Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM, CN HUẾ

TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM, CN HUẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS.Trần Thị GiangNhững yếu tố trên sẽ là cơ sở để Techcombank tiếp tục triển khai các bước chiến

lược phát triển đã được hoạch định. Cụ thể:

- Tổ chức hệ thống ngân hàng bán lẻ tại một số đô thị lớn với trọng tâm cung cấp

các sản phẩm huy động và sử dụng vốn, dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng khách

hàng cá nhân có thu nhập vừa và cao, hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp vừa

và nhỏ.

- Hoàn thiện cơ cấu hệ thống ngân hàng bán buôn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,

Đà Nẵng với trọng tâm cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho các đối tượng

tiền tệ, liên ngân hàng và trên thị trường vốn dài hạn.uếdoanh nghiệp có quy mơ lớn, các tổ chức tài chính, tiền tệ hoạt động trên thị trường

- Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ phi tín dụng thơng qua chính sách đaHdạng hóa các loại hình dịch vụ cung ứng.nhlớn và các giải pháp chủ yếu như sau:- Trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình

+ Dịch vụ ngân hàng đồng bộ phục vụ các doanh nghiệp tập trung tại 03 khu vựcKitrọng điểm của cả nước là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành phố lân cận.c+ Quản trị tập trung và tối ưu hóa nguồn vốn, kết hợp với việc đẩy mạnh hoạthọđộng trên thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế tập trung tại Hội sở.

thị lớn.ại+ Cấu trúc ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh và phòng giao dịch tập trung ở các đơĐ+ Tin học hóa các quy trình kinh doanh và quản lý ngân hàng

+ Củng cố và mở rộng mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch ở các tỉnh và

thành phố trong cả nước, mục tiêu đến năm 2018 là từ 500 đến 650 chi nhánh và

phòng giao dịch trên cả nước.

Ngoài ra, đối với Techcombank Huế cần đào tạo một đội ngũ cán bộ tín dụng

chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài với ngân hàng, để tạo ra một nền tảng vững chắc phát

triển sau này và nhóm khách hàng Techcombank Huế hướng tới trong thời gian tới

cần tập trung với những khách hàng kinh doanh, bn bán là những khách hàng có thu

nhập cao và nhu cầu về vay vốn lớn.SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền57Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS.Trần Thị GiangĐối với hoạt động tín dụng tiêu dùng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 - 2018 của

ngân hàng là nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng và cơ cấu lại dư nợ. Đáp ứng đủ

nhu cầu vốn cho các hộ sản xuất, cá thể trên địa bàn, tập trung vào các đối tượng theo

phương án đầu tư đã xây dựng, hạn chế cho vay tràn lan, nhỏ lẻ có mức độ rủi ro tín

dụng cao.

Chú trọng công tác đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, tập huấn nâng cao kiến thức

trình độ của cán bộ tín dụng.

Đa dạng hố sản phẩm cho vay để phù hợp với từng đối tượng khách hàng nhằm

thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu hoạt động cho vay. Cung cấp thêm nhiều sản phẩmuếdịch vụ đa dạng, thanh toán thuận tiện, chuyển tiền nhanh, chăm sóc khách hàng chuHđáo, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng... để thuận tiện cho khách hàng trong việc

trả nợ.Trong năm 2016 dư nợ mà Techcombank Huế đạt được là 49.343 triệu đồng, kếnhhoạch năm 2017 là 65.000 triệu đồng và năm 2018 là 80.000 triệu đồng. Để đạt được

kế hoạch đề ra, Techcombank Huế phải phấn đấu nhiều hơn, gia tăng nguồn vốn huyKiđộng, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng, nâng cao chất lượngcthẩm định tín dụng.họ3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP

Kỹ Thương Việt Nam, CN HuếạiTrong tiến trình CNH - HĐH đất nước như hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam giaĐnhập WTO nhận thức được tiềm năng phát triển này, Techcombank nói chung và

Techcombank Huế nói riêng, đã và đang thực hiện mở rộng và nâng cao chất lượng tín

dụng tiêu dùng với mọi khách hàng, đặc biệt là khách hàng là người tiêu dùng. Để làm

tốt điều này thì Techcombank Huế có thể thực hiện một số giải pháp sau:

3.2.1 Đảm bảo và nâng cao chất lượng thẩm định theo đúng quy trình thẩm

định vay tín dụng

Thẩm định khách hàng là việc ngân hàng tiến hành phân tích, nghiên cứu một

cách khách quan mọi mặt của các cá nhân và doanh nghiệp như thẩm định về uy tín, về

tư cách pháp nhân, về năng lực tài chính, tính khả thi của phương án, dự án…

Thẩm định là bước quan trọng nhất trong quy trình cung cấp tín dụng. Nó quyết

SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền58Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS.Trần Thị Giangđịnh đến chất lượng cho vay và mức độ rủi ro mà Techcombank Huế có thể gặp phải.

Do vậy Techcombank Huế khơng ngừng nâng cao chất lượng công tác thẩm định

khách hàng, để làm được điều này thì Techcombank Huế có thể giải quyết tốt các vấn

đề sau:

- Vấn đề năng lực và trình độ của cán bộ thẩm định: Cán bộ thẩm định phải có

kiến thức tổng hợp, có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, tin học,

ngoại ngữ và pháp luật, nắm vững các chủ trương chính sách cảu nhà nước, thường

xuyên cập nhật các thông tin kinh tế và chính trị xã hội. Hơn nữa cán bộ thẩm định

phải làm việc trên tinh thần khách quan, công bằng và đề cao đạo đức nghề nghiệp.uế- Vấn đề về nhiệm vụ làm việc đã có sự phân cơng nhiệm vụ cụ thể hơn, đó là

một bộ phận cán bộ tín dụng làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, hướng dẫn kháchHhàng lập hồ sơ và đến phỏng vấn khách hàng, còn một bộ phận cán bộ tín dụng làmnhiệm vụ lập hồ sơ khách hàng, thẩm định và lập tờ trình giám đốc. Giữa hai bộ phậnnhnày luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong công việc.

3.2.2. Hồn thiện chính sách tín dụngKiTrong hoạt động tín dụng thì lãi suất cho vay là một trong những vấn đề quanctrọng. Với mức lãi suất phù hợp và mang tính cạnh tranh cao sẽ thu hút nhiều kháchhọhàng đến với hoạt động tín dụng của ngân hàng. Trong giai đoạn hiện nay, việc cho

vay gặp rất nhiều khó khăn do tâm lý e ngại trong thời kỳ nền kinh tế còn nhiều bất ổn.ạiVì vậy, Chi nhánh cần áp dụng mức lãi suất cho vay phù hợp và linh hoạt đối với từngĐnhóm khách hàng nhằm giữ chân các khách hàng cũ và mở rộng các khách hàng mới.

Bên cạnh đó, ngân hàng cần phải xây dựng một thủ tục cho vay hợp lý và khoa

học hơn đảm bảo một số tiêu chuẩn như: cắt giảm các thủ tục rườm rà, không cần

thiết, CBTD cần hướng dẫn khách hàng đầy đủ các loại hồ sơ cần thiết, luôn tạo cho

khách hàng sự thuận tiện, thoải mái… Ngân hàng cũng cần xác định mức cho vay tối

đa đối với từng khoản vay, từng ngành nghề kinh tế. Đồng thời, xác định rõ thời điểm

trả nợ vay đối với từng đối tượng khách hàng vay vốn cho phù hợp với tình hình hoạt

động kinh doanh của khách hàng, phù hợp với nguồn thu của khách hàng.

Ngân hàng cần xây dựng một quy trình cho vay hợp lý nhằm giảm bớt thời gian

thẩm định nhưng đồng thời phải nâng cao công tác thẩm định trước khi cho vay. Thẩm

SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền59Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS.Trần Thị Giangđịnh là khâu quan trọng để giúp ngân hàng đưa ra các quyết định đầu tư một cách

chính xác, từ đó nâng cao được chất lượng của các khoản vay, hạn chế nợ quá hạn phát

sinh, bảo đảm hiệu quả tín dụng vững chắc. Tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế trên từng

địa bàn, từng loại khách hàng, từng dự án, phương án mà khi thẩm định các dự án,

phương án cụ thể, cán bộ tín dụng cần vận dụng, xem xét linh hoạt các quy định trong

quy trình thẩm định nhưng phải tuân thủ đầy đủ và chặt chẽ các vấn đề thuộc về

nguyên tắc, tránh thẩm định tuỳ tiện, sơ sài hoặc khơng chính xác.

3.2.3. Nâng cao cơng tác quản lý thu hồi nợ từ khách hàng

Ngân hàng cần xây dựng quy trình quản lý nợ vay chặt chẽ để chủ động tronguếviệc theo dõi, đôn đốc khách hàng trả nợ vay đúng hạn và lường trước mọi biến động

từ phía khách hàng. Qua đó, có các biện pháp xử lý kịp thời, tránh rủi ro có thể xảy ra.HCác giải pháp như: kiểm tra thường xuyên đột xuất các cơ sở SXKD của khách hàng;kiểm tra việc đánh giá thế chấp theo giá trị và hiện trạng của tài sản thế chấp ở thờinhđiểm hiện tại; theo dõi tình hình, xu hướng biến động của thị trường có ảnh hưởng đến

khách hàng; kiểm tra qua các thông tin được thu thập từ các nguồn khác; kiểm tra tìnhKihình cơng tác của khách hàng tại cơ quan. Thông qua giám sát và sự biến động trongccác khâu của quá trình SXKD của khách hàng để có kế hoạch thu nợ, thu lãi kịp thời.họNgồi ra cũng cần chú ý tới những thơng tin khác có liên quan đến dự báo khả

năng trả nợ của khách hàng để đề ra các biện pháp xử lý kịp thời khi khách hàng cóạibiểu hiện xấu làm giảm khả năng thu nợ của khách hàng.ĐĐể làm tốt việc đôn đốc thu hồi nợ và lãi đến hạn, cần làm tốt công tác quản lý

hồ sơ, lập sổ sách theo dõi khách hàng một cách chặt chẽ, có hệ thống. Đồng thời phối

hợp chặt chẽ với bộ phận kế tốn cho vay thơng qua việc cung cấp danh sách các

khoản nợ đến hạn để phục vụ thu hồi và xử lý tín dụng. Ngân hàng phải thường xuyên

phân loại các khoản nợ để đề ra biện pháp thu hồi, xử lý phù hợp với tình hình thực tế

của từng khách hàng, từng khoản vay. Công tác đôn đốc, thu hồi nợ gắn liền với công

tác đối chiếu, kiểm tra, kiểm sốt trong hoạt động tín dụng.

Đồng thời, CBTD cũng thường xun đơn đốc khách hàng thanh tốn nợ vay

đúng hạn. Vì trong thực tế, phần lớn các khách hàng cá nhân không chú ý theo dõi kỳSVTH: Phan Thị Ngọc Huyền60Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS.Trần Thị Gianghạn trả nợ vay của mình, dẫn đến việc thanh tốn nợ vay không đúng hạn, làm giảm

hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng.

3.2.4. Tăng cường kiểm sốt nội bộ Ngân hàng

Thơng qua kiểm tra, kiểm sốt nội bộ sẽ giúp ngân hàng nắm bắt được thực trạng

kinh doanh của mình. Do đó Chi nhánh phải:

- Thiết lập cơ chế vận hàng hợp lý, hiệu quả để giảm vốn tín dụng từ lúc cho vay

đến khi thu hồi nợ. Phát hiện những sai sót tồn tại thơng báo kịp thời cho các cấp quản

lý theo chức năng nhiệm vụ đã phân công

- Tăng cường đội ngũ cán bộ có trình độ, có nghiệp vụ tín dụng để phân cơng chouếphòng kiểm sốt nội bộ.

- Thường xun đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán bộHphòng kiểm sốt. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp để trong q trình tác nghiệp lncơng bằng, đánh giá chính xác, đảm bảo hiệu quả cơng tác kiểm sốt nội bộ.nh3.2.5. Đẩy mạnh hoạt động MarketingQua kết quả đánh giá hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Techcombank Huế, hoạtKiđộng Marketing của Ngân hàng cho các sản phẩm tín dụng cá nhân còn yếu, vì vậy táchọdụng cá nhân.cgiả đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Marketing đối với các sản phẩm tín

Chi nhánh nên dành ra nguồn lực để tiến hành nghiên cứu thị trường và tâm lýạikhách hàng, thường xuyên quảng bá thương hiệu của Ngân hàng thông qua các phươngĐtiện truyền thông như truyền hình, internet, báo chí… thường xun quảng bá các sản

phẩm tín dụng cá nhân bằng nhiều hình thức như phát hành các tờ rơi quảng cáo, đăng

trên các trang báo, tạp chí… Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng nên thường xuyên tham gia

tài trợ cho các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động từ thiện… phối hợp

với các địa phương, khu dân cư để quảng bá các sản phẩm tín dụng cá nhân của ngân

hàng. Mục đích của các hoạt động này giúp cho khách hàng tiếp cận dễ dàng với hình

ảnh của Ngân hàng và quan trọng hơn là các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá

nhân. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng.SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền61Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS.Trần Thị Giang3.2.6. Nâng cao cơ sở vât chất

Nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin

Trong cơng tác tín dụng, thơng tin là yếu tố đóng vai trò quyết định cung cấp cho

ngân hàng quyết định đầu tư hay không. Các thông tin từ phía khách hàng cung cấp

nhiều khi lại thiếu chính xác. Do vậy, CBTD khơng thể chỉ dựa vào các luồng thơng

tin do khách hàng cung cấp mà còn phải nắm bắt xử lý các thông tin về mọi vấn đề

liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác nhau. Mặt khác, tổ chức lưu trữ,

thu thập các thông tin về khách hàng, xây dựng hệ thống cung cấp thơng tin chấm

điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng… dựa trên việc sử dụng các phần mềm tin học.uếĐây sẽ là căn cứ để đánh giá chính xác hơn về khách hàng vay vốn và nâng cao khảHnăng, tốc độ xử lý ra quyết định cho vay và đầu tư của chi nhánh.

Không ngừng phát triển công nghệ Ngân hàngTrong xã hội ngày nay công nghệ thông tin đóng vai trò chủ chốt thì hoạt độngnhcủa ngân hàng không thể không phụ thuộc vào công nghệ này mà ngược lại nó phụ

tảng là cơng nghệ thơng tin.Kithuộc rất nhiều là đằng khác. Có thể nói ngân hàng hiện đại hoạt động dựa trên nềncHội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương luôn xác định rõhọcông cụ để cạnh tranh thắng lợi trong hội nhập chính là cơng nghệ. Chỉ có cơng nghệ

tiên tiến ngân hàng mới có thể thiết kế được những sản phẩm có chất lượng cao, đaạitiện ích, ưu việt và tiết kiệm chi phí đặc biệt là chi phí cho nguồn nhân lực vốn đang cóĐxu hướng gia tăng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Ngoài ra cơng nghệ

hiện đại còn là nhân tố quan trọng trong việc ứng dụng các mơ hình quản lý hiện đại.

Đây là xu hướng phát triển của hầu hết các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Gần đây, Ngân hàng Kỹ thương đã triển khai và đưa vào ứng dụng hàng loạt

công nghệ ngân hàng mới, sau thời gian hoạt động nó đã chứng tỏ được vai trò của

mình, ngân hàng luôn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ mới và khẳng định vị trí hàng

đầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu ở Việt Nam trong mọi lĩnh vực,

mang tới cho khách hàng những tiện ích ngân hàng hiện đại.

Đối với lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, hiện nay tại Chi nhánh Huế việc quản lý

khoản vay, tính lãi, thu nợ… đều được thực hiện trên hệ thống T24, nâng cao được năng

SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền62Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS.Trần Thị Giangsuất lao động của cán bộ tín dụng, giảm thời gian giao dịch đối với khách hàng. Nhưng

đó chỉ là trong q trình quản lý sau khi đã cho vay, còn thủ tục cho vay thì ngân hàng

vẫn tiến hành hồn tồn thủ cơng. Ngân hàng nên sử dụng hệ thống tính điểm tự động

để ra quyết định cho vay đối với khách hàng. Cài phần mềm tính điểm tín dụng đối với

khách hàng vào máy, khi có đơn xin vay cán bộ tín dụng chỉ việc nhập dữ liệu vào máy

lúc đó máy sẽ cho ra số điểm đạt được của khách hàng và cán bộ tín dụng lúc này chỉ

cần ra quyết định có cho vay hay khơng, áp dụng phương pháp này, thời gian để ra

quyết định rất ngắn, chính xác do khơng có sự nhầm lẫn của cán bộ tín dụng, thao tác rất

đơn giản… Làm được điều này thì cả quá trình cho vay và thu nợ đều được thực hiệnuếtrên máy tính, giảm chi phí nhân cơng trong suốt quá trình cho vay.

Mở rộng mạng lưới của Ngân hàngHHoạt động tín dụng tiêu dùng là hoạt động cho vay đối với cá nhân, đòi hỏi phảicó một hệ thống cung ứng sản phẩm, dịch vụ rộng khắp mới có thể cung cấp đẩy đủnhcũng như đưa tiện ích của dịch vụ ngân hàng tới tay người tiêu dùng.

Chi nhánh Huế có trụ sở tại trung tâm thành phố một địa bàn đang còn nhiềuKitiềm năng phát triển mạnh về cho vay tiêu dùng khi mà thời gian đến tham gia vàocthành phố trực thuộc trung ương thì các dự án về quy hoạch nhà ở sẽ nhiều. Với dânhọcư đơng đúc, trình độ dân trí cao, khơng ngừng được mở rộng… Huế trở thành một thị

trường giàu tiềm năng cho tất cả các ngân hàng. Vì vậy có sự cạnh tranh cũng trở nênạigay gắt giữa các ngân hàng. Một trong các biện pháp để thắng trong cạnh tranh và thuĐhút tối đa số lượng khách hàng có thể là mở rộng mạng lưới hoạt động của ngân hàng

trên địa bàn.Hiện nay cùng với tốc độ đơ thị hóa mạnh mẽ, mức sống của người dân cũng

được nâng cao đáng kể, nhu cầu về nhà cửa và tiện nghi sinh hoạt là khơng thể thiếu,

có thể ở hiện tại họ chưa thể mua sắm được những tiện nghi đó nhưng trong tương lai

gần chắc chắn họ sẽ có. Ngân hàng cần mở rộng các phòng giao dịch tới những khu

dân cư mới, những khu vực trọng điểm của thành phố… để đáp ứng được tất cả nhu

cầu của người vay.SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền63Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS.Trần Thị Giang

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. KẾT LUẬN

Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân

hàng. Techcombank Việt Nam nói chung và Techcombank Huế nói riêng muốn tồn tại

và đứng vững trong cơ chế thị trường, Ngân hàng phải đảm bảo cả quy mơ và chất

lượng tín dụng, Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Môt số giải pháp nâng cao chất lượng

tín dụng tiêu dùng ở Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Huế” đã nêu

lên một số lý luận cơ bản về chất lượng tín dụng, tìm hiểu và vận dụng vào việc phân

tích để làm rõ vấn đề nghiên cứu. Đồng thời khóa luận đã giới thiệu hoạt động củauếTechcombank - chi nhánh Huế, trong giai đoạn 2014 - 2016, phân tích chất lượng tín

dụng tại chi nhánh, phát hiện những điểm mạnh điểm yếu của hoạt động này, trên cơ sởHđó đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại đây.Tuy nhiên việc nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng là một vấn đề lớn, cần cónhhệ thống và các giải pháp và các điều kiện thực hiện đồng bộ. Do đó trong bài khóa

luận này, em chỉ mong muốn đóng góp nhỏ trong tổng thể các giải pháp nâng cao chấtKilượng tín dụng tiêu dùng. Để giải pháp được thực thi và phát huy tác dụng thì cần cócsự nổ lực từ bản thân Ngân hàng, có sự quan tâm phối hợp hỗ trợ của Chính phủ vàhọNHNN cũng như các cấp, các ngành có liên quan.

Do hiểu biết bản thân và thời gian nghiên cứu có hạn nên bài khóa luận khơngạithể tránh khỏi một số khiếm khuyết, em rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng gópĐcủa các thầy cô giáo cũng như bạn đọc quan tâm đến đề tài để bài khóa luận của em

được hồn thiện hơn.

2. KIẾN NGHỊ

2.1. Đối với Chính phủ

Cần phải ban hành, hồn thiện và đồng bộ hóa các văn bản quy phạm pháp luật

điều chỉnh trực tiếp và có liên quan để tạo môi trường kinh tế - pháp lý vững chắc cho

hoạt động của các doanh nghiệp, cũng như hoạt động của ngân hàng.

Cần tạo bộ máy hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả giữa các ngành các cấp, nhằm

tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất rủi ro

cho ngân hàng. Sự hoạt động đồng bộ của các cơ quan như: UBND các cấp, Bộ, Sở

SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền64Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS.Trần Thị Giangcơng nghiệp, tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Cơng an, Tòa án nhân dân các cấp là hết

sức cần thiết. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thể nhanh chóng triển khai hoạt động, đồng

thời giúp các ngân hàng giám sát tốt hơn trong công việc sử dụng vốn vay, đảm bảo

vốn vay sử dụng đúng mục đích, hạn chế được rủi ro tín dụng có thể xảy ra.

2.2. Đối với Nhà nước

NHNN là cơ quan đại diện cho Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, trực tiếp chỉ

đạo hoạt động của các ngân hàng, vì vậy Ngân hàng Nhà nước đóng một vai trò quan

trọng trong việc phát triển các hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động tín

dụng nói riêng.uế- NHNN cần sớm hoàn thiện các văn bản pháp quy về hoạt động hoạt động tín

dụng của ngân hàng. Hồn chỉnh hệ thống văn bản pháp quy, các văn bản này baoHgồm: Nghị định của Chính phủ, Quyết định và thơng tư của Thổng đốc NHNN đểhướng dẫn thi hành về hai luật ngân hàng: Luật NHNN và Luật các TCTD, sẽ tạo nềnnhtảng cơ sở cần thiết cho hoạt động tín dụng phát triển. Cần có những văn bản cụ thể về

đối tượng, loại hình cho vay tiêu dùng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thơng thống choKihoạt động này. Đối với các văn bản khác thì nên nghiên cứu kỹ tình hình thị trường vàccó những dự đốn chính xác xu hướng thay đổi của thị trường để ra những văn bảnhọchính xác và có tuổi đời kéo dài.- NHNN nên áp dụng mức lãi suất khác nhau cho nợ quá hạn: phân theo nguyênạinhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Sẽ là không công bằng cho các cá nhân vàĐcác doanh nghiệp phải chịu lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong kỳ hạn khi

nguyên nhân gây ra nợ quá hạn là nguyên nhân khách quan hạn hán, lũ lụt... hay do

những thay đổi của cơ chế chính sách của Nhà nước

- NHNN cần có sự nỗ lực trong việc phối kết với các Bộ, Ngành có liên quan

trong hoạt động cho tín dụng để cho ra đời những Thông tư liên bộ tạo điều kiện pháp

lý thuận lợi cho hoạt động cho tín dụng phát triển.

- NHNN cần phát triển hệ thống thông tin liên ngân hàng. NHNN nên tăng cường

mối quan hệ với các Ngân hàng thương mại và giữa các Ngân hàng thương mại với

nhau, thiết lập nên mối quan hệ mật thiết từ đó nắm bắt thơng tin về hoạt động Ngân

hàng cũng như thơng tin về khách hàng trong và ngồi nước. Trong thời gian tới,

SVTH: Phan Thị Ngọc Huyền65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM, CN HUẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×