Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Sỹ Hùngtrục đường quan trọng. Kiên cố hóa mặt đường (nhựa, bê tơng) đường liên thơn, liên

xóm cho xe vận tải thơ sơ phục vụ sản xuất nông nghiệp và cải thiện điều kiện đi lại,

sinh hoạt của nhân dân. Hoàn chỉnh hệ thống GTNT theo quy hoạch bằng các dự án

cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, tăng cường công tác quản lý, sửa chữa nhằm duy trì

chất lượng các tuyến đường. Phấn đấu đến năm 2020, hệ thống trục chính từ trung tâm

huyện đến trung tâm các xã đều được rải nhựa hoặc bê tơng.

- Cải tạo nâng cấp, vĩnh cửu hố các cầu, cống trên các tuyến đường giao thông,

đảm bảo trọng tải, an tồn cho giao thơng vận tải.

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển cơ sởuếhạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phong Điền

3.2.1. Giải pháp về huy động vốnH3.2.1.1. Giải pháp huy động vốn từ ngân sách nhà nước- Sử dụng tiết kiệm và nâng cao hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước (Trungnhương, tỉnh, huyện). Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hành chính. Điều chỉnh cơ cấu

chi theo hướng tăng dần chi cho đầu tư phát triển. Đầu tư theo quy hoạch, đúng trọngKitâm, trọng điểm nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đồng vốn, chống thất thốt, lãng phíctrong đầu tư xây dựng cơ bản. Có biện pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, hạn chếhọthất thu ngân sách. Tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, cơ chế, chính sách để khuyến khích

các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngồi quốc doanh, người dân đầu tư phát triểnạisản xuất, kinh doanh, tăng thêm nguồn thu ngân sách để đầu tư cho CSHT GTNT.Đ- Tranh thủ tối đa các nguồn vốn Trung ương, ngân sách tỉnh, lồng ghép các

chương trình mục tiêu quốc gia. Ưu tiên sử dụng nguồn vốn này để xây dựng nơng

thơn mới, xây dựng các cơng trình hạ tầng quan trọng, đầu tư phát triển vùng khó

khăn. Ưu tiên chi ngân sách cho đầu tư phát triển, sự nghiệp giáo dục đào tạo, chương

trình bê tơng hóa giao thông nông thôn,…

- Tăng các nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện hoàn thành thu

ngân sách nhà nước trên địa bàn được giao hàng năm; phát triển các nguồn thu ngoài

quốc doanh, thu chuyển quyền sử dụng đất. Quản lý tốt, nâng cao hiệu quả hoạt động

của ngân hàng, các quỹ tín dụng và đa dạng hố các hình thức huy động vốn, góp phần

thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội.

SVTH: Trần Thị Bảo Vi56Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Sỹ Hùng- Tạo vốn từ quỹ đất. Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hạ tầng giao

thông, các khu đô thị mới; thực hiện đấu giá bán quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn

từ quỹ đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng (đổi đất lấy hạ tầng). Đẩy mạnh cấp giấy quyền

sử dụng đất cho các doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các

giao dịch mua – bán, chuyển nhượng liên quan đến đất đai nhằm huy động nguồn vốn

từ quỹ đất. Ưu tiên vốn đấu bán quyền sử dụng đất để xây dựng nông thôn mới, thanh

tốn khối lượng hồn thành, đền bù giải phóng mặt bằng, vốn đối ứng các dự án.

3.2.1.2. Giải pháp huy động nguồn vốn trong dân

Trong điều kiện nền kinh tế chậm phát triển, nguồn vốn đầu tư cho phát triển cơuếsở hạ tầng giao thông nông thôn từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, thì nguồn vốnHđóng góp cả sức người và sức của từ khu vực dân cư cho xây dựng GTNT khá là quan

trọng góp phần cho sự phát triển CSHT GTNT trong thời gian tới.Để việc huy động nguồn tài chính trong dân cần thực hiện:nhMột, việc huy động dù của cộng đồng thơn xóm hay của xã cũng đều phải dựa

trên căn bản những quy định mang tính chất nhà nước, tức trong khn khổ pháp luật.KiHai, việc huy động xây dựng mạng lưới giao thông trong phạm xã là thuộc cộngcđồng làng xã, vì thế những dự án xây dựng cũng như việc huy động tiền vốn và vậthọchất phải được bàn bạc dân chủ trong dân, trong các tổ chức xã hội, trong đảng bộ và

trong HĐND. Đồng thời mọi hoạt động, xây dựng phải được công khai minh bạch.ạiBa, việc xây dựng hạ tầng giao thông ở nông thôn phải tuân theo trình tự và thủĐtục xây dựng do nhà nước ban hành. Nhất thiết phải có quy hoạch, thiết kế, luận chứng

kinh tế - kĩ thuật. Trong tổ chức xây dựng, nhất thiết phải thành lập ban quản lý dự án,

xây dựng tách khỏi UBND với tư cách là chủ đầu tư và được đặt dưới sự kiểm soát

của HĐND, UBND.

Nguồn lực chủ yếu là nguồn huy động từ vận động nhân dân đóng góp bằng tiền,

ngày cơng lao động, vật tư, vật liệu tại chỗ.

Để cho sự góp sức của nhân dân mang lại hiệu quả thực sự trong giai đoạn tới cần:

- Khuyến khích và coi trọng hơn nữa các hình thức động viên, đóng góp lao động

tự nguyện của dân cư và các tổ chức KT – XH khác ở nông thôn, tạo ra ý thức trách

nhiệm có tính tự giác, tính văn hóa ở cộng đồng với việc xây dựng và phát triển GTNT.

SVTH: Trần Thị Bảo Vi57Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Sỹ Hùng- Mở rộng các hình thức huy động và sử dụng lao động theo cơ chế thị trường

như thầu khoán, thuê hoặc hợp đồng nhân cơng… Như vậy, sẽ đảm bảo tính bình đẳng

về lợi ích và thu nhập của người lao động, đòng thời phù hợp với cơ chế đấu thầu các

dự án đầu tư xây dựng CSHT nông thôn.

- Gắn kết việc huy động các nguồn lực trong nhân dân cho GTNT với chính

sách tạo cơng ăn việc làm tại chỗ cho nông thôn, coi xây dựng và phát triển GTNT là

đối tượng trực tiếp tạo ra việc làm và thu nhập cho bộ phận nhân dân nông thôn.

3.2.1.3. Công tác quản lý vốn ngân sách

Quản lý vốn ngân sách có hiệu quả có vai trò quan trọng trong việc trong việcuếhuy động, phân bổ ngân sách - tài chính một cách hiệu quả, đảm bảo sử dụng nguồn

vốn tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí thất thốt. Chính vì vậy, công tác này cầnHđược chú trọng và ưu tiên hàng đầu.Cần thực hiện tốt khâu giám sát đầu tư: là hoạt động kiểm tra, theo dõi hoạt động đầunhtư từ vốn NSNN nhằm đảm bảo cho hoạt động đầu tư đi theo quỹ đạo, theo quy hoạch đầu

tư đã đề ra, tránh phát sinh ngoài quy hoạch gây thất thoát nguồn vốn ngân sách.KiĐảm bảo khâu quy hoạch đầu tư để xác định các nguồn vốn đầu tư, trên cơ sở đócphân bổ nguồn vốn cho hợp lý.họ3.2.1.4. Cải tiến công tác đấu thầu

Công tác đấu thầu cần được cơng khai minh bạch để theo dõi, đánh gía hoạt độngạicủa ban quản lý dự án, đồng thời cung cấp đầy đủ các thơng tin để các nhà thầu cóĐnhững phương án dự thầu hợp lý.

Quản lý đấu thầu phải thực hiện xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đến khâu tổ chức

đấu thầu, đánh gía sơ bộ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, kí kết hợp đồng. Tránh phát sinh

các tình trạng tiêu cực trong cơng tác đấu thầu như: gian lận của các nhà thầu, hối lộ

cho các quan chức để có cơ hội trúng thầu.

3.2.2. Về tổ chức

3.2.2.1. Cấp huyện

Cấp huyện quản lý trực tiếp mạng lưới giao thông nông thôn gồm đường từ

huyện về các xã, đường liên xã, đường do xã và đường từ huyện về các xã, thôn tự làm

cũng như mạng lưới đường sông, kênh rạch địa phương.

SVTH: Trần Thị Bảo Vi58Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Sỹ HùngỦy ban nhân dân huyện chủ trì việc huy động tại chỗ, các nguồn vốn của nhân

dân cũng như sự đóng góp kinh phí của các đơn vị đóng trên địa bàn để xây dựng và

bảo dưỡng hệ thống giao thơng tại địa phương.

Mỗi huyện cần có một bộ phận chuyên trách về giao thông nằm trong phòng

quản lý cơng trình hạ tầng cơ sở, am hiểu sâu về kĩ thuật xây dựng và sửa chữa đường

nông thơn; nắm vững các chính sách về giao thơng, hướng dẫn địa phương trong việc

tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra.

Mỗi huyện phải có một đội chuyên trách lo cho việc xây dựng, duy tu mạng lưới

cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn hoặc sử dụng các thành phần kinh tế theo chế độuếhợp đồng giao khoán.

3.2.2.2. Cấp xãHXã là địa bàn thực hiện phần chủ chốt và trực tiếp hưởng lợi từ việc phát triển cơsở hạ tầng giao thông, không chỉ trong sản xuất nông nghiệp, giao lưu hàng hóa mànhcòn cả lợi ích về mặt văn hóa – xã hội. Xã là cấp cân đối từ tất cả các nguồn tự có,

nguồn tài trợ từ cấp trên và kể cả các nguồn từ bên ngồi, cũng như nguồn đóng gópKicủa người dân theo kế hoạch đã được hội đồng nhân dân xã thông qua. Xã cũng là cơcquan chịu sự quản lý của huyện về kỹ thuật và các nguồn vốn từ các cấp trên hỗ trợ.họXã cần có một ủy ban trực tiếp phụ trách công tác giao thông để quản lý kế hoạch

và hướng dẫn thơn xóm quản lý đường xã trên địa bàn.ạiNên áp dụng hình thức khốn quản lý duy tu cho các nhân hoặc nhóm người laoĐđộng do xã chỉ đạo, dân đấu thầu. Các huyện tổng kết kinh nghiệm, hướng dẫn xã tổ

chức giao thầu theo đúng quy chế do huyện đề ra.

3.2.3. Công tác thi công công trình

3.2.3.1. Đồng bộ hóa các khâu thực hiện, đẩy nhanh tiến độ cơng trình

Các cơng trình phải đẩy nhanh tiến độ thi cơng tránh tình trạng chậm tiến độ gây

ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày và sản xuất kinh doanh của người dân,

đồng thời việc kéo dài thời gian thi cơng sẽ làm tăng thêm chi phí như vật liệu, tiền

nhân công gây hao tổn nguồn vốn ngân sách.

Việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào xây dựng CSHT GTNT là điều cần thiết

nhằm nâng cao chất lượng các cơng trình và giảm thiểu các loại chi phí. Trong thực tế

hiện nay, trên địa bàn huyện hệ thống các phương tiện, thiết bị xây dựng còn đang lạc

SVTH: Trần Thị Bảo Vi59Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Sỹ Hùnghậu nên việc thi công bị kéo dài thời gian và chất lượng các cơng trình thấp, tuổi thọ

cơng trình khơng cao. Vì vậy, việc khuyến khích thu hút nhân tài về khoa học công

nghệ về làm việc ở các địa phương là điều hết sức cần thiết.

Tích cực đưa các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, vật liệu mới vào xây dựng các

cơng trình GTNT với kĩ thuật thi công đơn giản, dễ thực hiện. Mặt khác, cần tăng

cường công tác nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào

trong quản lý cũng như trong thi cơng các cơng trình GTNT nhằm tạo ra một hệ thống

công nghệ đồng bộ.

Cần xây dựng các trung tâm nghiên cứu công nghệ về xây dựng CSHT GTNT.

Đồng thời, nhà nước cần chi một phần kinh phí để duy trì hoạt động nghiên cứu, thuuếthập các cơng nghệ.H3.2.3.2. Lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệmTổ chức tư vấn, thiết kế kĩ thuật phải có năng lực, kinh nghiệm và đủ tư nhân,chịu trách nhiệm trước trước chủ đầu tư và trước pháp luật về công việc. Các thiết kếnhkỹ thuật phải có tổng dự tốn cơng trình và phù hợp với các quy định hiện hành.

Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công việc thực hiện quảnKilý, giám sát, kiểm tra công tác thi công theo đúng thiết kế kĩ thuật đã được duyệt, đúng

quy trình và tiêu chuẩn kĩ thuật.họcĐối với cơng tác lựa chọn nhà thầu cần có các cơ chế, quy định chặt chẽ để có thể

lựa chọn nhà thầu phù hợp. Tránh tình trạng các nhà thầu đút lót, thơng đồng với đơn vịạitổ chức thầu nhằm gian lận, cản trở các nhà thầu có năng lực trúng thầu, gây bất côngĐtrong công tác đấu thầu, ảnh hưởng đến chất lượng các cơng trình GTNT sau này.

3.2.3.3. Rà sốt, hồn thiện hệ thống các định mức

Cần phải rà soát và thực hiện các quy hoạch ngay từ khâu bố trí đầu tư đảm bảo

tuân thủ theo quy hoạch, đánh giá tổng thể đầu tư, bố trí tập trung và rà soát từng dự

án để đảm bảo hiệu quả, thực hiện giám sát thường xuyên trong tất cả các khâu của

quá trình đầu tư, nhằm tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư kế hoạch 5 năm, kịp

thời rút ra kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý một cách tốt hơn. Khi xem xét

dự án phải kiên quyết không phê duyệt dự án đầu tư nếu chưa làm rõ và đảm bảo tính

khả thi về nguồn vốn, không ghi kế hoạch vốn đối với các cơng trình chưa đảm bảo

thủ tục đầu tư.SVTH: Trần Thị Bảo Vi60Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Sỹ HùngPHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đầu tư phát triển CSHT GTNT là điều kiện tiên quyết để tăng cường hiệu quả

kinh tế của vùng, là cầu nối giữa các, thôn xã và thị trấn với nhau và là một phần giao

thông quan trọng của tỉnh và cả nước. Do vậy để phát triển KT – XH thì trước huyện

Phong Điền cần phải đầu tư phát triển CSHT GTNT để định hướng và tạo tiền đề cho

sự phát triển.

Hoạt động đầu tư CSHT GTNT tuy còn nhiều bất cập, cơng tác kế hoạch còn nhiều

thiếu sót, thiếu khoa học, mang tính chủ quan, đầu tư xây dựng CSHT sử dụng vốn NSNNuếcòn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư chưa cao, cơ sở hạ tầng GTNT còn chưaHđồng bộ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân huyện Phong Điền đã

nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra và giành được nhiều kết quả ghi nhậntrong công cuộc phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt trong giao thông nông thôn, hệnhthống đường bộ từ cấp huyện đến các đường trục thơn, xóm đều được nâng cấp, làm mới

làm thay đổi bộ mặt của toàn huyện, đáp ứng nhu cầu của toàn dân trong huyện. Các hoạtKiđộng đầu tư ngày càng được chú trọng, các dự án, chương trình trọng điểm trong thời giancqua đang đi đúng hướng và phát huy hiệu quả, cơ cấu chuyển dịch theo đúng hướng đề rahọvà tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao.

Với những thành quả đạt được và những yếu kém kết hợp với kinh nghiệm quảnạilý vốn đầu tư xây dựng CSHT giao thông các huyện trong và ngoài tỉnh là hết sứcĐquan trọng trong việc đưa ra các giải pháp sát với thực tế và nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn trong thực hiện đầu tư xây dựng CSHT giao thông trên địa bàn huyện Phong

Điền trong thời gian tới.

2. Kiến nghị

2.1. Về phía nhà nước

Cần phải bổ sung, hoàn thiện và điều chỉnh kịp thời các chính sách về phát triển

đầu tư hệ thống giao thông nông thôn để theo kịp nhu cầu phát triển của huyện, tỉnh và

các vùng.

Cần phải quản lý vĩ mô tốt hơn trong việc sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư

cho GTNT vì sự phát triển có chất lượng và bền vững, tiến hành đầu tư có trọng điểm

SVTH: Trần Thị Bảo Vi61Khóa luận tốt nghiệpGVHD:Th.S Lê Sỹ Hùnghơn và theo lộ trình ưu tiên.

Cần đổi mới những cơ chế quản lý làm phát sinh tư tưởng cục bộ trong quy

hoạch. Mọi dự án cần phải đưa ra đấu thầu công khai, minh bạch ngay từ khâu lựa

chọn công ty tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án, hạn chế tối đa sự khép kín trong một

ngành chủ quản.

Cần huy động tối đa các nguồn vốn ngoài NSNN như vốn đầu tư trực tiếp nước

ngoài, vốn ODA, vốn từ các thành phần kinh tế khác để đáp ứng nhu cầu phát triển

GTNT của huyện.

Cần nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của tập thể và cá nhân trong

quy hoạch; kiểm tra, rà sốt cơng tác thẩm định và quyết tốn các dự án để đảm bảouếchính xác.H2.2. Về phía địa phươngCác cấp lãnh đạo huyện cần lập ra các ban quản lý dự án có năng lực, trình độ vàkinh nghiệm để kiểm tra quá trình thực hiện từ khâu xây dựng kế hoạch, tiến độ thinhcông đến nghiệm thu quản lý đưa vào sử dụng.Cần tiến hành xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, ban ngành, nhà tài trợ, cácKiđịa phương trong quản lý và huy động vốn đầu tư phát triển GTNT.

UBND tỉnh sớm ban hành và thông báo các chỉ tiêu kế hoạch, quy hoạch, cáchọcdanh mục cơng trình giao cho huyện làm chủ đầu tư để các đơn vị nắm rõ và cố gắng

hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trước đó.ạiTăng cường cơng tác tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ quản lý, chuyên môn choĐcác cán bộ cấp xã và huyện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các

tổ chức, các thành phần kinh tế ủng hộ và tham gia vào xây dựng CSHT GTNT.

2.3. Về phía người dân

Nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ các cơng trình CSHT giao thơng trên

địa bàn.

Các chủ phương tiện cần lựa chọn phương tiện và vận chuyển khối lượng hàng

hóa phù hợp với kết cấu, trọng tải của đường để tránh làm hư hỏng, xuống cấp đến các

tuyến đường.

Cần tuyên truyền người dân đóng góp, ủng hộ về sức người và sức của trong đầu

tư phát triển hệ thống GTNT, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng.SVTH: Trần Thị Bảo Vi62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×