Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II – PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

CHƯƠNG II – PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đơng

Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức IVSĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG

BAN KIỂM SỐT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐCP. Tư

vấnP. Tài

chính

kế tốnP. Phát

triển

& Đào

tạoP.

Kiểm

sốt

nội bộKhối

dịch vụ

CKTT.

Cơng

nghệ

thơng

tinP.

Giao

dịchP.

Tổng

hợpBộ

phận

QTRRCác

phòng

KDP.

Dịch

vụ tài

chính2.1.3 Các dịch vụ mơi giới chứng khốn của cơng ty

Hoạt động môi giới

Hoạt động môi giới của IVS đã và đang khẳng định được chỗ đứng trên thị

trường chứng khoán. Với nguyên tắc công bằng, trung thực và chuyên nghiệp, IVS đã

mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất công nghệ thông tin hiện đại, cùng với đội ngũ cán bộ,

SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 26Các

chi

nhánhKhóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đơngnhân viên mơi giới chun nghiệp, nhờ đó cung cấp dịch vụ mơi giới có chất lượng

cao cho tất cả các khách hàng cá nhân và tổ chức trong và ngồi nước thơng qua các

hình thức giao dịch đa dạng và thuận tiện từ khâu: mở tài khoản, thực hiện yêu cầu

giao dịch của khách hàng, cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, sao kê tài khoản giao

dịch...

Hoạt động tự doanh

IVS có đội ngũ cán bộ làm cơng tác tự doanh và bộ máy điều hành hoạt động

chuyên nghiệp. Bộ máy quản lý điều hành hoạt động tự doanh được tổ chức ở nhiều

cấp bậc khác nhau, có sự phân quyền rõ ràng cho từng cấp bậc từ Hội đồng Quản trị,

Hội đồng Đầu tư, Khối Đầu tư. Hoạt động tự doanh của IVS được thực hiện theo đúng

quy trình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và luôn đề cao đạo đức

nghề nghiệp. Với nguyên tắc đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, trong hoạt động tự

doanh IVS không để xảy ra xung đột lợi ích với khách hàng. Bên cạnh đó, IVS đã

không ngừng giám sát hoạt động đầu tư để đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với

chính sách quản lý rủi ro của IVS.

Hoạt động lưu ký chứng khoán

Với tư cách là thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, IVS đã giúp khách

hàng lưu ký chứng khoán của các doanh nghiệp niêm yết, mở tài khoản giao dịch

chứng khốn tại Cơng ty và thực hiện các dịch vụ liên quan, cụ thể là:

Chuyển nhượng và thanh toán chứng khoán;

Thực hiện quyền đối với chứng khoán;

Phong toả /Giải phóng phong toả chứng khốn;

Lưu ký sổ cổ đơng cho các công ty đại chúng.

Công ty xác định hoạt động lưu ký chứng khoán là hoạt động hỗ trợ cho các nhà

đầu tư và doanh nghiệp là khách hàng của Cơng ty và qua đó bổ trợ cho các mảng kinh

doanh khác của Cơng ty; do đó Cơng ty khơng để ra mục tiêu lợi nhuận cho hoạt động

này. Mặc dù vậy, hoạt động này cũng đã có những khoản doanh thu nhất định để trang

trải cho các chi phí hoạt động có liên quan.

Hoạt động Tư vấn tài chính Doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn tài chính của IVS được đào tạo bài bản trong và

ngoài nước, đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực như tài chính, ngân hàng,

chứng khốn, kế tốn và kiểm tốn. IVS đang nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp

cho các doanh nghiệp nhằm mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và các nhà đầu

tư, các dịch vụ tư vấn chủ yếu của IVS bao gồm

Tư vấn Niêm yết

Tư vấn phát hành chứng khốn

Tư vấn Cổ phần hóa và tổ chức bán đấu giá cổ phần

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 27Khóa luận tốt nghiệp

GVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngNghiên cứu – Phân tích

Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phân tích là một trong những ưu tiên hàng đầu

của Ban lãnh đạo IVS. Với đội ngũ chun viên phân tích giàu kinh nghiệm, có trình

độ cao và ngân hàng dữ liệu hoàn hảo được xây dựng công phu, IVS đã và đang cung

cấp các sản phẩm, dịch vụ nghiên cứu phân tích với chất lượng cao để đưa ra khuyến

nghị kịp thời cho ban lãnh công ty và khách hàng, bao gồm:

Báo cáo nghiên cứu và phân tích nền kinh tế Việt Nam và thế giới, các ngành nghề

kinh tế, thị trường chứng khoán trong và ngồi nước;

Báo cáo tổng hợp thơng tin, phân tích, đánh giá và nhận định thị trường;

Kết hợp với các chuyên gia kinh tế Việt Nam, tổ chức các buổi hội thảo nhận định thị

trường, đưa ra các khuyến nghị cũng như cơ hội đầu tư cho khách hàng;

Cộng tác với một số báo điện tử và nhà cung cấp thơng tin về chứng khốn và thị

trường chứng khốn như Báo Đầu tư chứng khốn, StockPlus... để thơng tin thường

xun, kịp thời đến các nhà đầu tư về tình hình thị trường chứng khoán và doanh

nghiệp niêm yết cũng như tình hình kinh tế nói chung

2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của hoạt động mơi giới chứng khốn từ

năm 2011-2013

Cơ cấu doanh thu từ năm 2011-2013

Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12

hàng năm. Báo cáo tài chính được cơng ty ghi chép bằng đơn vị Viêt Nam đồng, được

lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế tốn Việt Nam hiện hành.SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 28Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐôngBảng 2.2: Bảng cơ cấu doanh thu từ năm 2011-2013ĐV: 1000Đ

Năm20112012So

sánh2013So

sánhDoanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ

Trong đó:

- DT mơi giới chứng

khốn

- DT hoạt động đầu tư CK

góp vốn

- Doanh thu hoạt động tư

vấn

- Doanh thu lưu ký chứng

khoán

- Doanh thu cho thuê sử

dụng tài sản38,819,778,26330,775,802,098-20%26,585,172,671-13%9,953,350,269

4,031,6070316,390,437,744

3,310,229,047-35%

-17%7,911,188,280

4,021,851,92923%

21%1,409,318,184

-1,552,439,155

-10%1,044,454,043

119,248,073-32%

-3,486,873,2573,431,918,204-1%2,641,818,611-23%20,480,097,50615,369,699,664-24%10,846,611,235-29%Doanh thu thuần về hoạt 38,819,277,163

động KD30,775,802,098-20%26,585,172,617-13%Doanh thu khácChi phí hoạt động KD11,498,242,4235,327,378,685-53%10,820,593,592103%Chi phí QLDN26,939,148,56622,444,421,767-16%14,231,228,145-36%Chi phí khác243,736,59912,821,292-23%1,153,190,96388%Chi phí thuế TNDN hiện

hành176,680,940919,773,51042%422,708,855-54%Lợi nhuận cộng gộp của

HĐKD27,231,535,84025,448,423,413-6%15,764,579,076-38%Lợi nhuận thuần từ HĐKD382,387,2743,004,001,646308%1,533,350,931-48%Lợi nhuận khác101,250,88229,857,687-70%42,677,84542%Tổng lợi nhuận kế toán

trước thuế281,136,3923,033,859,333308%1,576,028,776-48%Lợi nhuận sau thuế TNDN104,455,4522,114,085,823192%1,153,319,921-45%6131208%72-45%lãi cơ bản trên cổ phiếuNguồn: BCTC 2011-2013SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 29Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngNăm 2011 với sự ổn định về nền kinh tế, kết quả hoạt động kinh doanh của IVS

đạt con số khá đáng nể, doanh thu từ hoạt động môi giới rất cao 9,953,350,269 chiếm

25% tổng doanh thu của công ty. Tuy nhiên do sự biến động về kinh tế cũng như phải

chịu sự ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán quốc tế, năm 2012 lại là một năm khá

vất vả đối với IVS, doanh thu giảm, kết quả của hoạt động môi giới bị tụt

dốc(6,390,437,744 giảm 35% so với cùng kì năm trước), lợi nhuận khơng nhiều dẫn

đến tình trạng cơng ty phải cắt giảm tối đa các chi phí.

Năm 2013 là một năm được đánh giá là bình ổn hơn, tuy nhiên vẫn chưa phải là

thời điểm thuận lợi để tạo nên bước đột phá trong việc kinh doanh đối với IVS. Tuy

vậy, những dấu hiệu khả quan về doanh số cũng như lợi nhuận cũng là dấu hiệu đáng

mừng, điềm báo sự trở lại lớn mạnh của IVS.

So sánh kết quả hoạt động kinh doanh mơi giới chứng khốn trong năm 2013 của

IVS với cơng ty chứng khốn Hải Phòng (HPC) có số vốn điều lệ là 192 tỷ đồng và

cơng ty Cổ phần chứng khốn ngân hàng thương mại Nhà Hà Nội (HBBS)với số vốn

điều lệ là 150.000.000 được tóm tắt qua bảng sau:

Bảng 2.3: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của một số CTCK năm 2013Đv: 1000đ

Chỉ tiêu

Doanh thuIVS

26,585,172,671HBBSHPC58.644.049.14239,749,305,455Lợi nhuận trước 1,576,082,776

thuế1,836,112,60615,277,747,683Lợi nhuận sau 1,153,319,921

thuế1,836,112,60615,277,747,683Nguồn: BCTC năm 2013 của IVS –HBBS- HPC

HBBS và HPC là những công ty thành lập trước IVS và đã lên sàn giao dịch

chứng khốn Hà Nội từ rất sớm nên những cơng ty này có nhiều cơ hội cũng như kinh

nghiệm phát triển hơn IVS. Đặc biết, HPC được thành lập năm 2003 với vốn điều lệ là

159 tỷ đồng, do vậy doanh thu và lợi nhuận của HPC lớn hơn so với IVS. Tuy nhiên,

SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 30Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị Đơngcó thể thấy rang, IVS khơng ngừng phát triển để vươn tới một tầm cao mới, và kết quả

của hoạt động kinh doanh đang dần chứng minh được điều này, khi mà trong năm

2013, IVS đã đạt mức doanh thu cao tương đương với doanh thu của HPC.

Công ty HBBS là một công ty thành lập năm 2006 với vốn điều lệ là 150 tỷ

đồng, cũng tương đương với quy mô vốn của IVS, tuy nhiên doanh thu của HBBS lớn

hơn rất nhiều so với IVS và cả HPC, ngun nhân bởi vì HBBS có sự đỡ đầu của ngân

hàng mẹ, tạo nên uy tín cho HBBS. Đồng thời, việc xuất hiện sớm hơn và có lợi thế về

vị trí tốt hơn, nên so với IVS và HPC thì năng lực của HBBS có phần cao hơn.2.2 Thực trạng hoạt động của dịch vụ môi giới chứng khốn tại cơng ty Cổ

phần chứng khốn đầu tư Việt Nam

2.2.1 Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của dịch vụ mơi giới chứng

khốn qua dữ liệu thứ cấp

Hoạt động mơi giới chứng khốn tại IVS vẫn tiếp tục phát triển theo chiều sâu,

tập trung vào nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng dựa trên nền tảng cơng

nghệ hiện đại, mức độ tự động hóa cao. IVS chú trọng phát triển các dịch vụ gia tăng

cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận tối đa các cơng cụ tài chính

theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2011 – 2013 thị trường chứng khốn có những diễn biến và kết quả khả

quan đã tạo sự sôi động rất lớn cho hoạt động môi giới của cơng ty. Cùng với các giải

pháp tích cực của thị trường, IVS cũng đã ban hành những chính sách môi giới phù

hợp để thu hút khách hàng, thu hút nhân lực có tiềm năng gia tăng doanh thu mơi giới.

Đội ngũ nhân viên mơi giới ln duy trì tinh thần trách nhiệm và tiêu chuẩn đạo

đức nghề nghiệp cao,thái độ phục vụ khách hàng thân thiện đúng mực. Tính đến ngày

31/12/2013, số lượng khách hàng mở tài khoản đạt hơn 17.000 tài khoản, số lượng tài

khoản mở mới trong năm là hơn 1.500 tài khoản, trong đó có nhiều tài khoản của Tổ

chức kinh tế trong và ngoài nước.

Dưới đây là số liệu về hoạt động của dịch vụ mơi giới chứng khốn từ năm 20112013

Về doanh thu, chi phí và lãi thu được từ hoạt động mơi giới chứng khoán

Bảng 2.4: Bảng tỷ phần doanh thu từ hoạt động môi giới năm 2011 - 2013

Đv: 1000ĐNăm2011SVTH: Nguyễn Thị Như Quỳnh2012

Page 31So sánh2013So sánhKhóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐôngDT MGCK9,953,350,2696,390,437,744Doanh thu thuần

về HĐKD

Tỷ phần DT

HĐMGCK38,819,277,16330,775,802,09825%23%-35%7,911,188,28023%26,585,172,61

7

27%Nguồn: BCTC IVS 2011 -2013

Qua bảng ta thấy, tỷ phần doanh thu từ hoạt động môi giới của IVS là tương đối

lớn ( năm 2011 chiếm 25% doanh thu thuần của công ty, năm 2012 là 23% và năm

2013 là 27%). Điều này cho thấy rằng hoạt động mơi giới chứng khốn có chiều

hướng tăng lên trong những năm tiếp theo, tiếp tục khẳng định vị thế của mình là hoạt

động mũi nhọn quan trọng của công ty, là một phần rất quan trọng đối với doanh thu

của IVS.Chi phí cho hoạt động mơi giới

Bảng 2.5: Bảng chi phí cho hoạt động mơi giới chứng khốn 2011 - 2013Đv: 1000 Đ

Năm

Chi phí cho hoạt

động môi giới2011201220133,724,248,9193,220,613,7432,451,580,178Đây là chỉ tiêu phản ánh các khoản chi phí hay tiền mà cơng ty bỏ ra để duy trì

và cải tiến các sản phẩm dịch vụ, tiện ích môi giới nhằm thỏa mãn nhu cầu đầu tư của

khách hàng. Chi phí mơi giới mà cơng ty bỏ ra khơng chỉ cho thấy số tiền chi ra mà

còn cho thấy hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới.

Lãi thu được từ hoạt động mơi giới chứng khốnSVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 32Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐôngBảng 2.6: Bảng lãi thu được từ hoạt động môi giới chứng khoán 2011 -2013Đv: 1000 Đ

Năm

Lãi thu được từ

HĐ MGCK2011201220136,229,101,3503,169,824,0015,459,608,102Cùng với việc chuyển sang tập trung vào hoạt động mơi giới và kiểm sốt tốt chi

phí bỏ ra, IVS đã dần lấy lại được lợi nhuận cũng như hiệu quả từ hoạt động mơi giới

chứng khốn, ngay cả trong giai đoạn suy thối của thị trường chứng khốn.

Hình 2.7: Doanh thu, chi phí và lãi từ HĐ mơi giới chứng khoán IVS 2011 -2013

ĐV: 1000 VNĐNguồn: BCTC IVS 2011 - 2013

Tình hình số lượng tài khoản giao dịch được mở tại IVS

Đội ngũ nhân viên môi giới luôn duy trì tinh thần trách nhiệm và tiêu chuẩn đạo

đức nghề nghiệp cao,thái độ phục vụ khách hàng thân thiện đúng mực. Tính đến ngày

31/12/2013, số lượng khách hàng mở tài khoản đạt hơn 17.000 tài khoản, số lượng tài

khoản mở mới trong năm là hơn 1.500 tài khoản, trong đó có nhiều tài khoản của Tổ

chức kinh tế trong và ngồi nước.

Bảng 2.8: Bảng tình hình số lượng tài khoản giao dịch được mở tại IVSNămTrong nước

nước ngoàiĐv: 1 tài khoản

nhân

Tổ

chức

nước ngoài2011

13.210

107

67

2012

15.262

151

87

2013

16.640

254

106

Nguồn: Báo cáo thường niên IVS 2011 - 2013

Qua đây chúng ta có thể thấy số tài khoản khách hàng mở giao dịch tại IVS đã

chuyển biến tăng đáng kể theo từng năm. Qua 7 năm hoạt động, IVS đã tạo cho mình

được chỗ vững an tồn trên thị trường, được biết đến và tin tưởng.

Mức phí giao dịch tại IVSSVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 33Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngMỗi cơng ty chứng khốn sẽ đặt ra một mức phí khác nhau nằm trong khn khổ

luật đinh. Mức phí giao dịch của IVS được khách hàng đánh giá là khá hợp lý và có

tính cạnh tranh đối với các công ty đối thủ trên thị trường chứng khoán. Khách hàng

đến với IVS đều chấp nhận với mức phí giao dịch này. Và đây khơng phải là yếu tố có

ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ mơi giới chứng khốn tại IVS. Dưới đây là biểu

phí của cơng ty.Bảng 2.9: Biểu phí giao dịch tại IVSSTT Loại giao dịchMức phí/ Giá trịIPhí giao dịch chứng khốn1Phí mở tài khoảnMiễn phí2GTGD < 100 triệu đồng0.3%3100<= GTGD < 500 triệu đồng0.25 %4GTGD >= 500 triệu đồng0.2 %IIPhí giao dịch trái phiếu0.1%IIIPhí giao dịch chứng chỉ quỹ0.25%IVPhí lưu ký chứng khốn1Phí lưu ký chứng khốn0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng2Phí chuyển khoản chứng khoán0.5đ/CP.

Tối đa 500.000vnđ/1 lần/1mã chứng khoánSVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 34Khóa luận tốt nghiệpVGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngPhí ứng trước ( tối thiểu 20.000 đ/

1lần)0.044%/ngàyNguồn: www.ivs.com.vn

Tổng giá trị giao dịch tại IVS năm 2011 -2013

Là tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tại IVS. Nếu số tiền giao dịch tại IVS nói

riêng hay CTCK nói chung tăng lên qua các năm thể hiện quy mô của hoạt động mơi

giới tăng lên, hay nói cách khác là hoạt động môi giới đang trong giai đoạn phát triển

và mở rộng. Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của công ty. Tuy nhiên đây vẫn

là yếu tố chưa phản ánh đầy đủ chất lượng hoạt động mơi giới chứng khốnSVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 35Khóa luận tốt nghiệpGVHD:ThS. Nguyễn Thị ĐơngHình 2.10: Tỷ lệ tăng trưởng giá trị giao dịch IVS từ năm 2011 – 20132011 20122013Nhìn từ biểu đồ, có thể thấy

giá trị giao dịch chứng khốn tại

IVS tăng qua các năm, nhưng duy

có năm 2012 là giảm đi. Điều đó

cho thấy hoạt động mơi giới tại

IVS lúc đó đang trong quá trình

củng cố và phát triển, mở rộng qua

các năm. Góp phần nâng cao chất

lượng mơi giới cũng như uy tín và

thương hiệu IVS trên thị trường

chứng khốn Việt Nam.Nguồn: Báo cáo thường niên IVS

(2011-2013)

2.2.2 Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của dịch vụ môi giới chứng

khốn qua dữ liệu sơ cấp

2.2.2.1 Phân tích và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng thơng qua

phương pháp quan sát

Trong tất cả các hoạt động của cơng ty thì hoạt động mơi giới là hoạt động tiếp

xúc trực tiếp với khách hàng nhiều nhất. Do đó, khi đánh giá về chất lượng mơi giới

thì cần thiết phải xem xét đến thái độ của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của

công ty và nhân viên công ty. Với hơn 7 năm hoạt động trên thị trường chứng khốn,

IVS tự tin chứng tỏ mình là một cơng ty lớn mạnh và được nhiều lòng tin của khách

hàng.

• Cơng ty hiện đứng trong top 10 cơng ty có dịch vụ mơi giới chứng khốn đứng đầu Hà

Nội

• Cơ sở vật chất hạ tầng tương đối: trụ sở chính đặt tại tầng 1 tồ nhà VCCI phố Đào

Duy Anh, một trong những khu vực trung tâm và sầm uất nhất của Hà Nội. Với tổng

diện tích hơn 1250m2, IVS là một trong những cơng ty chứng khốn có mặt bằng giao

dịch rộng và thoáng nhất. Mong muốn của IVS là đem lại sự thoải mái và tiện nghi tối

đa cho nhà đầu tư. Cơng ty có bãi đỗ xe riêng thuận tiện cho khách hàng.

• Khách hàng đến với IVS sẽ được hưởng như nhau tất cả các quyền lợi mà công ty đưa

ra, đây là một cách thể hiện sự công bằng trong quan hệ đối xử khách hàng.SVTH: Nguyễn Thị Như QuỳnhPage 36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II – PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×