Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về nguồn cung gỗ nguyên liệu: Về tổng thể thì nguyên liệu phục vụ cho ngành chế biến gỗ Việt Nam chủ yếu từ hai nguồn cơ bản: nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ tự nhiên và gỗ rừng trồng) và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Trong đó, nguồn nguyên liệu...

Về nguồn cung gỗ nguyên liệu: Về tổng thể thì nguyên liệu phục vụ cho ngành chế biến gỗ Việt Nam chủ yếu từ hai nguồn cơ bản: nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ tự nhiên và gỗ rừng trồng) và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Trong đó, nguồn nguyên liệu...

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phươngcấu chi phí tiêu dùng. Hơn nữa, nhu cầu trong nước cũng rất lớn nhưng vẫn chưa được

sự chú trọng của các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ trong nước. Vậy đây là cơ hội rất

lớn đối với các doanh nghiệp chế biến gỗ nếu như trong tương lai các doanh nghiệp

ngành gỗ biết nắm lấy cơ hội để chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.

- Chất lượng, chủng loại và thị hiếu của sản phẩm

Chất lượng mặt hàng gỗ Việt Nam nhìn chung chưa cao; hiện mới chỉ có khoảng

10% doanh nghiệp chế biến gỗ tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mẫu mã sản phẩm

đồ gỗ Việt Nam còn đơn điệu, chưa thật sự phong phú, đa dạng và còn lệ thuộc vào

mẫu mã của nước ngồi, nên kém sức cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp, kể cả doanhuếnghiệp lớn vẫn chạy theo gia công, chưa chú trọng đến việc đầu tư công nghệ, đào tạo

công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, thiếu các nhà thiết kế các sản phẩm gỗ mang bảnHsắc riêng nhưng có tính cơng nghệ cao.Trên 90% sản phẩm gỗ Việt Nam phải bán qua khâu trung gian và chủ yếu đượcKi

nhsản xuất, gia công, chế biến theo sự đặt hàng và thiết kế mẫu từ khách hàng nước

ngoài. Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNN), hiện chỉ có khoảng 300 doanh

nghiệp chế biến gỗ FDI là có quy mơ lớn, tạo ra khoảng 50% tổng kim ngạch xuấtckhẩu sản phẩm gỗ cả nước.họ- Trình độ cơng nghệ của các doanh nghiệp trong ngành chế biếngỗ

4 cấp độ:ạiThe VIFORES năm 2015, các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang phân nhóm theoĐ+ Nhóm các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp lớn và vừa sản xuất sản

phẩm xuất khẩu: Sử dụng công nghệ hiện đại với thiết bị nhập khẩu chủ yếu từ

EU, ĐàiLoan.

+ Nhóm các doanh nghiệp sản xuất ván nhân tạo (MDF, ván thanh, ván dán...):

Sử dụng công nghệ chế biến của châu Âu với quy mơ cơng suất từ 60.000m3đến

300.000m3sảnphẩm/năm.

+ Nhóm các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ tiêu thụ nội địa: Sử dụng chủ yếu công

nghệ của Đài Loan và Trung Quốc với quy mô công suất nhỏ từ 1000 10.000m3sảnphẩm/năm.SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh11Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương+ Nhóm các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ mỹ nghệ: Chủ yếu sản xuất theo công

nghệ thủ công với công cụ truyền thống như xẻ tay, đục, chạm khắc bằngtay.

Nhìn chung thời gian qua các doanh nghiệp chế biến gỗ đã có một số nỗ lực

trong cải tiến công nghệ sử dụng trong chế biến đồ gỗ. Tuy nhiên, trong tổng thể việc

đổi mới công nghệ và thiết bị sản xuất, chế biến gỗ trong nhiều trường hợp là thách

thức với nhiều doanh nghiệp do đòi hỏi những khoản đầu tư tương đối lớn, vượt quá

khả năng chịu đựng của doanhnghiệp.

-Chất lượng nguồn nhân lực

Đây là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinhuếdoanh của doanh nghiệp đặc biệt là đối với ngành chế biến gỗ. Nguồn nhân lực được

thể hiện ở cả hai mặt số lượng và chất lượng. Về số lượng lao động là những ngườiHtrong độ tuổi lao động, về mặt chất lượng lao động được thể hiện ở trình độ năng lựcchun mơn tay nghề của cơng nhân, trình độ của nhà quản lý,... Ngành chế biến gỗ cóKi

nhđặc trưng là sử dụng nhiều lao động, đặc biệt là sử dụng lượng lớn lao động thủ cơng.

Vì vậy, lao động là yếu tố quan trọng. Đối với nước ta hiện nay nguồn nhân lực

dồi dào với giá rẻ đang là một lợi thế của ngành chế biến gỗ.Tuynhiên, lao động cũngccần phải đạt đến một trình độ nhất định, có trình độ chun mơn cao, nhanh nhẹn, sánghọtạo thì mới thực sự là động lực cho sự phát triển.

Theo đánh giá chung của các cơ quan Chính phủ thì nhìn chung, lực lượng laoạiđộng trong ngành chế biến gỗ đang được cải thiện dần theo thời gian thông qua cácĐchương trình dạy nghề của Chính phủ, của doanh nghiệp, đội ngũ làm công tác kỹ

thuật được đào tạo bài bản từ các trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh, Đại học

Lâm nghiệp, Đại học Nơng lâm Huế, Trường đào tạo cán bộ quản lý về nông nghiệp

và phát triển nơng thơn tại TP. Hồ Chí Minh.

Mặc dù vậy, trên thực tế thì nhân lực hiện vẫn là vấn đề lớn đối với ngành gỗ chế

biến ở cả góc độ lao động phổ thơng lẫn lao độngkỹthuật và nhân lực quản lý. Đào tạo

thiếu bài bản, hoạt động không chuyên nghiệp, phân công lao động thiếu hợp lý, cơ chế

giám sát, quản lý hiệu quả lao động còn chưa được chú trọng là những vấn đề nổi cộm hiện

nay. Về mặt tổ chức, ngành gỗ của Việt Nam còn mộtsố hạn chế, như năng lực tổ chức,

khả năng quản trị của một số cơng ty còn yếu. Số lượng chuyên viên và trình độ của cán bộ

SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh12Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phươngquản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ khoa học trong ngành gỗ thực sự chưa đáp ứng được yêu

cầu của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Doanh nghiệp còn chưa nắm vững hàng rào

kỹ thuật của các nước nhập khẩu và khả năng tiếp cận khoa học cơng nghệ tiên tiến còn

chậm. Ngành gỗ Việt Nam đang còn thiếu cán bộ cả về chất lượng lẫn số lượng.

- Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam

Theo số liệu của Hiệp hội Gỗ-Lâm sản Việt Nam (VFA) thì ngành chế biến gỗ

Việt Nam có khoảng 3.934 doanh nghiệp chế biến và kinh doanh lâm sản, trong đó, có

2.974 doanh nghiệp chế biến gỗ.

Ngành chế biến gỗ là một ngành định hướng xuất khẩu, năng lực xuất khẩu tronguếngành chế biến gỗ thể hiện khá rõ nét năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Cũng

theo Hiệp hội Gỗ - Lâm sản Việt Nam (VFA), thị trường tiêu thụ xuất khẩu chiếm trênH80% và thị phần này chủ yếu là nhóm doanh nghiệp có vốn FDI. Nhóm này được chiathành hai nhóm nhỏ hơn, một có khả năng tiếp cận được thị trường EU và Hoa Kỳ vàKi

nhnhóm còn lại tiếp cận được chủ yếu với thị trường châu Á.

Ngoài ra, theo các chuyên gia trong ngành chế biến gỗ thì Chính sách phát triển

ngành chế biến gỗ của Nhà nước và quốc tế cũng có tác động mạnh mẽ đến sự phátctriển củangành.họ1.1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng

a. Số lượng các cơ sở chế biến gỗạiSố lượng các cơ sở chế biến tăng thể hiện quy mô của ngành. Số lượng doanhĐnghiệp tăng dẫn đến tốc độ phát triển cao, chứng tỏ hoạt động của ngành chế biến gỗ

có nhiều thuận lợi, đạt hiệu quả trong kinh doanh và ngược lại.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt

Nam phát triển mạnh mẽ trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Số lượng doanh nghiệp

chế biến gỗ tăng nhanh phần lớn các doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở Miền Nam với

hơn 80% số lượng doanh nghiệp của cả nước trong đó tập trung chủ yếu ở Đơng Nam

Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh. Cả nước hiện có 4 khu cơng nghiệp chế

biến gỗ thì 3 khu cơng nghiệp tập trung ở Miền Nam và 1 ở Bình Định. Số doanh

nghiệp chế biến gỗ ở Miền Bắc tăng chậm hơn Miền Nam. Sự phát triển CNCBG được

nhìn nhận qua việc tăng số lượng cơ sở chế biến. Quy mô của các doanh nghiệp chế

SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh13Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phươngbiến gỗ ngày càng được mở rộng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Theo đánh giá của Hiệp

hội Gỗ và lâm sản Việt Nam, hơn 90% các doanh nghiệp chế biến gỗ là doanh nghiệp

nhỏ và vừa, công nghệ chế biến chưa cao nên hiệu quả vẫn còn thấp. Số lượng doanh

nghiệp tham gia chế biến gỗ xuất khẩu tuy đông nhưng sản lượng hàng hóa chủ yếu

gia cơng nên mức độ đáp ứng của Ngành trước nhu cầu hội nhập chưa cao.

b. Năng lực sản xuất của doanh nghiệp chế biến gỗ

- Theo quy mô vốn

Vốn sản xuất kinh doanh của DN là biểu hiện bằng tiền giá trị toàn bộ tài sản

được đầu tư vào sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu kiếm lời. Mọi hoạt động sản xuấtuếkinh doanh dù ở bất kỳ quy mô nào cũng cần một lượng vốn nhất định, nó là tiền đề

cho sự ra đời và phát triển của các DN. Do đó trên các góc độ khác nhau vai trò củaHvốn cũng thể hiện khác nhau. Vốn có những vai trò chính sau:+ Về mặt pháp lýKi

nhKhi muốn thành lập DN điều kiện đầu tiên là DN cần một lượng vốn nhất định,

lượng vốn đó tối thiểu phải bằng lượng vốn pháp định (khoản vốn do nhà nước quy

định cho từng loại hình DN). Khi đó địa vị pháp lý của DN mới được tạo lập.cĐối với DN nhà nước do nhà nước đầu tư vốn nên thuộc quyền sở hữu của nhàhọnước. Là chủ thể kinh doanh nhưng DN nhà nước khơng có quyền sở hữu đối với tài sản

mà chỉ là người quản lý và kinh doanh trên cơ sở sở hữu của nhà nước. Do được nhàạinước giao vốn nên DN nhà nước phải chịu trách nhiệm trước nhà nước về việc bảo toànĐvà phát triển vốn mà nhà nước giao cho để duy trì khả năng kinh doanh của DN.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu vốn của DN không đạt những điều kiện

mà pháp luật quy định DN có thể tuyên bố phá sản, giải thể, sát nhập... Như vậy vốn

có thể được xem là một trong những cơ sở quan trọng nhất để đảm bảo sự tồn tại tư

cách pháp nhân của một DN trước pháp luật.

+ Về mặt kinh tế

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh vốn là một trong những yếu tố quyết định

sự tồn tại và phát triển của từng DN. Vốn không những đảm bảo khả năng mua sắm

máy móc thiết bị, dây chuyền cơng nghệ phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh

được diễn ra thường xuyên liên tục.

SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh14Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh PhươngVốnlà yếu tố quan trọng quyết định năng lực sản xuất kinh doanh của DN và xác

lập vị thế của DN trên thương trường. Điều này càng thể hiện rõ hơn trong cơ chế thị

trường hiện nay với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt các DN phải khơng ngừng cải

tiến máy móc thiết bị, đầu tư hiện đại hố cơng nghệ sản xuất. Để từ đó DN có được

sản phẩm dịch vụ mới phong phú đa dạng, chất lượng tốt, giá thành hạ... Như vậy DN

có thể phục vụ khách hàng một cách tốt hơn. Tất cả những điều này DN muốn đạt

được phảicó một lượng vốn đủ lớn.

Vốn cũng là một yếu tố quyết định đến việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh

của DN. Để có thể tiến hành tái sản xuất mở rộng thì sau mỗi chu kỳ kinh doanh vốnuếcủa DN phải được sinh lời tức là hoạt động kinh doanh của DN phải có lãi đảm bảo

đồng vốn được bảo tồn và phát triển. Đó là cơ sở để DN đầu tư mở rộng phạm vi sảnHxuất, thâm nhập thị trường, nâng cao uy tín vị thế của DN.Vốn đóng vai trò hết sức quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Vốn là tiền đề choKi

nhmột doanh nghiệp bắt đầu khởi sự kinh doanh. Vốn là điều kiện để doanh nghiệp mở

rộng sản xuất cả về chiều rộng và chiều sâu, đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao chất

lượng sản phẩm, tăng cao chất lượng sản phẩm, tăng việc làm, tăng thu nhập chocngười lao động... cũng như tổ chức bộ máy quản lý đầy đủ các chức năng.họQuy mô về nguồn vốn thể hiện khả năng tài chính của doanh nghiệp, dựa vào

tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo nguồn vốn, cụ thể: Nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trởạixuống là doanh nghiệp nhỏ, từ 20 đến 100 tỷ là doanh nghiệp vừa. Nếu doanh nghiệpĐcó quy mơ vốn lớn thể hiện được khả năng đầu tư, mở rộng sản xuất.

Tính đến năm 2015, Việt Nam có khoảng93% doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ,

5,5% doanh nghiệp vừa, 1,2% doanh nghiệp lớn.

Theo thống kê của Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt nam, năm 2015 cả nước có trên

4200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến gỗ.

- Quy mô lao động

Với quy mô, năng lực và chất lượng đào tạo hiện có của hệ thống cơ sở đàotạo

chế biến gỗ, số lượng công nhân kỹ thuật chế biến gỗ không đủ đáp ứng nhu cầu của

cơng nghiệp chế biến gỗ. Vì vậy, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn hình

thức đào tạo tại chỗ hoặc gửi công nhân đi đào tạo theo nhu cầu. Chỉ có một số doanh

SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh15Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phươngnghiệp lớn tự thiết lập được các tổ chức đào tạo trực thuộc doanh nghiệp. Nội dung

đào tạo chủ yếu là hướng dẫn học viên (công nhân) sử dụng công cụ cầm tay và một số

loại máy chế biến gỗ thông dụng. Nội dung đào tạo chunsâu theo từng cơng nghệ,

từng vị trí thao tác máy còn hạn chế.

Lao động có trình độ đại học còn ít, chỉ đạt dưới 10%. Thực tế số lao động có

trình độ, có tay nghề cao chỉ tập trung ở một số doanh nghiệp nhà nước và các cơng ty

lớn, còn ở các doanh nghiệp, cơ sở nhỏ, số lao động đã qua đào tạo rất thấp.

Tỷ lệ giới trong ngành tương đối cân bằng, tuy nhiên trong các doanh nghiệp sơ

chế, tỷ lệ nam thường cao hơn nữ nhiều là do đặc tính của nghề nghiệp u cầu phải sửuếdụng máy móc cơng cụ nặng nhọc, nguy hiểm, đồng thời cần sự khéo léo của người

ngành có tốc độ tăng trưởng cao như chế biếngỗ.Hlao động,... Số năm làm việc bình quân trong ngành là 5 năm, là bình thường trongCác chính sách về lao động và nguồn nhân lực những năm vừa qua thường ưuKi

nhtiên về đào tạo đại học và cao đẳng, chưa chú trọng đến đào tạo nghề cho người lao

động gây nên sự mất cân đối về nguồn lao động. Hơn nữa, nguồn lao động phục vụ

cho ngành chế biến gỗ chưa được quan tâm chú trọng. Trong khi đó, họ là nhữngcngười trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất chế biến nhưng trình độ văn hóa,họchun mơn kỹ thuật và sự hiểu biết về phát triển bền vững trong ngành chế biến gỗ

còn thấp nên rất khó tn thủ những yêu cầu về phát triển bền vững trong quá trìnhạisản xuất. Bên cạnh đó, chế độ thu hút khuyến khích nguồn nhân lực phục vụ choĐngành chế biến gỗ chưa thỏa đáng, chưa thu hút được nhiều lao độngcó trình độ

chun mơncao.Theo các chun gia về nhân lực, nguồn nhân lực ở Việt Nam được đánh giá là

rất dồi dào nhưng lại yếu về chất lượng. Lao động ở Việt Nam được đánh giá là khéo

léo, thông minh, sáng tạo, tiếp thu nhanh những kỹ thuật và công nghệ hiện đại được

chuyển giao từ bên ngoài vào, nhưng thiếu tính chuyên nghiệp. Cũng theo đánh giá của

các nhà kinh tế năm 2012 tại diễn đàn kinh tế mùa thu thì yếu tố lao động của Việt

Nam tham gia vào tăng trưởng nền kinh tế chiếm khoảng 20%, yếu tố vốn chiếm

khoảng 57,7%, và các yếu tố khác chiếm 22,3%.SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh16Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh PhươngNguồn nhân lực cho công nghiệp chế biến gỗ của vùng nhìn chung còn yếu, hiện

chưa có chính sách thu hút lao động đúng mức để ổn định sản xuất, đội ngũ chuyên gia

và công nhân kỹ thuật chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của ngành.

- Quy mô TSCĐ

Sự mở rộng về quy mô DN và quy mơ vốn đòi hỏi mức đầu tư cho TSCĐ cũng

phải tăng theo để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Lịch sử phát triển của sản xuất - xã hội đã chứng minh rằng muốn sản xuất ra của cải

vật chất, nhất thiết phải có 3 yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động.

Đối tượng lao động chính là các loại nguyên, nhiên, vật liệu. Khi tham gia vàouếquá trình sản xuất, đối tượng lao động chịu sự tác động của con người lao động thông

qua tư liệu lao động để tạo ra sản phẩm mới. Qua q trình sản xuất, đối tượng laoHđộng khơng còn giữ ngun được hình thái vật chất ban đầu mà nó đã biến dạng, thayđổi hoặc mất đi. Tuy nhiên, khác với đối tượng lao động, các tư liệu lao động (nhưKi

nhmáy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn) là những

phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng để tác động vào đối tượng lao

động, biến đổi nó theo mục đích của mình.cBộ phận quan trọng nhất trong các tư liệu lao động được sử dụng trong quá trìnhhọsản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là các TSCĐ. Trong quá trình tham gia vào sản

xuất, tư liệu lao động này chủ yếu được sử dụng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vàạicó thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất nhưng vẫn khơng thay đổi hình thái vật chấtĐban đầu. Thông thường một tư liệu lao động được coi là một TSCĐ phải đồng thời

thoả mãn 2 tiêu chuẩn cơ bản sau:

Một là, phải có thời gian sử dụng trên 1 năm hoặc một kỳ sản xuất kinh doanh

(nếu trên 1 năm).

Hai là, phải đạt một giá trị tối thiểu ở một mức quy định.

Thường thì, ở tất cả các nước đều quy định là một năm. Nguyên nhân là do thời

hạn này phù hợp với thời hạn kế hoạch hố, quyết tốn thơng thường và khơng có gì

trở ngại đối với vấn đề quản lý nói chung.

Tuy nhiên, trong thực tế việc dựa vào hai tiêu chuẩn trên để nhận biết TSCĐ là

khơng dễ dàng.Vì những lý do sau đây:

SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh17Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh PhươngMột là, máy móc thiết bị, nhà xưởng dùng trong sản xuất thì sẽ được coi là

TSCĐ song nếu là các sản phẩm máy móc hồn thành đang được bảo quản trong kho

thành phẩm chờ tiêu thụ hoặc là cơng trình xây dựng cơ bản chưa bàn giao thì chỉ

được coi là tư liệu lao động.

Hai là, đối với một số các tư liệu lao động nếu đem xét riêng lẻ thì sẽ khơng thoả

mãn tiêu chuẩn là TSCĐ. Tuy nhiên, nếu chúng được tập hợp sử dụng đồng bộ như

một hệ thống thì cả hệ thống đó sẽ đạt những tiêu chuẩn của một TSCĐ.

Ba là, hiện nay do sự tiến bộ của khoa học cơng nghệ và ứng dụng của nó vào

hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời do những đặc thù trong hoạt động đầu tư củauếmột số ngành nên một số khoản chi phí doanh nghiệp đã chi ra có liên quan đến hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu đồng thời đều thoả mãn cả hai tiêuHchuẩn cơ bản trên và khơng hình thành TSCĐHH thì được coi là các TSCĐVH củadoanh nghiệp.Ki

nhĐặc điểm chung của các TSCĐ trong doanh nghiệp là sự tham gia vào những

chu kỳ sản xuất sản phẩm với vai trò là các cơng cụ lao động. Trong quá trình tham

gia sản xuất, hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ khơng thaycđổi. Song TSCĐ bị hao mòn dần (hao mòn hữu hình và hao mòn vơ hình) và chuyểnhọdịch dần từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất chuyển hoá thành vốn lao động. Bộ

phận giá trị chuyển dịch này cấu thành một yếu tố chiphí sản xuất kinh doanh củaạidoanh nghiệp và được bù đắp mỗi khi sản phẩm được tiêu thụ. Hay lúc này nguồnĐvốn cố định bị giảm một lượng đúng bằng giá trị hao mòn của TSCĐ đồng thời với

việc hình thành nguồn vốn đầu tư XDCB được tích luỹ bằng giá trị hao mòn TSCĐ.

Căn cứ vào nội dung đã trình bày trên có thể rút ra khái niệm về TSCĐ trong doanh

nghiệp như sau:

TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu có giá trị lớn

tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, còn giá trị của nó thì được chuyển dịch từng phần

vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất.

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, các TSCĐ của doanh nghiệp

cũng được coi như bất cứ một loại hàng hoá thơng thường khác. Vì vậy nó cũng có

những đặc tính của một loại hàng hố có nghĩa là khơng chỉ có giá trị mà còn có giá trị

SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh18Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phươngsử dụng. Thông qua quan hệ mua bán, trao đổi trên thị trường, các TSCĐ có thể được

dịch chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng từ chủ thể này sang chủ thể khác.

- Theo thiết bị và công nghệ

Trong thời kỳ đầu của q trình cơng nghiệp hố người ta quan tâm đến công

nghệ là các phương pháp giải pháp kĩ thuật trong các dây truyền sản xuất. Có thể hiểu

công nghệ là tổng hợp các phương tiện kỹ thuật, kỹ năng, phương pháp dùng để

chuyển hóa các nguồn lực thành một loại sản phẩm nào đó.

Đổi mới cơng nghệ là quá trình phát minh phát triển và dựa vào thị trường những

sản phẩm mới, q trình đổi mới cơng nghệ mới. Hoạt động đổi mới công nghệ baouếgồm hai nội dung cơ bản là đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình sản xuất.

Năng lực sản xuất của một doanh nghiệp là khả năng hay trình độ doanh nghiệpHđó trong việc phối, kết hợp các yếu tố của q trình sản xuất và lực lượng lao độngcơng cụ lao động và đối tượng lao động để tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhuKi

nhcầu thị trường từ nguồn lực có sẵn của doanh nghiệp.Chúng ta cần phải chú ý năng lực sản xuất của một doanh nghiệp khơng đồng

nhất với quy mơ của doanh nghiệp đó mà năng lực sản xuất chính là biểu hiện bằngcnhững chỉ tiêu hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh như năng suất lao động, suấthọhao phí vốn, thời hạn hồn vốn đầu tư … Một doanh nghiệp có thể có quy mơ lớn

chưa chắc đã có năng lực sản xuất, nó chỉ có năng lực sản xuất khi hiệu quả sản xuấtạicủa nó cao. Năng lực sản xuất của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưĐmáy móc thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào …ở đây chúng ta chỉ xem xét tới yếu tố máy

móc thiết bị với tư cách là yếu tố trực tiếp trong quá trình sản xuất.

Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp được đánh giá bởi nhiều chỉ tiêu khác

nhau như năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn cố định, vốn lưu động... Có

nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực sản xuất như trình độ người lao động,

trình dộ quản lý và đặc biệt là khả năng áp dụng những thành tựu khoa học công

nghệ vào sản xuất. Nâng cao năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp sẽ giúp nâng

cao năng lực cơng nghệ từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng áp dụng những thành

tựu khoa học cơng nghệ mới vào trong sản xuất, từ đó tăng khả năng đổi mới công

nghệ trong doanh nghiệp.

SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh19Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh PhươngMáy móc thiết bị là một trong những yếu tố tham gia trực tiếp của q trình sản

xuất chính vì thế việc hiện đại hố máy móc thiết bị hay đổi mới công nghệ là hết sức

quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp muốn

tồn tại và phát triển được cần phải xây dựng cho mình một kế hoạch đổi mới cơng

nghệ. Tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ sẽ cho phép nâng cao chất

lượng sản phẩm tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản lượng,

tăng năng suất lao động, sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu …Nhờ vậy sẽ tăng

khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và nâng cao hiệu

quả sản xuất kinh doanh. Tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ thực sự là+ Doanh thu thuần sản xuất kinh doanhHc. Kết quả sản xuấtuếhướng đi đúng đắn của một doanh nghiệp công nghiệp giàu tiềm năng.Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện được do việc bán hàng hóa, sảnKi

nhphẩm, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng mang lại.

Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đem biếu, tặng, cho hoặc tiêu dùng ngay trong

nội bộ, dùng để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên, trao đổichàng hóa, làm phương tiện thanh tốn cơng nợ của doanh nghiệp cũng phải được hạchhọtoán để xác định doanh thu bán hàng.

Hiểu theo một nghĩa khác thì doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp là baoạigồm toàn bộ số tiền đã thu được hoặc có quyền đòi về do việc bán hàng hóa và dịch vụĐtrong một thời gian nhất định.

Thời điểm xác định doanh thu bán hàng là khi người mua đã chấp nhận thanh

tốn khơng phụ thuộc vào số tiền đã thu được hay chưa, ở đây ta cần phân biệt hai

thuật ngữ: doanh thu tổng thể và doanh thu thuần.

* Doanh thu tổng thể hay còn gọi là tổng doanh thu là số tiền ghi trong hóa

đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp lao vụ kể cả số doanh thu bị chiết khấu, hàng bán

bị trả lại và giảm giá hàng bán chấp thuận cho người mua nhưng chưa được ghi trên

hóa đơn.SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh20Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Lê Nữ Minh Phương* Doanh thu thuần hay còn gọi là doanh thu thực được xác định bằng công thức sau:

Doanh

thu thuầnDoanh thu=tổng thể-Chiết khấu

bán hàng-Hàng bán

bị trả lại-giảm giá

hàng bán-Thuế

gián thu+ Giá trị sản xuất

Khái niệm: Giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ

giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ do hoạt động sản xuất công nghiệp của doanh

nghiệp làm ra trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm).

Giá trị sản xuất công nghiệp bao gồm:

* Giá trị thành phẩm.uế* Giá trị cơng việc có tính chất cơng nghiệp làm cho bên ngoài.* Giá trị phụ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi trong q trình sản xuất.xuất cơng nghiệp của doanh nghiệp.H* Giá trị hoạt động cho thuê tài sản cố định, máy móc thiết bị trong dây chuyền sảnKi

nh* Giá trị chênh lệch số dư cuối kỳ so với số dư đầu kỳ của bán thành phẩm và sản

phẩm dở dang.

+ Thị trườngcHiểu một cách đơn giản thì thị trường là nơi giao dịch, mua bán hàng hoá giữahọcác chủ thể. Tại đó người có nhu cầu về hàng hố, dịch vụ sẽ nhận được thứ mà mình

cần và ngược lại người có hàng hố, dịch vụ sẽ nhận được một số tiền tương ứng.ạiTrong khái niệm này, thị trường được hiểu theo nghĩa với "cái chợ". Lịch sử đã chứngĐminh rằng, sự nhận thức phiến diện về thị trường cũng như sự điều tiết thị trường theo

ý muốn chủ quan, duy ý chí trong quản lý và chỉ đạo kinh tế đều đồng nghĩa với việc

đi ngược lại hệ thống các quy luật kinh tế vốn có của thị trường và hậu quả sẽ là kìm

hãm sự phát triển kinh tế

Quan điểm này chỉ thích ứng với nền sản xuất hàng hóa nhỏ, lượng hàng ít, nhu

cầu hầu như khơng biến đổi. Với sự đa dạng hố về nhu cầu tạo nên sự đa dạng hoá về

sản phẩm như hiện nay, hệ thống thị trường đơn giản khơng còn phù hợp nữa.

Hiểu theo nghĩa rộng, thị trường là một q trình trong đó người mua và người

bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá.SVTH: Đỗ Thị Mỹ Trinh21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về nguồn cung gỗ nguyên liệu: Về tổng thể thì nguyên liệu phục vụ cho ngành chế biến gỗ Việt Nam chủ yếu từ hai nguồn cơ bản: nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ tự nhiên và gỗ rừng trồng) và nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu. Trong đó, nguồn nguyên liệu...

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×