Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO TIẾP TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO TIẾP TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Tải bản đầy đủ - 0trang

dung thơng điệp.

3.3.Theo dõi và phân tích các dấu hiệu phi ngơn từ

Hành động nhiều khi có ý nghĩa hơn lời nói. Khi giao tiếp chúng ta nên theo

dõi và phân tích xem các hành động của đối tượng và của chính bản thân mình có

liên kết và thúc đẩy lời nói khơng. Cần nhớ rằng các thơng điệp phi ngôn từ mang

theo một khối lượng lớn nội dung thông điệp. Vì vậy, người giao tiếp hiệu quả cần

theo dõi các dấu hiệu phi ngơn từ của mình để xem các cử chỉ đó có phù hợp với

thơng điệp mình mong muốn chuyển đi hay không

3.4.Tránh những yếu tố tác động gây phiền nhiễu

Trong cuộc đối thoại giữa người nói và người nghe, có rất nhiều yếu tố gây

ảnh hưởng đến sự truyền tải thơng tin cụ thể đó là sự ồn ào, âm thanh lớn gây khó

khăn trong việc lắng nghe. Điều này cũng giải thích tại sao phải để điện thoại im

lặng trong cuộc họp, hội thảo. Nếu để sự tác động phiền nhiễu này gây ảnh hưởng,

thì chất lượng và nội dung của những thông tin người nói cần truyền đạt sẽ khơng

chính xác và thiếu sót.

3.5.Giao tiếp trong xung đột

Trong các cuộc tranh luận gay gắt đặc biệt xảy ra xung đột, việc bộc lộ sự

bực bội, tức giận là điều xảy ra phổ biển. Trường hợp khi khơng kiềm chế được

cảm xúc, đơi bên có thể phát ngơn ra những từ ngữ thiếu văn hóa, gây tổn thương

và xúc phạm đến lòng tự trọng của nhau. Lúc đó hai bên khơng còn sự chia sẻ, giao

tiếp, truyền đạt thông tin một cách chuẩn mực. Điều đó khơng giải quyết được vấn

đề gì ngồi việc mất đồn kết, tổn hại lẫn nhau. Vì vậy, bạn nên học cách bình tĩnh,

dùng từ ngữ và cử chỉ thích hợp cố gắng làm giảm sự căng thẳng tránh gây nên cao

trào kích thích xung đột.313.6. Khi nhà lãnh đạo, quản lý tiếp xúc với nhân viên

- Khi tiếp xúc với cấp dưới phải tạo ra được sự thiện cảm ở chổ phải thể hiện

là người có tấm lòng vị tha, trong sáng và ngay thẳng không thiên vị. Trong giao

tiếp thể hiện được sự tế nhị, nhẹ nhàng, lịch sự có văn hố và những cử chỉ vui vẻ

hồ đồng tạo ra tâm lý gần gủi, thân mật với nhau trong sinh hoạt và trong công

việc.

- Phải thường xuyên quan tâm đến tâm tư tình cảm và điều kiện hồn cảnh

gia đình, biết tên từng người, nơi ở ...của các đối tượng đang tiếp xúc với mình.

Ngồi ra phải biết động viên, giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất tạo điều kiện thuận

lợi cho cấp dưới yên tâm hồn thành tốt nhiệm vụ.

- Thể hiện được sự cơng tâm dân chủ trong công việc, biết chăm chú lắng

nghe ý kiến đóng góp của cấp dưới và tơn trọng những ý kiến đó dù đúng hay sai

và điều quan trọng là phải làm thế nào để kích thích để họ thấy được rằng lãnh đạo

và tập thể rất cần và tin tưởng vào khả năng chuyên môn của họ để họ phấn khởi,

tích cực tham gia ý kiến về bản thân và công việc một cách đầy đủ.

- Phải thể hiện sự điềm tĩnh, khơng nên nổi nóng hay tranh luận gay gắt hoặc

tỏ ra khó chịu với bất kỳ ý kiến thẳng thắn nào trước tập thể. Không vội ngắt lời

khi đối tượng giao tiếp đang tham gia phát biểu ý kiến mà phải để cho họ phát biểu

một cách thoả thích. Ln ln bảo đảm được khơng khí vui tươi thoải mái, tự

nhiên khi thực hiện quá trình giao tiếp.

- Biết tỏ ra sự đồng cảm, cảm thông với những mong ước của đối phương về

các vấn đề trong cuộc sống và trong sinh hoạt; phải biết khêu gợi được lòng tự

trọng, danh dự của đối tượng giao tiếp trong việc thực hiện theo suy nghĩ của mình

mà khơng gặp phải khó khăn nào.

- Ln ln biết tự đặt mình vào đúng vị thế của đối tượng giao tiếp để thấu

hiểu được việc làm của họ trong trạng thái có sai lầm từ đó có sự đánh giá hợp lý

với thái độ ôn tồn, nhẹ nhàng, khách quan, nhưng hết sức nghiêm túc và không nên

biểu hiện cá nhân chủ nghĩa trong động cơ góp ý.

32- Khơng được có thái độ kẻ cả, trịch thượng trong cử chỉ, dáng điệu, ngôn

ngữ với đối tượng giao tiếp và cũng không nên tỏ ra mệnh lệnh và khinh miệt lẫn

nhau mà phải chân thành khuyên bảo nhau.

- Phải tạo cho họ niềm tin, thấy được viễn cảnh tươi sáng trong cơng việc để

có sự cố gắng tiếp tục cống hiến hết sức lực, trí tuệ của mình cho cơng việc chung

của cơ quan, đơn vị.33KẾT LUẬN

Như vậy cùng với hoạt động lãnh đạo, quản lý, giao tiếp luôn luôn giữ vai

trò quan trọng, có tác dụng quy định sự phát triển những phẩm chất tâm lý của

nhân cách ở từng chủ thể. Giao tiếp luôn luôn được coi là một điều kiện tâm lý

thiết yếu, có khả năng tạo ra được những tiền đề tâm lý thuận lợi cho việc hình

thành và phát triển một cách vững chắc những phẩm chất của tâm lý, ý thức, nhân

cách ở chủ thể

Người lãnh đạo mà được mọi người, từ cấp dưới, quần chúng nhân dân, cấp

trên, đồng nghiệp tin tưởng, ủng hộ thì sẽ có điều kiện để phát huy vai trò lãnh đạo

của mình, … Tuy nhiên để làm được đó khơng phải dễ dàng . Người lãnh đạo sẽ

có uy, được nể trọng khi bản thân họ tôn trọng mọi người và khéo léo trong ứng xử

với mọi đối tượng mà mình tiếp xúc. Từ chuyện đơn giản như cái bắt tay, lời hỏi

thăm, động viên cấp dưới, quan tâm đến cuộc sống, tâm tư tình cảm của cấp dưới.

Có trường hợp người lãnh đạo khơng biết cấp dưới gia cảnh thế nào, nhà ở đâu...

mặc dù hằng ngày tiếp xúc với nhau trong công việc, trong cơ quan, cũng có khi

thấy mặt mà khơng biết tên cấp dưới, hoặc gọi nhầm tên.

Làm lãnh đạo không ai phủ nhận họ được quyền phê bình, kiểm điểm, nhắc

nhở, khiển trách cấp dưới; nhưng cách phê bình cũng phải thể hiện sự tôn trọng,

không thể quát nạt, xúc phạm nhân viên, nhất là trước tập thể, đám đông cho dù họ

thật sự có khuyết điểm.

Lãnh đạo khơng tạo khoảng cách với cấp dưới nhưng cũng phải phụ thuộc

vào từng tình huống cụ thể, không phải lúc nào cũng dễ dãi, tùy tiện, cẩu thả trong

quan hệ vì như vậy sẽ làm mất uy tín một ngươi lãnh đạo. Người lãnh đạo sâu sát

thực tế, khơng phơ trương, tồn tâm tồn ý cho cơng việc, khơng xa hoa lãng phí,

biết lắng nghe và thấu hiểu... chắc chắn sẽ tạo được sự tôn trọng, cảm mến từ nhân

viên và người đối diện. Họ “cương” lúc cần cương, nhưng cũng “nhu” lúc phải

34nhu. Chính vì vậy mà vấn đề rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp cho nhà lãnh

đạo, quản lý hiên nay được xem là một vấn đề cần thiết và quan trọng.35DANH MỤC TÀI TIỆU THAM KHẢO- PGS.TS Lưu Văn An: Đề cương bài giảng kỹ năng lãnh đạo quản lý, Học viện

Báo Chí và Tuyên Truyền.

- W.BlanK: 108 kỹ năng của nhà lãnh đạo bẩm sinh, NXB Lao động xã hội,(2005).

- Trịnh Xuân Dũng, Đinh Văn Đáng: Kỹ năng giao tiếp, NXB Văn hóa thơng tin

(2004).

- Phan Thành Sơn(biên dịch) : Giao tiếp có hiệu quả nhất, NXB Hà Nội (2002).

- John C.Maxwell: Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối, NXB Lao động xã

hội.36MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.........................................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................................1

2. Tình hình nghiên cứu...................................................................................................................2

` 3. Mục đích, nhiệm vụ của tiểu luận..............................................................................................2

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của tiểu luận...........................................................................3

5.Phương pháp nghiên cứu..............................................................................................................3

6. Đóng góp của tiểu luận................................................................................................................3

7. bố cục tiểu luận............................................................................................................................3

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VAI TRÒ CỦA KỸ

NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM.....................................4

1.1. Một số khái niệm về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giao tiếp của nhà lãnh đạo, quản lý..........4

1.1.1. khái niệm kỹ năng..................................................................................................................4

1.1.2.Khái niệm kỹ năng giao tiếp của nhà lãnh đạo, quản lý.........................................................4

1.2. Vai trò của kỹ năng giao tiếp của nhà lãnh đạo quản lý............................................................5

Chương 2: KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ.....................................8

2.1. Đặc điểm và một số nguyên tắc giao tiếp của nhà lãnh đạo, quản lý.......................................8

2.1.1. Đặc điểm giao tiếp.................................................................................................................8

2.1.2. Một số nguyên tắc giao tiếp...................................................................................................9

2.2. Một số kỹ năng giao tiếp của nhà lãnh đạo quản lý................................................................14

2.2.1. Kỹ năng tạo lập mối quan hệ...............................................................................................14

2.2.2. Kỹ năng lắng nghe...............................................................................................................15

2.2.3. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả.................................................................................................16

2.2.4. Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ...........................................................................................19

2.2.5. Kỹ năng phản hồi trong giao tiếp.........................................................................................20

2.3. Những rào cản trong giao tiếp................................................................................................21

2.3.1.Ngoại hình.............................................................................................................................21

2.3.2. Ngôn ngữ............................................................................................................................22

2.3.3. Cảm xúc trong khi giao tiếp.................................................................................................22

2.3.4. Thiếu kiến thức....................................................................................................................22

2.3.5. Thiếu kinh nghiệm...............................................................................................................23

2.4. Một số nghi thức giao tiếp cơ bản mà nhà lãnh đạo, quản lý thường sử dụng.......................23

2.4.1. Giới thiệu làm quen và cách thức chào hỏi trong giao tiếp.................................................23

2.4.2. Nghi thức bắt tay và ôm hôn của nhà lãnh đạo quản lý.......................................................25

2.4.3. Sử dụng danh thiếp của nhà lãnh đạo, quản lý trong giao tiếp............................................27

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO TIẾP TRONG LÃNH

ĐẠO, QUẢN LÝ...........................................................................................................................30

3.1. Đơn giản hóa ngơn ngữ...........................................................................................................30

3.2. Chú ý lắng nghe......................................................................................................................30

3.3.Theo dõi và phân tích các dấu hiệu phi ngôn từ......................................................................31

3.4.Tránh những yếu tố tác động gây phiền nhiễu.........................................................................31

3.5.Giao tiếp trong xung đột..........................................................................................................31

3.6. Khi nhà lãnh đạo, quản lý tiếp xúc với nhân viên...................................................................32

KẾT LUẬN....................................................................................................................................34

DANH MỤC TÀI TIỆU THAM KHẢO.......................................................................................36

MỤC LỤC.....................................................................................................................................37

37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIAO TIẾP TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×