Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. MỞ ĐẦU

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVCN cũng đã có sự quan tâm đến đối tượng học sinh này tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở

việc huy động tài lực từ chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhà trường, các tổ chức, đồn

thể…Cá nhân tơi trong công tác chủ nhiệm rất băn khoăn, trăn trở trong việc học sinh của

mình có hồn cảnh khó khăn với nguy cơ bỏ học rất cao, tuy nhiên nếu chỉ huy động sự

hỗ trợ từ chính sách của nhà nước, từ nhà trường và các tổ chức, đoàn thể vào các dịp trao

học bổng, hỗ trợ…thì chưa đủ tài lực để đảm bảo cho học sinh vượt qua khó khăn tiếp tục

duy trì việc học. Các em rất cần có sự hỗ trợ tài chính thường xun trong q trình học

để đảm bảo đủ ăn, đủ mặc, đủ dụng cụ học tập khi đến trường; Để có được nguồn tài

chính hỗ trợ cho các em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục duy trì việc học thì cần

huy động từ đâu? Sau quá trình tìm hiểu, thử nghiệm, tơi nhận thấy rằng hầu hết GVCN

chúng ta còn bỏ sót nguồn tài lực rất lớn từ phía phụ huynh học sinh trong lớp, trong

trường để hỗ trợ cho chính những học sinh của chúng ta đang gặp khó khăn. Việc huy

động tài lực từ nhà trường, các tổ chức, đồn thể đã được thực hiện nhiều hình thức để

giúp học sinh có hồn cảnh khó khăn vươn lên học tập, tuy nhiên việc huy động từ phía

phụ huynh trong mỗi lớp chủ nhiệm thì trong những năm qua ở trường THPT Thăng Long

chưa có giải pháp nào nghiên cứu và vận dụng; Vì vậy, trong năm học 2015 - 2016 tôi đã

mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp huy động nguồn tài lực từ phụ huynh để giúp

đỡ học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế của lớp 12B4, năm học 2015 2016”

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

2.1. Mục tiêu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác huy động tài lực để giúp đỡ

học sinh có hồn cảnh khó khăn để đề ra những giải pháp hợp lý nhằm huy động tối đa

các nguồn lực từ gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tạo điều kiện giúp đỡ học sinh

có hồn cảnh khó khăn về kinh tế vượt qua khó khăn và vươn lên trong học tập.

2.2.Nhiệm vụ nghiên cứuNghiên cứu thực tiễn về cách thức mà các GVCN lớp đã thực hiện để giúp đỡ học

sinh có hồn cảnh khó khăn về kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và vươn lên.

Đề ra những giải pháp hiệu quả và cụ thể, áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả huy

động tài lực từ phụ huynh trong việc giúp dỡ học sinh có hồn cảnh khó khăn

2Thơng qua những trải nghiệm thực tế để Rút ra được những bài học kinh nghiệm

cho bản thân trong việc nâng cao hơn nữa công tác huy động tài lực từ phụ huynh để giúp

đỡ học sinh .

Chia sẻ với đồng nghiệp những giải pháp mà bản thân tơi đã thực hiện trong q

trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

3. Giới hạn nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế của lớp 11B4 năm học 2014 –

2015

- Học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế của lớp 12B4 năm học 2015 –

2016 ( năm học 2014-2015 là học sinh lớp 11b4)

- Hoàn cảnh kinh tế của gia đình học sinh lớp chủ nhiệm, tâm lý của phụ huynh

trong việc tương thân tương ái

- Cách thức giúp đỡ học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế của GVCN

ở một số lớp khác trong trường

3.2. Phạm vi nghiên cứu.

- Học sinh và phụ huynh học sinh lớp 11B4 năm học 2014 – 2015

- Học sinh và phụ huynh học sinh lớp 12B4 năm học 2015 – 2016

- Nghiên cứu cách thức giúp đỡ học sinh đặc biệt khó khăn về kinh tế: 25 GVCN

năm học 2015 – 2016

- Nghiên cứu kết quả để so sánh: kết quả giúp đỡ học sinh khó khăn về kinh tế của

GVCN trong tồn trường nói chung và khối 12 nói riêng, kết quả và mức độ chú ý học

tập của những học sinh được giúp đỡ trong khối 12.

4. Thời gian thực hiện.

-Bắt đầu : 10/ 05 / 2015-Kết thúc : 31 / 05 / 20163PHẦN II. NỘI DUNG

1. Thực trạng

1.1 Thực trạng chung

Trường THPT Thăng Long đóng trên địa bàn thị trấn Nam Ban là một thị trấn vùng

cao, mới được thành lập từ năm 1987; nhìn chung điều kiện kinh tế trong khu vực thị trấn

và các xã lân cận còn nhiều khó khăn. Q trình người dân di cư đến làm ăn sinh sống,

nhiều gia đình với điều kiện sẵn có và thành quả của hoạt động lao động sản xuất đã vươn

lên làm giàu trên mảnh đất Lâm Hà , tuy nhiên bên cạnh đó có một bộ phận khơng nhỏ

các hộ gia đình đến nay vẫn đang trong tình trạng khó khăn về kinh tế dẫn đến cuộc sống

gặp nhiều khó khăn, việc học hành của con cái chưa được đầu tư đúng mức, thậm chí có

nguy cơ bỏ học.

Hồn cảnh kinh tế khó khăn kéo theo nhiều vấn đề liên quan như: học sinh phải đi

làm thêm kiếm tiền phu giúp cha mẹ lo cho cuộc sống, thời gian đầu tư cho việc học

không được nhiều nên kết quả học tập thấp ; kinh tế quá khó khăn nên việc đảm bảo chất

lượng bữa ăn không đảm bảo nên sức khỏe yếu ảnh hưởng đến việc học và nhiều vấn đề

khác liên quan.

Riêng đối với lớp chủ nhiệm 12B4 năm học 2015 – 2016, xét về hoàn cảnh kinh tế gia

đình, phần lớn học sinh trong lớp có hồn cảnh kinh tế ga đình ở mức trung bình, một vài

trường hợp có tiềm lực kinh tế tương đối khá; tuy nhiên cũng có 02 học sinh có hồn cảnh

kinh tế đặc biệt khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến việc học của các em. Đối với những gia

đình có hồn cảnh khó khăn được xét là hộ nghèo thì được hưởng những chính sách ưu

đãi dành cho hộ nghèo nên việc học tập của các em cũng được miễn học phí, hỗ trợ điều

kiện học tập, được cấp bảo hiểm y tế…. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên

gia đình hai học sinh nêu trên khơng nằm trong diện hộ nghèo nên các em không được

hưởng những chính sách như đã nêu ở trên. Khó khăn về kinh tế, sinh hoạt thiếu thốn, nhà

xa, lại thêm số tiền học phí chưa đủ khả năng đóng nên các em đã có ý định bỏ học trong

học kỳ 2 năm học 2014 – 2015.

Trước thực trạng học sinh của lớp tơi chủ nhiệm nói riêng và học sinh trong tồn

trường nói chung còn nhiều em có hồn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn có ảnh hưởng lớn

đến vấn đề học tập của các em, tất cả GVCN của các lớp có học sinh trong diện này đều

4đã có sự quan tâm sát sao đến các em, mỗi GVCN có những hình thức và phương pháp

khác nhau để giúp đỡ học sinh của mình. Khi thực hiện đề tài này tôi cũng đã khảo sát số

lượng học sinh và hình thức giúp đỡ của GVCN theo mẫu phiếu khảo sát kèm theo ở phần

phụ lục. Kết quả khảo sát như sau:

• Giải pháp mà GVCN đã tiến hành để giúp đỡ học sinh:

- Động viên tinh thần học sinh

- Xin miễn học phí ơn THPT đối với Học sinh lớp 12

- Xin miễn học phí học thêm buổi tối để tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội nâng

-cao kiến thức

Đăng ký các suất học bổng để nhà trường xét khi có đợt cấp học bổng của các tổ-chức và cá nhân

Giáo viên trợ cấp một khoản tiền nhỏ cho học sinh trong một số trường hợp đặcbiệt.

• Kết quả:

- Tổng số tiền học sinh được miễn giảm từ đầu năm đến hết thăng 1/2016 ( bao

gồm học phí, BHYT, tiền học thêm, học ơn THPT…):

+ Học sinh khối 10: Học sinh được miễn giảm nhiều nhất: gồm học phí, BHYT

+ Học sinh khối 11: Học sinh được miễn giảm nhiều nhất: gồm học phí, BHYT

+ Học sinh khối 12: Học sinh được miễn giảm nhiều nhất:Gồm học phí, BHYT,

-học phí ơn THPT

Tổng số tiền học sinh được nhận hỗ trợ thêm ( từ các nguồn như nhận học bổng,

tiền hỗ trợ từ các loại quỹ, tổ chức, cá nhân..)

+ Khối 10: Học sinh được nhận nhiều nhất: 500.000 đ từ nguồn: Học bổng

+ Khối 11: Học sinh được nhận nhiều nhất: 500.000 đ từ nguồn: Học bổng

+ Khối 12: Học sinh được nhận nhiều nhất: 500.000 đ từ nguồn: Học bổng

Trên đây là kết quả khảo sát đối với 25 lớp chủ nhiệm trong trường trong năm học2015 – 2016; chưa tính kết quả hỗ trợ của lớp chủ nhiệm của bản thân. Trong đó xin đặc

biệt lưu ý đến vấn đề : đối với học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình gần như

không đủ điều kiện cho các em tiếp tục học tập thi việc hỗ trợ đột xuất thông qua các loại

học bổng, các loại quỹ hỗ trợ, miễn giảm học phí… là điều quan trong nhưng lại rất cần

có sự hỗ trợ thường xuyên trong một giai đoạn nhât định để các em đảm bảo được việc

học của mình. Ngoài ra việc học 2 ca/ngày trong cả tuần học thì đối với những học sinh

nhà xa, hồn cảnh kinh tế khó khăn khơng có điều kiện để ở trọ hay ở lại quanh trường và

có được bữa ăn trưa đảm bảo sức khỏe là điều vơ cùng khó khăn. Chính vì vậy rất cần có

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×