Long. Những thông tin

ở chương 1 đã cho tơi có cơ sở lý luận và thực tế giúp tơi hồn thành chương

2 tốt hơn.12Chương 2

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN LONG

2.1. Quy trình tuyển dụng tại Cơng ty TNHH Đầu tư và Công nghệ

Tân Long

Khái quát thực trạng nhân lực của Công ty

Biểu đồ lao động Công ty TNHH Đầu tư và Cơng nghệ Tân Long

Trình độChi nhánhChi nhánhTổng sơ laoĐại học và trên đạiTP. Hà Nội

11TP. HCM

30động

41học

Cao đẳng

Trung cấp3

15

2

( Nguồn:BCTT [2;Tr.7] )8

3Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ Tân Long đang đi vào hoạt động

mạnh và ngày càng phát triển. Do vậy, Công ty luôn quan tâm và đặc biệt chú

trọng tới đội ngũ nhân lực không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn đòi hỏi về

mặt chất lượng. Hiện nay, xét về mặt số lượng Cơng ty có 52 nhân viên trong

đó bao gồm tất cả đội ngũ lãnh đạo và nhân viên. Trong đó, chi nhánh TP.

HCM là 41 người, chi nhánh tại Hà Nội là 15 người. Về mặt chất lượng, Cơng

ty có đội ngũ nhân lực trẻ trung và đầy triển vọng với tuổi đời từ 25 tuổi đến

35 tuổi, có đầy đủ năng lực, trình độ chun mơn. Cơng ty hiện có khoảng

10% trình độ trung cấp, 20% trình độ cao đẳng, 70% trình độ đại học và trên

đại học. Nhân viên trong Công ty chủ yếu là nhân viên nam chiếm khoảng

90% còn lại là nhân viên nữ. Đội ngũ nhân lực trong Cơng ty chủ yếu tập

trung vào hai phòng đó là phòng kỹ thuật và phòng kinh doanh. Cơng ty ln

tạo ra một môi trường làm việc khoa học, cạnh tranh cho nhân viên từ đó sẽ là

điều kiện để nhân viên cống hiến hết sức mình và gắn bó lâu dài với Cơng ty.

13Quy trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ

Tân Long đã được ban hành trong nội quy của Công ty và được áp dụng cho

các thành viên trong Công ty. Việc tuyển dụng nhân lực cho các bộ phận

phòng ban trong Cơng ty do Giám đốc và Trưởng phòng đề nghị tuyển dụng

theo u cầu của cơng việc. Quy trình tuyển dụng nhân lực của Công ty được

tiến hành theo các bước sau

2.1.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và lập phiếu yêu cầu

* Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Trong quý một hàng năm của Công ty các trưởng bộ phận xác định nhu

cầu tuyển dụng và báo cáo về kế hoạch nhân lực của bộ phận mình với Giám

đốc. Nhu cầu tuyển dụng này được xây dựng được dựa vào số nhân viên hiện

có và khối lượng cơng việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng bộ phận

trong Công ty. Nội dung của kế hoạch này gồm có:

- Tổng số lao động hiện có, trình độ chun mơn, thâm niên công tác…

- Số lượng nhân viên cần tuyển cho từng vị trí

- u cầu về trình độ chun mơn, kinh nghiệm và một số yêu cầu khác

như: Giới tính, độ tuổi, sức khỏe… cho các vị trí cần tuyển

- Thời gian tuyển chọn cho từng vị trí

Cơng ty sẽ xét duyệt nhu cầu tuyển dụng dựa trên kết quả phân tích và

đánh giá cơng việc của từng phòng ban trong trường hợp phòng ban có nhu

cầu bổ sung thêm nhân lực thì trưởng phòng ban đó phải làm đề nghị Giám

đốc.

* Lập phiếu yêu cầu tuyển dụng

Phiếu yêu cầu tuyển dụng bao gồm thông tin cụ thể và chi tiết vị trí cần

tuyển dụng, số lượng, thời gian và nơi làm việc, loại hợp đồng, mức lương

thử việc.

Trưởng các phòng ban sẽ thống nhất vè đưa ra bản mơ tả công việc và

yêu cầu với ứng viên cho vị trí ứng tuyển. Phiếu u cầu tuyển dụng còn có

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ CÔNG NGHỆ TÂN LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×