Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kết luận về thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại IVS

3 Kết luận về thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại IVS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đơngvụ của nhân viên mơi giới, đồng thời tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng cho

cơng ty.SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 42Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đông2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các hoạt động của cơng ty nói chung và chất

lượng hoạt động mơi giới nói riêng vẫn còn tồn tại những hạn chế cần phải được giải

quyết.

Hạn chế

Chi phí cho hoạt động mơi giới của công ty chiếm tỷ lệ cao trong doanh thu từ

hoạt động này và chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng doanh thu. Điều đó cho thấy sự

khơng hợp lý trong việc chi tiêu cho hoạt động này.

Do những hạn chế trong doanh thu và chi phí từ hoạt động môi giới của công ty

nên lợi nhuận của hoạt động này đóng góp vào tổng lợi nhuận của cơng ty là không

cao và không ổn định.

Công ty đã đưa ra một số dịch vụ phụ trợ cho hoạt động mơi giới nhưng còn ít và

hạn chế.

Nhân viên mơi giới chưa chính thức còn khá thiếu sót về mặt thơng tin, chưa kịp

thời phản hồi chính xác tới khách hàng, gây bất tiện và cản trở tiến độ làm việc.

Nguyên nhân:

- Do quy mô vốn của công ty không cao, vốn điều lệ là 161 tỷ, do vậy tiềm lực về

tài chính so với một số cơng ty khách là yếu hơn nhiều.

- Hệ thống thơng tin vẫn chưa có sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau giữa hoạt động phân

tích thơng tin và hoạt động mơi giới.

- Hoạt động mơi giới có ít các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng và các

sản phẩm này hiện tại chưa thỏa mãn được nhu cầu khách hàng về lợi nhuận, chi phí,

thời gian.

- Nhân viên phi chính thức tuy nhiều nhưng lại chưa thực sự có trình độ trong

việc phân tích và tư vấn đầu tư chứng khốn, nhân viên môi giới của công ty củ yếu là

nhập lệnh, do vậy việc giúp khách hàng kiếm lời trên thị trường chứng khốn còn

nhiều khó khăn.SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 43Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngCHƯƠNG III – ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN NHẰM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI

CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của IVS

3.1.1 Định hướng phát triển

Với tầm nhìn là trở thành một trong các cơng ty chứng khoán dẫn đầu thị trường

chứng khoán Việt Nam theo mơ hình đầu tư hiện đại, hiệu quả thơng qua việc luôn nỗ

lực đem tới cho nhà đầu tư những giải pháp tài chính sang tạo và phù hợp nhất. Và sứ

mệnh nhằm tối đa hóa giá trị cho các nhà đầu tư, cổ đông, cán bộ nhân viên của cơng

ty, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khốn Việt nam nói

riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Quan điểm phát triển của cơng ty là sẵn sàng thay đổi để thích nghi, không

ngừng sáng tạo và hành động để thành công. Trung thành với khách hàng và phục vụ

hết lòng. Cơng ty đã, đang và sẽ luôn vạch ra con đường ngắn nhất để đem lại lợi ích

cho khách hàng cũng như mang lại giá trị cho chính cơng ty.

3.1.2 Mục tiêu phát triển

Mục tiêu ngắn hạn:

- Tập trung phát triển hoạt động mơi giới và các sản phẩm tiện ích

- Phát triển khách hàng tổ chức và cá nhân nước ngoài

- Nâng cao tiềm lực tài chính

- Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin

- Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc kiểm soát và quản trị rủi ro

Mục tiêu trung và dài hạn:

- Trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam

-Mở rộng và phát triển mạng lưới trên toàn quốc và ra thị trường nước ngoài, đặc

biệt là khu vực Châu ÁSVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 44Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đơng- Chú trọng phát triển cơ sợ hạ tầng công nghệ thông tin, chuyên nghiệp đội ngũ

cán bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ

Các mục tiêu khác:

Đối với môi trường, xã hội cộng đồng: Cơng ty tham gia xây dựng hình ảnh công

ty văn minh, lịch sự, cán bộ nhân viên than thiện hòa đồng. Tham gia các chương trình

ủng hộ từ thiện, giáo dục…., các chương trình thể thao, ca nhạc của ngành…

3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ mơi giới chứng khốn

nhằm phát triển thương hiệu

3.2.1 Xây dựng chiến lược Marketing

Marketing là một chiến lược quan trọng để xây dựng hình ảnh của cơng ty trong

mắt các nhà đầu tư. Do vậy để thu hút khách hàng, đòi hỏi cơng ty phải chú trọng vào

việc xây dựng một chiến lược Marketing chi tiết và hiệu quả. Chiến lược marketing

bao gồm các phần sau: Chiến lược khách hàng, chiến lược sản phẩm, chiến lược quảng

bá giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ

Chiến lược khách hàng

Công ty nên đưa ra những giải pháp làm sao để giữ chân được khách hàng và thu

hút thêm các khách hàng mới tiềm năng. Đối với những khách hàng cũ, công ty nên

đưa ra những chính sách để phát triển những mối quan hệ vốn có mà cơng ty đã xây

dựng được như : mở rộng chính sách ưu tiên về chi phí giao dịch, ưu tiên về lãi suất

cho vay cầm cố chứng khoán, lãi suất tiền bán chứng khoán, đồng thời tăng cường các

dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Để thu hút được các khách hàng tiềm năng mới, công ty phải có những chính

sách cụ thể, rõ ràng để thu hút những đối tượng này sao cho phù hợp với mục tiêu

phát triển dài hạn của công ty, nhân viên môi giới có thể thực hiện việc sắp xếp nhóm

khách hàng này theo những tiêu chí khác nhau để có những kế hoạch phục vụ khác

nhau.

Chiến lược về sản phẩm/ dịch vụ

Sau khi đã xếp khách hàng theo những nhóm khác nhau, đối tượng khác nhau,

công ty sẽ nghiên cứu phân tích để tìm ra những sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với nhu

cầu và mong muốn của từng nhóm khách hàng đó, sau đó hướng dẫn, giải thích và đưaSVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kết luận về thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại IVS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×