Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất (GO) bình quân (giai đoạn 2011-2015) đạt 15,3%. Trong đó: Nông - lâm - ngư nghiệp giảm còn 8,2%, công nghiệp - xây dựng giảm còn 36,55%, dịch vụ tăng 55,25%.

Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất (GO) bình quân (giai đoạn 2011-2015) đạt 15,3%. Trong đó: Nông - lâm - ngư nghiệp giảm còn 8,2%, công nghiệp - xây dựng giảm còn 36,55%, dịch vụ tăng 55,25%.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phạm Thị Thanh Xuânc. Khu vực kinh tế dịch vụ - du lịch

- Dịch vụ thương mại

Dịch vụ - thương mại tiếp tục phát triển cả về quy mô và ngành nghề hoạt động.

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 7.072 tỷ đồng, tăng bình quân

20,8%. Mạng lưới chợ trên địa bàn tiếp tục được phát triển, hoàn thiện; một số trung

tâm thương mại được đầu tư; Dịch vụ cảng bước đầu hình thành mở ra hướng phát

triển các loại hình dịch vụ mới; Dịch vụ vận tải tăng nhanh, tổng doanh thu vận tải ước

đạt 5.660 tỷ đồng, hàng háo luân chuyển hàng năm tăng 17,6%, hành khách luân

chuyển tăng bình quân 12,4%.

- Du lịchuếLĩnh vực du lịch phát triển nhanh, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, các

loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, tâm linh, cộng đồng...; nhiều dự ánHlớn được đầu tư và đưa vào khao thác như: Laguna, Vedana Mũi Né, Thiền viện TrúcLâm Bạch Mã, Vịnh Lăng Cô. Lượng khách du lịch giai đoạn 2011-2015 ước đạt

2.185.000 lượt khách, tăng bình quân 27,7%/năm, doanh thu du lịch đạt 2.982 tỷ đồng,nhtăng bình quân 30,9%/năm.Kid. Khu vực kinh tế Công nghiệp - xây dựngCông nghiệp - xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất tăng bìnhhọcqn 8,9%; Trong đó cơng nghiệp tăng trưởng bình quân 8,8%; Tỷ trọng ngành công

nghiệp - xây dựng trong cơ cấu nền kinh tế chiếm 36,55%.ại2.1.3. Đánh giá về điệu kiện tự nhiên, kinh tế - xã hộiĐ2.1.3.1. Thuận lợiVị trí thuận lợi và nhiều tuyến giao thơng quan trọng đi qua là một điều kiện

thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của hai xã hiện tại và tương lai.

Là vùng đồng bằng có diện tích rộng lớn, đất đại được xác định là màu mỡ, có

điều kiện để quy hoạch thành vùng trồng chuyên canh: cây lúa chất lượng cao, cây ăn

quả đặc sản và rau màu sạch.

Có cơ sở hạ tầng: trường học, cầu cổng, bê tơng kênh mương được cơ bản hồn

thiện đáp ứng nhu cầu vật chất cũng như về tinh thần của nhân dân, từng bước cải tạo

môi trường sống của nhân dân trong xã.

Đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, trình độ năng lực là một thế mạnh cho quá trình

phát triển xã nhà.

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang28Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phạm Thị Thanh XuânLực lượng lao động dồi dào, cần cù và chịu khó, nhạy bén trong việc áp dụng

tiến bộ khoa học kỹ thuật. Là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của xã thời gian tới.

Dân cư phân bố tập trung tạo điều kiện thuận lợi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Đại bộ phận quần chúng nhân dân địa phương tin tưởng vào đường lối, chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; người dân thông minh, cần cù, chịu khó

ln có ý thức vươn lên làm giàu và xây dựng quê hương.

2.1.3.2. Khó khăn

Địa bàn chịu ảnh hưởng về thời tiết khắc nghiệt của khu vực miền Trung, hằng

năm thường xảy ra bão lụt.uếCơ cấu kinh tế nơng thơn chuyển dịch còn chậm, lao động nơng nghiệp còn dư

thừa, chưa được đào tạo ngành nghề đúng mức, thiếu người có trình độ cao.HĐất nghĩa địa còn chiếm tỷ lệ lớn và manh mún trên địa bàn xã, xu thế xây lăngmộ phát triển, khó có thể quy hoạch di dời.Nền kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng chưa thật sự bền vững. Còn độc canh câynhlúa, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên, sản xuất nhỏ lẻ, trình độ thâmKicanh chưa cao, chưa mạnh dạn đưa giống lúa có chất lượng cao vào sản xuất. Năng lực

tưới tiêu còn hạn chế, đầu tư cho tiêu úng hằng năm tương đối lớn nhưng chưa pháthọchuy được hiệu quả kinh tế vườn và chăn ni.

Đường thơn xóm, nội đồng còn hẹp và càng ngày càng xuống cấp. Hay xảy raạitình trạng lầy lội, gây khó khăn đi lại vào mùa mưa.Đ2.2. Dự án xây dựng hồ chứa nước Thủy Yên và thực trạng tại vùng

2.2.1. Giới thiệu về dự án xây dựng hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam

2.2.1.1. Thông tin về dự án

- Tên công trình: Hồ chứa nước Thủy Yên – Thủy Cam

- Cấp quyết định đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế

- Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Tư vấn Xây dựng thủy lợi

Việt Nam.

- Địa điểm xây dựng: Xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thời gian thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày khởi cơng xây dựng

- Diện tích đất sử dụng: 203,7 ha

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang29Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phạm Thị Thanh Xuân- Tổng mức đầu tư: 420.775,276 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Trái phiếu Chính phủ

- Hình thức quản lý dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nơng thơn trực tiếp

quản lý dự án

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới

2.2.1.2. Sự cần thiết của đầu tư dự án

Phú Lộc là một trong những huyện ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ sở vật

chất hiện nay còn nhiều thiếu thốn, đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó

khăn do diện tích đất canh tác đã ít lại khơng thuận lợi cho canh tác lúa nước.

Dân số vùng dự án chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, việc cung cấp

nước tưới cho nơng nghiệp khó khăn, chủ yếu là tưới bằng các đập dâng lấy nước tướiuếnên chỉ canh tác được một vụ lúa, còn lại là trồng màu.HTrong quy hoạch phát triển kinh tế của xã Lộc Thủy, Lộc Tiến mục tiêu tăng sản

lượng nông nghiệp được đặt lên hàng đầu. Để đạt được mục tiêu này việc quy hoạchsử dụng tổng hợp nguồn nước là rất quan trọng. Tại xã Lộc Thủy, Lộc Tiến hiện naynhcác nguồn nước phục vụ nông nghiệp chủ yếu dựa vào các đập dâng cũ xây với quy

mô nhỏ nên sản lượng nông nghiệp không cao.KiXã Lộc Thủy và Lộc Tiến là những xã chịu rất nhiều thiên tai của tỉnh ThừacThiên Huế. Do có vị trí địa lý nằm giáp biển nên khi có bão xã này thường chịu ảnhhọhưởng trực tiếp của bão với cường độ rất mạnh, vì vậy mức độ ảnh hưởng của bão là

rất nặng nề. Khi bão đi qua hàng năm nhiều diện tích đất trồng lúa bị mất trắng, hàngạinghìn nhà cửa và các cơng trình phúc lợi bị tàn phá nặng nề. Hậu quả kéo theo là hàngĐnghìn người dân khơng có nhà ở và lương thực. Ngồi ra do địa hình sơng suối ở khu

vực này ngắn, dốc nên thường xảy ra các trận lũ quét, lũ ống.

Để đáp ứng những yêu cầu trên việc xây dựng cơng trình hồ Thủy n - Thủy

Cam là phù hợp và hiệu quả nhất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết

định số 26/QĐ - TTg ngày 06/01/2006.

Dự án hồn thành sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của huyện

Phú Lộc và phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế

đến năm 2020.

2.2.1.3. Mục tiêu của dự án

Dự án hồ chứa nước bao gồm các hạng mục:

- Cơng trình đầu mối (đập đất, cống lấy nước, đập tràn)

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang30Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Phạm Thị Thanh Xuân- Hệ thống kênh: bao gồm kênh chính và các kênh nhánh cấp 1, kênh nội đồng

làm nhiệm vụ dẫn nước tưới cho 1.770 ha đất canh tác, phân bổ theo các khu tưới.

Dự án được xây dựng nhằm đáp ứng các mục tiêu:

- Góp phần ổn định nâng cao đời sống của nhân dân xã Lộc Thủy, Lộc Tiến,

huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội chung của

toàn huyên Phú Lộc đến năm 2020.

- Phát huy hết tiềm năng đất đai, cải thiện môi trường sinh thái theo hướng có lợi

cho đời sống của con người.

- Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt công nghiệp cho Khu Kinh tế, công nghiệp.

- Tạo cảnh quan cho khu vực, tạo điều kiện phát triển du lịch trong vùng và nuôi

trồng thủy sản.uế- Cung cấp nước tưới cho dự án.H- Sau khi dự án hồ chứa nước Thủy Yên được tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và

thi cơng xây dựng thì có thể đảm nhiệm tưới cho khoảng 1.770 ha lúa, hoa màu và câycông nghiệp.nh- Với quy mô hồ chứa sau khi hồn thành có thể bố trí diện tích cây trồng theo cơ

cấu cây trồng hợp lý nhất để có thể khai thác tối đa hiệu quả của hồ chứa, tăng việcKitrồng lúa 1 vụ/năm thành 2 vụ/năm.c- Dự án hồ chứa nước Thủy Yên sau khi được xây dựng sẽ đáp ứng được nhu cầuhọlương thực xã Lộc Thủy, Lộc Tiến và tồn bộ huyện Phú Lộc nói chung.

2.2.2. Thực trạng sản xuất nông nghiệp trong vùng dự ánại2.2.2.1. Hiện trạng sản xuất nông nghiệpĐLúa vụ Đông Xuân thường được gieo vào khoảng giữa tháng 12 đến cuối tháng

1, thu hoạch vào tháng 5. Diện tích trồng lúa Đông Xuân là 583 ha (xã Lộc Thủy) và

417 (xã Lộc Tiến). Năng suất lúa 36 tạ/ha, sản lượng lúa 38.160 tấn/năm.

Lúa vụ Hè Thu thường được gieo vào khoảng giữa tháng 5, thu hoạch vào cuối

tháng 8. Diện tích trồng lúa Hè Thu là 297 ha (xã Lộc Thủy) và 298 ha (xã Lộc Tiến).

Năng suất lúa 36 tạ/ha, sản lượng lúa 21.420 tấn/năm. Sản lượng vụ Hè Thu thường

bấp bênh do thiếu nước tưới.

Giống lúa được trồng hầu hết là loại cao sản (chiếm 82% diện tích lúa nước) các

giống lúa này có thời gian sinh trưởng từ 115 đến 125 ngày.

Hiện tại, trên 2 nhánh suối có các đập dâng nước tưới cho một phần diện tích

trong khu vực, chủ yếu là trồng lúa 1 vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu không đủ nước tưới.

SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất (GO) bình quân (giai đoạn 2011-2015) đạt 15,3%. Trong đó: Nông - lâm - ngư nghiệp giảm còn 8,2%, công nghiệp - xây dựng giảm còn 36,55%, dịch vụ tăng 55,25%.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×